KP/HR-QPS07-B.

06

BORANG PENILAIAN KURSUS
KURSUS TARIKH TEMPAT : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ : ____________________________________________________

ARAHAN: ANDA HANYA PERLU MELENGKAPKAN BAHAGIAN A DAN B SAHAJA
BAHAGIAN A NAMA PESERTA : BAHAGIAN : GRED JAWATAN :

Arahan : Sila tandakan ( / ) di dalam petak yang berkenaan mengikut skala berikut : 5 : Cemerlang Bil 1. PENGISIAN PROGRAM • Isi Kandungan dan Skop Program • Kaitan Kandungan Dengan Program • Kandungan Program Dengan Tugas Rasmi Ulasan : 2. PERSEMBAHAN PENCERAMAH • Penyampaian Penceramah • Interaksi Dengan Peserta • Aktiviti-Aktiviti Latihan Dikendalikan Ulasan: 3. LOGISTIK KURSUS DAN URUSETIAAN • Penginapan • Makanan dan Minuman • Dewan dan Kemudahan Ulasan: 4. PENILAIAN SETIAP SLOT PROGRAM a. Self Empowerment b. The Thinking Process c. Vision d. Habits and Attitudes e. Self Talk f. The Change Process g. The Tool of Changes h. Maintaining Your Image Ulasan : 4 : Baik 3 : Sederhana 2 : Kurang Memuaskan Perkara 5 4 1 : Lemah 3 2 1 Komen

8. 9. Adakah masa yang diperuntukan mencukupi untuk mencapai matlamat program ini ? Tidak 3 Yang paling saya digemari dalam program ini ? 4. Apakah kursus-kursus lain yang diperlukan untuk dihadiri dimasa hadapan: a. …………………………………………………………………………………………………… BAHAGIAN C . Secara amnya. …………………………………………………………………………………………………… b.BAHAGIAN B 1. Apakah perasaan anda selepas menghadiri program ini ? 6. Adakah Program ini mencapai objektif yang telah ditetapkan ? Ya Ulasan:2. Yang saya pelajari dari program ini ? 5. apakah impak program ini kepada diri anda sendiri ? Apakah kekuatan program ini ? Apakah kelemahan program ini ? Cadangan saya untuk memperbaiki program ini ? 11. …………………………………………………………………………………………………… d. Sila berikan penilaian anda mengenai tahap pengetahuan dan kemahiran anda sebelum dan selepas berkursus dari segi perkara berikut : Perkara • • Pengetahuan / Sesuatu yang baru dari program ini Kemahiran Menyelesaikan masalah % Sebelum % Selepas 7. …………………………………………………………………………………………………… c. 10.

..... b..... apakah impak kursus ini kepada pegawai berkenaan? 7..... b)………………………………………………………………………………………………………………….... Cadangan kursus yang perlu dihadiri oleh pegawai di masa hadapan a)…………………………………………………………………………………………………………………... ________________________________ (Tandatangan Pegawai Penyelia) Nama Penyelia : ………………………………………….. Mempunyai keyakinan yang lebih tinggi c... Tarikh : ………………………………………… . adakah perubahan telah berlaku kepada pegawai di bawah seliaan anda selepas menghadiri kursus? Ada Perubahan Tiada Perubahan Setelah menghadiri kursus... Jawatan : ………………. Mempunyai idea yang lebih bernas / berkembang 4... Setelah menghadiri kursus adakah pegawai ini telah menunjukkan atau melahirkan perasaan : Berpuas hati dengan kursus 2.. Secara amnya.... sejauh mana anda bersetuju bahawa pegawai ini telah menunjukkan: a.. Adakah anda bersetuju bahawa pegawai ini dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari daripada kursus yang dihadiri? 6..... Adakah anda bersetuju bahawa kursus yang dihadiri oleh pegawai ini ada berkaitan dengan tugas dan tangungjawab yang dijalankan 5. c)…………………………………………………………………………………………………………………. Perubahan sikap yang lebih positif terhadap kerja 3.( DIISI OLEH PEGAWAI PENYELIA SAHAJA ) PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS Arahan: Sila tandakan (/) di dalam petak yang berkenaan mengikut skala berikut :5 : Cemerlang 1... Semangat untuk bekerja yang lebih tinggi d. Kurang berpuas hati dengan kursus 4 : Baik 3 : Sederhana 2 : Kurang Memuaskan 1 : Lemah Pada pandangan anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful