You are on page 1of 8

Ahli Kumpulan: Loo Shuan San (860615-38-6342) Oo Swee Beng (860810-35-5453) Lim Lee Ling (881114

-56-6658) Liew Hui Hui (890912-07-5820) Pensyarah :
Opsyen:

Falsafah Pendidikan Kebangsaan - Sosial

Pn. Rahayu bt. Ismail
3 PPISMP PML

• Dengan adanya perpaduan muncul keadaan yang aman. tenteram dan stabil. bekerjasama dan hormatmenghormati antara satu sama lain. Suasana yang sihat dan positif membantu dan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan.• Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Keharmonian dan kemakmuran negara bergantung kepada amalan sikap toleransi. • Sikap positif ini adalah amat penting dalam usaha mencapai perpaduan kaum yang merupakan kriteria yang paling penting untuk mewujudkan keadaan sosial yang stabil. .

” .• Tujuan mencapai perpaduan kaum telah menjadi salah satu matlamat pendidikan yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara iaitu: • “… melahirkan rakyat Malaysia … memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

. setiap kaum perlulah berkomunikasi ataupun bersosial dengan kaum yang lain supaya dapat mengeratkan lagi perpaduan di antara kaum. • Ini penting agar tidak ada kaum yang berasakan mereka terpinggir dari arus kemajuan negara.• Selain itu.

. ketika orang Melayu merayakan perayaan Hari Raya Aidilfitri. kaum-kaum yang lain turut sama memeriahkan sambutan tersebut dan begitulah sebaliknya.• Dengan komunikasi dan kerjasama di antara semua kaum akan dapat melahirkan negara yang maju dari segi ekonomi dan pelbagai dari segi budayanya. • Sebagai contoh.

Keharmonian dan kemakmuran keluarga. kekitaan. hormat-menghormati dan sebagainya . bertimbang rasa. masyarakat dan negara • Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup • Memupuk kesefahaman keluarga • Mematuhi norma masyarakat • Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi.

profesion. agama.• Berusaha untuk memajukan ekonomi negara berdasarkan dasar-dasar yang ditetapkan • Sering mengekalkan kestabilan politik dan keamanan negara • Mematuhi perlembagaan dan peraturan negara • Mempertahankan maruah diri. bangsa dan negara .