CAEN Rev.

2
n.c.a. : neclasificate altundeva Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev.2 * parte din CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 01 011 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Cultivarea plantelor nepermanente Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea orezului Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea trestiei de zahăr Cultivarea tutunului Cultivarea plantelor pentru fibre textile Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0111* 0112* 0111* 0111* 0112* 0111* 0111* 0111* 0111* 0112*

0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119

012 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128

Cultivarea plantelor din culturi permanente Cultivarea strugurilor Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale Cultivarea fructelor citrice Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi Cultivarea fructelor oleaginoase Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea altor plante permanente

0129

0113* 0113* 0113* 0113* 0112* 0113* 0111* 0113* 0113* 0111* 0112* 0113* 0111* 0201*

0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128

0129

013 0130 014 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149

Cultivarea plantelor pentru înmulţire Cultivarea plantelor pentru înmulţire Creşterea animalelor Creşterea bovinelor de lapte Creşterea altor bovine Creşterea cailor şi a altor cabaline Creşterea cămilelor şi a camelidelor Creşterea ovinelor şi caprinelor Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea altor animale

0112*

0130

0121* 0121* 0122* 0125* 0122* 0123 0124 0122* 0125*

0141* 0141* 0142 0143 0144 0145 0146 0149

015

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu

1

0150

creşterea animalelor) Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor Activităţi după recoltare Pregătirea seminţelor

0130

0150

016 0161 0162 0163

0164

0141* 0142 9272* 0141* 0111* 0113* 0111* 0112* 0113* 0141*

0161 0162 0163

0164

017 0170

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Silvicultură şi exploatare forestieră

0150*

0170

02 021 0210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0112* 0201*

0210

022 0220 023 0230

Exploatarea forestieră Exploatarea forestieră Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0201*

0220

0112* 0113* 0201*

0230

024 0240

Activităţi de servicii anexe silviculturii Activităţi de servicii anexe silviculturii

0202 7414*

0240

03 031 0311 0312 032 0321 0322

Pescuitul şi acvacultura Pescuitul Pescuitul maritim Pescuitul în ape dulci Acvacultura Acvacultura maritimă Acvacultura în ape dulci

0501* 0501*

0311 0312

0502* 0502* 0125*

0321 0322

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 05 051 Extracţia cărbunelui superior şi inferior Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

2

0510 052 0520 06 061 0610 062 0620 07 071 0710 072 0721 0729 08 081 0811

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extracţia petrolului brut Extracţia petrolului brut Extracţia gazelor naturale Extracţia gazelor naturale Extracţia minereurilor metalifere Extracţia minereurilor feroase Extracţia minereurilor feroase Extracţia minereurilor metalifere neferoase Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu Extracţia altor minereuri metalifere neferoase Alte activităţi extractive Extracţia pietrei, nisipului şi argilei Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

1010*

0510

1020*

0520

1110*

0610

1110*

0620

1310*

0710

1200* 1320*

0721 0729

0812

1411* 1412* 1413* 1421* 1422*

0810*

0810*

089 0891 0892 0893 0899 09 091 0910

Alte activităţi extractive n.c.a. Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale Extracţia turbei Extracţia sării Alte activităţi extractive n.c.a. Activităţi de servicii anexe extracţiei Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

1430* 1030* 1440* 1450*

0891 0892 0893 0899

1120 1110*

0910

099 0990

1010* 1020* 1030* 1200* 1310* 1320* 1411* 1412* 1413* 1421* 1422*

0990

3

crustaceelor şi moluştelor 1511 1512* 1512* 1513* 1010* 1010* 1010* 1520* 1020 103 1031 1032 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Prelucrarea şi conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n. a amidonului şi produselor din amidon Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase Fabricarea pâinii. prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne Prelucrarea şi conservarea cărnii Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Prelucrarea şi conservarea peştelui. 1531 1532 0141* 1533* 5131* 1030* 1030* 1030* 104 1041 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1042 105 1051 1052 106 1061 1062 107 1071 1072 1073 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare Fabricarea produselor lactate Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit.a.c. crustaceelor şi moluştelor Prelucrarea şi conservarea peştelui. a ciocolatei şi a produselor zaharoase Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1541 1542 0113* 1543 1040* 1040* 1551 1552 1050* 1050* 1561 1562* 1061 1062 1581* 1582 1585* 1071* 1071* 1074 108 1081 1082 1083 1583 1584 1586 1072 1073 1079* 4 . fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor. fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie Fabricarea macaroanelor. tăiţeilor. cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare Fabricarea altor produse alimentare Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao.INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 10 101 1011 1012 1013 102 1020 Industria alimentară Producţia.1430* 1440* 1450* SECŢIUNEA C .

a. obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1571 1572 1080* 1080* 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 1103 1104 1105 1106 1107 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate.1084 1085 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Fabricarea de mâncărururi preparate 1086 1089 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n.c. 1587 1440* 1513* 1520* 1533* 1581* 1585* 1588 1513* 1589 1562* 1581* 1079* 1075 1079* 1079* 109 1091 1092 11 110 1101 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Fabricarea băuturilor Fabricarea băuturilor Distilarea. producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate Fabricarea produselor din tutun 1591 1592* 5134* 0113* 1593 5134* 1594 1595 1596 1597 1598 1101 1102* 1102* 1102* 1103* 1103* 1104 12 120 1200 13 131 1310 Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1600 1200 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1311 132 1320 Producţia de ţesături Producţia de ţesături 1721 1722 1723 1724 1725 1830* 1312 5 .

prepararea şi vopsirea blănurilor Tăbăcirea şi finisarea pieilor. prepararea şi vopsirea blănurilor 1830* 1420 1771* 1772 1430* 1430* 15 151 1511 1512 Tăbăcirea şi finisarea pieilor.a. fabricarea produselor din lemn şi plută. prepararea şi vopsirea blănurilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea încălţămintei Fabricarea încălţămintei Prelucrarea lemnului. sfori şi plase Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea. harnaşamentelor şi încălţămintei. fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 1910 1830* 1920* 3663* 1511 1512 152 1520 16 1930* 1520 6 . cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1810* 1821 1822 1823 1771* 1824* 1410* 1410* 1410* 1410* 1410* 142 1420 143 1431 1439 Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor. frânghii. cu excepţia articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie.133 1330 Finisarea materialelor textile Finisarea materialelor textile 1730 5271* 1313 139 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1399 Fabricarea altor articole textile Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) Fabricarea de covoare şi mochete Fabricarea de odgoane. cu excepţia mobilei. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament. 1760 1830* 1740* 1751 1752* 1753 1754* 1754* 3663* 1391 1392 1393 1394 1399* 1399* 1399* 14 141 1411 1412 1413 1414 1419 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

pentru construcţii Fabricarea ambalajelor din lemn Fabricarea altor produse din lemn.161 1610 162 1621 1622 1623 1624 1629 Tăierea şi rindeluirea lemnului Tăierea şi rindeluirea lemnului Fabricarea produselor din lemn. paie şi din alte materiale vegetale Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn Fabricarea parchetului asamblat în panouri Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie.a. fabricarea articolelor din plută. paie şi din alte materiale vegetale împletite 2010 1610 2020 2030* 2030* 2040* 1930* 2051* 2052* 3663* 1621 1622* 1622* 1623 1629 17 171 1711 1712 172 1721 1722 1723 1724 1729 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Fabricarea celulozei.c. plută. hârtiei şi cartonului Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului Fabricarea articolelor din hârtie şi carton Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar. Servicii pregătitoare pentru pretipărire Legătorie şi servicii conexe Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor 1813 1814 182 1820 2221 2222* 2122* 2125* 2224 2225 2223 1811* 1811* 1812* 1812* 2231 2232 2233 1820 19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 191 1910 Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor de cocserie 2310 2414* 1910 192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 7 . 2111 2112 1701* 1701* 2121 1754* 2122* 2123 2222* 2124 2125* 3663* 1702 1709* 1709* 1709* 1709* 18 181 1811 1812 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi Tipărirea ziarelor Alte activităţi de tipărire n.c. din hârtie sau carton Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.a.

de bază Fabricarea altor produse chimice organice. 2461 3663* 2462* 2463 2462* 2464 2466* 2029* 2029* 2029* 2029* 206 2060 21 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 2470 2030 211 2110 212 2120 Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea preparatelor farmaceutice 2441 2100* 2442* 2330* 2100* 8 . de bază Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor. lacurilor. detergenţilor şi a produselor de întreţinere Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2451* 2452 2451* 2023* 2023* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202 2020 203 2030 2411 2412 2413 2330* 2414* 1592* 2415 2416 2417 2011* 2011* 2011* 2011* 2012 2013* 2013* 2420 2021 2430 2022 204 205 2051 2052 2053 2059 Fabricarea altor produse chimice Fabricarea explozivilor Fabricarea cleiurilor Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea altor produse chimice n. fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic. lacurilor. în forme primare Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor Fabricarea altor produse chimice anorganice. a îngrăşămintelor şi produselor azotoase.1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2320 1010* 1020* 1030* 1920 20 201 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor chimice de bază.c. cosmetice şi de parfumerie 2041 2042 Fabricarea săpunurilor. detergenţilor şi a produselor de întreţinere.a. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea vopselelor. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea săpunurilor.

din argilă arsă Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse tehnice din ceramică Fabricarea altor produse ceramice n.a. reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc 2511 2512 2513* 1930* 3663* 2211 2219 222 2221 2222 2223 2229 Fabricarea articolelor din material plastic Fabricarea plăcilor. ţiglelor şi altor produse pentru construcţii. varului şi ipsosului Fabricarea cimentului Fabricarea varului şi ipsosului 2611 2612 2613 2614 2615* 2310* 2310* 2310* 2310* 2310* 2626 2391 2630 2640* 2392* 2392* 234 2341 2342 2343 2344 2349 235 2351 2352 2621 2622 2623 2624 3162* 2625 2393* 2393* 2393* 2393* 2393* 2651 2652 2653 2394* 2394* 236 2361 2362 2363 2364 2365 Fabricarea articolelor din beton. ciment şi ipsos Fabricarea produselor din beton pentru construcţii Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment 2661 2662 2663 2664 2665 2395* 2395* 2395* 2395* 2395* 9 .c. Fabricarea cimentului. tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic 2521* 2522 2523* 3663* 2524* 1930* 3663* 2220* 2220* 2220* 2220* 23 231 2311 2312 2313 2314 2319 232 2320 233 2331 2332 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea de produse refractare Fabricarea de produse refractare Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor. foliilor.22 221 2211 2219 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea articolelor din cauciuc Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.

ţevi. producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia de rezervoare.a. ţevi. din oţel Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului Tragere la rece a barelor Laminare la rece a benzilor înguste Producţia de profile obţinute la rece Trefilarea firelor la rece Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului. Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice. profile tubulare şi accesorii pentru acestea.2369 237 2370 239 2391 2399 24 241 2410 242 2420 Fabricarea altor articole din beton. zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Prelucrarea combustibililor nucleari Turnarea metalelor Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal. Industria metalurgică Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de tuburi. exclusiv maşini. n.a. fasonarea şi finisarea pietrei Tăierea. cisterne şi containere metalice. ciment şi ipsos Tăierea.c. fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n. profile tubulare şi accesorii pentru acestea. din oţel Producţia de tuburi. cisterne şi containere metalice 2811* 2812* 2511* 2511* 2822* 2821* 2512* 2512* 10 . utilaje şi instalaţii 2666 2395* 2670 2396 2681* 2682 2399* 2399* 2710 2410* 2722 2410* 243 2431 2432 2433 2434 244 2441 2442 2443 2444 2445 2446 245 2451 2452 2453 2454 25 2731 2732 2733 2811* 2734 2410* 2410* 2410* 2410* 2741 2742 2743 2744 2745 2330* 2420* 2420* 2420* 2420* 2420* 2420* 2721 2751 2752 2753 2754 2431* 2431* 2432* 2432* 251 2511 2512 252 2521 2529 Fabricarea de construcţii metalice Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice Fabricarea de uşi şi ferestre din metal Producţia de rezervoare.c.

253 2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea armamentului şi muniţiei Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract Tratarea şi acoperirea metalelor Operaţiuni de mecanică generală Producţia de unelte şi articole de fierărie Fabricarea produselor de tăiat Fabricarea articolelor de feronerie Fabricarea uneltelor 2830* 2513 254 2540 255 2550 2960* 2520 2840 2591 256 2561 2562 257 2571 2572 2573 2851 2852 2592* 2592* 2861* 2875* 2863* 2862* 2956* 2593* 2593* 2593* 259 2591 2592 2593 2594 2599 Fabricarea altor produse prelucrate din metal Fabricarea de recipienţi.c. metalurgia pulberilor Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. fabricarea de nituri şi şaibe Fabricarea altor articole din metal n. 2871* 2872 2873 2874* 2874* 2875* 3162* 3663* 2599* 2599* 2599* 2599* 2599* 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 261 2611 Fabricarea componentelor electronice Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2612 262 2620 Fabricarea altor componente electronice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230* 3210* 2610* 2610* 3002* 3230* 2620 263 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 3220* 3230* 3162* 2630 11 . buloane şi alte articole filetate.a. fabricarea de lanţuri şi arcuri Fabricarea de şuruburi. metalurgia pulberilor Tratarea şi acoperirea metalelor. containere şi alte produse similare din oţel Fabricarea ambalajelor uşoare din metal Fabricarea articolelor din fire metalice.

producţia de ceasuri 2651 2652 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură. generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Fabricarea motoarelor.3320* 264 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea produselor electronice de larg consum 3230* 3650* 2640 265 Fabricarea de echipamente de măsură. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 3310* 2660 267 2670 3340* 3320* 3230* 2670 268 2680 27 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea echipamentelor electrice 2465 2680 271 2711 2712 272 2720 273 2731 2732 2733 Fabricarea motoarelor electrice. navigaţie Producţia de ceasuri 3162* 3320* 3350* 2651* 2652 266 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie. verificare. control. verificare. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de echipamente pentru radiologie. fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 3110* 3162* 3120* 2710* 2710* 3140 2720 3130* 3340* 3130* 2523* 3130* 2524* 3120* 2731 2732 2733 274 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3150 3161* 3162* 2740 12 . generatoarelor şi transformatoarelor electrice Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de fire şi cabluri. control şi navigaţie.

exclusiv a echipamentelor de uz casnic Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.275 2751 2752 279 2790 Fabricarea de echipamente casnice Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea altor echipamente electrice 2971* 2956* 2972* 2750* 2750* 2943* 3162* 3120* 3130* 3210* 2790 28 281 2811 2812 2813 2814 2815 Fabricarea de maşini.c.) Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de pompe şi compresoare Fabricarea de articole de robinetărie Fabricarea lagărelor.a.a.a. cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea cuptoarelor. Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane. 2849 2862* 2942* 3162* 2943* 2862* 2822* 2822* 289 2891 2892 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2951* 2952* 2862* 2823 2824 13 .c.c. autovehicule şi motociclete. furnalelor şi arzătoarelor Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice. angrenajelor. utilaje şi echipamente n. 2911* 3430* 2912* 2913* 2912* 2913* 2914* 2811 2812 2813* 2813* 2814 282 2821 2822 2823 2824 2825 2829 2921* 2971* 2972* 2922* 3550* 3001 3230* 3612* 2941* 2923* 2971* 2924* 2943* 3320* 2815 2816 2817 2818 2819* 2819* 283 2830 Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2931* 2932* 2953* 2821 284 2841 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Fabricarea altor maşini-unelte n.

a remorcilor şi semiremorcilor 291 2910 292 2920 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Producţia de caroserii pentru autovehicule. 3410* 2953* 2954* 2956* 2955* 2956* 2956* 3162* 3320* 3340* 3530* 3650* 3663* 2825 2826 2829* 2829* 2829* 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier.c.a. fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor mijloace de transport 301 3011 3012 302 3020 Construcţia de nave şi bărci Construcţia de nave şi structuri plutitoare Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement Fabricarea materialului rulant Fabricarea materialului rulant 3162* 3520* 3611* 3020 3410* 2910 3420* 2920 293 2931 2932 3161* 3430* 3611* 2930* 2930* 30 3511* 3611* 3512* 3011 3012 303 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 2960* 3530* 3611* 3030 304 3040 309 3091 Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea vehiculelor militare de luptă Fabricarea altor echipamente de transport n. a îmbrăcămintei şi a pielăriei Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n. fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de caroserii pentru autovehicule. băuturilor şi tutunului Fabricarea utilajelor pentru industria textilă. Fabricarea de motociclete 2960* 3040 3541 3091 14 .a.2893 2894 2895 2896 2899 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare.c.

aparate şi instrumente medicale stomatologice 3630* 3220 3640* 3230 3650* 3240 2442* 3310* 3320* 3340* 1740* 2924* 3250 329 3291 3299 Alte activităţi industriale Fabricarea măturilor şi periilor Fabricarea altor produse manufacturiere n.a. 3310* 3550* 3611* 3612* 3611* 3613 3615 3611* 3614* 3100* 3100* 3100* 3100* 32 Alte activităţi industriale n. 321 3211 3212 3213 Fabricarea bijuteriilor.3092 Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi 3099 31 310 3101 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.c. 3662 1810* 1824* 1920* 2052* 2211* 2524* 3290* 3290* 15 .a.c.c.a. imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare Baterea monedelor Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3621 3622 3350* 3661 3350* 3211* 3211* 3212 322 3220 323 3230 324 3240 325 3250 Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea de dispozitive.a. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea de dispozitive. Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3410* 3542 3543* 3663* 3550* 3092 3099 3102 3103 3109 Fabricarea de mobilă pentru bucătării Fabricarea de saltele şi somiere Fabricarea de mobilă n.

întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 331 3311 Repararea articolelor fabricate din metal. repararea maşinilor şi echipamentelor Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea maşinilor 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3314 Repararea echipamentelor electrice 3315 3316 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550* 2871* 2875* 2960* 3420* 2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250* 2924* 3110* 3162* 3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350* 2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320* 3511* 3512* 3530* 3311 3312 3313 3314 3315* 3315* 16 .2875* 3640* 3663* 3310* 2051* 33 Repararea.

prin conducte Furnizarea de abur şi aer condiţionat Furnizarea de abur şi aer condiţionat 4011* 4012 4013* 4013* 3510* 3510* 3510* 3510* 4021 4022* 4022* 3520* 3520* 3520* 4030* 3530 SECŢIUNEA E . Repararea altor echipamente 3520* 3543* 3550* 1740* 1752* 2040* 2051* 2513* 2521* 2524* 2615* 2640* 2681* 3630* 3650* 3315* 3319 3319 332 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 2521* 2615* 2640* 2681* 28* 29* 30* 31* 32* 33* 34* 35* 36* 3320* 3330 3320 SECŢIUNEA D . SALUBRITATE. transportul şi distribuţia energiei electrice Producţia de energie electrică Transportul energiei electrice Distribuţia energiei electrice Comercializarea energiei electrice Producţia gazelor. APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte Producţia gazelor Distribuţia combustibililor gazoşi. gaze.DISTRIBUŢIA APEI. apă caldă şi aer condiţionat 351 3511 3512 3513 3514 352 3521 3522 3523 353 3530 Producţia.3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n. GAZE.PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ. GESTIONAREA DEŞEURILOR. ACTIVITĂŢI DE 17 .c. prin conducte Comercializarea combustibililor gazoşi.a.

tratarea şi distribuţia apei Captarea. tratarea şi eliminarea deşeurilor. activităţi de recuperare a materialelor reciclabile 381 3811 3812 Colectarea deşeurilor Colectarea deşeurilor nepericuloase Colectarea deşeurilor periculoase 4100 3600 9001 3700 9002* 9003* 4011* 9002* 2330* 3811 3812 382 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 1450* 2415* 9002* 9002* 2330* 3821 3822 383 3831 3832 Recuperare materialelor Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710* 3710* 3720 3830* 3830* 39 390 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare Activităţi şi servicii de decontaminare Activităţi şi servicii de decontaminare 9003* 3900 SECŢIUNEA F . tratarea şi distribuţia apei Captarea. tratarea şi distribuţia apei Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea.CONSTRUCŢII 41 411 4110 412 4120 Construcţii de clădiri Dezvoltare (promovare) imobiliară Dezvoltare (promovare) imobiliară Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 7011* 4100* 4521* 4523* 4100* 42 Lucrări de geniu civil 18 .DECONTAMINARE 36 360 3600 37 370 3700 38 Captarea.

Construcţia de poduri şi tuneluri Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti Construcţii hidrotehnice Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n. 4523* 4523* 4521* 4521* 4210* 4210* 4210* 4222 4521* 4524* 4525* 4521* 4220* 4220* 429 4291 4299 4524* 4521* 4523* 4290* 4290* 43 431 4311 4312 4313 432 4321 4322 4329 Lucrări speciale de construcţii Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalaţii sanitare.421 4211 4212 4213 422 4221 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.a.a. 4541 2030* 2523* 2812* 4542 4543 4544 4545* 4330* 4330* 4330* 4330* 4330* 2030* 4522* 4521* 4522* 4524* 4525* 4545* 4550 4390* 4390* 19 .c.c. şarpante şi terase la construcţii Alte lucrări speciale de construcţii n. zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare Alte lucrări speciale de construcţii Lucrări de învelitori. de încălzire şi de aer condiţionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4511* 4511* 4512 4311 4312* 4312* 4531* 4534* 4531* 4533 2922* 4532 4534* 4531* 4321 4322 4329 433 4331 4332 Lucrări de finisare Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4333 4334 4339 439 4391 4399 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie.

c. nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă. REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili.5 tone) Comerţ cu alte autovehicule Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Întreţinerea şi repararea autovehiculelor Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu motociclete. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 451 4511 4519 452 4520 453 4531 4532 454 4540 Comerţ cu autovehicule Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3. echipamente industriale. n.COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL. articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu motociclete. furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor vii Comerţ cu ridicata al blănurilor. metale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini. pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al produselor alimentare. băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete 461 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 462 4621 4622 4623 4624 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. seminţelor. minereuri. al băuturilor şi al tutunului Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 5010* 5010* 4510* 4510* 5020* 4520 5030* 5030* 4530* 4530* 5040 4540 46 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 4610* 5121 5125 5122 5123 5124 4620* 4620* 4620* 4620* 463 4631 5131* 4630* 20 .a.SECŢIUNEA G . încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. animale vii. confecţii din blană. Intermedieri în comerţul cu produse diverse Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii Comerţ cu ridicata al cerealelor. piese şi accesorii aferente. piese şi accesorii aferente.

lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 5151 5152 5153 5144* 5147* 4661 4662 4663* 21 . crustacee şi moluşte Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare. cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. ciocolatei şi produselor zaharoase Comerţ cu ridicata cu cafea. covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 5138* 5132 5133 5134* 5135 5136 5137 5138* 5139 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 4630* 464 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 5141 5142 5143* 5147* 5144* 5145 5146 5147* 5143* 5147* 5147* 5144* 4641* 4641* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 4649* 465 4651 4652 Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al calculatoarelor. ceai. echipamente şi furnituri Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole. echipamentelor periferice şi software-lui Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al altor maşini. şi produse de întreţinere Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice Comerţ cu ridicata al mobilei. uleiurilor şi grăsimilor comestibile Comerţ cu ridicata al băuturilor Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului. sticlărie. ouălor.4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate. echipamentelor şi furniturilor Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al mobilei de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 5184 5143* 5186 4651 4652 466 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4669 5188 5181 5182 5183 5185* 5185* 5187 4653 4659* 4659* 4659* 4659* 4659* 4659* 467 4671 4672 4673 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi. băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc. inclusiv peşte.

cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 5154 5155* 5155* 5156 5157 4663* 4669* 4669* 4669* 5190 4690 471 4711 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. cu vânzare predominantă de produse alimentare. al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice. băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor. unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice. produselor de patiserie şi produselor zaharoase. în magazine specializate 5211 5212 4711 4719 472 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4729 5221 5227* 5222 5223 5224 5225 5226 5227* 4721* 4721* 4721* 4721* 4722 4723 4721* 473 4730 5050 4730 474 4741 4742 4743 5248* 5248* 5245* 4741* 4741* 4742 475 4751 4752 4753 4754 5241 5246 5244* 5248* 5245* 4751 4752 4753 4759* 22 . tapetelor şi a altor acoperitoare de podea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al pâinii. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al băuturilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al textilelor. băuturilor şi al produselor din tutun. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al peştelui. carpetelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor. cu vânzare predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun.4674 4675 4676 4677 469 4690 47 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu amănuntul. crustaceelor şi moluştelor.

în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărţilor. chioşcurilor şi pieţelor 5247* 5247* 5245* 5248* 5248* 4761* 4761* 4762 4763 4764 477 4771 4772 4773 4774 4775 4776 5242 5243 5231 5232 5233 5248* 4771* 4771* 4772* 4772* 4772* 4773* 4777 4778 4779 5248* 5248* 5250 5263* 4773* 4773* 4774 478 4781 4782 4789 5262* 5262* 5262* 4781 4782 4789 479 4791 4799 5261 5263* 5263* 4791 4799 SECŢIUNEA H .4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei.a. chioşcuri şi pieţe al altor produse Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare. băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al textilelor.c. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al florilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice. în magazine specializate 5244* 5245* 5248* 4759* 476 4761 4762 4763 4764 4765 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele. plantelor şi seminţelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie. îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri. standurilor.. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul prin standuri.TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 49 491 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 23 . comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive. standuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor. al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic n. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor.

4910 492 4920 493 4931 4932 4939 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Transporturi de marfă pe calea ferată Alte transporturi terestre de călători Transporturi urbane.c. suburbane şi metropolitane de călători Transporturi cu taxiuri Alte transporturi terestre de călători n.a. 6010* 4911 6010* 4912 6021* 6022 6021* 603 4921 4922* 4922* 494 4941 4942 495 4950 50 501 5010 502 5020 503 5030 504 5040 51 511 5110 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare Transporturi rutiere de mărfuri Servicii de mutare Transporturi prin conducte Transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transporturi aeriene Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de pasageri 6024* 6024* 4923* 4923* 6030 4930 6110* 5011 6110* 5012 6120* 5021 6120* 5022 6210* 6220* 5110 512 5121 5122 52 521 5210 522 5221 Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale Transporturi aeriene de marfă Transporturi spaţiale Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Depozitări Depozitări Activităţi anexe pentru transporturi Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 6210* 6220* 6230* 5120* 5120* 6312 5210 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 1110* 6321 5020* 6010* 1110* 6110* 6120* 5221 5222 24 .

5223 5224 5229 53 531 5310 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene Manipulări Alte activităţi anexe transporturilor Activităţi de poştă şi de curier Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal Alte activităţi poştale şi de curier Alte activităţi poştale şi de curier 6322* 6230* 6323* 6311 6340* 5223 5224 5229 6411* 5310 532 5320 6412 5320 SECŢIUNEA I . campinguri şi tabere 5521* 5522 5520 559 5590 56 561 5610 562 5621 5629 Alte servicii de cazare Alte servicii de cazare Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Restaurante Restaurante Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente Alte servicii de alimentaţie n.a.HOTELURI ŞI RESTAURANTE 55 551 5510 552 5520 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5510 5510* 5521* 5523* 5510* 553 5530 Parcuri pentru rulote.INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 58 Activităţi de editare 25 .c. campinguri şi tabere Parcuri pentru rulote. 5523* 5590 5530 5610 5552* 5551 5552* 5621 5629 563 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5540 5630 SECŢIUNEA J .

video şi de programe de televiziune Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice. video şi de programe de televiziune. video şi de programe de televiziune Activităţi post-producţie cinematografică. ziarelor. revistelor şi alte activităţi de editare Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editarea de ghiduri. video şi de programe de televiziune Activităţi de producţie cinematografică. compendii.581 5811 5812 5813 5814 5819 Activităţi de editare a cărţilor. înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 591 5911 5912 5913 5914 592 5920 Activităţi de producţie cinematografică. liste de adrese şi similare Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor Alte activităţi de editare 2211* 7240* 2211* 7240* 2212 7240* 2213 7240* 2215 2222* 7240* 5811 5812 5813* 5813* 5819 582 5821 5829 Activităţi de editare a produselor software Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software 7221* 7240* 7221* 7240* 5820* 5820* 59 Activităţi de producţie cinematografică. video şi a programelor de televiziune Proiecţia de filme cinematografice Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 9211* 9220* 9211* 9212 9213 5911 5912 5913 5914 2214 7240* 7487* 9211* 9220* 5920 60 601 6010 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de radio 6420* 9220* 7240* 6010 602 6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 9220* 6420* 7240* 6020 61 611 Telecomunicaţii Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 26 .

prelucrarea datelor.6110 612 6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Alte activităţi de telecomunicaţii Alte activităţi de telecomunicaţii 6420* 6110 6420* 6120 613 6130 619 6190 6420* 6130 6420* 6190 62 620 6201 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6202 6203 6209 7221* 7222* 7240* 7210 7222* 7230* 3002* 7222* 7260 6201 6202* 6202* 6209 63 631 6311 6312 639 6391 6399 Activităţi de servicii informatice Activităţi ale portalurilor web.c.a 7230* 7240* 7240* 6311 6312 9240* 7487* 6391 6399 SECŢIUNEA K .INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI 64 Intermedieri financiare. administrarea paginilor web şi activităţi conexe Prelucrarea datelor. cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 641 6411 6419 642 6420 Intermediere monetară Activităţi ale băncii centrale (naţionale) Alte activităţi de intermedieri monetare Activităţi ale holdingurilor Activităţi ale holdingurilor 6511 6512 6411 6419 7415* 6523* 6420 643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 27 . administrarea paginilor web şi activităţi conexe Activităţi ale portalurilor web Alte activităţi de servicii informaţionale Activităţi ale agenţiilor de ştiri Alte activităţi de servicii informaţionale n.

TRANZACŢII IMOBILIARE 68 681 6810 682 6820 Tranzacţii imobiliare Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 7012 6810* 7020 6810* 28 . cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii Administrarea pieţelor financiare Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare Activităţi auxiliare intermedierilor financiare. activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 6602* 6530 66 661 6611 6612 6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare.6430 649 6491 6492 6499 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare Alte activităţi de intermedieri financiare. 6523* 6430 6521 6522* 6523* 6522* 6491 6492 6499 65 Activităţi de asigurări.a.c. exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii Activităţi de administrare a fondurilor Activităţi de administrare a fondurilor 6711 6712* 6713* 6713* 6611 6612 6619 662 6621 6622 6629 663 6630 6720* 6720* 6720* 6621 6622 6629 6712* 6630 SECŢIUNEA L . reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 651 6511 6512 652 6520 Activităţi de asigurări Activităţi de asigurări de viaţă Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) Activităţi de reasigurare Activităţi de reasigurare 6601* 6603* 6511 6512 6601* 6602* 6603* 6520 653 6530 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare. exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii Leasing financiar Alte activităţi de creditare Alte intermedieri financiare n.

activităţi de testări şi analiză tehnică 711 7111 7112 712 7120 Activităţi de arhitectură. ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 69 691 6910 692 6920 Activităţi juridice şi de contabilitate Activităţi juridice Activităţi juridice Activităţi de contabilitate şi audit financiar.ACTIVITĂŢI PROFESIONALE. consultanţă în domeniul fiscal Activităţi de contabilitate şi audit financiar. birourilor administrative centralizate.închiriate 683 6831 6832 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7031 7032* 6820* 6820* SECŢIUNEA M . activităţi de management şi de consultanţă în management 701 7010 Activităţi ale direcţiilor(centralelor). inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de arhitectură Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de testări şi analize tehnice Activităţi de testări şi analize tehnice Cercetare-dezvoltare 721 7211 7219 722 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare-dezvoltare în biotehnologie Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7320 7310* 7220 7420* 7420* 7110* 7110* 7430 7120 72 7310* 7310* 7210* 7210* 29 . birourilor administrative centralizate Activităţi ale direcţiilor(centralelor). consultanţă în domeniul fiscal Activităţi ale direcţiilor(centralelor). birourilor administrative centralizate Activităţi de consultanţă în management Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7411 6910 7412 6920 70 7415* 7010 702 7021 7022 7414* 7414* 0501* 7020* 7020* 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie.

Alte activităţi profesionale.c. stiinţifice şi tehnice n.73 731 7311 7312 732 7320 74 741 7410 742 7420 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Publicitate Activităţi ale agenţiilor de publicitate Servicii de reprezentare media Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Alte activităţi profesionale.a.a. 7485* 7490* 6340* 7487* 7414* 7420* 7460* 7490* 75 750 7500 Activităţi veterinare Activităţi veterinare Activităţi veterinare 8520 7500 SECŢIUNEA N . stiinţifice şi tehnice n.c.c.ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT 77 771 7711 7712 772 7721 7722 7729 Activităţi de închiriere şi leasing Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri. 7110 7121* 7710* 7710* 7140* 7140* 7140* 7721 7722 7729 30 . stiinţifice şi tehnice Activităţi de design specializat Activităţi de design specializat Activităţi fotografice Activităţi fotografice 7440* 7440* 7310* 7310* 7413 7320 7487* 7410 7481 9240* 7420 743 7430 749 7490 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Alte activităţi profesionale.a. DVD-uri) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.

alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 7450* 7820 7450* 7830 791 7911 7912 799 7990 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor Activităţi ale agenţiilor turistice Activităţi ale tur-operatorilor Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 6330* 6330* 7911 7912 6330* 9232* 9234* 9262* 9272* 7920 80 801 8010 802 8020 Activităţi de investigaţii şi protecţie Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 7460* 8010 4531* 7460* 8020 803 8030 Activităţi de investigaţii Activităţi de investigaţii 7460* 8030 31 . echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini. pe baze temporare.a.773 7731 7732 7733 7734 7735 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini. pe baze temporare.c.a personalului Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor.a personalului Activităţi de contractare. 7131 7132* 7133 7122 7123 7140* 7121* 7132* 7134 7730* 7730* 7730* 7730* 7730* 7730* 774 7740 78 781 7810 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Activităţi de servicii privind forţa de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7487* 7740 7450* 9272* 7810 782 7820 783 7830 79 Activităţi de contractare. echipamente şi bunuri tangibile n.

c.a. asigurări sociale din sistemul public 841 8411 8412 Administraţie publică generală. de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de organizare a expoziţiilor.c. învăţământului. economică şi socială Servicii de administraţie publică generală Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii. Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului Activităţi de ambalare Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n. exclusiv protecţia socială Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 7511 7514* 7512 8411 8412 8413 7513* 8413 32 . culturii şi al altor activităţi sociale. târgurilor şi congreselor Activităţi de organizare a expoziţiilor. 7485* 7485* 6411* 8211 8219 822 8220 823 8230 829 8291 8292 8299 7486 8220 7487* 8230 7487* 7482 7485* 7487* 7513* 8291 8292 8299 SECŢIUNEA O -ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE. servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 0141* 8130 821 8211 8219 Activităţi de secretariat şi servicii suport Activităţi combinate de secretariat Activităţi de fotocopiere.81 811 8110 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de servicii suport combinate 7032* 7514* 8110 812 8121 8122 8129 Activităţi de curăţenie Activităţi generale de curăţenie a clădirilor Activităţi specializate de curăţenie Alte activităţi de curăţenie 7470* 7470* 9003* 7470* 8121 8129* 8129* 813 8130 82 Activităţi de înteţinere peisagistică Activităţi de înteţinere peisagistică Activităţi de secretariat. ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 84 Administraţie publică şi apărare.a. târgurilor şi congreselor Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.

a. teatru. arte plastice. tehnic sau profesional 8010* 8510* 8010* 8510* 8021 8022 8042* 6323* 6322* 8521 8522 854 8541 8542 855 8551 Învăţământ superior Învăţământ superior non-universitar Învăţământ superior universitar Alte forme de învăţământ Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine.ÎNVĂŢĂMÂNT 85 851 8510 852 8520 853 8531 8532 Învăţământ Învăţământ preşcolar Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ primar Învăţământ secundar Învăţământ secundar general Învăţământ secundar.SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 86 861 8610 862 Activităţi referitoare la sănătatea umană Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi 8511* 8610 33 .c. muzică. alte domenii) Şcoli de conducere (pilotaj) Alte forme de învăţământ n.842 8421 8422 8423 8424 8425 Activităţi de servicii pentru societate Activităţi de afaceri externe Activităţi de apărare naţională Activităţi de justiţie Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora Activităţi de protecţie socială obligatorie Activităţi de protecţie socială obligatorie 7521* 7522 7523 7524 7525 8421 8422 8423* 8423* 8423* 843 8430 7530 8430 SECŢIUNEA P . Activităţi de servicii suport pentru învăţământ Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8030* 8030* 8530* 8530* 8552 8553 8559 856 8560 8042* 9262* 9305* 8042* 9234* 8041 8042* 8541 8542 8549* 8549* 7414* 8550 SECŢIUNEA Q . dans.

arhivelor. fără cazare. exclusiv spitale 8514* 8710 8531* 8511* 8514* 8720 873 8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială. cu cazare 8512* 8512* 8513 8620* 8620* 8620* 8514* 8690 871 8710 872 8720 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare. pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Activităţi de asistenţă socială.a.c.a.c. fără cazare. pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială. fără cazare 8531* 8514* 8730 879 8790 88 881 8810 8531* 8790 Activităţi de asistenţă socială. muzeelor şi alte 9003 9004 91 9231* 9234* 9231* 9232* 9234* 9231* 9240* 9232* 9000* 9000* 9000* 9000* 34 . exclusiv spitale Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare. Activităţi de asistenţă socială.8621 8622 8623 869 8690 87 stomatologică Activităţi de asistenţă medicală generală Activităţi de asistenţă medicală specializată Activităţi de asistenţă stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială. n. cu cazare n. fără cazare. CULTURALE ŞI RECREATIVE 90 900 9001 9002 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi de interpretare artistică (spectacole) Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) Activităţi de creaţie artistică Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole Activităţi ale bibliotecilor. Alte activităţi de asistenţă socială. 8532* 8810 889 8891 8899 8532* 8532* 7521* 8890* 8890* SECŢIUNEA R . fără cazare Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii Alte activităţi de asistenţă socială.c.ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE. cu cazare n.a.

botanice şi ale rezervaţiilor naturale Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 920 9200 93 931 9311 9312 9313 9319 932 9321 9329 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi spotive.activităţi culturale 910 9101 9102 9103 9104 Activităţi ale bibliotecilor. clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic Activităţi ale grădinilor zoologice. patronale şi profesionale Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale Activităţi ale organizaţiilor profesionale Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Activităţi ale sindicatelor salariaţilor Alte activităţi asociative Activităţi ale organizaţiilor religioase Activităţi ale organizaţiilor politice Activităţi ale altor organizaţii n.a.c. Reparaţii de calculatoare. recreative şi distractive Activităţi sportive Activităţi ale bazelor sportive Activităţi ale cluburilor sportive Activităţi ale centrelor de fitness Alte activităţi sportive Alte activităţi recreative şi distractive Bâlciuri şi parcuri de distracţii Alte activităţi recreative şi distractive n. muzeelor şi alte activităţi culturale Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor Activităţi ale muzeelor Gestionarea monumentelor.a. de articole personale şi de uz gospodăresc 951 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9111 9112 9411 9412 9120 9420 9131 9132 0150* 9133 9491 9492 9499 7250* 9511 35 . 9251 7514* 9252* 9252* 9253 9101 9102* 9102* 9103 92 9271 9200 9261 9262* 9304* 9262* 9311* 9312 9311* 9319 9233 9234* 9272* 9262* 9321 9329 SECŢIUNEA S .c.ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 94 941 9411 9412 942 9420 949 9491 9492 9499 95 Activităţi asociative diverse Activităţi ale organizaţiilor economice. arhivelor.

9525 9529 5272* 2932* 5272* 5271 5274* 3611* 3612* 3614* 5273 1740* 3630* 3640* 5274* 9521 9522 9523 9524 9529* 9529* 96 960 9601 9602 9603 9604 9609 Alte activităţi de servicii Alte activităţi de servicii Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Activităţi de pompe funebre şi similare Activităţi de întreţinere corporală Alte activităţi de servicii n.c. 9301 9302 9303 9304* 5274* 9305* 9601 9602 9603 9609* 9609* SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC.a.a.c.9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 3220* 5274* 9512 952 9521 9522 9523 9524 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc Repararea aparatelor electronice de uz casnic Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele Repararea mobilei şi a furniturilor casnice Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n. ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU 97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 970 9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 9500 9700 98 981 9810 9600 9810 982 9820 9700 9820 36 .

ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 99 990 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 9900 9900 37 .SECŢIUNEA U .