You are on page 1of 25

Dissenyem, creem i compartim materials educatius

2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
EL SISTEMA
SOLAR
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA


ETAPA EDUCATIVA


CICLE INICIAL

ÀREA


MEDI

TEMÀTICA


EL SISTEMA SOLAR

OBJECTIUS


Explicar els diferents elements que formen el
sistema solar: el Sol, els planetes
Conèixer alguns trets característics del planeta
Terra.
Conèixer alguns trets característics del sol i de la
lluna
Conèixer alguns trets de la vida dels astronautes.
Descobrir la forma externa dels coets i/o naus
espacials i la seva funcionalitat.


CONTINGUTS


El sistema Solar i els planetes
El nostre planeta: la Terra
El sol
La lluna i les seves fases
Els coets i els astronautes
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~ ~
El Sistema Solar
està format per
una estrella
central, el Sol, els
astres que
l’acompanyen i
l’espai que queda
entre ells.
Hi ha 8 planetes que giren al voltant del sol: Mercuri,
Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.
La Terra és el nostre planeta i té un satèl·lit, la
Lluna.

............................ .................................. .............................................

Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~ ~
El nostre planeta és la Terra i és l’únic del Sistema
Solar on hi ha vida.
També és l’únic planeta que té aigua
líquida a la superfície. De fet gairebé
tres quartes parts de la Terra són aigua.
La Terra està envoltada d’una capa
d’aire anomenada atmosfera.
- Pinta l’atmosfera en el següent dibuix.

La Terra té forma d’esfera i gira sobre ella mateixa
com una baldufa.
- Triga 24 hores en girar sobre ella mateixa.
- Triga 365 dies en fer la volta al Sol.
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
Durant el dia, el Sol il·lumina i escalfa una meitat
de la Terra, mentrestant l’altra meitat està a les
fosques i és de nit.

¸ ¸
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~ ~
La Lluna és el satèl·lit de la Terra. Sempre gira al
seu voltant i segons com la il·lumina el Sol la veiem
de diferents formes, que anomenem fases de la
lluna: lluna plena, quart creixent, quart minvant
i lluna nova.

- Completa el següent quadre amb les 4 fases de la
lluna.

Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA

L’any 1969, la nau Apolo 11 va portar a la Lluna als
primers humans. Neil Armstrong hi va deixar
aquesta empremta.


¸ ¸ ¸ ¸
,
~¸ ,¸

¸

. ,

~ ¸Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA

El Sol és l’estrella
més propera a la
Terra i l’element
més gran del
sistema solar. Les
estrelles són els
únics cossos que
emeten llum.

Gràcies al moviment de la Terra al voltant del Sol
podem calcular el temps: les hores, els minuts, el
dia, la nit, les estacions…
,
…………
¸ …………
¸……… ¸

Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA

,
’¸

………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………
~…………………………………
……………………………………
…………………………………
…………………………
~……………………………
……………………………
……………………………
………………………………
………………………………


- , ,
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA


Els coets són importants pels viatges
espacials, ja que són els únics vehicles
amb potència suficient per transportar
persones i coses cap a l'espai. Un coet va
20 vegades més ràpid que un avió.
Els coets espacials es fan
servir per llançar objectes
a l’espai. El seu objectiu és
enviar-hi càpsules
espacials, ,satèl·lits, naus
espacials o astronautes.
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
,20

1410
5


Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~~
Un astronauta és una persona que viatja per l’espai
exterior. En grec astron vol dir “estrella” i nautes vol
dir navegant. Per tant un astronauta és un
"navegant de les estrelles",
Dins la nau no porten vestits espacials però com que
no hi ha gravetat tot sura. Per passejar per la lluna,
l'astronauta s'ha de lligar amb una corda a la nau
per no sortir surant per l'espai.


Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
’~~~EL VESTIT ESPACIAL PROTEGEIX DEL FRED I DE
EL CALOR.
EL CASC PROTEGEIX DELS RAJOS DEL
SOL.
L’AURICULAR I MICRÒFON ESTAN DINS EL
CASC I PERMETEN COMUNICAR-SE AMB
LA NAU I LA TERRA.
ELS GUANTS MANTENEN LA
TEMPERATURA I PERMETEN
MOURE BÉ LES MANS.
LA MOTXILLA AMB OXÍGEN (PER
PODER RESPIRAR) I AIRE
ACONDICIONAT (PER REFRESCAR-SE
DE LA CALOR DEL SOL).

Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
, ¸ ¸
, ,

, , ,¸

, , ,
¸ ¸
¸¸ , ,
.- ~¸
` , ¸


Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA


~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
’~~ ’~ ~

~ ~ ~ ~

. ~
`~ ¯ ~
- ~

~ ~ ~~ ~
~ ~

S _ _ LL _ _ A P L _ _ _ _ _ S
ADAPTACIÓ DEL MATERIAL
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~ ~
~~ ~ ~ ’
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~ ’~ ~~ ’~
~~~ ~~
- ~ ’~~

~ ~ ~ ’~ ~ ~
~~ ~ ~~
- ~ .- ~ ~
~~
- ~ ` ~ ~ ~
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~ ~ ~ ~~ ~
~ ~ ~ ~ ’~~ ~
~ ~

~ ~
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ - ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~

~ ~ ~ - ~
~ ~

LLUNA NOVA QUART CREIXENT
LLUNA PLENA QUART MINVANT
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA

~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~


¸ ¸ ¸ ¸
,
~ ~ ~

~ . ~

~ ~ ~ ~~

~ ~ ~

Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA

’~
~ ~ ~ ~
’ ~
~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
~~
~ ~ ~…
~ ~ ~~

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
. ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
` ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
- ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
¯ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
DIUMENGE
DIMECRES
DILLUNS
DIMARTS
DIJOUS
DISSABTE
DIVENDRES

Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA


~
~ ~~
~
~
~~ ~
~ ~


~~
~ ~¸~
~ ’~

~ ~
~~ ~
~ ~~
~~
Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
,


20

18

16

14

12

10

8


5


Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
~~
~~~ ~ ~ ~~
’~
~ “~” ~
~~ ~ ~~~
~~
~ ~ ~~
~ ~~ ~
~~ ~ ~ ~~~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~


Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA
’~~~EL VESTIT ESPACIAL PROTEGEIX DEL FRED I DE
EL CALOR.
EL CASC PROTEGEIX DELS RAJOS DEL
SOL.
L’AURICULAR I MICRÒFON ESTAN DINS EL
CASC I PERMETEN COMUNICAR-SE AMB
LA NAU I LA TERRA.
ELS GUANTS MANTENEN LA
TEMPERATURA I PERMETEN
MOURE BÉ LES MANS.
LA MOTXILLA AMB OXÍGEN (PER
PODER RESPIRAR) I AIRE
ACONDICIONAT (PER REFRESCAR-SE
DE LA CALOR DEL SOL).

Dissenyem, creem i compartim materials educatius
2013

ANNA PEÑARROYA ISANTA

~ ~
~
~ ~
~ ~ ~
~~ ~ ~
~

~ ~ ~
~

MERCURI VENUS
TERRA MART
JÚPITER SATURN
URÀ NEPTÚ