You are on page 1of 11

KUR'AN, SEKULARIZAM I ZLOCIN Cetvrtak, 04 April 2013 19:04 | Written by Sejh Imran Husein

|

|

|

Predavanje odrzano u Martu 2013. Prevod: 3 prevodioca po 20 minuta. Predavac šejh Imran Husein "Kur'an, sekularizam i zlocin" 2013 Elhamdulillahi we kefa wesselatu wesselamu ala ibadillezine estafa hususan ala efdalihim muhatemin nebijjin muhammedinil-emin ve ala alihi ve sahbihi edţmein we ba Utjecem se Bogu od prokletog šejtana i i pocinjem u ime Boga, Milostivog, Samilosnog! "Objavili smo ti Knjigu kao objašnjenje za svaku stvar, i Uputu i milost, i radosnu vijest muslimanima. (El-Nahl, 89) Istinu je rekao Uzvišeni Bog. Pocinjemo s Boţijem blagoslovljenim imenom, slavimo i velicamo Ga onako kako Njemu dolikuje da bude slavljen i velican. Molimo se za mir i donosimo blagoslov na sve Njegove plemenite poslanike a narocito posljednjeg medu njima, blagoslovljenog poslanika Muhameda da je Boţiji mir i spas na njega uh... braco i sestre, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Braco i sestre, ovdje u Rekoi, istraţivacko i informacijskog centra o Islamu u Taman tur dr. Ismail u Kuala Lampur u Maleziji. Mi vam se zahvaljujemo na vašem ljubaznom pozivu da vam se veceras obratimo nadam se, na korist svima nama s temom "Kur'an, sekularizam i zlocin". Pocnimo onda ukuzujuci, da na isti nacin kao što postoje razlicite vrste laţi isto tako postoje razlicite vrste zlocina. Culi ste da postoje uobicajne laţi zatim velike laţi, a zatim 9/11 (kao najkrupnija laţ). Slicno tome imamo normalne zlocine zatim velike zlocine a onda drţavne zlocine a na top listi drţavnih zlocina najvece mjesto zauzima, najvece mjesto zauzima... ...i nebi trebalo da se iko uvrijedi što cu ovo reci teroristicka drţava Izrael. Tako da je ovdje rijec o jednoj veoma kompleksnoj temi, a ne o jednom obicnom zlocinu i... naša ce teţnja biti da se okrenemo Kur'anu i onome koji je poslan da poducava Kur'anu Poslaniku Muhammedu a.s. kako bi osvijetlili temu sekularizma i zlocina. Postoje razlicite forme sekularizma imamo politicki sekularizam i... politicki sekularizam je napravio zbrku od svjetske politike i sa sobom je donio mnogo stvari koje su negativne. Taj politicki sekularizam inisistirajuci da vjera (religija) i politika moraju biti odvojene jedna od druge... O politickom sekularizmu govorimo i ako bude vremena pogledacemo neke od stvari koje su se desile kao posljedica politickog sekularizma. Onda imamo ekonomski sekularizam, sekularizacija trţišta zatim sekularizacija novca ... finansija pojava bankovskog sistema koji je do samog vrha sekulariziran gdje religiji tu nema ni traga nimalo. Postoje dokazi neprocjenjive štete koja je napravljena i... kriminalnih radnji koje su pocinjenje na veoma visokom nivou kroz sekularizaciju ekonomije i novca.
1

Tj postao je vjernikom (mu'min).." 2 . imaju pravo na tumacenje tako da ako se u hadisu kaţe da ce Dedţdţal doci jašuci na magarcu. u sjevernom dijelu Malija i.. svaki mu'min ce biti u stanju da procita rijeci kafir na njegovom celu. i ovo se navodi u Buhariji (zbirka hadisa).. laţnog Mesiju El-Mesihul Dedţdţal ali ja cu vam reci nešto što prije mene niko nije rekao..svaki poslanik je upozoravao svoj narod na Dedţdţala. ali ova ovdje publika nije još tako da ako ste vec to culi idite i slušajte nešto drugo a ove pustite da slušaju mene.. krenuo putem kaosa i anarhije i eventualno zakonu dţungle .znate ostatak hadisa. ponavljaš ponovo isto.. Poslaniku... .. veoma istaknuti selefi muslimani i sluţe se metodologijom koja kaţe da samo Allah i Njegov Poslanik a. sacuvano za kraj jer je ovo posljednji Boţiji Poslanik.koristeci Nato oruţje i i Nato pare i tako dalje i. da ispita i da ocjeni...samo Allah i Njegov Poslanik a.ne? Dedţdţal ce doci jašuci na magarcu. ali mi smo više zabrinuti ove veceri da pogledamo u jedan drugi aspekat sekularizacije a to je sekularizacija znanja i kako sekularizacija znanja koje je iz naše perspektive odvojeno od Kur'ana i sunneta cime je postavljen temelj svijetu u kojim ne samo da se zlocin širi sve više vec svijetu koji je cini mi se. ovdje je njihov problem.interpretacija (tumacenje).... vec smo to culi jednom.s.. Tefsir znaci objasnjenje a te'vil tumacenje . ... . Postoji jedna muslimanska sekta danas koja je sebe ucinila veoma istaknutom ulazeci u kolo s Natom kako bi oborili reţim Muamera Gadafija u Libiji .... koji nam je govorio o Dedţdţalu i.. imaju pravo tumaciti Na arapskom jeziku to se kaţe te'vil . zovu se selefije i oni su..."culi smo to vec jednom.. da je na njega Boţiji mir i blagoslov. Dakle..aktivni ponovo sad u Siriji i.. Da bi poceli naše istraţivanje teme o sekularizaciji znanja ţelimo da se okrenemo islamskoj eshatologiji. Šta je to? Rekao je: "Dedţdţal vidi sa svojim lijevim okom ali je slijep u desno oko koje izgleda poput ispupcenog grozda ali vaš Gospodar nije jednook izmedu njegovih ociju na njegovom celu je napisana rijec kafir sto znaci nevjernik i svaki vjernik a vjernik znaci biti onaj koji ne samo da je prihvatio istinu Islama nego je ta istina prodrla u srce njegovo tako da sad ima nešto što se zove vjerovanje (iman). vec smo to culi... Ovo mora biti od narucite vaţnosti. brate Imran.. Radi moderne tehnologije sve ove lekcije se mogu naci na Youtube i sad me optuţuju "O.. Rekao je: "Svaki poslanik. uh..." Jeste vi.s.Postoji sekularizacija obrazovanja (edukacije) gdje imamo Al-Ahzar univerzitet i kao što znate uobicajem kazati kako su se jednog nedjeljnog jutra probudi li u AlAhzaru i protrljalji svoje oci zatim pogledali i upitali: "Šta je ono tamo?!" a tamo je bio Kairo univerzitet koji je došao da predstavlja majku svih izazova naspram sistema edukacije koje je baziran na onome što je sveto (tj islamski nacin obrazovanja)... vidite.. rekao je nešto cudno... Došao je da dadne jedan sekularni model obrazovanja i ono što je plod univerzitetskog sistema je sada pred nama .

Ovo je epistimologija koja proucaje šta je znanje. Doletio je preveţen "letecim magarcom" i "brdo zlata" je vec došlo i. znanje koje je rezultat površinskog (vanjskog) posmatranja i racionalnog zakljucivanja odnosno naucna metoda a pošto je Dedţdţal slijep u desno oko to simboliše njegovu nutarnju (batin) slijepocu...ako budete slušali moje predavanje na temu "Islam. Sufijska metodologija prepoznaje ovo kao vjerski simbolizam što mora biti protumaceno i "leteci magarac" je vec ovdje.s.. Kao posljedica toga okean nafte je odjednom poceo da funkcioniše poput brda zlata a sporazum u Bretton Woods o monetarnom sistemu je utabao put novom "petrodolaru" tog monetarnog sistema. Nije nam namjera da ih blatimo jer ovo je naucna diskusija.. i vjerujte mi nisu samo politicari cija su srca slijepa mnogo drugih ima takoder... rekao da je na njega Boţiji mir i blagoslov. nisu ovo protumacili onda to mora biti shvaceno bukvalno i zato oni cekaju na leteceg magarca.. petrodolar i dalje". Politicari." Selefijska metodologija kaţe s obzirom da Allah i Njegov Poslanik a. Mi tumacimo rijeci (Poslanikove) da Dedţdţal vidi samo svojim lijevim okom da je to simbol za površinsko (zahir) gledanje tj.....i dalje cekaju na tog leteceg magarca (bukvalno). Ovo je naše tumacenje i kad mi tumacimo nešto to ne radimo na jedan dogmatican nacin.Dedţdţal ce jahati na magarcu i magarac ce se kretati brţe od oblaka i imat ce taj magarac širom raširene uši. Kada je Dedţdţal slijep na njegovo desno oko to simboliše njegovu unutarnju (srcanu) slijepocu. da potpiše ugovor kojim ce prodavati naftu za samo laţni i varljivi i na kraju haram americki dolar. da mu se Allah smiluje. Srcana slijepoca. Naša metodologija je drugacija mi ovdje prepoznajemo da se radi o vjerskom simbolizmu. Ovaj mladic ovdje cije ime necu spominjati je upravo sletio na aerodrom iz Engleske i sa aerodroma u hotel i onda je došao ovdje. da ce rijeka Eufrat otkriti brdo zlata i poznat vam je ostatak hadisa.. Oni cekaju na brdo metala da se pojavi iz rijeke.. Ovo je njihova metoda shvatanja . oni nisu samo na listi vec su na njenom samom vrhu. ako nije imate sad domacu zadacu. Mi koristimo drugaciju metodologiju sluţimo se onim što je poznato kao sufijska metodologija i time što koristim rijec "sufija" izlaţem samog sebe napadima.. Slicno tome kada je Poslanik a. Mi ove rijeci ne izgovaramo na jedan neprimjeran nacin jer to nije istinski nacin ucenjaka.s. Oni cekaju na covjeka koji ce se pojaviti koji ce se deklarisati sa "Ja sam Mesija!" i kad se taj covjek deklariše da je Mesija oni ce ga prepoznati da je Dedţdţal samo onda ako bude imao jedno oko i ako na njegovom celu budu (bukvalno) stajale rijeci kafir (nevjernik)... i ko ji su to 3 . Kad tumacimo nešto molimo da se to naše tumacenje ne prihvata osim ako i sam nisi ubjeden da je ispravno. Sasvim pošteno i zato kaţemo da ima razlike izmedu nas i selefija.". To "brdo zlata" nastalo je kada je Henry Kissinger prevario kralja Fejsala.

Nadam se da moji ucenici u Francuskoj slušaju. Ali nevidljivi (skriveni) svijet je tako vaţan da Allah zapocinje Kur'an s kazivanjem o gajbu Elif. da je sramota svjedociti da ta civilizacija sada promoviše legalizaciju istospolnih brakova. Ta civilizacija je danas potonula (pala) tako nisko. Na samom vrhu je vjerovanje u ono što je nedokucivo uobicajnom observacijom ocnog vida. Dobrodošli u materijalizam.ne postoji nešto što se zove vjera više" u nešto što je nevidljivo vjera je nešto što je opiljivo rukama i tako je ljudski rod kao posljedica sekularnog nacina civota koji svoj temelj vodi od sekularizacije znanja. uputstvo je svima onima koji se budu Boga bojali. Dedţdţala. Znanja koje dolazi. Dedţdţal je dao svijetu teoriju šta je znanje ili epistimologiju koja kaţe da se znanje stice jedino putem vidljive observacije i racionalnog zakljucivanja i samo je priznato ono što je oku vidljivo. odatle se pravi skok sljedecem zakljucku. Ona (zapadna civilizacija) je proširila domete znanja u svakoj oblasti nauke koje se zasnivaju na znanju koje dolazi preko "lijevog oka". Samo tada moţe biti spoznato ako je vidljivo okom i pošto je ovo jedini svijet koji je vidljiv oku ovo je onda jedini svijet za koji moţemo znati. To je samo jedna druga grana nauke koja treba biti odvojena (u stranu) kao sve druge grane nauke a mi imamo jedan drugi nacin odnosa prema našim svetim spisima nego vi muslimani ". Pošto je ovo jedini svijet koji nam je poznat onda je on jedini koji pos toji. Ljudski rod je prevaren od jednookog covjeka tj. Elif Lam Mim Ova Knjiga. nadam se da moji ucenici u Francuskoj. Mim. Lam. Ova sekularizacija znanja je majka cijelog sekularnog svijeta. Zanijece se nevidljivi svijet el-gajb (skriveni).. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali. Ne postoji ni jedan drugi svijet (stvarnost) pored ovog svijeta i zato ne postoji druga stvarnost iznad materijalne stvarnosti a to je materijalizam..To je apsolutno zapanjujuca civilizacija. Ona je nadmašila sve ostale civilizacije u ljudskoj historiji u svakoj oblasti znanja (nauke). koje se stice preko "lijevog oka" (materijalisticko znanje). onima koji u svijet nevidljivi budu vjerovali. 4 . Danas znanje koje dolazi iz tog nevidljivog svijeta je odbijeno jer i nije pravo znanje (smatra se) i pripada mjestu u Orlando koje se zove Disneyland. Traţim zaštitu kod Boga od utjecaja prokletog šejtana. U ljudskoj historiji nije postojala civilizacija poput moderne zapadne civilizacije... Posljedica te praznoce je nemogucnost odrţanja (ispravnih) vrijednosti.izvori znanja i kako je znanje steknuto. Došao sam do zakljucka da je Dedţal autor i arhitekt moderne zapadne civilizacije.. vjerovanje u skriveni (gajb) svijet. Dakle.. Sekularizacija znanja je dovela do zakljucka da znanje jedino dolazi putem vidljive (okom) observacije i racionalnog zakljucivanja a taj stav je dalje doveo do zakljucka uzrocno naširoko prihvacen da je ovo jedini svijet koji postoji. u koju nema nikakve sumnje. Ali radi se o civilizaciji koja je "iznutra šuplja".

. Je li to tacno? Jeste. Zapadna civilizacija nije bila u stanju da ocuva (ispravne) vrijednosti. uglavnom Sjeverno-Afrikanaca. Maroko. Oni ţele doci u Maleziju ili ici na zapad.imamo jednog iz Francuske koji se nalazi ovdje i koji vodi porijeklo iz Maroka ali je Francuz. Alţir. Ali malezijski imigracioni zakoni su jako strogi.. je zahvacena velikim entuzijazmom i insistiranjem. Pomoc u samoubistvu. i kao 5 . integriteta. SAD. ali ţelim dodati svoj glas njihovim. Selefije još uvijek cekaju na covjeka koji ce imati jedno oko i koji ce na celu imati napisano kafir. Da upozorimo muslimane u Francuskoj da se ne "utope" u propagandi onih koje vodi jedno oko. Tako da. unutra nema ništa. ni onih koji slijede jednooke jer su oni sekularni nacionalisti. Britanska diplomatija pociva na laţi i obmani.. do (konacnog) rušenja vrijednosti.. A to dešava kada kreiraš takav svijet. naš auditorijum veceras ovdje. Kanadi. iskrenosti i istinoljubljivosti. krece se nekuda. Svijet haosa i anarhije u kojem ce preovladati zakon dţungle (zakon jaceg). Ali mi ne cekamo. kojeg je dedţal kreirao. Znate šta se dešava u Francuskoj? Da islamska zajednica od 7-8 miliona muslimana. Broj ljudi koji izvršavaju samoubistva je alarmantan. pogodite koja je prva zemalja kojoj se okrecu? Malezija. od onog što se desilo u Britaniji. moţda.. Ti takvi su grješnici). Nekada davno Britanija je pocivala na vrijednostima poput karaktera. Allah u Kur'anu kaţe (59:19): we la tekunu kellezine nesullahe fe ensahum enfusehum. Izgubljeno je znacenje i svrha ţivota.. ona je dekadentna. zadnjih 100 ili više godina. pa je ucinio da oni zaborave duše svoje. Danas na najvecem nivou diplomatije. zašto? Zato što ţivot nema znacenje. u'laike humul-fasikun (Mlivina interpretacija: I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. Znam da ce biti mnogo islamskih ucenjaka u Francuskoj koji ce uraditi više od onog što ja radim. I kada ţele da ucine hidţru.. društvo se raspada. Plan je da se oni obuhvate od strane onih koji promoviraju sekularisticku i nacionalnu agendu. Kako dedţal smanjuje populaciju? Kur'an to opisuje u suri Hašr. ljudi su izgubljeni. izbjegavanju istine i prevarama ljudi. Govoriti o SAD je govoriti o necem što je cak i gore. Zbog toga veliki broj „naših“ studenata u Britaniji. Vrijednosti se ruše i stvara se osnova za svijet sa beskrajnim kriminalom. Ljudi izvršavaju samoubistva zato što ne znaju zašto bi trebali ţivjeli više. I ne budite. Holandiji. i citiram Kur'an drugi put (veceras). bez znanja o tome cemu teţe. Koliko tacno? 4-5 miliona zajednica muslimana u Francuskoj. Begiji ţele da ucine hidţru. ima zadatak da prihvati bracu iz Europe i SAD koja ţele da se isele i dodu da ţive sa nama. Shodno tome vode te iz sekularizma do materijalizma. i ne postanite kao oni koji su zaboravili Allaha. kako bi ono bilo izvedeno na pravilan medicinski nacin. Zbog toga današnje predavanje donosi blago upozorenje. Moderna zapadna civilizacija je sada pokvarena u suštini (srcu). tako da oni cine samoubistva. Sada moţemo jasno vidjeti šta piše na celu moderne zapadne civilizacije. mi gledamo u modernog zapadnjackog covjeka i vidimo kafir ispisano na njegovom celu. Neki od njih ţele pomoc u samoubistvu. Francuskoj.

temeljito cist. U mom domu nema televizije. dedţal ce im isprati mozak. Kad bi se Englez od prije sto godina danas pojavio. poslanika i knjiga. laţni Mesija. bez obzira u kakvim teškocama ţive. Ako dozvolite da vam djeca odrastaju uz TV. Ljubazno smo ga zamolili da ih odnese iz stana. Postoji plan na najvecem nivou. i od Allaha. Sekularizam kreira svoje vrijednosti. sekularizacije njih i njihovih ţivota. Prva cijena koju ce platiti oni koji stalno gledaju TV je gubitak sposobnosti zdravog rasudivanja.. Danas na površini zemlje nema naroda kojem se više „vrti ispred ociju“. Šarl de Gol... okretanja od Allaha. okretanja od meleka i dţina. Arapi imaju ţelju da nadmaše sve ostale narode u dobrocinstvu. Oni su zaboravili šta je biti ljudsko bice (covjek). Ne govorim samo o „obojenim“ Amerkancima. I kao posljedica zaboravljanja samih sebe. Unajmio sam stan u Gombaku. okretanja od svega što je sveto. Jeste li to citali u dnevnim novinama? Kao rezultat ţelim sa vama podijeliti tajnu. sutra to ne moraju biti.. On nakon što vas sekularizuje koristi jednu vrstu oruţja. crnim Amerkancima vec govorim i o bijelim Amerkancima.. A islamska eshatologija nam daje odgovor ko je on. Ono što je dobro za mene ne mora biti dobro i za tebe. koji su se jako dobro ophodili prema meni i koji su veoma dobar narod. kad bi se Francuz od prije sto godina. Bio je ponosan kad nam je pokazao veliki TV set u dnevnom boravku i malo manji u glavnoj spavacoj sobi. Probajte pa cete vidjeti. Postoji glavni arhitekt. Sekularni covjek sam odreduje vrijednosti. ti moţeš smatrati necim drugacijim. Moţete li zamisliti horor na njegovom licu kad smo mu rekli da ih (televizore) ne ţelimo? Nije mogao da shvati kako ljudi mogu ţivjeti bez TV-a. nisam lud što tako govorim. Ja odlazim i ostavicu vam ih. Kako to objasniti? Moţe se objasniti tako da (ispravne) vrijednosti dolaze od Allaha. i pocinje sve da vam se vrti ispred ociju. Svijet ne ide slucajno u ovom pravcu sve veceg bezboţništva. General Šarl de Gol bi bio veoma ljut. Te promjene se ne dešavaju slucajno. rekao je. General bi potegao oruţje. Takvih stvari nema u sekularnom sistemu vrijednosti. danas pojavio. Danas se u Francskoj donosi zakon o legalizaciji istospolnih brakova. i bez ovako velikog TV-a. ja ţivim sretno elhamdulillah! Ja ţivim vrlo sretan ţivot bez TV-a. Koji je uveo eru sekularizma i koji vodi svijet u tom pravcu. To je kada u ţivotu imaš svetinje. Stan je vrlo dobro odrţavan. Ono što se smatra vrijednostima danas. Ostavio je i nešto namještaja u stanu. Oni su zaboravili šta su ljudske vrijednosti. tako da znaš šta je vrijednost dobrocinstva.. okretanja od nevidljivog svijeta. zato što su vrijednosti njegove generacije danas odbacene. usvajanja materijalistickog nacina ţivota. TV vam ispira mozak. ali nema naroda na zemaljskoj kugli 6 . Bez obzira koliko su Arapi siromašni. ţivio sam u SAD-u 12 godina i znam koliko divnih ljudi ima tamo. I ne budite oni koji su to uradili. Bio sam vrlo zadovoljan kad sam vidio kako taj covjek vodi racuna o tom apartmanu.. i koje se stalno mijenjaju. Ni radija nema u mom domu.. Ono što ja smatram iskrenošcu. Oni su zaboravili ko su (u suštini). Vlasnik stana je bio Kinez. To je dedţal. raja i pakla. Ne.posljedica zaboravljanja Allaha.

CNN-om. I sa Americkim idolom. Bio sam pozvan da drţim predavanje na Cikago Univerzitetu. ne samo da ce ti mozak biti ispran. pitajte bilo kojeg europljanina i reci ce vam to.. Bistrina uma dolazi kada je mozak cist od nepotrebnih stvari (koje ga opterecuju) i kada je u mozgu pristuan nur (svjetlo). I ja ostatak veceri nisam imao 7 .. od Amerkanaca. za razlikovanje muškarca od ţene na dovoljnoj udaljenosti. ako ţelite da izucavate eshatologiju. Oni su se ceškali po glavi i pitali koji je to drugi razlog. nemam vas namjeru vrijedati. sve dok ne budete imali sposobnost interpretacije (tumacenja) religijskog simbolizma.. danas cemo ga „objesiti“. veceras izmedu ostalih najviše govorim vama u Francuskoj. i slicnim stvarima. Rekao sam da je Gospodar na lica muškaraca morao staviti bradu iz dva razloga.. A religijski simbolizam ne moţete interpretirati na osnovu znanja stecenog na Dar-ul-ilmu. cini da je brada nestala? Je li se to dogodilo slucajno? Ne. ali imam zadatak koji trebam izvršiti i hajde da to uradim. i traţili su od mene da govorim o statusu ţene u Islamu. Oni su jako dobar narod ako im pokaţeš poštovanje.. nije slucajno. Jeste li primijetili nešto na njihovim licima. od prvog. Nisu se prestali smijati pet minuta. era Dţordţa Buša. ako je u vašim srcima ceţnja da svaladate znanje o zadnjem vremenu. jer ako postigneš da budu dobro raspoloţeni ostatk predavanja ce biti dobar.. itd. itd.kojem je mozak više izapran. i Americkim herojem. naravno. ako u vašim srcima postoji ţelja.. itd. NBC-om. I citav univerzitet je došao da svjedoci (uţiva ) u „razapinjanju“ jednog islamskog ucenjaka. ali poslije predavanja moţemo biti prijatelji. Kad sam ih dovoljno „imao u šaci“ rekao sam je odgovor vrlo jednostavan: Allah je dao bradu da se djeca mogu igrati sa njom. da te programiraju. A koji je drugi razlog? I zastao sam. jer znanje o zadnjem vremenu ispunjeno regijskom simbolikom. Kada vam dedţal ispere mozak (glupostima). MIT-u. preko drugog. je li to bio Dţordţ Vašington. kako se ne bi moralo gledati u druge dijelove tijela. vec ceš i intelektualno biti osakacen i izgubiti sposobnom zdravog rasudivanja. Tako. u redu? Imam posao koji trebam obaviti. I kako je to dedţal uspio postici? Uspio je to korištenjem TV-a.. Nemam namjeru da vas vrijedam. jer sam ţelio da mi „jedu iz ruke“. Postojace neki koji ce biti ljuti na mene. i dopustite mi da to i uradim... Šta (predavac) moţe reci o statusu ţene u Islamu? Zašto nije izabrao neku drugu temu? Stoga sam svoje predavanje zapoceo sa definisanjem muškarca i definisanjem ţene. i mislili su danas cemo ga „objesiti“. budite svjesni da necete moci prodrijeti u suštinu tematike zadnjeg vremena. to što on radi moţete vidjeti ako pogledate slike americkih predsjednika zadnjih dvjesto godina. Univerzitetu Al-Azhar. Bil Klinton. što se tove brada? Jeste li primijetili nešto na licima što se zove brada? I jeste li primijetili da se sada kod ovih zadnjih (predsjednika).. Kada vam dedţal ispere mozak u dovoljnoj mjeri.. Ne. Prvi je. Svakodnevnim punjenjem smecem koje dolazi preko TV-a... Sa ABC-om. Ţelio sam lijepo sa americkim narodom. što ceš im dopustiti da oni razmišljaju za tebe. Abrahama Linkolna. treceg.

Izgovaranje Es-selamu alejkum je za nju nazadnost. No ipak. Mnogi brakovi su u krizi. jedan od najvecih islamskih ucenjaka modernog vremena. Šta se desilo da bradom? Cak i veliki ucenjak. Upravo ova stabilnost smanjuje nasilje u društvu. na sudnjem danu? Šta ce uraditi kada bude morao stajati pred svojim Gospodarom na sudnjem danu? Gdje ceš sakriti svoje lice. Rijec je o Hidru a. Ovo je moderno doba. Urušavanje sistema vrijednosti. bez hidţaba. Ne znam kako se kaţe nana na bahasa jeziku. Pogledaš u sastojke i uvidiš da slijediš dedţala. Vrhunac seksualne revolucije je dostupnost seksa na svakom koraku.. cak i on. je obrijao bradu. Mislim da je i to pocelo sa televizijom. Tako ona vidi napredak.. Tvoja kcerka ne ţeli ici stopama svoje majke. Dedţal je lagano pokidao veze koje je Allah uspostavio kako bi stabilizirao dom i porodicu i društvo. Ne ţelimo više ţivjeti tako. Nini zna da se ljudima prilazi sa poštovanjem. Ovo je doba ljudskih prava i sloboda i ovo j e moje tijelo.. Boţijeg poslanika. No. Ona nikada nogom nije krocila na tlo SAD-a. posebno u trţnim centrima. bila bi uţasnuta. a zatim im nazoveš selam. Perfektno. Naravno. šaljuci tako poruku. Opet dedţal. To je zamijenila sa "Bye". ni pri odlasku ne naziva selam. kao i sekularizacija spola i seksualnog odnosa. koji ubija djecaka i upucuje dovu Allahu da roditeljima 8 . Blue jeans je sve tješnji i tješnji. Ona sada nikoga ne sluša. Nemam sad vremena da Dţemaludina propitujem gdje tacno u suri Kehf pa cu odmah preci na stvar. Ona kaţe: "Hi".. "Nini". Ko je autor ovog? Dedţal naravno. Prvo što tada muškarac mora uraditi jeste brijanje brade. O ovom dobu kada ce svi autoriteti nestati. Allah je objavio potpuno suprotnu stvar..problema. Televizija im (ţenama) daje savršen akcent. naletimo na hidţab na gornjem a blue jeans na donjem dijelu. Muhamed Igbal..... ne samo da ne ţeli nikoga od ljudi slušati. Osim sa pakistanskim studentima. kao što je Muhamed Igbal. Ponekad. Ne jede više domacu hranu vec samo McDonalds i Kentucky pomfrit. Kada bi je njena nana cula.. Televizija je odigrala veoma bitnu ulogu u ispiranju mozga ţenama širom svijeta kako bi joj se skinuo hidţab. ona govori tecnim americkim akcentom. On (dedţal) obavlja svoj posao suptilno.. Ona je buntovnik. No ova unuka to ne radi. bili smo upozoreni u suri Kehf. Bolje i od samih amerikanaca.. Ne. Šta ce on uraditi kad bude morao stati ispred svog ucitelja. kada budeš morao stajati (pred Gospodarem) bez brade? Ne kaţem ta cete to biti vi.. KL znaci Kuala Lumpur. Ova naša unuka.. Koristi cak i poseban izbor rijeci.... Cak si daje slobodu da samostalno tumaci Kur'an. Ne! To je za ptice. a ja cu sa svojim tijelom ciniti ono šta ja ţelim. a koje dolazi iz Dedţalovog tefsira. Dakle. ona ne sluša ni Allaha.. A "Hi" je napredak. Rodena je i odrasla u KL-u. Nini bi bila uţasnuta. Imaju ţene koje ne nose blue jeans vec šorc i tako pokazuju tijelo. ako me slušaš iz Francuske. Novo vrijeme.s. Seksualna poruka pripada seksualnoj revoluciji. no ona svoje tumacenje Kur'ana naziva: Progresivnim tumacenjem. takoder šaljuci seksualnu poruku. Seksualnu poruku.

s. U to doba hilafet (ali i ostala društvena uredenja) bio je pluralnog karaktera. Hilafet koji je kreiran od strane Muhammeda a. varlji vi i haram papirni novac. On je imao to pravo jer je on prvi napravio taj ugovor. A mi ne ţelimo ismijavati Allahov din.s. vec nas je idjelio u razlicite nacije i plemena. Povratak Allahovom dinu znaci povratak šerijatu. Zato predlaţem da se okrenemo na tren politickom sistemu i uvidimo kako je sekularizacija politike vodila rušenju društva. jer bi ovo djete. Da li je Poslanik a. i društvo. Tek kada dode do nekih nesuglasica u vezi ugovora (sve strane su potpisivale ugovor). Povratak islamu znaci povratak Allahovom dinu. nego pojedinac.. naravno. bio vladar nad paganskim arapima? Kakva glupost. Pluralni model uredenja društva jer je i društvo bilo pluralno. je imao autoritet samo nad svojim sljedbenicima (kao i ostale vode nad svojim). Kada pojedinac postane centralna figura u društvu tj jedan muškarac jedan glas i jedna ţena jedan glas. Jer odgovor je ocit: Moramo se vratiti islamu. dozvolite mi da vas odvedem još u svijet politike i ekonomije. Da li su se islamski zakoni odnosili na pagane u Medini? Ne. U medini su ţivjeli jervreji. Danas vlada treba to da uradi. jer vec znamo šta nam je ciniti. Šerijatu se ne moţeš vratiti bez povratka dinaru i dirhemu. bio starješina jevreja u Medini? Kakva glupost i budalaština. Da li je Poslanik a. kada imaš odnos: jedan covjek jedan glas. Sedam mjeseci su se natezale (razne grupacije) da naprave taj ugovor. Naš politicki model je prepoznao tu raznolikost i ocuvao je.s.. On ima poseban interes u Libanonu. jel? Zato necemo obradivati tematiku: Šta trebamo uraditi. ti se ustvari ismijavaš Allaha kada govoriš da uvodiš šerijat. 9 . Nije više pleme ni grupa. je imao posljednju rijec prilikom tumacenja tog ugovora. Sve dok koristiš ovaj obezvrijedeni. bio je pluralni model društvenog uredenja. un ištilo vjeru kod svojih roditelja. Ovo predavanje nije namjenjeno odgovoru na pitanje: Kako cemo postupati sa zlocinom. tada pleme gubi smisao.podari bolje i merhametli potomstvo. Allah nas nije stvorio sve kao jedan narod. u Medini. Grupni pritisak u plemenu ce „ispraviti“ pojedinca i usmjeriti ga. Ne. Nije ovo jedini nacin na koji dedţal ruši porodicu. bio je onaj koji pojedinca stavlja u centralno mjesto društva (demokratija). Zato je dedţal došao sa politickim sistemom koji se raširio širom svijeta osim u Libanonu.s. a Poslanik a. Zašto? Zato što pleme i plemenski odnosi igraju VELIKU ULOGU U OCUVANJU STABILNOSTI DRUŠTVA I MORALA. ako bi odraslo. Da li se islamski zakoni primjenjuju nad jevrejima? Kakva glupost i budalaština. jer mu Libanon nije trebao za tako šta. Zato sada.s. i dovela do bezvlašca i zlocina (iz islamske perspektive tj zuluma). Ovo moramo zahvaliti dedţalu. i kada imaš pojedinca kao temelj društva. a to je predsjednik Mursi u Egiptu izgleda zaboravio. Poslanik a. Prije nego završim. Mudrost ucenih ljudi plemena i grupe sada se ne cijeni i ne uvaţava više od neiskusnog mladica. Politicki sistem kojeg je prezentovao svijetu i kojeg je islamska ulema tako glatko prihvatila.

.. Od jutra do sutra.. Nasilje i rat se dešavaju u mnogim dijelovima svijeta. uz to je još i poznavatelj monetarne ekonomije poput mene. S tim u vezi imamo i jedno pitanje: Da li postoji nešto što se zove: Integritet novca? On rece: Tome niko ne poducava na fakultetima.. Sada. Tek kada Mursi zamoli MMF za 4 milijarde dolara. Pleme i porodica više ne mogu stabilizirati društvo (i uticati na novi naraštaj). dok moja kcerka i tvoja kcerka u Indoneziji moraju raditi kao robovi.... ti govoriš o vrijednostima tj o tome koliko je bitno ocuvati vrijednosti u društvu zbog stabilnosti i sigurnosti. Bio je ministar finansija a sada je ministar vanjskih poslova. Sutra nas ceka anarhija. Napiši cek na jednom komadu papira i pošalji ga banci. MMF uzima onaj imaginarni cek i „skine sa njega“ cetiri milijarde. tako što su poslali Mule sa aktovkama punim americkih dolara. i kada Mursi potpiše ispred Egipta da ce ih vratiti MMF-u. Takav sistem vodi rušenju društva. QE2. Bankari sada mogu preplaviti drţavu novcem i samo nebo im je granica... Ne trebaju im zaštitari ni osoblje za transport novca. kako se ono zove.. Jedan od ovih mula. Moj prijatelj. Mursi. Politika se takoder satanizirala. Mahatir je to lijepo objasio sa QE1. Tek onda kada onaj što je u Egiptu. Širom svijeta imaš izbore. i koji hoce da uvede šerijat. Americka vlada daje naredbu centralnoj banci... Prije su cionisti iskorištavali ovu slabost izbora.. Imate ih i vi ovdje u Maleziji. Robinje.. Nadamo se da nece doci i ovdje.dolaziš u poziciju da se plemenske veze (kao i porodicne) u potpunosti unište.. Papirni novac se više ne mora slati.. Jednom sam prisustvovao seminaru koji se odrţavao u Trinidadu sa bivšim guvernerom naše centralne banke.. koji je ujedno i pakistanski profesor.... kada u konacnici sekulariziraš novac. Zato smo ga upitali: Kao politicar. Zato. kako bi uticao na izbore i u konacnici natjerao Zulfikara ali Butu-a da reaguje na nacin na koji je reagovao... To i dalje nije novac.. a svaki covjek ima svoju cijenu tako da ih bankari mogu prodavati i kupovati kao stoku na trţnici. Dr.. Sekularizacija novca nas je dovela u današnju poziciju. Ne treba im ni papir ni tinta ni štamparija. TEK SADA POSTAJE NOVAC!!! Sve dok nisi potpisao da ceš vratiti ono što ne postoji. QE nije Queen Elisabeth. Vlada daje naredbu centralnoj banci da napiše cek na 7 000 000 000 000 dolara. Politicki sistem se ruši i završava sa nasiljem. ono nije novac. Inţinjer koji je postao predsjednik. iz nicega dobio si novac (vrijednost).. i dedţalu je onda lagano da destabilizira i sruši društvene vrijednosti. Danas se više tako ne radi. Novac je veoma glasan. abraka dabra. a bankarski sistem nije pod kontrolom vlade.. Dr Mahatir je ovo objasnio.. Sada postoji elektronski novac. skupljati naše smece za 500 ringita mjesecno (cca 250 KM)... licno mi je priznao da je imao aktovku do vrha napunjenu US Dolarima. 10 .. Sinonim za izbore je NOVAC.. Plemenske vrijednosti nisu jedine stradale u modernom sekularnom uredenju društva. Više ni ne moraju printati ove dolare.

. Tako se ljudi stvara novac (vrijednost). 11 . Ako se sutra desi revolucija i krvoprolice. Sekularizacija politickog sistema vodi krvoprolicu. Ovo je moja poruka vama i muslimanima Francuske. Kada sekulariziraš spolove.moja kcerka i tvoja kcerka kupi smece. ostavlja muţa i djecu u Indonezij i i ide na posao kao robinja za bijednih 500 ringita mjesecno. Sekularizacija novca vodi krvoprolicu. Sekularizam bi se trebao baciti u kantu za smece i vratiti nas u svijet svetosti. Koga okriviti. završiš u krvoprolicu..