You are on page 1of 16

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

MUHAMMAD FAIZAL BIN SAADON PISMP RBT/ PJ/ BM (A)

Globalisasi pendidikan .Globalisasi • Proses berterusan dalam perindustrian pendidikan telah berlaku sejak lama dahulu. • Proses perubahan untuk amalan dan pelaksanaan pengajaran yang berkualiti.

mengikut hasil dapatan penyelidikan yang terkini. Globalisasi membawa tekanan kepada guru supaya berubah dari stail pengajaran lama kepada yang baru.  Fungsi utama Globalisasi Pendidikan: • Menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan untuk pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. • Proses berterusan untuk meningkatkan tahap kemahiran dan pengalaman seseorang. .

5. Seorang yang beriltizam. Guru yang berpandangan positif.CIRI – CIRI GURU DALAM CABARAN GLOBALISASI PENDIDIKAN 1. 2. 3. Guru yang berorientasikan maklumat. . 4. Guru perlu berpandangan global. Guru yang berwawasan.

7. Mahir dalam teknologi pendidikan.6. Berpengetahuan dan mudah menyesuaikan diri dalam inovasi dan perubahan pendidikan.Membuat refleksi melalui penyelidikan tindakan. 8. . Merebut peluang pendidikan terbuka. 9.

 Pembentukan jati diri pelajar.  Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.  Pengurusan pendidikan. .CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN  Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.  Kualiti guru.  Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum.

PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM  Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. .  Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN).

pelayar dan pemudahcara. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu.  Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. .

menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru. .  Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar.PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL  Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.

 Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa.  Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian. .

CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU  Kesediaan guru. .  Pertambahan beban.  Sikap guru.  Pengurusan pendidikan.  Kekurangan sokongan pengurusan.

 Penggunaan teknologi. Perbezaan tahap pengetahuan.  Budaya sekolah.  Perkembangan profesionalisme guru.  Pembentukan jati diri. .

KESAN POSITIF GLOBALISASI PENDIDIKAN  Pembelajaran sepanjang hayat. .  Kesediaan kognitif.  Kemahiran teknologi.  Warganegara bertanggungjawab.  Kebolehan berkomunikasi.

 Permintaan pasaran tenaga kerja.  Pemantauan yang mendalam.KESAN NEGATIF GLOBALISASI PENDIDIKAN  Negara lemah ditindas.  Meminggirkan bahasa melayu.  Ketidakadilan perkongsian. .

 Penghayatan ilmu terhakis.  Penafian pendemokrasian pendidikan. .  Pengkomersilan pendidikan. Terbuka kepada persaingan tidak sihat.

Pendidikan hari ini sememangnya telah merentasi sempadan media.RUMUSAN • Pemerolehan ilmu pengetahuan pada hari ini tidak lagi hanya terhad di dalam kawasan sekolah sahaja. • Ilmu pengetahuan dan kemahiran dapat diperoleh di sempadan luar sekolah tetapi juga di luar negara melalui penggunaan komputer sebagai media. .