You are on page 1of 18

1

DEFINISI ILMU EKONOMI Ekonomi merupakan satu sains sosial yang mengkaji tentang gelagat / perlakuan manusia menggunakan faktor pengeluaran yang terhad untuk memaksimumkan kehendak manusia yang tidak terhad. 2 .

 MAKROEKONOMI Makroekonomi menjelaskan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan serta interaksi antara sektor isirumah. firma kerajaan dan negara asing dalam menentukan tingkat pencapaian ekonomi. Mengkaji unit-unit ekonomi sahaja.Perbezaan antara Mikroekonomi dgn Makroekonomi  MIKROEKONOMI Satu cabang ekonomi yang mengkaji perlakuan dan pilihan manusia dalam unit ekonomi yang kecil. 3 .

4 .UNIT-UNIT EKONOMI Definisi setiap unit ekonomi & Objektif  ISI RUMAH – Memaksimumkan kepuasan  FIRMA – Memaksimumkan keuntungan  KERAJAAN – Memaksimumkan kebajikan masyarakat.

separuh mahir. bangunan. galian Modal Barang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai input bagi mengeluarkan barangan lain. jentera Usahawan individu yang mempunyai kemahiran mengabungkan FOP untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Terdiri daripada: Buruh Individu yang menawarkan tenaga secara mental dan fizikal untuk menghasilkan output: Buruh Mahir. 5 . hutan. mesin. tak mahir Tanah Sumber alam semulajadi yang merangkumi sumber di daratan.SUMBER EKONOMI  Merupakan input yang secara relatif bersifat kekurangan yang diperlukan dlm proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. lautan dan di dalam bumi.

harga.  Penggunaannya tidak perlu dibayar  Boleh didapati secara percuma tanpa perlu mengorbankan barang lain.  Contoh udara.  **Hadiah yang diterima secara percuma bukan barang percuma.PENGKELASAN JENIS BARANG 1. 6 . cahaya matahari.  Tidak mempunyai kos lepas .  Ditawarkan oleh alam semulajadi anugerah Allah. Barang Percuma  Penawarannya tidak terhad. air sungai dan sebagainya. air hujan.

 Mempunyai harga dan kos lepas.  Contoh makanan.  Semua jenis barang yang ada di dalam dunia ini adalah barang ekonomi .  Manusia terpaksa mengorbankan sebahagian barang lain untuk mendapatkannya.2. kecuali barang percuma. pakaian dan sebagainya. Barang Ekonomi  Penawarannya terhad. 7 .

 Ditawarkan oleh kerajaan kepada orang ramai . balairaya dsb.  Ada kos lepas  Penggunaannya tidak perlu dibayar. lampu jalanraya. Barang Awam.3.  Contoh jalanraya.  Mempunyai sifat kegunaan bersama.  Barang yang ditawarkan kepada semua individu tanpa pengecualian. 8 .

Barang persendirian .  Barang yang diperolehi dan dimiliki oleh individu tertentu.  Contoh rumah.4. kereta dan sebagainya.  Tidak boleh dinikmati oleh individu lain tanpa kebenaran .  Tidak mempunyai sifat kegunaan bersama atau bersifat kekecualian. 9 .  Dikeluarkan oleh pihak swasta.

kereta dan jentera.  Kereta adalah barang modal jika dijadikan teksi.  Penggunaan bukan untuk tujuan akhir tapi untuk hasilkan barang lain.  Tidak hilang bentuk asal walaupun selepas digunakan. perkakas pejabat. 10 . tapi adalah barang pengguna jika untuk tujuan persendirian.5. Barang modal / Barang Pengeluar  Barang yang dihasilkan oleh sesebuah firma bukan untuk keperluan pengguna tapi akan diguna semula sebagai input oleh firma lain dalam pengeluaran barang.  Contoh – mesin .

 Digunakan untuk mengeluarkan barang pengguna.  Contohnya bahan mentah – getah. kelapa sawit. Barang Perantaraan  Barang yang mesti diproses semula sebelum boleh dijadikan barang akhir dan barang siap. bijih timah dll.6. 11 .

 Boleh digunakan terus oleh pengguna tanpa melalui proses pemprosesan.ikan.  Barang tahan lama contohnya.. sayur – sayuran .kipas angin dan dapur gas. Barang pengguna / Barang Akhir  Barang yang dihasilkan oleh sesebuah firma untuk kegunaan pengguna dan tidak akan digunakan untuk keluarkan barang lain.  Barang mudah rosak contohnya .7.  Dapat dikelaskan kepada barang tahan lama dan barang mudah rosak. 12 .

MASALAH ASAS EKONOMI  Punca Masalah Ekonomi SUMBER ADALAH TERHAD TETAPI KEHENDAK TIDAK TERBATAS  Masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit-unit ekonomi ialah: 1. KEKURANGAN 2. PILIHAN 3. KOS LEPAS 13 .

Firma kekurangan FP – input. — Kekurangan memaksa unit-unit ekonomi membuat pilihan. Kerajaan kekurangan sumber hasil). 14 .MASALAH ASAS EKONOMI Kekurangan  Merupakan satu konsep yang membandingkan antara sumber ekonomi yang bersifat kekurangan dengan kehendak manusia yang tidak terhad. — (Individu kekurangan pendapatan. 1.

 2. Isi rumah – memaksimumkan kepuasan pengguna Firma – memaksimumkan keuntungan Kerajaan – memaksimumkan kebajikan masyarakat 15 . Masalah pilihan adalah teras permasalahan ekonomi. Pilihan  Masalah kekurangan menyebabkan manusia tidak     dapat memenuhi semua kehendak. Jadi manusia terpaksa membuat pilihan.

Kos Lepas — Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan kerana membuat pilihan ke atas / atau mengeluarkan sesuatu barang atau perkhidmatan yang pertama terbaik/terpilih. — Contoh antara membina sekolah dengan hospital. — Jika kerajaan memilih untuk membina sekolah maka kos lepas ialah membina hospital. 16 .3.

PILIHAN DAN KOS LEPAS 17 .KONSEP KEKURANGAN.

LATIHAN PENGUKUHAN 1. (5m) 18 . Dengan memberikan contoh. (5m) b) barang awam dengan barang ekonomi. terangkan perbezaan antara: a) usahawan dengan buruh sebagai faktor pengeluaran.