You are on page 1of 1

SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH (XEA 4047) Laporan Program / Aktiviti BIL.

1 PERKARA Tajuk Program / Aktiviti a) b) 2 Objektif Program / Aktiviti c) d) e) 3 4 Tarikh Program / Aktiviti Tempat Program / Aktiviti Menarik minat atlet murid terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik. Meningkatkan dan meluaskan pengetahuan atlet murid tentang Sains dan Matematik. Mencungkil bakat dan kebolehan atlet murid dalam persembahan dan penggunaan Sains dan Matematik. Meningkatkan dan meluaskan kecekapan atlet murid dalam penggunaan kemahiran Sains dan Matematik dalam reka cipta. Memiliki kesedaran, tanggungjawab dan kesediaan untuk bertanding ke peringkat yang lebih tinggi untuk mengharumkan nama sekolah. MAKLUMAT

5

Impak Program / Aktiviti

6

Rumusan Program / Aktiviti

Bersama dengan 3 keping gambar aktiviti yang dilabelkan.

Disediakan oleh, ________________________________ (Nama: ) Tarikh :