You are on page 1of 2

REFLEKSI Bagi saya, tajuk tugasan matematik kali ini adalah menyediakan satu rancangan pengajaran harian yang

berkaitan dengan tajuk jisim. Selepas guru pelatih sudah bersiap sedia dengan rancangan pengajaran harian, maka pengajaran mikro telah dijalankan dalam kelas. Setelah mengetahui tajuk yang saya dapat iaitu mengajar tajuk jisim, saya pun membaca dan menganalisis sukatan pengajaran bagi tahun kssr dan juga kbsr supaya memilih satu kemahiran untuk membuat perancangan pengajaran harian. Selain itu, saya juga melayari internet untuk mencari beberapa contoh rancangan pengajaran harian dalam tajuk jisim supaya dijadikan sebagai rujukan. Tambahan pula, saya juga merujuk kepada modul matematik. Dalam modul tersebut terdapat contoh aktiviti yang boleh dijalankan dalam kelas bagi setiap kemahiran. Selepas meneliti dan membuat analisis, akhirnya saya memilih kemahiran anggaran sesuatu jisim objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan dengan timbangan sebenar sebagai kemahiran yang diajar dalam rancangan pengajaran harian saya. Selepas menetapkan kemahiran, saya pun pergi ke pusat sumber untuk mencari buku teks supaya aktiviti pengajaran yang saya rancangkan tepat dengan aktiviti yang ada dalam buku teks. Di sini, kekuatan saya adalah dapat membuat analisis tentang sukatan pengajaran. Semasa merancang satu pengajaran, kita perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid terlebih dahulu. Misalnya, sebelum mengajar murid membuat anggaran sesuatu jisim objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan dengan timbangan sebenar, murid-murid perlu sudah mempelajari unit piawai dan mengetahui caranya menimbang dengan alat penimbang dan merekod jisim barang tersebut dalam unit piawai. Selain itu, saya juga ada mencari sumber yang berbagai-bagai. Saya ada merujuk kepada contoh pengajaran harian melalui internet, merujuk kepada modul matematik dan merujuk kepada buku teks. Selepas menetapkan kemahiran, saya pun mula menulis rancangan pengajaran harian saya. Bagi kemahiran ini, saya telah merancang banyak aktivit i “hands on”. Hal ini kerana melalui aktiviti gerak tangan, murid akan lebih memahami tentang apa yang telah dipelajari.

pengajaran mikro telah memberi peluang kepada saya untuk belajar mengajar matematik. namun kelihatan tidak ada murid memberi jawapan maka saya pun terus memberi jawapan. arahan yang saya beri kurang jelas dan bertutur dengan cepat. Oleh sebab itu. Tambahan pula. saya berasa sangat cemas. Dalam pengajaran saya. Setiap barang yang saya sediakan mempunyai jisim yang berbeza. Selain itu. Saya ada bertanya soalan kenapa murid memilih jadual tersebut. saya telah mempelajari merancangkan aktiviti pengajaran merujuk kepada sukatan pembelajaran dan buku teks. biskut. Melalui pengajaran mikro tersebut. saya ada menggunakan bahan maujud seperti gula-gula. berdasarkan rancangan harian tersebut. Selain itu. bagi seorang guru. dalam tugasan ini. semasa merancang aktivit pengajaran. mee maggie. saya terus meminta murid menganggar jisim sesuatu objek dan menyemak anggarannya dengan menimbang objek untuk mendapat timbangan sebenar. Saya tidak perlu mengajar lagi cara menimbang dan merekod objek kerana ia merupakan kemahiran yang perlu dipelajari sebelum kemahiran anggaran. guru perlu mengetahui apa yang sudah dipelajari oleh murid supaya tidak membazirkan masa dalam mengajar kemahiran yang murid sudah tahu. saya telah mendapat pengalaman dan melalui komen yang diberi oleh rakan sekalian. Secara keseluruhannya. maka lebih jelaslah kelemahan saya semasa menjalankan pengajaran mikro. Saya akan mencuba menambahbaikkan pengajaran saya dengan memperbaiki kelemahan saya. saya ada berfikir tentang pengetahuan sedia ada murid. Semasa pengajaran mikro. semasa saya mengajar kemahiran anggaran. pendek kata. Misalnya.Semasa merancang aktiviti pengajaran. saya belajar membuat dan menyediakan bahan bantu mengajar yang paling sesuai digunakan. . tepung dan serbuk pencuci. aktiviti yang saya rancang merupakan aktiviti “hands on”. Oleh hal yang demikian. Penjelasan yang saya beri pada langkah meminta murid membuat perbandingan antara jadual kedua-dua kumpulan dan memilih satu jadual yang paling baik tidak jelas. aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan . Jadi. iaitu menimbang dan merekod jisim objek. maka bolehlah memberi peluang kepada murid untuk menganggar jisin barang tersebut dan mencari timbangan sebenar dengan menimbang objek dengan alat penimbang.