51

Bibliografie

Asist.univ.dr. S.B l nic - Comunicare în afaceri - Curs universitar în format digital pe www.ase.ro Ioan Ciobanu - Management strategic - Ed.Polirom, Iaúi,1998 Cândea R.M, Cândea D. - Comunicare managerial aplicat – Ed.Expert,Buc.2002 Cole A.C. - Managementul personalului – Ed.CODECS,Bucureúti,2002 Constantinescu A.D. - Managementul resurselor umane – Colectia Na ional , Bucureúti,1999. Lefter úi Manolescu - Managementul resurselor umane – Ed.Didactic úi Pedagogic Bucureúti,2000. C. Kereji si colectiv - Solu ionarea amiabil a conflictelor – Ed.Dacia Cluj-Napoca, 2008. Gheorghe Mecu - Tehnica negocierii în afaceri – Ed.Genocid,Bucureúti,2001. O.Niculescu,I.Verboncu - Fundamentele managementului organiza iei – Ed.Tribuna Economic , Bucureúti,2002. Prutianu S. Manual de comunicare úi negociere în afaceri ,vol.I,Ed.Polirom,Iaúi,2001 Souni.N - Manipularea în negocieri - Ed. Antet,Bucureúti,1998. Prof.univ.dr.Al.Taúnadi - Tehnici de negociere – curs universitar,Bucureúti,2005. Lect.univ.Drd. Ciprian Tripon – Managementul conflictelor úi tehnici de negociere – suport de curs – UBB Cluj-Napoca,2004. www.traininguri.ro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful