You are on page 1of 1

1/3/13

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

Cetak

SK TABUAN ANALISA KEPUTUSAN UJIAN & PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2012 Nama No. KP : ZULFADZLI BIN SAHRIN : 020125130027 Darjah Jantina : D4 AMANAH : LELAKI

Bil Mata Pelajaran

UJIAN 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 30 38 18 43 28 21 46 17 66 33 84 20 28 26/39 52 / 78 27 D D D E C D D C E B D A D D

UJIAN 2

PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN AKHIR PERCUBAAN TAHUN UPSR Gred C E D E C D E C C B C B E E / / Markah Gred 40 14 33 12 48 38 12 55 40 68 42 74 19 16

Markah Gred Markah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BAHASA ARAB BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN KEMAHIRAN HIDUP KAJIAN TEMPATAN MATEMATIK PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN JASMANI 56 15 8 7 36 40 25 58 34 58 30 66 16 24 34/43 70 / 80 15.8 C E E E D C D C D C D B E D

Gred Markah Gred Markah

11. PENDIDIKAN MUZIK 12. PENDIDIKAN SENI PENDIDIKAN SIVIK 13. DAN KEWARGANEGARAAN 14. SAINS KDK KDD PERATUS
sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/analisasr.php

/ /

34/41 72 / 80 17.4

1/1