Servere de date MULTIPLE CHOICE 1.

Verificare unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin: A ping c) traceroute b) telnet d) arp 2. Care din urmatoarele programe foloseste campul TTL: a) ping C traceroute b) telnet d) arp 3. Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul: A ip c) icmp b) udp d) igrp 4. Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de: A ip c) udp b) mac d) web 5. Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de: a) ip c) email B mac d) web 6. Un server de web utilizeaza protocolul: a) html c) imap B http d) ftp 7. Un server de web de web poate gazdui: a) Un singur site C Oricat de multe situri b) Cel mult doua situri d) Un numar limitat de situri 8. Care program nu este un server de web A firefox c) apache b) lighhttp d) iis 9. Care program nu este un client de web a) Mozilla firefox c) Safari b) Opera D Explorer 10. Un server de web utilizeaza protocolul: A https c) xml b) pop3 d) html 11. Un server de web serveste în mod uzual: a) fisiere zip c) mesaje de e-mail b) date din baza de date D pagini html 12. Un server de web se ataseaza uzual la portul: a) 88 C 80 b) 8080 d) 21 2 13. Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul: a) 88 c) 445 b) 443 d) 22 14. Un server de fisiere utilizeaza protocolul: a) http c) ftps b) ftp d) udp 15. Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul: a) 19 c) 21 b) 20 d) 22

16. Un server de fisiere livreaza datele pe portul: a) 19 c) 21 b) 20 d) 22 17. Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul a) ftp c) imap b) http d) ssh 18. Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul a) 21 c) 25 b) 22 d) 80 19. Un server de mail trimite mesajele prin protocolul: a) xml c) imap b) http d) smtp 20. Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: a) xml c) imap b) http d) smtp 21. Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: a) xml c) http b) pop3 d) smtp 22. Care program nu este un client de mail a) Thunderbird c) Kmail b) Sendmail d) Outlook 23. Care program nu este un client de mail a) Thunderbird c) Postfix b) Evolution d) Outlook 24. Care program nu este un client de mail a) Thunderbird c) Outlook b) Evolution d) Exim 25. Care program nu este un server de mail a) Postfix c) Cyrus b) Sendmail d) Exim 26. Un server de mail primeste conexiuni pe portul a) 21 c) 25 b) 22 d) 80 3 27. Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul a) 21 c) 25 b) 100 d) 110 28. Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul a) 140 c) 23 b) 143 d) 110 29. Un exemplu de MDA este a) Thunderbird c) Sendmail b) Cyrus d) Gmail 30. Un exemplu de MTA este a) Outlook c) Gmail b) Cyrus d) Postfix 31. HTML provine de la a) HyperText Multi Language c) HyperText Markup Language b) HyperTag Markup Language d) HighexTensible Markup Language 32. HTTP provine de la

a) Hypertext Transfer Protocol c) Hypertext Transport Protocol b) Hypertext Transmission Protocol d) Hyper Text Protocol 33. IMAP provine de la a) Instant Message Access Protocol c) Internet Mail Access Protocol b) Internet Message Access Protocol d) Interior Message Access Protocol 34. SMTP provine de la a) Simple Mail Transmission Protocol c) Simple Mail Transport Protocol b) Simple Message Transfer Protocol d) Simple Mail Transfer Protocol 35. POP provine de la a) Postfix Office Protocol c) Post Online Protocol b) Post Office Protocol d) Postfix Online Protocol 36. DHCP provine de la a) Detect Host Configuration Protocol c) Dynamic Host Connection Process b) Dynamic Host Configuration Protocol d) Ddebug Host Configuration Problems 37. DNS provine de la a) Domain Name Service c) Domain Name System b) Dynamic Network Server d) Domain Name Service 38. Un server DNS : a) Translateaza o adresa IP intr-o adresa UDP b) Translateaza o adresa de web intr-o adresa IP c) Translateaza o adresa IP intr-o adresa MAC d) Translateaza o adresa MAC intr-o adresa IP 39. Un client ARP : a) obtine o adresa IP intr-o adresa UDP c) obtine o adresa IP intr-o adresa MAC b) obtine o adresa de web intr-o adresa IP d) obtine o adresa MAC intr-o adresa IP 4 40. Un server DNS raspunde pe portul a) 69 c) 80 b) 55 d) 53 41. Comentariile în limbajul html se introduc astfel: a) //comentariu c) <!-- comentariu --> b) /*comentariu */ d) {comentariu} 42. Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin: a) <head> c) <h2> b) <h1> d) <title> 43. Intreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea unui element de tipul: a) <p> c) <br> b) <b> d) <hr> 44. Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste: a) <i> c) <tr> b) <tt> d) <td> 45. Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin: a) <b> c) <sup> b) <big> d) <bigger> 46. Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind:

a) <aldin> c) <bold> b) <b> d) <big> 47. Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind: a) <blockquote> c) <div> b) <p> d) <span> 48. Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a atasa CSS unei portiuni a unui rand este: a) <div> c) <span> b) <p> d) <tr> 49. Tagul <span> nu accepta atributul: a) width c) title b) align d) style 50. Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului : a) <plaintext> c) <pre> b) <text> d) <xmp> 51. Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face prin utilizarea urmatorului element de fraza: a) <em> c) <i> b) <b> d) <c> 52. Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face prin utilizarea urmatorului element de fraza: a) <strong> c) <aldine> b) <em> d) <b> 5 53. Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff: a) black c) green b) white d) gray 54. Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000: a) black c) red b) white d) blue 55. Care din urmatoarele atribute apartine tagului font? a) align c) size b) width d) style 56. Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin: a) <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a> b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a> c) <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a> d) <a>http://www.w3schools.com</a> 57. Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link de forma: a) <a href="url" new> c) <a href="url" target="new"> b) <a href="url" target="_blank"> d) <a href="url" target="_self"> 58. O linie în cadrul unui tabel se introduce prin: a) <td> c) <table> b) <tr> d) <th> 59. O lista ordonata se introduce prin: a) <dl> c) <ul> b) <list> d) <ol> 60. O lista neordonata se introduce prin:

a) <ul> c) <dl> b) <list> d) <ol> 61. Inserarea unei imagini se face prin: a) <image src="image.gif"> c) <img href="image.gif> b) <img src="image.gif"> d) <img>image.gif</img> 62. Comanda ls din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier b) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat 63. Comanda ps din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber 64. Comanda cat din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier c) Concateneaza doua sau mai multe siruri b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber 6 65. Comanda cat din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber b) Afiseaza lista de procese active d) Concateneaza doua sau mai multe fisiere 66. Comanda du din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier b) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber 67. Comanda df din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier b) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat 68. Comanda df –h din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active b) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber d) Afiseaza continutul unui director 69. Comanda top din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza topul userilor logati în sistem b) Afiseaza lista de programe si memoria alocata acestora c) Afiseaza interactiv procesele active în sistem d) Afiseaza interactiv primele linii ale unui fisier 70. Comanda head din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier b) Afiseaza primele linii ale unui fisier c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat 71. Comanda tail din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza continutul unui fisier b) Afiseaza primele linii ale unui fisier c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat

72. Comanda ps din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza interactiv procesele din sistem b) Afiseaza continutul unei partitii c) Afiseaza lista de programe instalate in sistem d) Afiseaza lista de procese active 73. Comanda who din sistemul de operare UNIX a) Afiseaza userul curent c) Afiseaza lista de useri conectati in sistem b) Afiseaza directorul curent d) Afiseaza lista de grupuri din sistem

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful