Prof.

Vasilov Felicia Colegiul Tehnic “Carmen Sylva” Baia Mare , Maramures

Nucleu compus din nucleoni: protoni “ p” neutroni“n” Înveliş electronic electroni e • format din: nucleu şi înveliş electronic . • Atomos=ceea ce nu poate fi divizat.• Atomul este cea mai mică particulă care mai păstrează proprietăţile chimice ale unui element chimic.

Simbolul atomului AXZ A= numar de masă.• • • • • Dimensiunea atomului ≈10-10 m. reprezintă numărul protonilor din nucleu= numărul electronilor din învelişul electronic. egal cu numărul de nucleoni. Dimensiunea nucleului≈10-15 m. Z = numărul atomic. .

• • • • • • Modelul sferic al atomului Modelul atomic Thomson 1904 Modelul atomic Rutherford 1911 Modelul atomic Bohr 1913 Modelul atomic Bohr-Sommerfeld 1915 Modelul ondulatoriu staţionar al atomului 1926 .

Simbol“ p” Sarcina electrică egală cu IeI.• • • • • • • • Particulă din nucleu. . Masa mp= 1 u. Numărul de protoni = Z . Sarcina tuturor protonilor din nucleu( atom) = Z x IeI. Numărul de protoni = numărul de electroni. 1836 x me. Masa tuturor protonilor din nucleu( atom) =Z x mp.

1839 x me. • Numărul de neutroni = A-Z . Masa mn= 1u . • Masa tuturor neutronilor din nucleu( atom) = (A-Z)x mn. . Simbol“n” Sarcina electrică = o.• • • • Particulă din nucleu.

Simbol“e” Sarcina electrică egală cu e. .• • • • • • • Particulă din invelisul electronic. Numărul de electroni = Z . • Sarcina învelişului electronic = cu sarcina nucleului. Masa : me . Masa tuturor electronilor din învelişul electronic ( atom) =Z x me. rezultând un atom neutru din punct de vedere electric. Sarcina tuturor electronilor din nucleu (atom) = Z x e.

dar număr diferit de neutroni se numesc izotopi. Ex. dar cu număr atomic diferit . Izobarii au cu acelaşi număr de masă. : izotopi de hidrogen: protiu 1H (1 protoni şi 0 neutroni). Al . deuteriu 2H (1 proton şi 1 neutron) şi tritiu 3H (1 protoni şi 2 neutroni) radioactiv. Ex.: Mg .Atomii cu acelaşi număr de protoni. .

Forţa slabă Gluonul. Forţa tare .• Bosonii= particule forţă Gravitonul Bosonul Higgs Fotonul Bosonii slabi.

• Fermionii= particule cu masă QUARCURI Up Down Charm Strange Up Bottom Electronul Neutrinul electronic Miuonul Neutrinul Miuonic Tauonul Neutrinul Tauonic LEPTONI .

602 × 10-19 C .66 10-27Kg me= 9.u= 1.674 × 10-27 kg e= 1.672 × 10-27 kg mn = 1.109 × 10-31 kg mp= 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful