You are on page 1of 3

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Baltasar Segú

CURS: 2011-12

3r TRIMESTRE

OBSERVACIONS GLOBALS DEL GRUP DE 2n Variació en la composició del grup: La classe de 2n està formada per un total de 16 alumnes, dels quals 9 són nens i 7 nenes. En aquest curs han van arribar 4 alumnes nous a la classe: l’Annais, la Maria, el Manolín i la Gisela. D’aquest quatre, va marxar l’Annais, al començament del 2n trimestre. Dels 16 alumnes que tenim ara, n’hi han 5 de famílies marroquís i àrabs, 1 romanesa, 1 argentina, 1 boliviana i la resta són d’aquí. Adquisició d’hàbits: En aquest curs, he anat introduint en els alumnes més hàbits de treball i estudi a casa. La major part els ha adquirit bé i han treballat força, sobretot aquells que han tingut més suport o ajuda des de casa, almenys ara al principi que comencen poc a poc a estudiar i que necessiten una miqueta d’ajuda. Hi ha nens que són més autònoms i que no necessiten cap ajuda a casa i responen molt bé. Comportament: El comportament de la classe en general és bo, són bons nens i amb mi sempre han sigut molt carinyosos. Són també una mica xerraires i han d’aprendre a treballar en silenci. Dels únics alumnes que poden distorsionar una miqueta la classe, és l’Alexis G., sobretot en aquest últim trimestre, on el seu comportament ha empitjorat molt i també ha afectat a la classe, perquè ha buscat problemes amb tots. Els altres la veritat és que no m’han donat cap problema important o greu en quant al comportament. Aprenentatges: El nivell de la classe és baix. Hi han 4 o 5 alumnes que destaquen bastant amb els quals sempre has de fer activitats o fitxes d’ampliació (l’Àlison, la Yasmine, la Wiam, l’Alexis S.). Després hi ha un altre grup d’alumnes, on està la majoria, que treballen bé (com la Maria, el Manolín, la Júlia, Anwar, etc). Un altre grup d’alumnes que necessiten atenció més individualitzada i als quals els hi costa seguir el ritme de la classe com són el Daniel, l’Aroa, l’Adam, Jonathan G. i per altra banda està la Gisela que té un treball diferent i que s’ha d’estar amb ella sempre, perquè es perd i necessita ajuda per a tot el que fa. Amb aquests ritme d’aprenentatges i treball és difícil fer avançar al grup en general i pujar el nivell. També he de dir que tots s’esforcen molt i demostre interès per millorar i això a molts d’ells els ha fet avançar bastant.

Sobretot en aquest aspecte he volgut apretar una mica. . L’Alexis Garriga (per a centrar l’atenció i millorar en els aspectes de comprensió i expressió de la llengua). encara s’ha de treballar molt aquest aspecte. Deures i estudi: En quant a la part dels deures i l’estudi. però entre la substituta i jo hem estat molt en contacte i ens hem coordinat al màxim per tal d’afectar als nens el mínim possible.Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Baltasar Segú CURS: 2011-12 3r TRIMESTRE Alumnes que han assistit al grup flexible de llengua catalana: A segon no tenim desdoblament en llengua catalana degut a que és un grup petit. per fer-los avançar una mica i posar-los en l’àrea de matemàtiques al nivell de la classe. Per al curs vinent haurian de continuar anat els mateixos alumnes. perquè el curs vinent notaran un canvi important. Em sap molt greu no haver pogut completar tot el curs amb ells. Jonatan P. tampoc no he pogut fer tot el que volia. Altres suports han estat destinats a l’Aroa i el Daniel. Grau de satisfacció de la tutora: En general he estat contenta amb el grup. Tinc la sensació de que es podria aprofitar més aquest grup. dinàmiques de grup. etc. que són els que més ho han necessitat. Crec que tots han avançat i han anant millorant dia a dia. el Daniel. jocs. els dimarts i els divendres. altres en lloc de fer els deures ells. però no fer els deures. se’ls han fet en moltes ocasions (Mohamed i Daniel). Alumnes que han assistit a suports: Principalment molts dels suports que hem tingut els hem dedicat a llegir per alumnes com l’Adam. Tot i ser un grup petit. És un grup agradable i al ser petit ha sigut fàcil plantejar certes activitats. Ha sigut fàcil estar amb ells i s’ha passat volant aquest curs. el Mohamed i la Gisela. Jo penso que la majoria tenen ja adquirit aquest hàbit d’estudi i treball que hem treballat enguany i que cada curs s’anirà ampliant més i més. La major part dels alumnes els han fet bé i els han portat sempre fets. Des de casa es pot ajudar i explicar. Els alumnes de 2n tenien deures dos dies a la setmana.. són dels que més han faltat). perquè no tots els alumnes han portat sempre els deures fets (l’Alexis G. Especial El Jonathan Garcia. l’Aroa i la Gisela.. La gran majoria ha treballat molt i molt bé i han demostrat interès i ganes de treballar. amb deures tots els dies i estudiar molt més. Alumnes que han assistit a l’aula d’E. però el nivell que hi ha és baix i amb molts nivells.

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Baltasar Segú CURS: 2011-12 3r TRIMESTRE MODIFICACIONS D’ESTRATÈGIES .