You are on page 1of 10

Psihologia Online

Legislatie

NORME din 10 aprilie 2006 de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare1
CAPITOLUL I: Promovarea şi apărarea sănătăţii mintale şi prevenirea îmbolnăvirilor psihice Art. 1 Instituţiile publice abilitate să ia măsuri pentru promovarea şi apărarea sănătăţii mintale, prevenirea şi tratamentul tulburărilor psihice sunt următoarele: a) Ministerul Sănătăţii; b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării; c) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; d) Ministerul Administraţiei şi Internelor; e) Ministerul Justiţiei; f) Agenţia Naţională Antidrog; g) Agenţia Naţională pentru Sport; h) Autoritatea Naţională pentru Tineret; i) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap; j) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Art. 2 (1) Ministerul Sănătăţii elaborează Planul de măsuri pentru promovarea sănătăţii mintale şi prevenirea îmbolnăvirilor psihice în colaborare cu instituţiile publice prevăzute la art. 1, precum şi cu organizaţii neguvernamentale. (2) Planul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Art. 3 Fiecare instituţie dintre cele prevăzute la art. 1 întocmeşte şi publică pe site-ul propriu un raport anual cu privire la activităţile întreprinse pentru promovarea sănătăţii mintale şi prevenirea îmbolnăvirilor psihice, precum şi bugetul alocat. CAPITOLUL II: Evaluarea sănătăţii mintale Art. 4 (1) Pacienţii din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihică, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, sunt evaluaţi din punct de vedere psihiatric de cel puţin două ori pe an de către medicul specialist psihiatru, în scopul stabilirii celei mai adecvate conduite de recuperare. (2) Evaluarea din punct de vedere psihiatric, prevăzută la alin. (1), se realizează prin servicii medicale ambulatorii şi se efectuează, la solicitarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în baza unui grafic stabilit de comun acord şi se decontează de către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Alte unităţi decât cele prevăzute la alin. (1), aflate în structura direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului şi în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru
1

Aprobat prin Ordinul 372/2006, actualizat cu toate modificarile pina la data de 1 noiembrie 2008.

www.psihologiaonline.ro

1

000 de locuitori. solicită evaluarea din punct de vedere psihiatric pentru persoanele cu tulburări psihice asistate. www. Ministerul Sănătăţii. cu respectarea dispoziţiilor legale privind confidenţialitatea şi a drepturilor persoanei cu tulburări psihice. a creşterii accesibilităţii şi calităţii serviciilor acordate. cu un plan terapeutic care se transmite unităţii solicitante şi o scrisoare medicală adresată medicului de familie pe lista căruia este înscrisă persoana evaluată. înfiinţează comisii judeţene în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. astfel: a) un sector psihiatric pentru adulţi este o arie teritorială şi populaţională distinctă care cuprinde 100. 8 (1) Baza sistemului de îngrijiri o reprezintă o unitate funcţională constituită de echipa terapeutică şi structurile în care aceasta îşi desfăşoară activitatea deservind un sector psihiatric. se organizează din punct de vedere funcţional teritoriul ţării în arii geografice numite sectoare psihiatrice. (1) are următoarea componenţă: a) un reprezentant al direcţiei de sănătate publică. Art. b) un coordonator . (1). (2) Se organizează separat sectoare psihiatrice pentru adulţi şi sectoare psihiatrice pentru copii şi adolescenţi. (2) şi (3) se furnizează de medici psihiatrii din unităţi sanitare cu sau fără personalitate juridică în afara timpului de lucru de la unitatea la care este angajat. cazare şi diurnă se suportă de solicitant. desemnat de direcţia de sănătate publică. 6. CAPITOLUL III: Servicii de sănătate mintală Art. b) un sector psihiatric pentru copii şi adolescenţi este o arie teritorială şi populaţională distinctă care cuprinde 200. 5 Categoriile de profesiuni care necesită examinarea periodică a stării de sănătate mintală se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Comisiile judeţene prevăzute la alin.000-400. prin direcţiile de sănătate publică.psihologiaonline.Psihologia Online Legislatie Persoanele cu Handicap. (4) Serviciile medicale prevăzute la alin. (2) Comisia judeţeană prevăzută la alin. 7 (1) În vederea organizării şi funcţionării sectoarelor psihiatrice prevăzute la art. (3) Pentru dezvoltarea şi funcţionarea sectoarelor psihiatrice Ministerul Sănătăţii monitorizează utilizarea resurselor financiare şi umane prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti. hărţile sectoarelor psihiatrice după evaluarea resurselor umane şi materiale disponibile şi propun măsuri pentru acoperirea nevoilor de îngrijiri de sănătate mintală. în vederea redistribuirii în unităţile prevăzute la alin. (5) Evaluarea din punct de vedere psihiatric se finalizează. în cadrul programelor naţionale de sănătate. (1) stabilesc.ro 2 . iar cheltuielile de transport. dacă este cazul.000 de locuitori. la propunerea unităţilor interesate. Art.medic psihiatru. (5) Direcţiile de sănătate publică judeţene vor elabora în termen de 6 luni de la stabilirea hărţilor sectoarelor psihiatrice planuri specifice de măsuri pentru realizarea progresivă a prevederilor referitoare la serviciile de sănătate mintală cuprinse în prezentul ordin.000-150. Art. în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. c) un reprezentant al administraţiei publice locale. 6 (1) În vederea asigurării asistenţei psihiatrice comunitare.

asistenţi sociali. Art.Psihologia Online Legislatie (2) Echipa prevăzută la alin. c) cabinete de psihiatrie. următoarele structuri: a) centrul de sănătate mintală. Art. precum şi pentru pacienţii încadraţi în art. se organizează în fiecare sector compartimente sau secţii cu paturi. după această perioadă pacienţii sunt trimişi către serviciile de reabilitare sau către asistenţa primară. 114 din Codul penal. în funcţie de nevoile şi particularităţile locale. psihoterapie individuală şi de grup. d) servicii de reabilitare . (3) Pentru îngrijiri de lungă durată pentru persoane cu probleme severe şi persistente de sănătate mintală. cu sau fără personalitate juridică. Echipa terapeutică este condusă de un psihiatru. (2) Echipa terapeutică a sectorului psihiatric asigură îndrumarea medicilor de familie din sectorul psihiatric în acordarea de îngrijiri de sănătate mintală şi stabileşte protocoale de colaborare cu medicii de familie pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor.în funcţie de oportunităţile locale. Art. care necesită deplasarea unor membri ai echipei terapeutice. 9 (1) În cadrul fiecărui sector se organizează.psihologiaonline. 10 În unităţile sanitare cu paturi se organizează compartimente de psihiatrie de legătură pentru asistenţa psihiatrică a pacienţilor internaţi. (1) este compusă din medici specialişti în psihiatrie. e) servicii spitaliceşti. d) structuri cu paturi. în funcţie de activităţile desfăşurate şi de specificul sectorului. cu maximum 40 de paturi. pentru patologiile rare. (3) Medicul coordonator al echipei terapeutice adaptează serviciile acordate în cadrul sectorului. dar care acceptă tratamentul ori pentru acoperirea unor nevoi psihosociale variate. fiecare centru de sănătate mintală oferă programe specializate de reabilitare: programe de terapie ocupaţională. pentru pacienţi dificil de tratat sau care refuză să frecventeze structurile medicale. b) staţionarul de zi. care organizează unitatea mobilă. 12 (1) În cadrul fiecărui sector psihiatric se acordă servicii după cum urmează: a) servicii psihiatrice ambulatorii. programe de reabilitare vocaţională. cu sau fără personalitate juridică. f) îngrijiri la domiciliu. c) servicii psihiatrice de zi: terapie ocupaţională. (2) Se pot organiza structuri transectoriale cu paturi. rezistente la tratament sau care nu pot fi rezolvate la nivelul sectorului. după caz. programe de petrecere a timpului liber. în funcţie de specificităţile sectorului psihiatric deservit şi de nevoile populaţieiţintă. b) servicii de asistenţă mobilă. asistenţi medicali de psihiatrie şi alte categorii de personal necesare. precum şi programe specializate de reabilitare. 11 Pacienţii care în urma evaluării de către echipa terapeutică necesită tratament îndelungat sunt trimişi către centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică sau locuinţele protejate. medic primar sau medic specialist. după caz. www. centrul de intervenţie în criză şi staţionar de zi. Art.ro 3 . programe de psihoeducaţie. Aceste servicii acordate pacienţilor internaţi în staţionarul de zi sunt limitate în timp la maximum două luni. psihologi.

Art. CAPITOLUL IV: Drepturile persoanelor cu tulburări psihice Art. fie într-o secţie de psihiatrie dintr-un spital general. se organizează în fiecare sector unităţi cu maximum 40 de paturi. (2) Categoriile serviciilor medicale acordate persoanelor cu tulburări psihice din locuinţele protejate sunt stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. pacienţii trebuie imediat informaţi asupra identităţii şi statutului profesional al personalului de îngrijire care le acordă asistenţă şi asupra regulamentului de ordine interioară pe care trebuie să îl respecte pe durata internării. (2) Personalul unui serviciu spitalicesc sectorial este parte integrantă a echipei terapeutice de sector. 18 Centrele de sănătate mintală şi staţionarele de zi pentru copii şi adolescenţi trebuie să aibă localizare intracomunitară. f) alt personal.psihologiaonline. 17 Autorităţile publice locale colaborează cu Ministerul Sănătăţii pentru a asigura spaţii adecvate pentru centrele de sănătate mintală. c) 2 norme întregi pentru psihologi clinicieni. amenajări şi structuri specifice funcţiilor de prevenire. c) 4 norme întregi pentru psihologi clinicieni.Psihologia Online Legislatie Art. e) alt personal. dacă este cazul. b) 40 de norme întregi pentru asistente de psihiatrie. d) 3 norme întregi pentru psihopedagogi. d) 5 norme întregi pentru asistenţi sociali. 16 (1) Pentru pacienţii fără probleme severe de sănătate mintală care necesită tratament de lungă durată. fie într-un spital de psihiatrie. Art. depistare precoce şi terapie complexă a tulburărilor psihice infantilo-juvenile şi ale familiei.ro 4 . (2) Echipa terapeutică a sectorului psihiatric pentru copii şi adolescenţi cuprinde: a) 4 norme întregi pentru psihiatri. 13 (1) Pentru fiecare sector psihiatric se prevede un anumit număr de paturi pentru patologia acută. Art. 15 Pentru îngrijiri de lungă durată pentru persoane cu probleme severe şi persistente de sănătate mintală. www. echipa terapeutică evaluează nevoile şi stabileşte în funcţie de starea clinică a pacientului. tipul de locuinţă protejată spre care să fie îndrumat. b) 20 de norme întregi pentru asistente de psihiatrie. e) 3 asistenţi sociali. în funcţie de nevoile şi particularităţile sectorului. 19 (1) La internarea într-o unitate de îngrijire. Art. Art. 14 (1) Echipa terapeutică a sectorului psihiatric pentru adulţi cuprinde: a) 8 norme întregi pentru psihiatri.

(4) în aplicarea măsurii de restricţionare a libertăţii de mişcare a pacientului trebuie depuse toate eforturile pentru evitarea durerii. trebuie să cuprindă: a) descrierea naturii problemelor şi a nevoilor specifice ale pacientului. incluzând toate dispoziţiile scrise ale medicului prin care s-au dispus acestea se înscriu în Registrul măsurilor de contenţionare şi izolare aplicate pacienţilor. 21 (1) Prin contenţionare. Contenţionarea nu poate dura mai mult de 4 ore. În dispoziţie trebuie precizată ora la care măsura de contenţionare a fost luată. 20 În aplicarea art. 26 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. se înţelege restricţionarea libertăţii de mişcare a unei persoane prin folosirea unor mijloace adecvate pentru a preveni mişcarea liberă a unuia dintre braţe. denumită în continuare lege. c) descrierea obiectivelor tratamentului. (4) Medicul psihiatru este responsabil de monitorizarea implementării programului individualizat de tratament. în cazul necesităţii restrângerii libertăţii de mişcare a pacientului. (3) Programul terapeutic individualizat elaborat de echipa terapeutică. în sensul prezentelor norme. (10) Pe tot timpul contenţionării. d) specificarea responsabilităţilor personalului. (9) Registrul prevăzut la alin. Evaluarea trebuie înregistrată în foaia de observaţie a pacientului. (8) se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Art. riscurile şi efectele adverse ale aplicării programului terapeutic individualizat.Psihologia Online Legislatie (2) Medicul psihiatru trebuie să îi aducă la cunoştinţă pacientului care sunt alternativele de tratament şi îngrijire.ro 5 . Dispoziţia medicului trebuie să detalieze factorii care au condus la contenţionare şi să specifice natura contenţionării. b) izolarea pacientului. cu modificările ulterioare. b) descrierea celor mai puţin restrictive condiţii de tratament necesare. (3) Contenţionarea nu poate fi folosită ca pedeapsă sau ca mijloc de a suplini lipsa de personal ori de tratament.psihologiaonline. 487/2002. Poate fi folosită doar dacă aplicarea celor mai puţin restrictive tehnici a fost neadecvată sau insuficientă pentru a preveni orice lovire ori vătămare. în scopul de a împiedica producerea unei vătămări pentru sine sau pentru o altă persoană. (7) Măsura contenţionării va fi menţionată în foaia de observaţie a pacientului. a ambelor braţe. cu consimţământul pacientului. trebuie respectate următoarele proceduri: a) contenţionarea pacientului. (6) Contenţionarea trebuie efectuată numai în baza dispoziţiei scrise a medicului. care nu produc vătămări corporale. www. O evaluare a condiţiilor pacientului trebuie realizată la cel puţin fiecare 30 de minute sau la intervale de timp mai scurte dacă medicul o cere. Art. (8) Măsurile de contenţionare aplicate pacienţilor. (5) Reprezentantul legal sau personal al pacientului trebuie informat cu privire la dispunerea unei măsuri de restricţionare a libertăţii de mişcare a pacientului. prin mijloace specifice protejate. a unei gambe sau a ambelor gambe sau pentru a-l imobiliza total pe pacient. pacientul trebuie să fie monitorizat pentru a observa dacă nevoile sale fizice. de confort şi siguranţă sunt îndeplinite. (2) Contenţionarea poate fi utilizată doar atunci când este necesară apărarea pacientului de propriile acţiuni care l-ar putea răni pe el sau pe ceilalţi.

tratamentului şi îngrijirii lor la externarea dintr-o unitate de îngrijire. tratamentului sau îngrijirii pacientului. să fie iluminată şi aerisită în mod corespunzător. diagnosticul. Măsura trebuie revizuită periodic. 22 (1) Prin izolare se înţelege modalitatea de protejare a pacienţilor care reprezintă un pericol pentru ei înşişi sau pentru alte persoane. 23 În aplicarea prevederilor art. www. precum şi orice articole de uz personal sau cu semnificaţie religioasă. pe lângă consimţământul pacientului. să aibă acces la toaletă şi lavator şi să fie protejată în aşa fel încât să prevină rănirea celui izolat. 24 (1) Toate informaţiile privind starea de sănătate a pacientului. (2) Informaţia confidenţială poate fi divulgată numai cu consimţământul explicit al pacientului sau când există dispoziţii judiciare exprese în acest sens. (4) Pacienţii au dreptul de a primi rezultatul în scris al diagnosticului. condiţia sa medicală. prognosticul şi tratamentul.psihologiaonline. Această măsură trebuie aplicată cu maximă precauţie şi numai în cazul în care orice altă modalitate s-a dovedit ineficientă. Art. dacă pacientul nu a solicitat altfel. cu excepţia situaţiei în care păstrarea acestora ar putea afecta siguranţa sa.ro 6 . (2) Măsura izolării poate fi aplicată numai dacă instituţia psihiatrică dispune de o încăpere special prevăzută şi dotată în acest scop. pacientul va păstra îmbrăcămintea. Art. 25 (1) Toate unităţile care acordă îngrijiri de sănătate mintală au obligaţia să înfiinţeze un registru special pentru înregistrarea tuturor plângerilor înaintate de pacienţi sau reprezentanţii acestora. Încăperea trebuie să ofere posibilitatea unei observări continue a pacientului. în aceleaşi condiţii ca şi cea a contenţionării. (9) Măsura izolării nu poate fi parte a programului de tratament. (6) Intervenţiile medicale pot fi efectuate numai atunci când există respectul necesar pentru intimitatea persoanei şi numai în prezenţa acelor persoane necesare intervenţiei respective. Pacientul şi/sau reprezentantul său legal sau personal va fi informat cu privire la măsura izolării şi despre procedura de revizuire periodică a măsurii. precum şi alte informaţii de natură personală sunt confidenţiale. (7) Măsura izolării trebuie menţionată în Registrul măsurilor de contenţionare şi izolare şi în foaia de observaţie a pacientului. 29 din lege se va folosi formularul pentru obţinerea consimţământului informat prezentat în anexa nr. aceasta poate fi justificată ca necesară diagnosticului. (2) Conducerea unităţii are obligaţia să răspundă în scris la toate plângerile cu privire la încălcarea drepturilor pacienţilor. (5) Pe perioada dispunerii măsurii izolării. cu îndeplinirea aceloraşi condiţii ca şi în cazul contenţionării. Consimţământul este presupus atunci când divulgarea se face către un alt membru al echipei terapeutice implicate în tratamentul pacientului. (3) Măsura izolării trebuie să fie aplicată pentru un timp cât mai scurt posibil. Art. la un interval de cel mult două ore. 1. (3) Toate datele de identitate ale pacientului trebuie protejate. chiar şi după moartea pacientului.Psihologia Online Legislatie Art. Nu pot fi izolate concomitent în aceeaşi încăpere mai multe persoane. (5) Nu este admisă intervenţia în viaţa particulară a pacientului sau în viaţa de familie decât în cazul în care. (4) Pacientul va fi observat în timpul izolării conform unui program prevăzut de medicul care dispune măsura izolării. (8) Măsura izolării nu trebuie folosită ca pedeapsă sau ca o formă de ameninţare. (6) Măsura izolării poate fi dispusă doar de medic.

(2) Persoanele care solicită internarea nevoluntară a unei persoane nu pot fi membri ai comisiei de revizie constituite pentru respectiva persoană. sănătatea. (1) trebuie descrise manifestările ce pun în pericol viaţa. precum şi medicaţia care a fost aplicată. medicul va informa pacientul. ministrul sănătăţii desemnează prin ordin. fapt care se va menţiona. care au fost măsurile adoptate. (3) În raportul prevăzut la alin. la propunerea direcţiilor de sănătate publică şi cu avizul Comisiei de specialitate de psihiatrie. despre dreptul său de a contesta măsura internării nevoluntare. solicitarea de internare nevoluntară poate fi scrisă de echipa de gardă. unităţile autorizate să efectueze internări nevoluntare. (2) Dacă solicitantul nu ştie să scrie. (2) În situaţia în care pacientul refuză internarea şi medicul consideră că sunt întrunite condiţiile internării nevoluntare. în acel moment. după caz. cu precizarea persoanei care a scris solicitarea şi a datelor de identificare ale acesteia. Art. integritatea corporală proprii sau ale altora. (2) Personalul serviciilor care asigură transportul persoanei la spitalul psihiatric trebuie să menţioneze lipsa consimţământului persoanei transportate într-un raport prezentat medicului psihiatru în momentul aducerii la spital în vederea internării. (2) se menţionează dacă a existat împotrivire din partea persoanei. precum şi despre procedurile care trebuie urmate pentru contestarea acesteia. sub supraveghere medicală. în momentul prezentării la camera de gardă a spitalului. www. Art. (3) În solicitarea prevăzută la alin. reprezentantul personal sau legal. asigurându-se respectarea integrităţii sale fizice. 47 din lege. 30 (1) Medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care solicită internarea nevoluntară nu poate fi implicat în luarea deciziei de internare sau de revizuire periodică a internării nevoluntare. 27 În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (1) se consemnează şi modalitatea de soluţionare a plângerilor. psihice şi a demnităţii sale. pe baza relatărilor solicitantului. posibilitatea să înţeleagă starea sa de boală va explica într-un limbaj simplu şi pe înţelesul acestuia necesitatea internării în vederea acordării îngrijirilor de sănătate mintală. Art. 31 (1) Transportul persoanei la spital fără consimţământul acesteia se poate face doar dacă refuză internarea voluntară şi dacă există un pericol iminent de vătămare a sa sau a celor din jur. (4) Transportul persoanei la spital se face în condiţii cât mai puţin restrictive. 26 Pacienţii spitalizaţi fără consimţământul lor nu pot fi folosiţi ca subiect de cercetare ştiinţifică.Psihologia Online Legislatie (3) În registrul prevăzut la alin. familia. 28 (1) Medicul psihiatru care evaluează cazul şi stabileşte dacă pacientul are. CAPITOLUL V: Internarea nevoluntară Art.ro 7 .psihologiaonline. Art. Art. 29 (1) Solicitarea internării nevoluntare se formulează şi se semnează de una dintre persoanele prevăzute la art.

vârsta şi domiciliul persoanei internate.psihologiaonline. (1) cuprinde următoarele informaţii: a) numele. medicul psihiatru care are în îngrijire bolnavul declanşează procedura de internare nevoluntară. cu componenţa nominală şi decizia luată. (2) În situaţia prevăzută la alin. Art. instanţa) de punere sub tutelă. 34 (1) Notificarea medicului care a internat nevoluntar pacientul către directorul unităţii se va face folosindu-se formularul prevăzut în anexa nr. Art. medicul curant poate lua decizia de internare nevoluntară. f) datele examinărilor de către comisia de revizie. dar sunt întrunite condiţiile care justifică menţinerea internării contra voinţei. dacă nu există alt medic psihiatru care să hotărască internarea nevoluntară. ca măsură de urgenţă. 4. (1). 33 (1) În toate unităţile spitaliceşti nominalizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze internări nevoluntare. d) dacă este cazul. (1). profesia şi domiciliul persoanei care a cerut internarea. prenumele. c) numele. 32 (1) Atunci când pacientul. se constituie un registru unic de evidenţă centralizată a acestor cazuri şi a documentaţiei medico-juridice care stă la baza internării şi susţine legalitatea acesteia. profesia. urmând confirmarea acesteia prin cadrul legal stabilit.Psihologia Online Legislatie Art. (2) Notificarea medicului care a internat nevoluntar pacientul către parchetul de pe lângă instanţa judecătorească competentă se va face folosindu-se formularul prevăzut în anexa nr. curatelă sau supraveghere. prenumelui şi a gradului profesional.ro 8 . (2) Internarea nevoluntară. 2. b) data internării. menţionarea deciziei justiţiei (numărul. 3. 35 Anexele nr. precum şi deciziile luate de comisiile de revizie a acestei proceduri se înregistrează în registrul prevăzut la alin. Art. www. data. e) notificarea medicului care a internat nevoluntar bolnavul către directorul unităţii. reprezentantul său personal ori legal solicită externarea. prenumele. (3) Notificarea comisiei de revizie a procedurii către parchetul de pe lângă instanţa judecătorească competentă se va face folosindu-se formularul prevăzut în anexa nr. 1 -4 fac parte integrantă din prezentele norme. g) data încetării internării şi starea la externare. cu menţionarea numelui. (3) Registrul prevăzut la alin.

Am fost informat că am dreptul să refuz fotografierea corpului meu..... Am citit (mi s-a citit)... precum şi beneficiile aduse de acest tratament. ..... Am cunoştinţă despre dreptul şi libertatea pe care le am de a cere prezenţa unei alte persoane (reprezentant personal) pentru a fi asistat în acordarea consimţământului..Psihologia Online Legislatie ANEXA Nr.... (semnătura şi parafa) 9 .......... fără a fi obligat să dau alte explicaţii şi fără a fi afectate drepturile mele de pacient..scopul. în mod expres. cu condiţia să fie mascate elementele esenţiale ale fizionomiei. .... dar aceasta nu trebuie să afecteze calitatea îngrijirilor medicale. . am înţeles cele scrise mai sus şi sunt de acord cu acestea... liber de orice constrângere şi am solicitat evaluarea stării mele de sănătate pentru precizarea unui diagnostic şi formularea unui program terapeutic individual...eventualele neplăceri...... cu risc mic sau mediu........ (numele. fără o altă autorizaţie expresă din partea mea. vor fi precizate separat şi voi consimţi la acestea individual........ CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT asupra investigaţiilor şi procedurilor terapeutice şi pentru participarea la procesul educaţional medical Subsemnatul ...ro Medic curant........ echipa medicală este autorizată să efectueze orice teste diagnostice sau manevre terapeutice... să particip la procesul educaţional..... într-un limbaj clar.... În cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă majoră în timpul internării.......... instrucţie. pot fi aplicate......... Mi s-au adus la cunoştinţă. riscuri sau efecte secundare ale tratamentului. ...diagnosticul şi modul de stabilire a diagnosticului... Am fost informat că metodele diagnostice şi terapeutice invazive.....alte posibile modalităţi de tratament... prin explicaţii suficiente....... următoarele: ... metodele şi durata tratamentului propus.... 1: Spitalul ................... Cu excepţia cazurilor în care........riscurile şi consecinţele refuzării sau întreruperii tratamentului fără aviz medical. poate fi fotografiat şi publicat. pentru a nu fi recunoscut........ cu excepţia fotografierilor de documentare medicală pe care le autorizez... prenumele şi semnătura) www...... . Data ... m-am prezentat din proprie voinţă. Reprezentant personal/legal..... respectuos şi pe înţelesul meu..... în limitele impuse de decenţă şi bunul simţ.. Cunosc de asemenea că am dreptul să refuz o procedură diagnostică sau un tratament cu care nu sunt de acord.. justificate medical şi în condiţiile unei practici medicale corecte........ în vederea efectuării investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului şi a aplicării metodelor terapeutice necesare recăpătării autonomiei personale. având un grad de risc mai mare. îmi exprim dezacordul..psihologiaonline..... Materialul biologic recoltat (sânge. toate investigaţiile uzuale şi tratamentele... Autorizez medicii şi personalul medical al clinicii/secţiei să efectueze toate investigaţiile şi procedurile diagnostice necesare..... (semnătura pacientului) ... .. păstrându-se confidenţialitatea...... Am fost informat că pot refuza acest lucru de principiu sau în momentele pe care le aleg eu..... ţesuturi sau organe) în scop diagnostic poate fi examinat şi în scopuri de cercetare ştiinţifică...... Am fost informat că procesul de asistenţă medicală este dublat de procesul educaţional şi consimt ca.............. Secţia ...... în contextul legal al unei practici medicale corecte..

(1) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr...... 52 din legea menţionată................. cu modificările ulterioare. a)/lit...... Măsura a fost confirmată de comisia de revizie............ Medic............................. măsura internării nevoluntare a pacientului . a)/lit.... stabilindu-se diagnosticul de Medic....... 53 alin.... stabilindu-se diagnosticul de Măsura a fost comunicată directorului unităţii conform art................ vă aduc la cunoştinţă că în data de .psihologiaonline......... 52 din legea menţionată.............................. la data de ............. (1) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.. 487/2002.... b) din acelaşi act normativ........ cu modificările ulterioare..... în temeiul art..................... 2: NOTIFICARE În conformitate cu art................... 4: NOTIFICARE În conformitate cu art.. domiciliat în ...................................................................................................... Anexăm prezentei comunicări dosarul medical al pacientului............. născut la data de ............. domiciliat în .............. .............................Psihologia Online Legislatie ANEXA Nr............................ domiciliat în .... am decis.......... b) din acelaşi act normativ.......... 53 alin......... ANEXA Nr..... 45 lit. s-a decis......... (1) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr......... în temeiul art............ măsura internării nevoluntare a pacientului ... 3: NOTIFICARE În conformitate cu art...... s-a decis... 487/2002... Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 373 din data de 2 mai 2006 www. b) din acelaşi act normativ............ constituită potrivit art......... Vă transmitem spre consultare dosarul medical al pacientului.......... 52 alin...................... 45 lit............ a)/lit........................................... 45 lit.......... cu modificările ulterioare......ro 10 ........... măsura internării nevoluntare a pacientului .......... în temeiul art......................... ANEXA Nr.... vă aducem la cunoştinţă că în data de .. .............. născut la data de ....... vă aducem la cunoştinţă că în data de ............. născut la data de ............. stabilindu-se diagnosticul de ................ 487/2002...