P. 1
Kemahiran Mendengar Dan Bertutur

Kemahiran Mendengar Dan Bertutur

|Views: 1|Likes:
Published by AisyahMK
ppt
ppt

More info:

Published by: AisyahMK on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

KEMAHIRAN LISAN : BERTUTUR DAN MENDENGAR

Kemahiran lisan
• Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.

Tujuan Kemahiran Lisan
• Menyebut perkataan / ayat dgn betul • Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain. • Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll). • Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap, menyatakan perasaan dan kehendak) • Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg sesuai, & perbendaharaan kata yg luas.

KEMAHIRAN BERTUTUR
• Bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyibunyi bahasa yang bermakna. Keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan tatabahasa yang sesuai dan betul

dll mempengaruhi pertuturan • Pertuturan dikuasai dgn menumpukan aspek fonologi. intonasi. struktur. kesihatan. jantina.Konsep bertutur • Gabungan bunyi-bunyi bahasa • Berlaku pd peringkat penglahiran (setelah penutur belajar drpd pengalaman berbanding kecerdasan otak) • Aspek fizikal. dan penguasaan sistem bunyi. persekitaran. .

tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik. .• Melafazkan bunyi-bunyi bahasa drpd alat-alat artikulasi • Peringkat penglahiran • Perlu ditiru & diajuk • Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah.

. ejaan dan makna.Aspek-aspek pertuturan a)Sebutan • murid-murid telah diajar dan dilatih mengenal huruf dan bunyi setiap huruf. suku kata. rangkai kata dan ayat • Semua ini bertujuan untuk melatih muridmurid supaya dapat menyebut sesuatu dengan tepat dan seperti yang sepatutnya mengikut bunyi. perkataan.

• Bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan itu. • Lambangnya ialah /?/. . • Dalam BM.b)Tekanan • Satu cara menyebut perkataan. • Biasanya dilakukan pada suku kata. frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. tekanan tidak membezakan makna dan digunakan untuk menyedapkan ayat sahaja seperti dalam sajak.

] adalah setengah mora. . [. [::] adalah 2 mora .c) Panjang-pendek (Mora)(Harakat) • Kadar sesuatu bunyi itu diucapkan • Lambangnya ialah [:] .

d) Kefasihan • boleh bercakap dan membunyikan kata dalam bentuk yang kemas. teratur. lancar. tepat dan jelas. .

suasana. atau situasi yang sesuai • melatih pelajar menggunakan bahasamengikut larasnya. • Bertujuan untuk berkomunikasi. .e) Laras bahasa • kemampuan mengguankan bahasa dalam pelbagai konteks.

• sintaksis. morfologi. dan sebagainya haris sesuai dengan bahasa yang dituturkan. dan sintaksis • fonologi. murid harus boleh membina ayat-ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul. membina. jeda. tekanan. • Tatabahasa terdiri daripada fonologi. murid harus boleh membunyikan kata dan menyebut dengan tepat. • morfologi. mereka harus memilih.f) Tatabahasa • merupakan satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayatayat. gaya. . • Penggunaan intonasi. jekas dan kemas. dan menggunakan perkataan dengan tepat dan betul.

• lambang /#/ (apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza) • /+/ = lambang pemisah antara suku kata atau perkataan. .g) Jeda • jeda = persendian • digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistic seperti perkataan. jeda digunakan sebagai hentian sebentar. rangkai kata atau ayat. • Dalam sesuatu ayat yang digunakan.

. • juga disebut sebagai nada suara • intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. meninggi. • intonasi boleh menaik. menurun.h) Intonasi • merupakan bunyi yang menaik atau menurun. mendatar. dan sebagainya.

• nada tidak bersifak fonemik.I)Nada • nada ialah keadaan bunyi yang menrik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata dilafazkan. .

dan teratur. • murid boleh mengeluarkan idea.j) kelancaran • bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas. . pendapat. licin. dan pandangan dengan baik dan menuturkannya dengan baik dan dalam bahasa yang kemas.

bahasa utk menyentuh perasaan atau menghasilkan suasana tertentu. Gaya bahasa mulia & bertenaga -Bertujuan utk menggerakkan pendengar / pembaca utk bertindak -Menekankan aspek tenaga yg ada pd bahasa melului pilihan atau susunan kata tertentu. penuh kasih sayang. perintah. -Bertujuan utk menyampaikan maklumat. bahan kuliah. pelajaran. dll.Gaya bahasa berdasarkan nada: Gaya yg sederhana -Memberi arahan. -Nada bersifat lemah lembut. dan mengandungi sifat lucu. -Cth situasi pesta dan rekreasi . Gaya menengah -Bertujuan utk menghasailkan suasana yg tenang dan damai.

lelaki lambat Dwibahasa Umur Kelembutan & kebolehan menghasilkan bunyi mengikut umut. Kematangan .Faktor yang mempengaruhi pertuturan Kecerdasan Kemampuan menghasilkan bahasa Kesihatan Kanak-kanak sakit (penguasaan bahasa terganggu) Fizikal Alat artikulasi Alam sekeliling Sosioekonomi dan perhubungan keluarga Jantina Perempuan cepat.

.Konsep kemahiran bertutur • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti • Karangan • Laporan projek/kerja kursus/folio • Latihan dan ujian bertulis • Huraian atau tafsiran peta. graf atau carta. jadual.

dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan maklum balas. • Kemahiran mendengar yang lemah boleh mengakibatkan salah faham dan impak negatif yang lain. Namun demikian. • Mendengar bukan merupakan satu mata pelajaran khas seperti pelajaran membaca dan menulis. . memahami. mendengar memainkan peranan penting dalam pembelajaran di sekolah.KEMAHIRAN MENDENGAR • Keupayaan murid mendengar dengan teliti.

• Proses penguasaan bahasa ini perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa. • Kanak-kanak menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. dan dia cuba meniru dan menuturnya berulangkali apa yang didengar daripada orang yang berada disekelilingnya .• Perkembangan kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.selepas itu mengajuk dan seterusnyabercakap.

• Jika model ini menggunakan bahasa yang sama atau hampir-hampir sama dengan bahasa matlamat ( bahasa yang digunakan di sekolah) maka keadaan ini menguntungkan kanak-kanak itu. • Menguntungkan – guru-guru SK Menyulitkan – guru-guru SJK (menggunakan bahasa ibunda untuk mengajar bahasa Melayu) . • Jika sebaliknya akan menyulitkan mereka dalam pembelajaran seterusnya.• Mereka ( ibu bapa . ahli keluarga dan guru-guru serta…)adalah model pembelajaran bagi kanak-kanak.

• Kita belajar bercakap melalui pendengaran. • Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan bersama-sama kemahiran lain. 1999) . Dalam komunikasi lisan. Husin. Murid-murid tidaklah diminta untuk mendengar sahaja sepanjang masa tanpa bertindak balas daripada apa yang didengar. ( Kamarudin Hj. kedua-dua kemahiran mendengar dan bertutur adalah terlibat. ia merupakan kemahiran yang berbeza. Walaupun kemahiran ini berhubung rapat namun.

memahami.Secara ringkasnya kemahiran mendengar adalah . dan mentafsir apa yg didengar. . • Kemahiran paling asas • Berlaku pada peringkat penerimaan • Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur.

Proses mendengar Mendengar deretan bahasa Memahami bunyi bahasa Menilai bunyi Bertindak terhadap bunyi .

Melakukan sesuatu yang disuruh 4. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat . mengajuk dan memilih bunyi 2. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah 6. rangkai kata dan ayat-ayat 3. Menjalankan perintah dan permintaan 5.• Peringkat Awal 1. Mendengar dan mengecam makna perkataan. Mengecam .

Mengenal sikap dan perasan orang yang bercakap . Mengesan urutan maklumat 4.• Peringkat Pertengahan 1. Mengenal maklumat khusus 3. Mengecam dan mengingat fakta 2. Mengenal sebab dan akibat 5. Mengenal perhubungan orang yang berinteraksi 6.

Mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap 3.• Peringkat Maju 1. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan 7. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar 6. Mentafsir maksud orang yang bercakap 4. Mengenal isi-isi penting 2. Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi 5. Mentafsir tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai struktur nahu .

• Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep . • Memberi tumpuan kepada aspek sebutan. tepat dan jelas. intonasi. • Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. • Bertutur dengan bahasa yang mudah.Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. • Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran. jeda dan tatabahasa.

• Guru harus memberi peluang kepada murid berlatihmendengar sebanyak yang mungkin dan bersertadengan motivasi. • Setiap aktiviti dan kemahiran . .Perinsip-perinsip kemahiran mendengar • Kemahiran mendengar hendaklah dijalankanbersama-sama kemahiran lain. • Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskansesuatu sesuatu tugasan yang boleh membawakepada sesuatu aktiviti. membolehkan muridmenunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa.aksi atau cara-cara lain yang berkesan.

Jenis-jenis mendengar • Mendengar pasif -Tidak berupaya memahami keseluruhan perkataan yg diujuarkan -Faktor bahan tidak menarik. tidak bermakna. persekitaran. • Mendengar secara bertelau-telau -Berlaku pd pelajar bahasa ke-2 -Lemah dlm bahasa yg dipelajari & tidak didedahkan kpd suasana bahasa tersebut. • Mendengar tanpa tindak balas -Mendengar tp tidak bertindak balas -Tidak beremosi dan tidak memahami • Mendengar secara menebuk-nebuk -Berlaku pd pelajar bahasa ibunda -Pasti & yakin telah menguasai bahasa tersebut ttpi sebenarnya tidak .

menilai -Mencapai penguasaan bahasa yg baik . ayat demi ayat) -Memahami ujaran dgn tepat • Mendengar secara kritikal -Mampu membezakan yg benar & palsu (berfikir kritis dan analitis) -PnP KBKK • Mendengar secara pengamatan -Murid sudah mampu berfikir kritikal -Mendengar berdasarkan pengalaman (membuatkan apa yg didengar lebih bermakna) • Mendengar secara kreatif -Mengulas. mengritik.• Mendengar secara beremosi -Mendengar & mampu meransang emosi -Merasa sesuatu dan bertindak balas • Mendengar secara berhati-hati -Mendengar teliti (kata demi kata.

.

mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul .Objektif kemahiran dengar tutur tahun 1 • Objektif Standard Pembelajaran yang patut dipelajari oleh seluruh murid Tahun 1 di Malaysia ialah : i. mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. mendengar. mendengar. ii. mengecam.

menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.OBJEKTIF KEMAHIRAN DENGAR TUTUR TAHUN 1 iii. memahami dan memberikan respon secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan pesanan. memahami .vokal berganding. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. mendengar. iv. v. mendengar. mendengar . memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. diftong. dan pertanyaan dengan betul .

OBJEKTIF KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR • vi. kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. • viii. kata panggilan. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi. • vii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan perkataan yang sesua secara bertatasusila . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat.

1 Asas mendengar & memberi 1.1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi respons dengqn betul terhadap dalam persekitaran dengan pelbagai bunyi persekitaran teliti & betul 1.3 Mendengar & menentukan arah bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul .STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mengecam & mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul 1.1.

mengecam dan mengajuk bunyi.  Murid mendengar .  Murid juga boleh diberi lembaran untuk ditanda sewaktu mendengar bunyi .AKTIVITI PRAMENDENGAR Aktiviti yang boleh dijalankan ialah: Guru meminta murid mendengar bunyi-bunyi yang dirakam dalam pita rakaman atau bunyiyang dapat didengari pada waktu pembelajarn.

.

2. iaitu menyebut nama abjad dengan abjad.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Mendengar.STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN 1. betul dan tepat. suku kata.mengecam dan menyebut bunyi bahasa. perkataan .3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. .2.mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat 1. frasa dan ayat dengan betul.2.2 Mendengar.

1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul .1 Asas mendengar dan memberi respon dengan betul terhadap pelbagai bunyi persekitaran STANDARD PEMBELAJARAN 1.STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR STANDARD KANDUNGAN 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang di dengar dengan betul 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->