You are on page 1of 2

I. GRILA DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI I.1.

Secţiunile planului de afaceri se referă la principalele caracteristici ale unei afaceri Fiecare secţiune cuprinde următoarele repere/itemi: 1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI (5 puncte) 1.1. Sumarul executiv; 1.2. Produsele şi/sau serviciile; 1.3. Clienţii, piaţa şi competiţia (descriere pe scurt, intr-un paragraf); 1.4. Investiţia iniţială şi utilizarea acesteia; 1.5. Sursele de profitabilitate (atuul/atuurile care asigura profitabilitatea); 2. DESCRIEREA AFACERII (15 puncte) 2.1. Descrierea pe larg a afacerii, obiectivele, modul de funcţionare; 2.2. Descrierea produselor / serviciilor ce se vor vinde / presta, inclusiv caracteristicile speciale, din punct de vedere al beneficiilor pentru consumator, care merg dincolo de structura produsului / serviciului; 2.3. Informaţii despre industria în care activează; (context general, orice informatii cunoscute despre industrie si tendintele acesteia); 2.4. Prezentarea motivelor considerate a asigura succesul afacerii; 2.5. Considerentele juridice speciale, pe care ar trebui să le cunoască investitorii. Alte informaţii cu caracter special. Concepte sau detalii tehnice care nu sunt cunoscute în general (ex. In domeniul IT, explicatii privind soft/hardware necesar; în inginerie, explicaţii suplimentare despre tehnologii/aparaturi etc; în domeniul serviciilor, aspecte legate de copyright, protecţia datelor etc). 3. DESCRIEREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR (10 puncte) 3.1. Descrierea produselor şi / sau serviciilor oferite, în contextul climatului actual pentru tipul de afacere; 3.2. Prezentarea avantajelor produselor / serviciilor oferite faţă de cele ale competitorilor care activează pe piaţa vizată; 4. ANALIZA PIEŢEI (16 puncte) 4.1. Descrierea pieţei în care va activa, precum şi o analiză a principalilor competitori; 4.2. Analiza avantajelor competitive ale produselor / serviciilor principalilor competitori; (se recomanda o scurta analiza comparativa intre avantajele produselor/serviciilor descrise la 3.2. si avantajele competitive ale principalilor competitori); 4.3. Prezentarea de informaţii, în vederea analizării modului în care ele vor influenţa activitatea viitoare; 4.4. Elaborarea unei analize SWOT a afacerii; 5. PLANUL DE MARKETING (20 puncte) 5.1. Descrierea clienţilor în funcţie de vârstă, gen şi nivelul veniturilor (dacă este vorba despre persoane fizice), respectiv tipul de companii în funcţie de cifra de afaceri şi locaţia geografică; (după caz, prezentarea de informaţii din reviste comerciale, prin intermediul asociaţiilor din industrie, furnizori, resursele guvernamentale, etc;) 5.2. Prezentarea dimensiunii pieţei, precum şi tendinţele şi modificările anticipate; Includerea de statistici solide, cifre, precum şi alte detalii care pun bazele pentru proiecţiile de vânzări şi perspectivele pe termen lung; 5.3. Descrierea metodologiei de stabilire a preţurilor; 5.4. Descrierea modalităţii de promovare a afacerii şi maximizării beneficiilor de imagine; Prezentarea imaginii care se doreşte a fi promovată şi eforturile de publicitate şi promovare; 5.5. Alocarea cheltuielilor iniţiale de promovare şi marketing.

licenţelor. 8. Prezentarea structurii organizatorice. Includerea în cadrul planului operaţional a informaţiilor referitoare la furnizori. Prezentarea informaţiilor referitoare la salariaţi. Prezentarea cheltuielilor de investiţie. cu suficiente detalii.100 ( punctajul minim.1.1. planul operațional.6. 7. Prezentarea informaţiilor cu privire la spaţiile de care este nevoie pentru derularea activităţilor de producţie / vânzare organizare. . 40 puncte. planul financiar) sunt acordate punctaje după cum urmează: Zero puncte . Includerea informaţiilor privind conducerea afacerii. 8. descrierea produselor/serviciilor.informaţiile solicitate sunt menţionate corect şi complet.) I. termene şi modalităţi de plată. atribuţii ale acestora.3.6.5. motivare.4.3. precum şi a costurilor şi a procedurilor de dobândire a acestora. 6. 8. Punctajul acordat secţiunilor este diferenţiat în raport cu semnificaţia practică a fiecărei secţiuni. mai mult sau mai putin.3. Punctajul cuprinde valori maxime pentru fiecare secţiune în parte. angajare. în acordarea punctajului intermediar nu se folosesc fracții de punct mai mici de jumătate (0. 7. management și organizare. 7. 6. precizate. Prezentarea echipamentelor necesare pentru derularea afacerii şi a costurilor acestora.5) de punct. 6. certificatelor. Punctaj maxim (conform menţiunii din dreptul fiecărei secţiuni) . Prezentarea unei strategii de recuperare a investiţiei Total puncte . Explicarea avantajelor localizării afacerii într-un anume loc. aprovizionare (după caz).2. 8. brevetelor şi mărcilor de care va fi nevoie. PLANUL OPERAŢIONAL (12 puncte) 6.2. inclusiv a informaţiilor privind costurile şi modalităţile de dobândire ale acestora. Punctaj intermediar . Pentru fiecare sectiune dintre cele 8 (opt) sec țiuni ale grilei de evaluare (rezumatul planului.2. 6. PLANUL FINANCIAR (16 puncte) 8. Includerea informaţiilor privind operaţiunile procesului de producţie / furnizare.2. 3. salarizare care vor fi adoptate. analiza pietiei. profilele persoanelor din conducere. Realizarea unei previzionări a cheltuielilor şi a veniturilor pe 12 luni. dar sunt.informațiile solicitate sunt indicate. Includerea unei proiecţii a profitabilităţii afacerii pe 4 ani.în situția lipsei totale a informaţiilor solicitate. 6.1. Prezentarea autorizaţiilor. planul de marketing. I. descrierea afacerii. precum şi politicile de resurse umane cu referire la recrutare. MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE (6 puncte) 7.4. atributiile posturilor şi limitele de competenţă. incomplete. stocuri de mărfuri.