Numele şi prenumele……………………………… Data: 22.05.2008 Clasa a V-a NR.

1 Lucrare scrisă pe semestrul II An şcolar 2007 – 2008 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 50 min. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul I (45p) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. 2 1 1 5p 1. a) Rezultatul calculului −  +  este …………… 5  10 15  8 5p b) Forma zecimală a numărului raţional este……… 5 5p c) Dintre numerele 6,2 şi 6,18 mai mare este………… 5p 2. a) În 13474,47 mm sunt …………….dam. 4 5p b) din 378 cm reprezintă …………….. m. 5 7 6 5p c) Dintre fracţiile şi subunitară este fracţia………… 6 7 5p 3. a) Desenaţi un dreptunghi cu lungimea egală cu triplul lăţimii. 5p b) Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 12,8 cm este de ……….. cm. 5p c) Aria unui pătrat cu latura de 8,7 cm este de …………cm2. Subiectul II (45p) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete. 10p 1. a) Calculaţi: 2,4 ⋅ [ 3,6 – 2,9 : ( 3,1 + 5,4 : 2)]. 5p b) Să se rezolve în Q+ ecuaţia: 2x + 0,6 = 1. 5p c) Rezolvaţi în N* inecuaţia: x – 6,8 < 2. 2. În figura de mai jos ABCD este reprezentarea unei curţi în care EFGH este o piscină iar restul curţii este acoperit cu gazon. Ţinând cont de dimensiunile din desen calculaţi: 5p a) Perimetrul curţii. 5p b) Perimetrul bazinului. 7p c) Suprafaţa luciului de apă. 8p d) Suprafaţa de gazon din curte. D C

E 25m H 18m

F 65m 28m G

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful