You are on page 1of 5

BIBLIOGRAFIE

1Byars, L.L. Rue,

Human Resource Management, Irwin, Homewood,

L.W.
2. Manolescu.A.

Boston, 1991
Managementul resurselor umane, Ed.Economică,

3. Petre Burloiu

2001
Managementul resurselor umane,Ed. Luminalex

4. Verboncu, I

Bucuresti 1997
Cum conducem? Ghid metodologic pentru manageri,
Ed. Tehnica, Bucuresti, 1999

5.Nicolescu

Managementul pe baza centrelor de profit,Ed.

O.,Verboncu I

econimică Ed.Economică Economi că, Bucureşti,

6.Constantinescu D.,

1998
Managementul resurselor umane, Colecţia Naţională,

Dobrin M.,Niţă S

Bucureşti, 1998

7.Constantinescu

Managementul societăţilor de asigurare, Ed.Bren,

D.A., Dobrin M,

Bucureşti, 1998

Galea M.
8.Cole A.G

Managementul

9.Constantinescu

2000
Management în asigurări, Ed.Economică, Bucureşti,

D.A., Dobrin M,

2000

Galea M.
10.Alic Bârcă
11.Mathis, R.L,

personalului, Ed. Codecs, Bucuresti

Salarizarea personalului, Chişinău, 2001
Managementul resurselor umane, Ed.Economică,
Bucuresti, 1997

Panaite, C.N.,
Rusu C

12.Georgescu N

Analiză economico-financiară, Ed. Economică,
Bucuresti

1999
13.RaduI., Ursăcescu Informatică pentru managementul firmei, Ed.Elmi,

32 din 1991 CUPRINS CAPITOLUL 1.M.. 15. Monitorul Oficial nr.google.com. 14/1991 a salarizării. 14.*** 1998 Codul muncii/24 ianuarie 2003 Legea nr.Ioniţă F.www. Probleme teoreticorecompenselor metodologice privind managementul .

pag......3.. Analiza cheltuielilor………………………………………………………………....2.... Recompensele indirecte……………………………………………………………….3...1 Motivarea – obiectiv al managementului recompenselor .... 4 1. Evaluarea posturilor…………………………………………………………………… pag 30 1.2. Recompense indirecte curente………………………………………………. Analiza diagnostic a Societăţii Allianz........4.....financiare……………………………………..2.4......2 Rolul sistemului de recompense.......1..2...1.... Pag 6 1. Analiza activităţii economico. Pag....6.. pag 7 pag 9 1.......1.....1.5... pag 25 1..4.........2.... 1.. ....2.....5...3...... pag 40 ...3 Dimensiunile şi funcţiile recompenselor. Pag 5 1.. pag...2. Principiile generale ale sistemelor de salarizare……………………… pag 13 1... Relaţia existentă între satisfacţie-performanţă-recompensă . Pag 25 1.. pag 35 pag 37 2.. 2. 1 1..........6.....2... Principalele sisteme de salarizare…………………………………………….1..Ţiriac Asigurări SA 2.......Rolul si structura recompenselor indirecte………………………………. Necesitatea elaborării politicilor salariale ………………………………. Conţinutul activităţii de evaluare a posturilor………………………… pag 30 1...1. pag 12 1...2..1. Componentele sistemului de recompense ....4...........1.... Elemente luate în considerare la evaluarea posturilor…………… pag 33 1..2... Abordarea evaluării posturilor…………………………………………………................... pag 6 1. pag 34 pag 12 CAPITOLUL2........6. Documentare preliminară…………………………………………………………. Pag 25 1...4 Politica salarială ...6...financiari……………………………… pag 38 2....... Principalii indicatori economico.Managementul recompenselor – cadru concecptual ...1 Importanţa managementului recompenselor..21 1.....2...parte integrantă a politicii generale a organizaţie… 1.5.

.2...............6............3...............1............. Indemnizaţia de transfer............... pag 87 4. Analiza productivităţii muncii pe tipuri de activităţi……………….................. pag 43 2...............5.. pag 70 3.. pag 64 3..1......Analiza cheltuielilor salariale……………………………………………………. pag 44 2..3.2...... pag 47 2..3.....Contractul individual de muncă.. pag 41 pag 43 2........6........ pag 70 3... pag 59 3..4..2..... Recompense directe.....2 Indemnizaţia de delegare şi detaşare.......1. Sistemul de recompense.......... 2.......4. Elemente ce trebuie luate în considerare în proiectareaunuisistem de recompense ................ pag..........Indemnizaţii................. pag 90 .................. 2..............................1 Puncte slabe……………………………………………………………………………… pag 48 pag 51 pag 51 CAPITOLUL 3 Prezentarea componentelor sistemului 3........4....73 4.......... Analiza indicelui de corelaţie între indicele salariului mediu anual şi cel al productivităţii medii anuale………………………………………..... pag 71 CAPITOLUL 4 Concluzii şi propuneri 4... Analiza eficienţei resursei umane ……………………………………………........................ Analiza stabilităţii personalului…………………………………………………..1.................... Reproiectarea managementului recompenselor………………………… pag 75 4......2.2. pag 55 3.......2.................... Identificarea punctelor slabe si forte………………………………………….......... Structura personalului……………………………………………………………….......... Recompense indirecte.................................1........2.........4......4 Managementul Recompenselor – prezent şi perspective............... pag 59 3.3......... Efecte ale propunerilor de îmbunătăţire a managementului recompenselor. 2...............................3...3......