Cristina Teodora DUMITRU* ETNIE ŞI CONFESIUNE ÎN ORAŞUL IAŞI (SECOLELE XVII-XVIII) ÎN VIZIUNEA CĂLĂTORILOR STRĂINI Ethnicity and

confession in Jassy according to foreign travel accounts (17th-18th centuries) Abstract: Jassy, like other cities of Moldavia, represented during the 17th-18th centuries a ethnic and confessional mosaic. In Jassy there lived Romanians, Armenians, Jews, Greeks, Gipsies, Saxons, Hungarians and others minorities. Generally, these minorities were involved in trade and other occupations, like usury and selling drinks. All these foreigners were organised in guilds and had the right to own houses and stores, but not estates. Armenians, for example, had a street named Armenian Street. Besides the Orthodox, the most numerous were the Catholics represented especially by Hungarians and Saxons. Their number varied depending on the country situation. As we learn from the foreign travellers who visited Jassy, the Catholics had the right to manifest their religion in complete freedom and could have their own churches. Keywords: Moldavia, Jassy, ethnicity, Jews, Armenian, Catholics, foreign travellers. * 1. Grupuri etnice şi confesionale După relatările de călătorie aflăm că în oraşul Iaşi pe lângă români mai existau şi alte grupuri etnice dintre care menţionăm: unguri, armeni, bulgari, turci, tătari, poloni, saşi şi unii italieni1. Vlas Koicevic confirmă prezenţa armenilor în Iaşi în timpul călătoriei sale din 16612. Ştefan Atanasie Rudzinski, primul episcop catolic polon din Bacău, notează că era o mare mulţime de oameni de naţii diferite care locuiau în Iaşi şi anume: greci, ruteni, francezi, germani, turci, precum şi tătari3. Un alt călător, Antonio Angelini din Campi, menţionează prezenţa în Iaşi a turcilor, armenilor, evreilor, tătarilor şi grecilor4. Călătorul englez Frederick Calvert, Lord

Masterand anul I, specializarea Spaţiul Românesc între Orient şi Occident, la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 1 Călători străini despre ţările române, vol. V, volum îngrijit de Maria Holban, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, p. 328. 2 Călători străini, vol. VII, volum îngrijit de Maria Holban, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, volum îngrijit de Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Ed. Acedemiei Române, 1997, p. 141. 3 Ibidem, p. 150. 4 Ibidem, p. 340.
*

vol. Acedemiei Române. vol. Ed. implicat în special în negustorie şi în gestionarea transporturilor de mărfuri în cadrul comerţului caravanei. 1997. 12. La începutul acestui secol îi găsim pe armeni grupaţi în bresle. putem deduce că armenii s-au aşezat în Iaşi mai înainte chiar de secolul XIV. 131. vol. pe lângă moldoveni. pe Uliţa Cizmarilor. VII. Deşi aşezământul principal al Comunităţii Armene era chiar în centrul oraşului. Tot de la Simeon Lehati aflăm că aveau o biserică frumoasă din piatră. 9 Ibidem. Bucureşti. preoţi înţelepţi şi bogătaşi mari12. când a trecut prin acest oraş. unei a doua biserici. 15 C. 7 Anais Nersesian. închinate Sfântului Grigore Luminătorul. p. vol. vol. 10 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi . Vlas Coicevic. Dacă avem în vedere faptul că biserica armeană cu hramul Sfintei Născătoare a fost ridicată în Iaşi în 1395. 94. 2003. C. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. în anul 1608. doc. Istoria Românilor. p. însă avem informaţii despre numărul de case locuite de către aceştia.24 Studium. şi în veacul următor armenii din Iaşi se ocupau în principal cu negoţul14. Moldova. În ceea ce priveşte numărul armenilor care se aflau în Iaşi în secolul al XVII-lea. 12 Ibidem. 496. 2012 Baltimore care a ajuns în Moldova prin anul 1764. vol. 141. armenii au primit dreptul de a se aşeza în oraşele Moldovei încă din secolul al XIV-lea6. IX. atât ale băştinaşilor. p. Astfel. 346. însă construcţia a fost demolată9. în Iaşi. I.204. 1954. A. 1944. la 1 martie 1713. 5 . 14 Ibidem. considerată de cercetători ca fiind prima dovadă arheologică ce atestă în scris vechimea oraşului. doc. 2 (4). p. Ed. armeni. Ivan Armeanul care a fost staroste a cumpărat o casă15. 6 Documente privind istoria românilor. călătorind prin Moldova prin anul 1661. Armenii în istorie şi cultură. cel puţin din punctul de vedere al străinilor. p. 582. În Iaşi exista chiar şi o uliță armenească de-a lungul căreia negustorii din rândul acestui grup etnic deţineau locuinţe şi prăvălii10. IX. pe rutele care racordau pieţele otomane la cele din Polonia. secolul XIV -XV. 11 Călători străini. Conform lui Simeon Dbir Lehati. 185. vol. nr. 15. Arat. III. 13 Călători străini. p. Giurescu. ei aveau. Bucureşti. menţionează că în Iaşi existau două biserici de piatră ale armenilor13. Bucureşti. Venirea armenilor în Iaşi a fost întărită prin privilegiul comercial din 1408 acordat de Alexandru cel Bun armenilor din Lwow doritori să se aşeze în târgurile Moldovei7. pentru odihna lor Călători străini. Element etnic dinamic. I. notează în relatarea sa că în oraşul Iaşi locuiau. 8 Ibidem. p. În 1605 ei au început construirea. când erau aici destul de numeroşi pentru a avea o biserică a lor8. cât şi a celor nou veniţi11. greci şi ţigani5. p. anul II. după cum reiese din pisania în limba armeană. Armenii se îndeletniceau în principal cu negustoria şi neguţătoria. Ca şi în secolul al XVII-lea. erau 200 de case armeneşti. IV. volum îngrijit de Paul Cernovodeanu. informaţiile sunt relativ puţine. şi evrei.

o mahala întreagă. VI. Siruni. Armenii în viaţa economică a ţărilor române. Ed. Bogdan. 329. p. 49. 36. probabil. vol IX.p. 343. Acest termen desemna masa la care zarafii schimbau banii clienţilor. 21 Călători străini. apud H. şi cu acest prilej Constantin Vodă Mavrocordat recunoaşte că „toate târgurile cu alişverişurile lor se deschid”20. între 1710-1714. Erasmus Henrich Schneider von Weismantel observa în timpul călătoriei sale prin Moldova. nr. Prezenţa grecilor în târgurile Moldovei este atestată de călătorii străini care au trecut prin ţară în perioada secolelor XVII-XVIII. Oraşul Iaşi. p. 2 (4). p. nr. foarte meştere în cusături şi broderii de albituri. pp. pp. 18 Studii şi documente. Din această mahala plecau negustorii care făceau comerţ cu Ardealul. cit. 20 Documentele Callimachi. încurajaţi de Alexandru cel Bun. Mahalaua Armenească sau Armenimea se afla pe ambele maluri ale pârâului Câlcaina şi era locuită de armeni meşteşugari. p. 517-518 apud N. La capătul acestei mahalale se afla şi un cimitir armenesc17. În aceasta stăteau una lângă alta multe familii. 16 17 . întrebuinţând pentru aceasta şi „feciori ungureani”18. Armenii şi românii. pe uliţa „schimbătorilor” sau „Uliţa Trapezănească”25. Grecii din România. care şi până astăzi se numeşte Mahalaua Armenească. Iorga. cusutoriţe care lucrau şi brodau monograme frumoase pe albituri etc. alături de ceilalţi negustori străini. 82 apud N. p. Armenii şi românii: o paralelă istorică. op. horbote şi monograme16. p. p. dar în număr mai mic. Armenii în viaţa economică a ţărilor române. realizată şi cu contribuţia unor meşteri locali23. 37. printre care şi cele armeneşti21. 198. 836. Bucureşti. Lordul Frederick Calvert Baltimore consemnează în relatările sale că un călugăr. Călătorind prin Moldova între anii 1763-1764. 2012 25 gospodărească şi pentru cei mai nevoiaşi. edificarea lor fiind. printre altele. de pe la alte târguri”. II. grecii. Alături de armeni. Bucureşti. 496. anul II. 2005. 48. blănari. Dj. La Iaşi grecii erau grupaţi în apropierea pieţii. 24 Paula Scalcău. şi unde femeile armence. în case proprii cu ogrăzi şi livezi mari. 22 Ibidem. Negustorii greci erau cei care H. tot negustori ca aceştia. 51.Studium. În arhitectura acestor biserici armeneşti se remarcă puternice influenţe moldoveneşti. 19 Documentele Callimachi. că în centrul oraşului se aflau mai multe biserici. 1944. 23 A. Luca Massalit. N. Negustorii greci au avut un rol precumpănitor în cadrul diasporei greceşti din Ţările Române. Omonia. 25 Ibidem. i-a dat la cererea sa o notiţă scrisă cu privire la numărul de biserici din Iaşi. atunci când a apărut problema schimbului ei au fost primii zarafi sau „schimbători”24. ce vor a-şi înjgheba albituri de zestre. Iorga. erau mult întrebate de cocoanele ieşence. şi existenţa a două biserici armeneşti22. apud Nicolae Iorga. Armenii şi românii. p. 82-83. 37. VIII. Siruni.. vol. Iacob. În Moldova. au pus în circulaţie o mare diversitate de monede şi. p. I. cu frumoase făldurele. Armenii din Chişinău primeau în cursul secolului al XVIII-lea privilegii de desetină (la 10 „bucate” un leu) ca şi „neguţătorii români de Iaşi şi armenii de Iaşi19. DJ. erau grecii. mindrigii. p. Această notiţă atestă.

p. Un mare protector al ortodoxiei era Vasile Lupu. Catargi. cit. 2012 aduceau din Turcia europeană untdelemnul. 30 Paula Scalcău.26 Studium. p. Ed. Bucureşti. pentru a-i jupui în felul cel mai politicos din lume29. 691. Bucureşti. p. Erasmus Henrich Schneider von Weismantel nota că Călători străini. orzul şi fideaua. X. zeama de lămâie. vol. năutul. partea I. icrele tescuite. Deşi toţi compatrioţii lor erau robi. Ruseteştii. domn de neam grec. 32 Călători străini. unii dintre ei au reuşit să-şi păstreze dregătoriile timp îndelungat. nota că negustorii greci din Iaşi aveau o înfăţişare delicată. VI. 31 Ibidem. op. Se ofereau mănăstirilor închinate anumite sume ca sprijin. Ibidem. grecii din Moldova erau liberi32. p. tonul dulceag şi un aer şmecher. 80. 1976. Pârşcovenii. vol. În secolul al XVII-lea se formează adevărate familii de dregători greci. p. 2000. trăsături care exprimau foarte bine calităţile morale ale acestei oneste specii de corsari. Ei profitau de prostia semenilor lor şi de nevoile străinilor. religia reprezentând astfel o punte de legătură. 59. Dimitrie Cantemir spunea că în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) au venit o mulţime de călugări greci pentru a-i educa pe fiii boierilor31. pp. Boierimea autohtonă a devenit nemulţumită deoarece fusese înlăturată de la dregătoriile cele mai productive. boierimea greacă devine treptat o concurentă pentru boierimea română. iar domnii se înconjuraseră de o elită grecească. 2 (4). 81. anul II. 26 27 . măslinele. cea mai mare demnitate la care pot ajunge grecii în ţările române. Călătorul străin care a ajuns prin Moldova în jurul anului 1785. partea I. Profitând de momente favorabile. nr. Alexandre D’Hauterive. cumpărând moşii şi tot mai influentă prin dregătoriile ocupate. Sunt menţionate numele a mai multor greci care au fost implicaţi în treburile politice ale Ţărilor Române. adică cei din Imperiul Otoman. 692. Apoi aveau o pretenţie egală la episcopat. şi altele de acest fel26. cum sunt Cantacuzinii. Vasile Lupu era fiu de grec. grecii vor fi folosiţi destul de des de către domnitorii români în misiuni diplomatice. vol. X. 29 Ibidem. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Academiei Române. Palade. volum îngrijit de Paul Cernovodeanu. p. 60-75. caracatiţa. Pe lângă acesta şi alţi greci au fost trimişi cu astfel de misiuni28. mărindu-şi averea prin zestre. Alexandre D’Hauterive menţiona faptul că preoţii greci se bucurau mai întâi ca preoţi de consideraţia pe care religia tuturor popoarelor superstiţioase o acordă slujitorilor ei. 65. clericii greci au găsit sprijin la domnii moldoveni. Vasile Lupu îl trimite în 1636 cu solie în Rusia pe grecul Palade27. Brătăşenii. Datorită faptului că grecii aveau aceeaşi religie cu cea a moldovenilor. Pe lângă acestea erau acordate de către domnii români masive ajutoare aşezămintelor religioase din întreg Răsăritul ortodox30. Trebuie menţionat şi faptul că Domnul Moldovei. Inteligenţi şi abili. Foarte dinamică. Moldovenii au dezvoltat în timp un sentiment de ură faţă de greci şi implicit faţă de domnul ţării.. 28 Ibidem.

Nu întâmplător a slujit la Iaşi eruditul rabin Nathan Hanover. Totuşi se vorbeşte despre ştirea şederii la Iaşi. Din această comunitate evreiască pare să facă parte şi doctorul Cohen. arendaşi la sate. Negustorii evrei erau implicaţi în gestionarea schimburilor de mărfuri dintre Constantinopol şi pieţele polone. pe care însă nu a văzut-o. cuprinzând biografia acestuia.. tom XXXVI. având şi dreptul proprietăţii de a vinde exclusiv vinul şi holirca. 84) s-ar fi trimis în Moldova poloni convertiţi de rabini. italieni în Moldova însă nu şi despre evrei (B. Iosif Solomon del Medigo38. existenţa unui mic popas de evrei spanioli în necontenită prefacere ar trebui să se admită. 343. P. 919). principalul centru comercial către care se îndreptau mărfurile provenind din Imperiul Otoman36. Pe la 1540. 2 (4). Despre evrei nu întâlnim nicio constatare în Moldova până la epoca lui Vasile Lupu. cit. Hajdeu. pe la 1618. Ed.Studium. 1983. Iancăl37. Concurenţi ai armenilor în comerţul internaţional din Europa Răsăriteană. Istoria toleranţei religioase în România. cit. notează Nicolae Iorga. o specialitate de-a lor din greci 33. pp. anul II. 33 . Iorga39. Iorga i se părea o închipuire. p. evreii erau stabiliţi în număr mare în Polonia şi în Imperiul Otoman. Istoria evreilor din ţerile noastre. Ibidem. medicul de curte al domnitorului Vasile Lupu35. Bucureşti. Solomon ben Arayo. refugiat din Ucraina în timpul pogromurilor ordonate de Bogdan Hmelniţki. atât greceşti şi româneşti34. ţigani. seria II. unde funcţiona o sinagogă şi exista deja şi un vechi cimitir evreiesc. la care venea să înveţe şi un evreu candiot. Apoi Matei Strijkowski vorbeşte despre sârbi. p. vol. Mihai Manea (coord. cum afirmă Bielski (B. În calitate de „orândari”. Documentele vremii consemnează pentru secolul al XVII-lea în Moldova – şi în special la Iaşi – o viaţă comunitară evreiască aşezată. 172. Ed. 2008. Cei care alcătuiau acest popas făceau permanent drumul de la Constantinopol în Polonia. 1628. Erau foarte activi în cadrul comerţului de tranzit din Moldova. a rabinului. nr. Iacob. care erau arendaşi şi cămătari. derulat pe drumurile care străbăteau spaţiul est-carpatic până la Liov.). în vreme ce în Moldova prezenţa ebraică este relativ redusă până în secolul al XVII-lea. op. p. 38 Ibidem. volum îngrijit de Maria Holban. greci. 34 Ibidem. 18-19. p. Iorga. 36 A. Dacă această ştire ar fi adevărată. Istoria minorităţilor naţionale din România. 39 Ibidem. când războiul de dezrobire economică a cazacilor poloni aruncă în Moldova pe unii dintre exploatatorii lor evrei. op. 212. Didactică şi Pedagogică. Petriceicu-Haşdeu. expert în cabală. 35 Doru Dumitrescu. extras din Analele Academiei Române. p. Între aceşti evrei şi masele evreieşti de astăzi nu exista nicio legătură. Bucureşti. cum a aflat Paul de Alep din gura unuia dintre fugari. ceea ce lui N. 2012 27 în centru oraşului se afla mănăstirea Golia care aparţinea călugărilor Aici se mai vedeau şi multe biserici şi mănăstiri frumoase. 37 N. VIII. Ştiinţifică şi Enciclopedică. După o carte din Basel.. după cum nota N.

lângă Bahlui45. 48 C. la 1679. Istoria românilor. p. Puţini erau cei care aveau alte îndeletniciri49. 691. p. Iorga. p. 174. sunt amintite în cronica lui Nicolae Costin „mormânturile jidoveşti” din marginea Iaşului. 44 Dimitrie Cantemir. Nu lipsea şi câte un negustor de miere. În timpul domniei lui Dimitrie Cantemir. op. îşi fac apariţia evreii localnici în Moldova40. La începutul secolului Ibidem. Giurescu. 46 Doru Dumitrescu (coord. partea 2. capul le era ras şi cărora o mică barbă la capătul bărbiei le dădea aerul unor capre de Angora51. în 1711. III. Sub Mihai Racoviţă (1716-1726) se pomenesc „dughenile jidovilor din Iaşi”48. preocupaţi fiind de comerţul cu spirtoase. 521 apud N. p. muzicantul cu ţimbală50. IX. Studii şi documente. 47 N. a „ţămbelarului”. 179. op. Iacob. Istoria evreilor. Istoria evreilor. ca şi cei din toată Moldova. p. 543 apud N. III. C. Şi în secolul al XVIII-lea evreii aveau aceleaşi ocupaţii. Alţii dădeau bani cu dobândă. 43 A.28 Studium. evreii au contribuit şi ei la înjghebarea pieţei interne. 527. Evreii din Iaşi. O altă ocupaţie importantă a acestora era camăta43. ce nu putea fi văzută în nicio altă ţară din lume. C. Secolul al XVIII-lea înregistrează o creştere a ritmului de imigrare a evreilor în Moldova. cit. Giurescu. Iorga.. p.p. 2 (4). p. Şi în calitatea de cârciumari în oraşe.. X. 45 C. 42 Călători străini. În acest context. acoperit de o cuşmă de blană neagră din care atârnau în faţă două cozi de păr în toată lungimea lor. informaţiile despre evrei încep să se înmulţească treptat. 1909. vol. precupeţie şi camătă. 87. Evreii de aici se îndeletniceau mai mult cu cârciumile şi dădeau prilej poporului să se strice. evreii se ivesc şi la Iaşi în 1663 prin porunca de a nu se băni de Păhărniceasa cea Mare şi de „feciorii” ei „vinul armenilor sau jidovilor”41. Fenomenul se află în strânsă legătură cu direcţiile noi spre care se angajase societatea românească. anul II. ca iezuiţilor din Iaşi. Ieşenii făceau cârciumărit şi închiriau piviniţe şi hrube47. Alexandre D’Hauterive nota că evreii din Iaşi erau recunoscuţi de departe după figura lor extraordinară. în timp ce la spate. Istoria românilor. 2012 Polonia. cu capul în formă pătrată şi creştet ascuţit la bărbie. P. Iorga. La Iaşi se afla o comunitate ebraică relativ consistentă. 49 N. dispuneau de dreptul a-şi construi sinagogi unde vroiau ei. p. în integrarea noului organism economic în cuprinsul pieţei europene46. 204. vol. vol. 50 Studii şi documente VI. 179. Istoria evreilor. în fluxul permanent al mărfurilor. partea I. Istoria evreilor. Bucureşti. Ed. 527. pe urma armenilor. nr. cit. dar numai din lemn şi nu din piatră44. p. Meşterii şi negustorii evrei au avut un rol important în continuitatea şi regularizarea schimbului. 212. care se îndeletnicea în special cu neguţătoria42. 40 41 . Iorga. 51 Călători străini.). dar nu avem informaţii exacte despre numărul acestora. Descrierea Moldovei. p. 19.174. p. p. III. 179. vol. În secolul următor. În acest sens menţionăm că în 1741 este atestată prezenţa în Iaşi. Librăriei Leon Alcalay.

Bucureşti. 103. Ţiganii. doc. 58 Documenta Romanie Historica. De asemenea. doc. 123. cap. doc. partea I. 57 Angus Fraser. XIX. Un document de la 1428 menţionează dăruirea a 31 de corturi de ţigani. ţiganii din Moldova aveau caracteristici distinctive. Cantemir. 1988. 8. X. Academiei Republicii Socialiste România. Federaţia comunităţilor evreieşti din România. care la fel ca majoritatea străinilor erau negustori62. 82. La scurt timp după sosirea lor în Moldova. Ed. seria A. O altă minoritate prezentă la Iaşi în intervalul cuprins între secolul XVII-XVIII era cea a turcilor. cit. 63. cum reiese din vechile documente. 55 Ibidem. etc.cit. p. îndeletnicirile de orfevrerie. Menţiona de asemenea şi condiţia de robi a acestora precum şi traiul lor mizer61. Bucureşti. Miron Barnovschi dăruieşte în anul 1626 Mănăstirii Secul nişte ţigani robi58. ţiganii au fost înrobiţi. p. Bucureşti.Studium. p. p. În acest sens. muzica. în marginea oraşului53. ei fiind împrăştiaţi în toată Moldova54. domnul dăruia ţigani nu numai mănăstirilor. 693. Humanitas. cimitirul evreiesc. fierărie. Moldova. 2 (4). p. Printre aceştia erau menţionaţi şi ţiganii. Ţiganii fuseseră aduşi la o anumită formă de servitute faţă de domnitor sau de mănăstiri. p.. Iorga. II. Documentele vechi din secolul al XVII-lea menţionează faptul că ţiganii puteau fi vânduţi.119) 54 D. Academiei Române. persoana care îi dăruia putea stabili ca aceştia să rămână pe veci persoanei căreia i se dăruiau şi nimeni să nu îi poată lua60. Ţiganii erau nelipsiţi din Iaşi. p. p. Cantemir. vol. 176 (Descripţio Moldavie. despre care nota că ar exercita aici „artele”. În ceea ce priveşte locaşurile de cult ale acestora. unde pomeneşte Neculce la 1711 mormintele jidovilor. 86. 9. o sinagogă cu un rabin permanent se afla şi în Iaşi. 61 Călători străini. Solul trimis la Poartă de către regele August al II-lea al Poloniei. 52 . trândăvia şi furtişagul56. ci şi unor anumite persoane fizice59. Ed. nr. Ed. 105. Istoria evreilor. Nu se îndeletniceau cu altceva decât cu meşteşugul zlătăriei şi al fierăriei55. 53 N. anul II. În secolul al XVIII-lea prezenţa ţiganilor în oraşul Iaşi este atestată de către călătorii străini ce au trecut în acea perioadă prin capitala ţării. p. a trecut prin Moldova între anii 1712-1714. anume medicul Avram52. doc. Ca şi ceilalţi ţigani de prin alte ţări. p. XVI. 1969. Stanislav Chometowski. 59 Ibidem. 2012 29 este menţionat şi un medic evreu în timpul lui Constantin Brâncoveanu. op. Academiei Republicii Socialiste România. 56 Ibidem. În cazul ţiganilor care erau dăruiţi.88. 88. dăruiţi sau moşteniţi. de către Alexandru cel Bun Mănăstirii Bistriţa57. partea I. Ed. 69. 2008. op. 62 D. vol. 60 Ibidem. Alexandre D’Hauterive nota în relatarea sa că în Iaşi a întâlnit mai multe soiuri de oameni. vol. El Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România .

op. nr. exista şi o biserică catolică clădită din lemn din milostenia unui boier grec67. menţionând că aici era reşedinţa domnului. Istoria românilor prin călători. 66 Ibidem. Bandini nota că cel care trebuia să se îngrijească de bunăstarea catolicilor din oraş. Ibidem. laicii abia veneau72. El menţiona existenţa a 65 de case de catolici. după cum nota un anonim catolic italian care trecuse prin mai multe oraşe ale Moldovei65. p. Giurescu. vol. 312. 63 64 . IV. Ştiinţifică. 588. vol. 303. 2012 notează că la intrarea în Iaşi a fost întâmpinat de către domn însoţit de un alai de boieri precum şi de rezidenţii turci din Iaşi cu un alai de tătari63. C. 301. care erau unguri. precum şi alţi negustori de la Constantinopol de rit roman66. Despre această biserică a catolicilor menţionată deja. trimis de Sacra Congregaţie de Propaganda Fide în Moldova. care a ajuns în Iaşi. Iorga. p. Pe la 1620 existau la Iaşi colonii ungureşti şi chiar şi o „uliţă ungurească”64. 337. a ajuns în Iaşi şi făcea o descriere a acestui oraş. Pe la 1636 misionarul Benedetto Emenuele Remondi din Milan. p. nici măcar cu îngrăditură69. 320. V. VIII. urâte şi în părăsire. Se pare că domnul Moldovei. cit. De asemenea. Ed. În ceea ce privea casa parohială. 69 Ibidem. dar şi francezi. veneţieni şi „alţi negustori din Constantinopol”68. p. anul II. vol. semănând a cârciumă. un şiret şi chiar un duşman al Bisericii”71. 65 Călători străini.30 Studium. Paul Cernovodeanu. 68 N. El menţiona că o biserică se afla în afara oraşului. care era de neam grec de obicei. iar cealaltă în oraş. 2. nu la foarte mult timp după Benedetto. II. 95. vol. p. Bandini nota că era foarte rău ţinută. clădite din lemn. 67 Ibidem. secretarul domnesc era „un mincinos. iar pereţii crăpaţi70. Evoluţia demografică şi starea locaşurilor de cult catolice din Iaşi Pe la 1606 în oraşul Iaşi se aflau două biserici catolice. francezi. Toţi aceştia erau de rit catolic. polonii de pe lângă domn o întrebuinţau pentru petrecerile lor. mici. iar odăile celelalte fuseseră transformate în grajduri. 70 Ibidem. C. care erau toţi schismatici. Bucureşti. După cum aflăm din informaţiile transmise de către Bandini. biserica era din lemn şi piatră. Ungurii şi saşii erau şi ei prezenţi la Iaşi. precum şi a boierilor acestei ţări. I. Se mai aflau în oraş 65 de case de unguri catolici. p. p. 72 Ibidem.. Pe lângă ea era şi o biserică parohială care era foarte puţin cercetată. vol. 2 (4). veneţieni. Puţul era plin cu hoituri şi murdării. 71 Ibidem. volum îngrijit de Maria Holban. Informaţiile oferite de către Benedetto Emenuele Remondi sunt confirmate de Bandini. acoperişul de şindrilă era spart.

Casele de catolici erau în număr de 60. La Iaşi erau doi părinţi iezuiţi. vii. vol. IV. după cum nota călugărul italian76. nr. 178. care era închinată Adormirii fericitei fecioare. căci aveau două sate. Erau cam 20 de ani de când aceştia stăteau în această ţară.Studium. după părerea lui Bartolomeo Bassetti. iar suflete erau 60. în ciuda opoziţiei maghiare. la care se mai adăuga un Ibidem. unul mare şi altul mijlociu. ele se rezumau la două clopote. V. apoi vicar în timpul episcopatului lui Geronimo Arsengo. Pe uşi. vol. 78 Călători străini. provincial în Transilvania. Primul părinte al iezuiţilor fusese părintele Beke neamţul. 79 Ibidem. Sfântul Francisc şi la stânga Sfântul Anton de Padova. În acest oraş existau şi patru vii care erau îngrijite de mirenii catolici81. era clădită din lemn. p. 75 Ibidem. 2012 31 Vasile Lupu. 2 (4). Pentru purtarea sa vezi şi relatarea lui Quirini din Călători. p. 77 Valeriu Lubieniecki. Biserica era săracă. Una dintre aceste mănăstiri aparţinea rutenilor unde se aflau 25 de călugări74. V. care a călătorit prin Moldova pe la 166882. Valerian77. 49. Şi arhiepiscopul ortodox care îşi avea reşedinţa tot aici. după cum reiese din relatarea autorului italian. p. Acelaşi autor face şi o descriere a acestor biserici din Iaşi cu ocazia vizitei sale la Iaşi pe la 1643. 81 Ibidem. cu temelii din piatră şi a fost sfinţită de către episcopul catolic de Bacău.000 de case de ortodocşi. precum şi trei clopote mici pentru înălţarea oştiei80. p. În partea de deasupra la dreapta se afla Sfântul Iachint . iar la stânga Sfântul Pavel. după cum notează Vito Piluzzi din Vignanello. Călători străini. Vezi Călători. În această perioadă. unde se aflau în jur de 10-12 călugări75. în Iaşi. anul II. iar la stânga Sfântul Francisc Xavier79. iar suflete erau 222. vol. vaci. iar celelalte erau ale grecilor. la dreapta. Tot acest autor nota că se aflau cam 600 de suflete de catolici. dorind ca şi ai lui să înveţe limba latină la iezuiţi73. 80 Ibidem. iar la stânga era Sfântul Ştefan. avea intenţii bune faţă de catolici. 81. La mijloc se afla chipul Sfintei Maria Mare.000. Cu sprijin polon a fost numit episcop de Bacău la 18 aprilie 1611. În ceea ce priveşte bunurile pe care le deţinea această biserică. Erau acolo în jur de o mie de suflete. la dreapta se afla Sfântul Petru. Una dintre biserici. vol. vol. împreună cu celelalte. dorea să înfiinţeze şi o şcoală catolică. în anul 161278. Avea un singur altar de lemn aurit. 73 74 . p. 82 Ibidem. având doar două vii iar părinţii trăiau din veniturile lor. VII. În părţi. 178. p. stupi etc. la dreapta Sfântul Laurenţiu. În oraş mai exista şi o biserică armenească al cărei paroh era sub ascultarea bisericii romane. Ortodocşii aveau 45 de biserici şi patru mănăstiri. nota 4. Această biserică era lungă de 10 paşi şi lată de 6 paşi. În 1643 în Iaşi erau. 15. boi. 178. V. 76 Ibidem. La Iaşi se afla şi secretarul de limbă polonă. 179. domnul ţării se arăta în toate împrejurările cu sentimente bune faţă de catolici şi în special faţă de călugării lor.

misionar. şi toţi er au de neam unguri. Spicuiri istorice. Părintele Nicolae era foarte sârguitor în a învăţa limba ţării Moldovei. Scrisoarea unui preot catolic pământean din veacul al XVII-lea extrasă din Arhivele Propagandei. Avea câteva odăjdii. deţineau şi două cârciumi în oraş din care scoteau ce le trebuia pentru a-şi acoperi toate nevoile85. În ciuda acestui fapt. Părinţii iezuiţi care erau aici împărtăşeau toate tainele bisericeşti. prin intermediul unei scrisori adresată către Sfânta Congregaţie. mică şi construită din lemn. nici aceasta nu avea venituri şi timp de trei ani nu a avut nici preot. căruia i se dădeau 20 de lei pe an. precum şi în afara lui în jur de 1. slujbele se ţineau chiar şi în casă.000 de membri86. Fra Francesco Antonio Renzi. iezuiţii au clădit ei o nouă biserică şi au administrat întotdeauna sacramentele. se păstra cimitirul care era împrejmuit cu pari şi în interiorul căruia se afla a cruce mare înaintea uşilor bisericii. nici pe timp ploios.32 Studium. Toţi aceştia sprijineau toate d emersurile cu privire la religia catolică. deoarece misionarii care se aflau atunci în Polonia ar fi trebuit să dea pe acolo la vreme de nevoie. aflăm faptul că în jurul anului 1677.ro). Cu 14 ani înainte ca Vlas Koicevic să ajungă în Iaşi se pare că această biserică fusese arsă de către cazaci şi de tătari. Acestui părinte îi plătea fiecare o anumită sumă pe lună. Din toamna aceluiaşi an slujea în acea biserică părintele Nicolae Bariona. Aici se găseau obiecte de cult frumoase. nr. menţiona că în Iaşi se afla o singură biserică catolică. Din informaţiile pe care ni le oferă un părinte catolic pământean. 1935. Cultul catolic era îngăduit în toată ţara. împreună cu două potire de argint şi o cruce. Biserica era aşezată însă întrIbidem. Ion Bercuş. Această biserică parohială mai deţinea şi două vii. 83 84 . Părinţii aveau şi viile bisericii. anul II. 90-91. să nu aştepte să fie îngrijiţi de alţii. p. Iezuiţii care lipseau aproape de cinci ani s-au întors la Iaşi în acea perioadă. 141. un minorit conventual. Era în oraş şi un ceasornicar francez al domnului şi venise şi un medic catolic de la Constantinopol. Vlas Koicevic confirmă faptul că biserica din Iaşi era construită din lemn84. începuse chiar să şi vorbească. în afară de copii şi de alţi străini veniţi. Susţinători ai cultului catolic erau prin mai toate oraşele moldoveneşti83. spovedea şi făcea de toate. 86 Vladimir I. 85 Ibidem. 2 (4). Catolici erau. El a rămas singur.vladimirghika. Se mai ducea pe acolo preotul sus menţionat de la Bacău. până când s-a găsit un preot. în Iaşi exista o biserică aparţinând comunităţii catolice care era refăcută din nuiele. pp. 93. însă era ruinată şi nu se putea sluji în ea nici iarna. p. (www. Iaşi. În schimb. bunurile prăpădindu-se. însă la acea a catolicilor nu se mai vedea decât locul. Catolicii erau în număr de 226. Ibidem. Ca şi alte biserici. Cum catolicii care locuiau aici nu au fost în stare să o refacă. Ghika. 2012 secretar pentru Ucraina şi Lituania din cauza neîncrederii din partea Poloniei. N-ar fi putut trăi în nici un chip dacă nu ar fi fost ajutat zilnic de către domnii secretari. Armenii aveau şi ei două biserici din piatră. oameni plini de zel pentru mărirea lui Dumnezeu şi credinţa catolică. în oraş.

Spre sfârşitul secolului al XVII-lea. 109-110. Din această cauză s-a iscat un scandal în urmă căruia iezuiţii şi-au pierdut cinstea în faţa parohienilor. coordonator Ştefan Andreescu„ Bucureşti. Al treilea fusese îngropat de către părintele Renzi în biserică. Reşedinţa prefecţilor apostolici s-a stabilit definitiv la Iaşi. supliment 1. cărţi de rugăciune îmbrăcate în catifea. Pall. legate în argint. 2 (4). pentru că roadele erau prea slabe95. p.. Conflictele dintre franciscani şi iezuiţi. p. volum îngrijit de Paul Cernovodeanu. două cruci. reşedinţă luată pe nedrept de la franciscani. generate de cârciumile deschise pentru vânzarea vinului. La Controversie. Ed. 91 Ibidem. a redresat puţin starea misiunii. iezuiţii s-au întors la vechile lor posesiuni. pp. iar influenţa capitalei Moldovei şi-a spus cuvântul93. 87 88 . printr-o muncă susţinută. anul II. 138.cit.. ei aveau o şcoală elementară pentru copiii din înalta societate. 137. 295. probabil din cauza ambiţiilor prea mari. 96 Călători străini. 2012 33 un loc bun. După pacea de la Karlowitz. şcoala a rămas fără elevi. volumul VII. motiv pentru care. când Turcia trebuia să garanteze şi să respecte cultul catolic în Principate. Aşa cum nota Andras Patai. dar. Dumea. Iaşiul este menţionat între oraşele în care încă se mai aflau catolici şi reprezenta sediul cele mai de seamă al misiunii pentru a ajuta comunităţile catolice din Moldova. numărul de familii de catolici din Iaşi se ridica la 50 şi creştea în continuare. pentru ca să nu fie furat şi acela91. nr. Academiei Române. 92 Ibidem. care a reuşit să obţină dreptul de a stăpâni vechea locuinţă a iezuiţilor. p. op. care a realizat un catalog al localităţilor unde locuiau catolici. 138. 93 E. odată cu venirea sa. 95 F. dintre care două fuseseră luate de poloni cu doi ani şi jumătate înainte când au mers spre Bugeac90. adică la distanţă de 100 de paşi de palatul principelui. 190. apud E. Ed. 117. La reşedinţa lor de pe Uliţa Mare. În noiembrie 1699 se întoarce la Iaşi preotul iezuit Cristofor Wierzchowski. 206. supliment 1. dar ele erau destul de afectate de toate prădăciunile ce Călători străini. 206. care era pe atunci procurator al bisericii89. un chivot al agneţului. 1997. Bucureşti. superiorul lor provincial din Polonia dorea să-i retragă din Iaşi. 212. Avea sfite88 şi patrafire preţioase. Înainte de pierderea Cameniţei. 94 Ibidem. o tămâierniţă şi un sfeşnic. Acedemiei Române. la conducerea misiunii a fost numit prefectul apostolic Felix Zauli.Studium. această biserică din Iaşi avea patru potire. Erau în oraş la acea dată 40 de case de catolici87. op. Biserica avea şi trei clopote. p. Tot în această perioadă. Toate aceste lucruri au fost pierdute de un anume Paolo Miscozzi.VIII. Mantie preoţească. vol IX. p. toate de argint. deoarece acum se întorceau cei care fugiseră din cauza războaielor92. 2011. timp de 16 ani. în 1707. cit. p. vor fi foarte dese94. 89 Vezi şi Călători străini despre ţările române. Dumea. În secolul următor. p. p. care. Iaşiul încă găzduia comunităţi catolice96. mai exact în anul 1695. sub confesional. 90 Călători străini. vol. p.

Datoria putea fi plătită numai din venitul anual scos din chiria acelor dughene şi în acest chip ele ar fi rămas apoi în folosul şi proprietatea bisericii amintite. IX. pe la 1743. care putea da un venit anual de 4 ½ butoaie de vin. şi să li se dea Sfintele Taine. p. misionar şi vece-prefect al misionarilor în anul 1742. el nota că în acest oraş erau mulţi catolici de naţionalităţi diferite. p. p. vol. 102 Călători străini. 2 (4). 97 98 . Fiecare butoi putea ajunge la valoarea de 12 scuzi romani. S-au adunat destule pietre şi var din milostenia părintelui prefect Pesci101. lipite de poarta cimitirului. În această perioadă încă se mai găseau misionari şi se puteau exercita nestingherit sacrele misiuni. 300. pp. Pe deasupra. Volumul IX. Din relatarea misionarului Francescantonio Manzi aflăm că. cit. 299. mai avea şi două perechi de case de pe urma cărora obţinea un piastru roman pe an103. 99 E. 105 Francesco Maria Madrelli. În anul 1743 la Iaşi exista o singură biserică catolică. boierii moldoveni care împrumutaseră banii au dorit să-i recapete. 100 Călători străini. Biserica era din lemn. După plecarea părintelui Manzi din Moldova. Domnul ţării trebuia să fie mereu ortodox pentru că dacă ar fi trecut la catolicism ar fi fost înlăturat de la domnie.. la trei sferturi de oraş. În ceea ce priveşte bunurile pe care le deţinea această biserică. Astfel. op. cu hramul Adormirii Fericitei Fecioare100. vol. După plecarea părintelui Lisa din Moldova. op. p. IX. Dumea. Călători străini. Părintele Lisa104 şi părintele Manzi s-au înţeles să ridice deasupra vechii pivniţei a bisericii o prăvălie împărţită în trei părţi. Dumea. aceeaşi sumă de la un E. p. foarte veche. înainte de plecarea sa. 104 Giacinto Lisa. 138-139. anul II. 145. în Iaşi şi în împrejurimi se aflau 60 de familii de catolici99. deoarece toamna se vindea foarte bine mustul. părintele Manzi a mai construit încă şase dughene noi. Pentru aceasta. care dădeau trei butoaie de vin pe an. vol. p. IX.34 Studium. misionar prefect al misiunilor în perioada 1739-1742. o sumă de 300 de piaştri turceşti. reprezentând 170 scuzi romani. 103 Ibidem. prieteni ai săi. Mai deţinea şi alte două vii în anul Sperieţi. dar totuşi cei mai mulţi dintre ei erau ungurii98. 295. prefect al misionarilor în perioada 1736-1740. Două dintre ele alcătuiau două dughene.. Din această cauză. nr. Vezi şi Călători străini despre ţările române. cit. iar cealaltă servea drept locuinţă cârciumarului care trebuia să vândă vinul reşedinţei cu câştig mai bun din această prăvălie. aproape năruită. ele constau într-o vie la Copou. potrivit obiceiului nesăţios al ţării. 298. 101 Francesco Pesci. 301. Cu materialul strâns se putea construi o nouă biserică dacă s -ar fi găsit numai bani de lucru102. părintele Madrelli105 a fost silit să ia cu dobândă. 2012 au avut loc în ţară în prima jumătate a secolului al XVIII-lea97. În toate oraşele Moldovei este permis de către domn să se poată predica credincioşilor şi necredincioşilor cuvântul lui Dumnezeu. el a luat cu împrumut de la câţiva boieri moldoveni.

p. pentru misionarul care locuia cu prefectul şi pentru alţi călugări care veneau adeseori la Iaşi pentru nevoile lor. în Iaşi se aflau 160 de credincioşi. un anonim menţionează existenţa în Iaşi a 170 de persoane de religie catolică. vol. partea II. 113 Pe numele său Wieder. spanioli. Din venitul acelor dughene menţionate mai sus construite deasupra pivniţei. cu un altar de lemn împodobit şi prevăzut cu tablouri şi sfeşnice109. anul II. 111 Ibidem. p. Se aflau aici în acel moment în jur de 60 de familii catolice. IX.. care aveau în momentul respectiv doar o capelă. op. deoarece biserica a fost arsă111. erau numai 166 de catolici care rezidau în 43 de case. 109 Călători străini. În anul 1745. Iaşiul încă reprezenta un important sediu al misiunii catolice şi la îndemână pentru ajutorarea nevoilor spirituale ale acestor creştini catolici. Aceştia se aflau sub păstoria stareţului mănăstirii franciscane din Iaşi113. Ioan Dojoanis. Leyon Pierce Balthasar von Campenhausen menţiona. Exista şi o biserică catolică din lemn. Prefectul şi biserica se întreţineau din venitul a două vii. lasă o relatare detaliată despre activitatea sa. şi câţiva fugari. 877. în perioada 1790-1791. chiar şi fără subsidiile obişnuite. 441. vol. 301. p. vol. Alături de biserică se afla reşedinţa misiunii. 108 E. În anul 1762. după spusele lui Giovanni Hrisostomo del Giavanni. germani. Prin anul 1761. Dumea. francezi. faptul că 30 de familii de catolici trăiau la Iaşi112. Giovanni Hrisostomo confirma informaţia privind existenţa unei reşedinţe nou construită pentru prefect.Studium. Între ei se aflau mulţi dezertori italieni. care Era vorba despre argintăria misiunii. Avea un altar din lemn aurit şi era înzestrată cu odăjdiile necesare. de diferite neamuri. francezi şi spanioli. preotul misionar precum şi alţi preoţi care veneau la centru. parohia avea în proprietate două vii. Era permisă de către domn totala exercitare a cultului catolic. 1347. o cârciumă şi câteva camere pentru chiriaşi108. s-ar fi putut ca reşedinţa din Iaşi să îşi poată întreţine misionarul. 112 Ibidem. X. constând din obiecte de cultcare fuseseră depuse de părintele Bercuţ în Transilvania şi recuperate cu greu după aceea. mai mare decât celelalte biserici ale acestei misiuni. o pivniţă şi nişte chirii110. 110 Ibidem. Prin anul 1776. ca şi fugari din alte naţiuni. p. 2012 35 negustor. care rezidau în 45 de case sărace şi mizerabile. Biserica lor era din lemn şi era cea mai mare din misiune după cum aflăm de la autor. dându-i amanet o parte din argintăria de mai mulţi ani de la părinţii reformaţi din Transilvania. dintre care cei mai mulţi erau dezertori italieni. p. 107 Călători străini. Dar până ce datoria nu era achitată nu se putea ajunge la acest lucru107. un misionar ortodox convertit la catolicism. IX. precum şi din cel al celorlalte şase dughene de lângă poarta cimitirului. construită nu de foarte mult timp. Aceşti catolici erau destul de săraci. 106 recăpătată106 . 2 (4). cit. în care locuiau prefectul misiunii. 150. Pentru întreţinerea bisericii şi a misionarilor. nr.

partea I. Editura Acedemiei Române. deoarece catolicii găseau condiţii favorabile în această ţară. Iaşi. Editura Librăriei Leon Alcalay. Călători străini despre ţările române. Bucureşti. 1935. Armenii în istorie şi cultură. volum îngrijit de Maria Holban. Ibidem. volum îngrijit de Paul Cernovodeanu. Paula. p. volum îngrijit de Paul Cernovodeanu. Bucureşti. X. Iaşi. vol. vol. V. supliment 1. 172. Moldova. Humanitas. vol. vol. . 1988. Spicuiri istorice. vol. În cazuri speciale episcopul din Iaşi trebuia să se consulte cu episcopul din Nicopol114. Paul Cernovodeanu. II. Istoria evreilor din ţerile noastre. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. 1997 Ibidem. Federaţia comunităţilor evreieşti din România. Mihai Manea (coord). Omonia. tom XXXVI. IX. p. Bucureşti. 114 Călători străini. Anais. Istoria minorităţilor naţionale din România. volum îngrijit de Maria Holban.. Editura Academiei Române. p. (www.vladimirghika. Fraser. 2008. nr. 692. extras din Analele Academiei Române. 2006. 1969. Bucureşti. 2012 la rândul său era subordonat poruncilor nunţiului din Viena. Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România. Grecii din România. coordonator Ştefan Andreescu. vol. Arat. VI.36 Studium. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Giurescu.ro) Iorga. 1909. 2008 Ghika. Emil. Bucureşti. I. C. 2005. partea I. XIX. 1976 Ibidem. Dumea. X. Ed. Siruni. Scalcău. III. Scrisoarea unui preot catolic pământean din veacul al XVII-lea extrasă din Arhivele Propagandei. 2000. Ed. Dimitrie. Dj. Istoria Românilor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. VII. Angus. Constantin. 328. Editura Academiei Române. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 2011 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. p. Descrierea Moldovei.. Bucureşti. vol. Bucureşti. Istoria Bisericii Catolice din Moldova. Documenta Romanie Historica. anul II. Ţiganii. Editura Ştiinţifică. Aceste informaţii ne relevă faptul că numărul de catolici începea să crească treptat datorită emigrărilor. partea II. 877. 2003. 1944. H. Bibliografie Cantemir. Armenii în viaţa economică a ţărilor române. Paul Cernovodeanu. Vladimir I. 1983 Ibidem. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti. vol. Ibidem. vol. seria II. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bucureşti. 2 (4). seria A. Nicolae. 1944. Doru. Dumitrescu. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. vol. Acestea erau din ce în ce mai frecvente. Editura Sapientia. Nersesian. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful