You are on page 1of 3

Cai de dezvoltare a factorilor care influenteaza calitatea serviciilor hoteliere

Stagii de pregatire si perfectionare a personalului . Pregatirea profesionala este un proces de instruire prin care salariatii dobandesc cunostinte teoretice si practice , tehnici noi , pentru ca munca lor sa devina eficienta . Metodele folosite in pregatirea profesionala sunt : - stagiile de instruire la locul de munca - stagiile de pregatire tip " sala de clasa "

Obiectivele pregatirii profesionale : - adaptarea lucratorului la cerintele postului sau ale locului de munca - obtinerea unei calificari profesionale - actualizarea cunostintelor si a deprinderilor specifice postului si locului de munca - reconversia profesionala - promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale

Pentru a participa la pregatirea profesionala , anagajatii hotelului sunt stimulati , prezentandu-li-se avantajele de care ar putea sa beneficieze pe viitor : - obtinerea de avantaje materiale si morale - satisfactia obtinerii unei performante la locul de munca - obtinerea unei diplome sau a unui atestat

Perfectionarea personalului . Pe langa pregatirea profesionala destinata diferitelor posturi din nivelurile ierarhice mai joase in cadrul hotelului , este necesar sa aiba loc si o activitate de perfectionare profesionala , care urmareste cresterea experientei si imbogatirea cunostintelor teoretice si practice de care personalul are nevoie .

reducerea ratei de inlocuire a angajatilor . urmare a faptului ca se simt utili unitatii .constituirea unei echipe eficiente si foarte motivate care sa contribuie la imbunatatirea permanenta a imaginii hotelului . care are ca efect castiguri financiare sporite .cresterea eficientei .asigurarea resurselor umane adecvate pentru extinderea spre noi servicii oferite Beneficiile unitatii obtinute prin perfectionarea personalului : . Notiunea de echipament hotelier se refera la constructiile .scaderea nevoii pentru supraveghere Beneficiile personalului in urma perfectionarii : . a gradului de satisfactie al clientilor . implicit . instalatiile .creearea unei rezerve de personal disponibil atunci cand este nevoie de inlocuitori pentru membrii personalului care pleaca sau care urca pe scara ierarhica in cadrul unitatii .sentimentul de satisfactie datorita indeplinirii obiectivelor unitatiii .sporirea capacitatii unitatii de a adopta si de a folosi instrumente tehnologice noi .cresterea calitatii serviciilor prestate si .de a permite desfasurarea proceselor de productie . Acesta are rolul : .dobandirea sentimentului sporit de respect personal si demnitate . cat si a elor personale Pastrarea si intretinerea echipamentelor hoteliere .beneficii materiale sporite . mobilierul si dotarile unitatilor hoteliere si ale unitatilor alimentatie care intra in componenta lor .Rezultatele perfectionarii personalului : .

de a asigura confortul necesar . avand rol estetic .de a contribui la crearea atmosferei .. .