You are on page 1of 7

Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale | Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, m...

http://www.contzilla.ro/amortizarea-capitalului-imobilizat-in-corporale-si-necorporale/

ACTUAL

CAPITAL SOCIAL

FISCALITATE

IFRS

IMPORTANT

INSTRUMENTE

LEGISLATIE

MONOGRAFII

SALARIZARE

Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS imobilizat in corporale si necorporale

Legislatie

Amortizarea capitalului


Search…

ADMIN · MAR 27TH, 2009 · 0 COMMENT

Zeci de idei de vacanta - Austria.ro - Click AICI Manual de Politici Contabile + Manual de Proceduri Contabile - 54 de lei - CLICK AICI Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în corporale şi necorporale. Unităţile care desfăşoară activităţi economice, denumite în continuare agenţi economici şi care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, vor înregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat. Aceste operaţiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat. Persoanele juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi economice vor amortiza capitalul imobilizat numai pentru acele activităţi desfăşurate în scopul obţinerii de profit şi pentru care, potrivit legii, acestea sunt plătitoare de impozit pe profit. Persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi în scopul realizării de

Adresa de email

Inscriere

1 of 7

01.07.2013 16:01

fie la executarea unei anumite comenzi. Capitalul imobilizat supus amortizării este reflectat în patrimoniul agenţilor economici prin bunurile şi valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an şi care se consuma treptat. fiscalitate. b) mijloacele fixe.preferinte si obiceiuri in utilizarea softului contabil Transart e-Shop. m. functionalitati de magazin on-line pentru softul economic Softul de contabilitate – preferinte si utilizare 2 of 7 01. precum şi terenurile. în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali. c) construcţiile şi instalaţiile provizorii. d) animalele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte. indiferent de valoarea şi de durata lor de funcţionare normală.contzilla. care nu modifica parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix. pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere subterane de deschidere a zăcămintelor. b) sculele. sunt obligate sa conducă evidenta în partida simpla. Sunt considerate active corporale. IAS 16 sau IAS 40 Procedura privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale Recuperarea TVA achitata in alt stat membru UE Conturi de venituri si cheltuieli Topul noutatilor lunii iunie 2013 Tendinte in domeniul financiar-contabil 2013 Cum imi aleg softul de contabilitate ? Cercetare online . care nu sunt rezultatul unei investiţii. instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie. bălţile.ro drepturile pe care le deţin. http://www. vor amortiza bunurile şi newsletterul Contzilla. animalele de ingrasat. Contabilitate. potrivit legii. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) terenurile. pasarile Incadrare IAS 2. Nu sunt considerate mijloace fixe: a) motoarele. dar nu se supun amortizării: mijloacele fixe aflate în proprietatea publica. aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe.Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale | Contzilla. d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe.07. inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora. potrivit prezentei legi.. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra. c) investiţiile efectuate pentru descoperta. prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix. iazurile. în vederea valorificării de substanţe minerale utile. cu cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţa. lacurile. In categoria mijloacelor fixe supuse amortizării sunt incluse si: a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie.2013 16:01 . inclusiv cele împădurite. b) capacităţile puse în funcţiune parţial. la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor.ro/amortizarea-capitalului-imobilizat-in-corporale-si-necorporale/ venituri şi care. procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel..

contzilla. sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător.Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale | Contzilla. neconcretizate în mijloace fixe. Calcularea amortizării Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe şi se include în cheltuielile de exploatare. executate pentru explorări. Contabilitate. la zacamintele puse în exploatare. precum şi de efectele uzurii morale. Duratele normale de funcţionare.. indiferent de valoarea şi de durata lor de utilizare. e) pădurile. Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind: a) cheltuielile de constituire: taxele şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. acasa la maestrii cristalului Pachetul All Inclusive Manualul de Politici Contabile Manual de Proceduri Contabile Note la Situatiile Financiare Manualul Procedurilor de Inventariere Ghidul Imobilizarilor accize achizitii intracomunitare anofm CAFR CECCAR Codul de procedura fiscala codul fiscal codul muncii Consiliul Concurentei curs de schimb declaratia 101 costul stocurilor declaratia 112 3 of 7 01. brevetele şi alte drepturi şi valori asimilate. precum şi cele pentru foraj. inclusiv programe informatice create de agenţii economici sau achiziţionate de la terţi.2013 16:01 . fiscalitate. d) concesiunile. din motive geologico-tehnice şi economice obiective. dar nu mai târziu de 5 ani. cheltuielile privind emiterea şi vânzarea de acţiuni. îmbrăcămintea specială. prospecţiuni geologice şi geofizice. c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substanţe minerale utile. imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului. Aceste durate vor fi revizuite periodic. http://www. dar care. e) alte imobilizari necorporale.. Idei de vacanta – Swarovski Crystal Worlds. m. precum şi accesoriile de pat. La determinarea lor se va tine seama de parametrii tehnico-economici stabiliţi de proiectanţi şi de producători prin cărţile sau documentaţiile tehnice ale mijloacelor fixe respective. precum şi clasificatia mijloacelor fixe se aproba prin hotărâre a Guvernului. b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare. inclusiv seria zero.07. forajele pentru alimentarea cu apa.ro/amortizarea-capitalului-imobilizat-in-corporale-si-necorporale/ şi coloniile de albine. precum şi sondele de cercetare geologica. f) investiţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor miniere din afară perimetrelor de exploatare. care nu au dat rezultate. sondele situate în gaz – capul unor zăcăminte de ţiţei. g) prototipurile. h) echipamentul de protecţie şi de lucru. cheltuielile de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de aceasta natura legate de înfiinţarea şi dezvoltarea activităţii unităţii patrimoniale. nu pot fi exploatate. care au pus în evidenta acumulări de hidrocarburi. atâta timp cat servesc ca model la executarea producţiei de serie.

în funcţie de clasele de calitate. b) cheltuielile de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros. salinelor cu extracţie în soluţie prin sonde. conform duratelor normale de funcţionare. pe perioada contractului. fuziunii etc. achiziţionate pe alte cai. pana la recuperarea integrala a valorii de intrare. superficiei şi a uzufructului se amortizează pe durata contractului. Amortizarea mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional se calculează de finanţator. a responsabilului cu gestiunea patrimoniului. Programele informatice create de agentul economic sau achiziţionate de la terţi se amortizează în funcţie de durata probabila de utilizare. cu posibilitatea amortizării întregii valori a mijlocului fix minus valoarea reziduala prevăzută în contract. pe parcursul duratei contractului. Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu. m. suprafaţa. la costul de achiziţie sau la valoarea aportului în natura. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate. estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experţi şi cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic. carierelor. închiriate sau date în locaţie de gestiune se calculează de către agentul economic care le are în proprietate. la valoarea stabilită. conform statutelor sau contractelor. care nu poate depăşi o perioada de 5 ani. Amortizarea investiţiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate. Amortizarea clădirilor şi a construcţiilor speciale ale minelor. a căror durata de folosire este limitată de durata rezervelor şi care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor. sau a ordonatorului de credite bugetare.contzilla. dar nu mai puţin de 3 ani.ro/amortizarea-capitalului-imobilizat-in-corporale-si-necorporale/ Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înţelege: a) valoarea de intrare aferentă fiecărui mijloc fix.Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale | Contzilla. Declaratia 390 fonduri de investitii decont TVA dividende IFRS IAS imobilizari corporale impozit pe profit impozitul pe cladiri impozitul pe venit Impozitul pe profit inflatie inflatie 2008 inflatie 2009 inspectia fiscala insse inventar inventarierea patrimoniului mijloace fixe monografie Monografii monografii news PFA provizioane Salarizare situatii financiare tichete de masa somaj stocuri TVA tva la incasare 4 of 7 01. Contabilitate. subscrise ca aport. Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune. licentele. c) costul de producţie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimonială.07. în cazul instituţiilor publice. amplasare si/sau alte criterii legale. mărcile de fabrica. fiscalitate. Imobilizarile necorporale de natura concesiunii. exploatarilor la zi.. de comerţ şi de servicii şi alte drepturi de proprietate industriala şi comercială similare.. se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le deţine. în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. e) valoarea de aport acceptată de părţi pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii. reevaluata în conformitate cu prevederile legale. Brevetele.2013 16:01 .. know-how. d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit. închiriate sau luate în locaţie de gestiune se recuperează de agentul economic care a efectuat investiţia. în funcţie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila. pentru substanţe minerale solide. precum şi a investiţiilor pentru descoperta se calculează pe unitate de produs. http://www. determinata prin expertiza.

Amortizarea liniara se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat.ro Slabiti rapid cu Alcachofa de Laon. precum şi sondele de ţiţei şi gaze care nu se dau în producţie. Amortizarea liniara – se realizează prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe. c) lucrările de îmbunătăţiri funciare şi de gospodărire a apelor. C. cu caracter general de deservire. agenţii economici sunt scutiţi de la calculul amortizării. 5 of 7 01. fiscalitate. prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. de desecare.ro/amortizarea-capitalului-imobilizat-in-corporale-si-necorporale/ după caz.07.5. destinate apărării impotriva inundatiilor şi inlaturarii excesului de umiditate. drumurile. dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 5 şi 10 ani.ro Mentine-te in forma vara aceasta cu Silueta Perfecta de la Fares.. în primul an de funcţionare.alcachofa. http://www. Cunoscatorii aleg Liderul. tunelele de metrou.0. B. apeductele. 14 sticlute pentru 2 saptamani. precum şi celelalte cai de comunicaţie. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe Slabeste frumos www. stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix. Certificate ISO Srac. Regimuri de amortizare Agenţii economici amortizează mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi. de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi de corectare a torenţilor.contzilla. infrastructura caii ferate.fares. pentru următoarele active corporale: a) minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcţiune. în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv. b) 2. şi anume: diguri şi canale principale. senalele navigabile. Suna-ne! Cura slabire rapida www.5. c) 2.ro/Certificate_ISO Certificare Sisteme de Management. Aceşti coeficienţi pot fi modificati numai prin hotărâre a Guvernului.. la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Contabilitate. podurile. la propunerea Ministerului Finanţelor. Amortizarea degresiva – consta în multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficienţii următori: a) 1. b) mijloacele fixe din patrimoniul agenţilor economici trecute în conservare pe o durata mai mare de 30 de zile. Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat. Amortizarea accelerata – consta în includerea.2013 16:01 . Scutirile de la calculul amortizării In situaţii justificate.Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale | Contzilla. m. destinate apărării terenurilor agricole şi silvice şi obiectivelor social-economice din zona apărată. precum şi lucrările de combatere a eroziunii solului. dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 2 şi 5 ani. după regimul liniar. utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare: A. dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.

Contabilitate. subansamblurilor şi pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi. calculul amortizarii fiscale.2013 16:01 . în cazul persoanelor juridice fără scop lucrative. imobilizari necorporale. m. fiscalitate.07. organizată potrivit legii. imobilizari corporale.. La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând agenţilor economici la care statul deţine peste 50% din capitalul social se va urmări valorificarea la maximum a ansamblurilor.Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale | Contzilla. Scutirile de la calculul amortizarii.. scoaterea din functiune a mijloacelor fixe. respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului. valoarea de intrare a mijloacelor fixe Autor: Delia Mircea Profil Google Plus Delia Mircea Name * Email * 6 of 7 01. ca piese de schimb în cadrul unităţii respective sau prin vânzare. pe baza de licitaţie publica. regimul de amortizare. 1 Trimite mai departe acest articol Articole similare Amortizarea fiscala Ghidul complet al imobilizarilor corporale si necorporale Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ? Imobilizari corporale vs. capital imobilizat.ro/amortizarea-capitalului-imobilizat-in-corporale-si-necorporale/ Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic. obiecte de inventar IAS 16 –Imobilizari corporale – continuare Tags: amortizare. http://www.contzilla.

All rights reserved.07. m.2013 16:01 . Contabilitate. 7 of 7 01.Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale | Contzilla. Contabilitate.. fiscalitate.ro/amortizarea-capitalului-imobilizat-in-corporale-si-necorporale/ Website PUBLICA COMENTARIUL © 2013 Contzilla. fiscalitate.. http://www.contzilla. monografii contabile. IAS.