SMK TAMAN KOSAS, 68000 AMPANG SELANGOR

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA BIOLOGI SMK TAMAN KOSAS TAHUN 2012

DISEDIAKAN OLEH: PUAN NOOR AIMIE OTHMAN KETUA PANITIA BIOLOGI SMK TAMAN KOSAS
1

secara keseluruhannya kebanyakan aktiviti yang dirancang dilaksanakan dengan baik dan memberi impak terhadap peningkatan akademik pelajar. Terdapat aktiviti yang berjaya dan tidak berjaya dilaksanakan.LAPORAN PANITIA BIOLOGI SESI 2012 PENDAHULUAN Panitia BIOLOGI bertanggungjawab terhadap pengurusan dan hal ehwal berkaitan matapelajaran Biologi. supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan Sains dan Teknologi. Seramai 3 orang guru yang mengajar Biologi di sekolah ini. prestasi guru-guru yang baik dan mudah memberikan komitmen telah berjaya menggerakkan panitia ini dengan berkesan. PERNYATAAN VISI BIOLOGI SMK TAMAN KOSAS CEMERLANG DI DAERAH HULU LANGAT 2014 MATLAMAT Kurikulum Sains Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran saintifik dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan Sains dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Secara keseluruhannya. Panitia Biologi SMK Taman Kosas dipimpin oleh seorang ketua di bawah Bidang Sains dan Matematik. Namun. OBJEKTIF PANITIA BIOLOGI Panitia Biologi bertanggungjawab terhadap Kurikulum Sains sekolah menengah yang membolehkan pelajar : - 2 . Pelbagai aktiviti dan Program Peningkatan Akademik telah dirancang dan difailkan dalam Pelan Strategik Panitia Sains 2012.

7. menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu Sains. Peka terhadap kepentingan kasih sayang dan perhatian pada alam sekitar dan memainkan peranan secara aktif dalam penjagaan dan pemulihannya. 4. 2. Memahami pembangunan dalam bidang Sains dan Teknologi. 5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif dan kritikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. menguasai kemahiran. 6. MASALAH – MASALAH YANG DIHADAPI Masalah pelajar a. e. Pelajar menganggap Biologi adalah suatu bidang yang sukar untuk dipelajari. Kurang pendedahan terhadap aplikasi Biologi dalam kehidupan seharian. Mengamalkan dan menerapkan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan seharian. Memperoleh kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. b. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep. Berhadapan dengan cabaran dalam dunia Sains dan Teknologi dan berupaya memberi sumbangan terhadap pembangunan Sains dan Teknologi 8. 3 . Pelajar-pelajar kurang berminat terhadap mata pelajaran Biologi disebabkan sikap dan latar belakang pelajar. c. Lemah asas Biologi kerana pelajar kurang memahami topik-topik tingkatan 4.1. 10. Kurang kemahiran menjawab soalan-soalan subjektif iaitu menulis langkah kerja. d. 3. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran Sains secara berkesan dan bertanggungjawab 9. Memperolehi pengetahuan dalan Sains dan Teknologi dalam konteks fenomena alam semulajadi dan kehidupuan seharian. Menghubungkaitkan ilmu Sains dan bidang ilmu yang lain. Terdapat terminologi Biologi yang agak mengelirukan dan keadaan ini menyebabkan salah maksud soalan yang dikemukakan. Kebanyakan mereka juga kurang penekanan terhadap asas Sains khusunya di rumah.

l. Memperbanyakkan bengkel-bengkel dan kursus-kursus penguasaan asas Biologi. Memastikan pengurusan panitia Biologi berfungsi sebagai penggerak kecemerlangan Sains dan Teknologi Meningkatkan kualiti guru dari segi pengetahuan kandungan matapelajaran dan bahasa pengantar. b. e. d. Pengajaran di kelas tidak berorientasikan pelajar. k. Menambah baik pendekatan soalan peperiksaan dan pencerapan kepada latihan pelajar. f. Guru menggunakan teknik pengajaran yang lemah dan tidak menarik. Latihan yang tidak mencukupi kerana pelajar tidak menyiapkan latih tubi yang diberikan oleh guru. g. j. e. Guru kurang pengalaman kerana kebanyakan guru Biologi adalah guru baru. Menekankan aspek aplikasi sains dalam kehidupan seharian dan menekankan kepentingan membuat latihan amali. Menentukan pelunjuran SPM dalam Perancangan Peningkatan Prestasi. c. Menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Masalah guru a. i. Memberikan banyak latihan bertulis untuk pelajar Menyedarkan pelajar kepentingan Sains dan Biologi dalam bidang kerjaya Mengubah persepsi pelajar terhadap matapelajaran Sains dengan menerapkan pemikiran bahawa Sains itu mudah. Meningkatkan kemahiran guru dalam pengoperasian radas dan bahan makmal. Melaksanakan program yang telah dirancang mengikut kumpulan sasaran. c. h. sistematik dan kondusif. 4 . FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN a. d. Guru kurang menekankan aspek pengaplikasian dan amali kepada pelajar. b.

1/2012 Mesyuarat Panitia Bil.Meningkatkan kemahiran guru dan pembantu makamal dalam pengunaan BBM . BIL 1 AKTIVITI Mesyuarat Panitia Bil. 3/2012 Mesyuarat Panitia Bil. Guru-guru yang Berjaya dilaksanakan dan semua hadir. Semua guru dan pembantu makmal dapat mennggunakan Alat Bantu Mengajar yang sesuai dengan topik subjek Biologi. Memastikan semua Ketua Bidang Sains dan Matematik memberikan komitmen yang tinggi. 5 . 2/2012 Mesyuarat Panitia Bil. 4/2012 2 Perkembangan Staf Bilangan 1 (Penggunaan Mikroskop Elektronik) 3 -Makmal Biologi Perkembangan Staf Bilangan 2 (Penyediaan Alat Bantu Mengajar Biologi) 4 Pencerapan September Semua guru Biologi dan GKMP Sains dan Matematik 5 Taklimat/bengkel Mac-Jun Semua pelajar SPM biologi.AKTIVITI-AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN SEPANJANG TAHUN 2012. Meningkatakan kualiati p&p guru dalam kelas. Berjaya dilaksanakan 15 Okt 13 Sept 8 Mac TARIKH 25 Jan KOS (RM) SASARAN Semua guru Biologi dan GKMP Sains dan Matematik OBJEKTIF Membincangkan isu panitia dan merancang langkah-langkah penyelesaian CATATAN Semua guru memberikan komitmen yang cukup baik dalam setiap mesyuarat yang diadakan. 12 Mac 100 Semua guru Biologi dan pembantu makmal 23 Jan Semua guru Biologi dan pembantu makmal .

Pertandingan Disecting Frog . Guru yang menghadiri mesyuarat memberikan maklumat kepada guru lain dan pelajar-pelajar SPM Biologi Hanya separuh dari keseluruhan pelajar SPM 8 21 Mei - Ketua Panitia Biologi Memberi makluman dan pendedahan terbaru tentang teknik menjawab soalan. 6 Minggu Sains dan Matematik . Memberi pendedahan dan menyemai minat pelajar terhadap subjek Biologi.Taklimat PEKA Biologi guru Biologi. Seramai 11 kumpulan (48 orang pelajar) menyertai pertandingan Disecting Frog.PEKA .Pameran Biologi April 100 Semua guru Biologi dan pelajar SPM Biologi. laporan PEKA dipantau dan evidens pelajar disimpan dengan baik menghadiri kursus segera menyampaikan maklumat kepada guruguru lain melalui ‘Inhouse Training’ Kehadiran pelajar adalah memuaskan. 7 Kursus Teknik Menjawab Soalan Peperiksaan (di SMK Jalan 4 bangi) Mesyuarat 2Q (Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat) April - Ketua Panitia Biologi Makluman aktiviti panitia Biologi peringkat daerah. Guru yang menghadiri mesyuarat memberikan maklumat kepada guru lain dan pelajar-pelajar. 6 Bengkel Teknik Menjawab Soalan 20 April 50 Semua pelajar SPM Biologi Memberi pendedahan terhadap teknik menjawab soalan SPM Kertas 3. 9 Kelas Tambahan Semasa Cuti Sekolah Mei - Semua pelajar SPM Biologi dan Guru Biologi Meningkatakan prestasi kecemerlangan pelajar 6 .

Benkel Menjawab Soalan SPM Biologi di Dewan SMKTK Penceramah Dr. Meningkatkan kecemerlangan pelajar dengan memberi tips SPM. Uthamaraj 25 Sept - Semua Guru Biologi dan Pelajar SPM Biologi Mendapat sambutan yang sangat baik dari semua pelajar. bagi Subjek Biologi Perkembangan Staf Bilangan 3 (Teknik pemarkahan SPM) 30 Ogos 100 Semua guru Biologi dalam SPM 2012 Mendedahkan teknik pemarkahan SPM dan penandaan kertas yang tepat kepada semua guru Pendedahan teknik menjawab soalan Biologi SPM Kertas 2 dan 3. 13 Bengkel Biologi SPM anjuran pihak luar dengan kerjasama Panitia Biologi SMKTK di Universiti Malaya 7 Okt Yuran Pelajar : RM110 seorang Semua pelajar Biologi SPM Seramai 31 orang pelajar hadir 7 . Pendedahan teknik menjawab soalan Biologi SPM Kertas 2 dan 3. Semua guru Biologi hadir 11. Meningkatkan kecemerlangan pelajar dengan memberi tips biologi hadir. Pendedahan teknik menjawab soalan Biologi SPM Kertas 2 dan 3.10. 12 Seminar Biologi SPM anjuran pihak luar di UIA Gombak 6 Okt Yuran pelajar : RM80 seorang Semua pelajar Biologi SPM Seramai 35 orang pelajar hadir. Meningkatkan kecemerlangan pelajar dengan memberi tips SPM.

30 pm) 29 okt – 2 Nov - Semua pelajar SPM Biologi SPM.14. 8 . 32 orang hadir 30 Okt : 20 rang hadir 2 Nov :16 orang hadir 15. Semua guru Biologi sentiasa berusaha gigih demi meningkatkan kualiti pelajar Biologi SPM dari tahun ke tahun. Pecutan Terakhir SPM Biologi 2012 22 Nov & 23 Nov ( 8.3011. Kelas Tambahan Biologi (1.00pg) - Semua guru Biologi dan pelajar SPM Biologi RUMUSAN: Semoga segala usaha yang telah pihak Panitia Biologi lakukan demi mencapai kecemerlangan akademik pelajar khususnya dalam subjek Biologi membuahkan hasil yang cukup baik. Memberi pecutan terakhir kepada pelajar agar dapat menimba sebanyak mungkin input sebagai bekalan menjawab SPM Memberi pecutan terakhir kepada pelajar agar dapat menimba sebanyak mungkin input sebagai bekalan menjawab SPM 29 Okt .00 – 2.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful