You are on page 1of 1

© 2003 Andrzej T.

Gruchot

Orientacyjne wartości współczynnika filtracji gruntów naturalnych
Rodzaj gruntu

Wartości
współczynnika k
[m/s]

Grunty słabo
przepuszczalne

Grunty dobrze przepuszczalne

Otoczaki czyste

>2.32⋅10-3

Żwiry czyste

(2.32÷1.16)⋅10-3

Żwiry piaszczyste

(1.74÷0.87)⋅10-3

Piaski gruboziarniste żwirowate

(1.16÷0.58)⋅10-3

Piaski gruboziarniste

(0.87÷0.29)⋅10-3

Piaski średnioziarniste

(0.29÷0.12)⋅10-3

Piaski drobnoziarniste

(0.12÷0.023)⋅10-3

Pospółka

(1.1÷0.6)⋅10-3

Pospółka gliniasta

1.0⋅10-5÷2.5⋅10-5

Żwir gliniasty

1.0⋅10-7÷5.0⋅10-6

Piaski drobnoziarniste zaglinione lub z pyłem

(23 ÷ 12)⋅10-6

Piaski gliniaste

(8.1 ÷ 2.3)⋅10-6

Piaski gliniaste zbite

(4.6 ÷ 0.9)⋅10-6

Glina piaszczysta

(4.6 ÷ 0.0058)⋅10-6

Glina

0.058⋅10-6 i mniej