You are on page 1of 36

CODUL de CONDUITĂ

Punem în practică valorile noastre
Grijă • Conlucrare la nivel global • Îmbunătăţire continuă

Menţinem  cele mai înalte standarde etice

MESAJ DIN PARTEA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL

C C

ompania Colgate-Palmolive a demonstrat în mod consecvent, timp de peste 200 de ani, angajamentul faţă de valorile şi principiile sale, în care crede cu convingere, desfăşurând activităţi cu integritate şi onestitate, simultan cu aplicarea valorilor proprii concretizate prin respect în actul de conducere. Salut cu mândrie cea de-a 25-a aniversare a codului de conduită al companiei noastre. De la lansarea sa în 1987, codul ne-a ghidat prin intermediul unui set de principii care reflectă valorile Colgate şi standardele stabilite, care ne guvernează comportamentul etic. Pentru a ţine pasul cu schimbările de la nivel mondial şi de pe pieţele noastre, codul de conduită este revizuit, actualizat şi republicat periodic, în scopul asigurării relevanţei şi anvergurii acestuia. Evenimentele din lumea afacerilor n-au fost niciodată mai provocatoare sau mai complexe decât acum; ele întăresc importanţa esenţială a desfăşurării activităţii într-o manieră etică, legală şi responsabilă social. Ca o companie cu adevărat globală, ce operează în numeroase ţări din întreaga lume, trebuie să ne asigurăm cu toţii că atât comportamentul cât şi deciziile noastre se ridică la înălţimea idealurilor şi valorilor din codul de conduită. Fiecare dintre noi ia zilnic decizii ce ar putea avea implicaţii financiare, umane, comunitare sau etice. În calitate de membri ai familiei Colgate, este important să citiţi, să înţelegeţi şi să vă conformaţi întru totul codului de conduită. Codul pune accent pe responsabilitatea personală pe care o are fiecare dintre noi, de a acţiona cu integritate şi de a menţine cele mai înalte standarde etice. Dar cunoaşterea codului de conduită nu este de ajuns. Ca angajaţi Colgate, promovăm comportamentul etic prin acţiunile şi spusele noastre. Ne asumăm responsabilitatea pentru acţiuni şi decizii şi vorbim deschis pentru a pune în discuţie comportamentele aflate în conflict cu codul de conduită, precum şi cu alte politici ale Colgate. Reputaţia Colgate este în mâinile fiecăruia dintre noi. Vă mulţumesc anticipat pentru devotamentul constant faţă de valorile noastre comune şi pentru luarea de decizii etice fără de care nu ne-am putea menţine succesul în afaceri.

Ian CooK Preşedinte al consiliului de administraţie, preşedinte director general

conlucrarea la nivel global şi îmbunătăţirea continuă. Compania se angajează de asemenea să protejeze mediul înconjurător global. de echipă şi companie. Îmbunătăţirea continuă Angajaţii Colgate s-au angajat să se perfecţioneze în fiecare zi în tot ceea ce fac. Grija Companiei îi pasă de oameni: de angajaţii Colgate. Colgate va „deveni cea mai bună”. grija. de acţionari. de consumatori. Compania poate să ajungă la o creştere profitabilă şi sustenabilă numai prin schimbul de idei. În condiţiile actuale de creştere a concurenţei de pe pieţe. să-i asculte pe ceilalţi cu respect şi să preţuiască deosebirile. tehnologii şi talente. la nivel individual şi de echipă.Punem Punem în în practică practică valorile valorile noastre noastre Prin aplicarea valorilor Colgate. 2 CODUL DE CONDUITĂ . să îmbunătăţească comunităţile în care trăiesc şi muncesc angajaţii Colgate şi să se conformeze tuturor legilor şi reglementărilor guvernamentale. Înţelegând mai bine aşteptările consumatorilor şi clienţilor şi lucrând permanent la inovarea şi îmbunătăţirea produselor. onestitate şi etică superioară în orice situaţie. Numai respectându-i pe ceilalţi şi aplicând valorile Colgate putem spera să obţinem rezultate excepţionale în activitate. Colgate se angajează să acţioneze cu compasiune. de clienţi. Conlucrarea la nivel global Toţi angajaţii Colgate fac parte dintr-o echipă globală care s-a angajat să conlucreze transfrontalier şi în lumea întreagă. Cele trei valori fundamentale ale Colgate fac parte din tot ceea ce facem. valorile Colgate sunt fundamentul succesului la nivel individual. conlucrând pentru atingerea obiectivelor comune. creăm o cultură în care oamenii acţionează ca echipă. de furnizori şi de partenerii de afaceri. serviciilor şi proceselor. integritate.

acum şi în viitor. pentru a gestiona stresul şi a crea un mediu de lucru plăcut şi echilibrat. rezolvarea conflictelor într-o manieră pozitivă.Respectul Respectul în în actul actul de de conducere conducere „Respectul în actul de conducere” este maniera în care angajaţii Colgate pun în aplicare valorile companiei. asigurăm un mediu în care oamenii se simt liberi să ofere sugestii. Oferirea şi solicitarea de păreri Contribuţia la dezvoltarea tuturor angajaţilor Colgate prin oferirea şi solicitarea de opinii constructive. Aprecierea contribuţiilor unice Aprecierea şi recunoaşterea contribuţiilor şi muncii de calitate a celorlalţi. Respectul în actul de conducere creează un mediu în care oamenilor le pasă sincer unii de alţii şi conlucrează eficient pentru a-şi atinge potenţialul maxim. asigurarea unui mediu în care oamenii se simt în largul lor când îşi exprimă gândurile. Stabilirea de exemple Stabilirea de exemple pozitive de desfăşurare a activităţii într-o manieră etică. asigurarea unui flux constant de informaţii actuale către şi dinspre alţii. motivarea schimbărilor pozitive şi asigurarea unui exemplu pentru munca de excepţie. Promovarea conlucrării Angajarea faţă de obiectivele comune. ascultarea opiniilor altora. Principiile aplicării respectului în actul de conducere sunt: Comunicarea Exprimarea clară şi simplă a ideilor. implicarea celorlalţi în luarea deciziilor şi stabilirea priorităţilor. Conducând cu respect. oferirea de îndrumare şi ajutor pentru ca ceilalţi să continue în direcţia corectă. specifice. respectul faţă de individualitate. Colgate-palmolive company 3 . Aprecierea oamenilor pentru deosebirile dintre aceştia este esenţială pentru construirea şi susţinerea succesului în afaceri. idei şi să-şi aducă contribuţia în cadrul organizaţiei.

. . . . . . . . . . . . 30 Întrebări frecvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Relaţionarea cu societatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Relaţionarea cu guvernul şi cu legislaţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Relaţionarea cu alte companii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Responsabilitatea conformării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Indexul subiectelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Relaţionarea cu acţionarii . . . . . . . . . . . . . . . 5 Relaţionarea cu cei din jur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Relaţionarea cu consiliul de administraţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CODUL DE CONDUITĂ COLGATE-PALMOLIVE CUPRINS Despre codul de conduită. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Relaţionarea cu COMPANIA . 23 Relaţionarea cu mediul înconjurător . . . . . . . . . . 27 Solicitarea de îndrumare şi raportarea problemelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Relaţionarea cu consumatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

politicilor companiei şi prevederilor legale în vigoare. Distribuitorii şi furnizorii trebuie să se conformeze la rândul lor acestor cerinţe. să-l înţeleagă şi să se conformeze prevederilor acestuia. participă sau asistă la investigarea unei presupuse încălcări a codului de conduită. Colgate-palmolive company 5 . Colgate le cere tuturor angajaţilor săi să citească codul. ne demonstrăm angajamentul faţă de o cultură care promovează cele mai înalte standarde etice. Dacă aveţi incertitudini înainte de a întreprinde o acţiune concretă. Pentru a întări această implicare. Prin faptul că etica şi integritatea sunt incluse constant în relaţiile noastre de afaceri şi în luarea deciziilor. În măsura în care acest lucru este posibil. dacă acuzaţia făcută sau informaţiile furnizate nu sunt în mod intenţionat false. Mesajul codului este clar pentru noi toţi: modul în care obţinem succesul în afaceri este la fel de important ca şi succesul în sine. cu departamentul de resurse umane. Fiecare dintre noi este răspunzător pentru luarea propriilor decizii şi respectarea prevederilor codului. cu instrucţiunile companiei privind practicile în afaceri şi cu alte politici? • Mi-ar fi ruşine să-i vorbesc despre această acţiune unei persoane pe care o respect? • Această acţiune va contribui la sporirea reputaţiei de companie etică a Colgate? • Demonstrez că dispun de cele mai înalte standarde etice? În cazul în care răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este „NU” sau dacă aveţi întrebări sau neclarităţi privind interpretarea sau aplicarea codului de conduită sau a oricărui alt standard. Este necesară implicarea fiecăruia dintre noi. Codul de conduită Colgate se aplică tuturor celor care lucrează pentru Colgate. Totuşi. cu principiile aplicării respectului în actul de conducere. Respectarea codului este cel mai uşor de asigurat folosindu-vă discernământul şi solicitând îndrumare atunci când apar întrebări. angajaţilor Colgate din întreaga lume li se asigură anual instruire şi atestare în ce priveşte codul. reflectând standardul comportamentului adecvat precum şi valorile companiei noastre. conformitatea nu se produce de la sine. Codul este disponibil online şi a fost tradus în mai multe limbi. Cel mai important aspect. inclusiv administratori. dat fiind faptul că acceptarea codului este una dintre condiţiile desfăşurării de afaceri cu Colgate. cu codul de conduită. trebuie să discutaţi situaţia cu superiorul. Colgate va menţine confidenţialitatea tuturor plângerilor. puneţi-vă următoarele întrebări: • Sunt autorizat să fac acest lucru? • Stabilesc un exemplu? • Este corectă acţiunea pe care intenţionez să o întreprind? • Acţiunea este legală şi conformă cu valorile Colgate. directori şi toţi angajaţii companiei şi filialelor de la nivel mondial. Nu se va întreprinde niciun fel de acţiune împotriva unei persoane care depune o plângere. este că fiecare angajat are responsabilitatea de a-şi dovedi integritatea şi capacitatea de a lua decizii. conformându-se prevederilor codului de conduită. directivelor globale privind practicile în afaceri. juridic global sau de etică şi conformitate globală.DESPRE CODUL DE CONDUITĂ Codul de conduită Colgate constituie un ghid în relaţiile de afaceri de zi cu zi. altei politici sau proceduri Colgate asociate codului. raportează.

Fiţi creativ în rezolvarea problemelor. Promovăm comunicarea deschisă şi sinceră. Acest nivel de devotament. sinceră şi de respect. Cea mai importantă resursă a companiei Colgate sunt oamenii. Cooperarea şi creativitatea sunt esenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor unităţii din care faceţi parte şi celor ale companiei. corectitudine şi integritate. succesul companiei nu ar fi posibil fără eforturile oamenilor talentaţi şi bine pregătiţi de pretutindeni. trataţi-vă subordonaţii ca persoane. ne mândrim cu puternicul devotament personal al celor care lucrează aici şi cu realizările deosebite ce rezultă din devotament. Aceasta implică acordarea sprijinului necesar celor din jur. în aspectele asociate angajării. Oameni care muncesc în armonie. Ca superior. Angajamentul companiei Colgate pentru grija faţă de oameni se manifestă la locul de muncă printr-o serie de programe concepute să promoveze şi să recompenseze realizările individuale şi de echipă. Oferiţi sugestii pentru îmbunătăţirea performanţei. Ne străduim să avem relaţii profesionale bune. la orice nivel. concentrându-se asupra unui set de obiective comune constituie motorul care propulsează activitatea noastră. Împreună cu acesta formaţi o echipă al cărei scop comun este îndeplinirea obiectivelor stabilite de către companie pentru unitatea din care faceţi parte. Luaţi iniţiativa de câte ori puteţi. sunteţi responsabil pentru definirea clară a standardelor de performanţă şi crearea unui mediu care promovează munca în echipă şi comportamentul etic. în care comportamentul individual este guvernat de devotamentul faţă de cele mai înalte standarde etice. Ne revine responsabilitatea de a ne trata cu respect şi demnitate. Relaţia cu colegii de muncă sau cu cei pe care îi supravegheaţi trebuie să promoveze etica şi conformitatea şi să constituie un exemplu de decenţă. aducându-vă astfel o contribuţie importantă la succesul companiei. Toate raporturile cu colegii. În cadrul companiei Colgate. însă. subordonaţii sau superiorii trebuie să se desfăşoare după modelul unui parteneriat. Pentru ca această relaţie dinamică de echipă să funcţioneze. fiecare trebuie să-şi îndeplinească responsabilităţile şi să fie sigur că şi ceilalţi fac la fel.RELAŢIONAREA CU CEI DIN JUR Raporturile cu cei din jur trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă şi devotament. Încurajaţi gândirea creativă şi inovatoare. Relaţiile cu colegii de muncă trebuie să fie asemenea celor dintre membrii unei echipe învingătoare. În cele din urmă. nu poate fi atins decât într-o atmosferă de încredere. Sunteţi încurajaţi să avansaţi cât de mult puteţi. pentru a-şi putea face datoria. În mod particular. de comunicare deschisă. Relaţia cu superiorul trebuie să se bazeze pe respect şi încredere reciprocă. Niciun individ şi nicio unitate a companiei nu-şi poate plasa priorităţile proprii înaintea celor ale companiei. iar dacă sunteţi într-o poziţie de conducere. dându-le libertatea necesară pentru a-şi îndeplini sarcinile. Aveţi la fel de multă responsabilitate ca şi superiorul dumneavoastră pentru păstrarea unei comunicări deschise şi sincere. aplicăm următoarele: 6 CODUL DE CONDUITĂ .

instruirea. Acest proces încurajează schimbul de comentarii şi un dialog în ambele sensuri. promovarea. – interzicerea desfăşurării activităţilor companiei de către persoane aflate sub influenţa alcoolului. etnie. • Ne străduim să eliminăm pericolele potenţiale de la locul de muncă şi să ne conformăm tuturor legilor şi standardelor aplicabile privind siguranţa şi sănătatea ocupaţională. Î: R: Unul dintre colegii mei de serviciu ne-a trimis prin e-mail. stare civilă. • Remunerăm performanţa.să abordaţi problema direct cu colegul de serviciu. În niciun caz nu vom angaja cu bună ştiinţă o persoană cu vârsta sub 16 (şaisprezece) ani. – interzicerea oricăror acte care ar putea fi percepute ca violente. • Oferim pregătire. • Nu exploatăm copii prin muncă. • Ne străduim să evităm favoritismul sau impresia de favoritism la locul de muncă în conformitate cu politicile şi procedurile adoptate de companie. O consider jignitoare. departamentului resurse umane sau etică şi conformitate globală. Exploatarea copiilor prin muncă este definită ca fiind angajarea unei persoane care nu a împlinit vârsta legală conform legilor aplicabile în jurisdicţia respectivă. • Interzicem hărţuirea sexuală sau sub orice altă formă a angajaţilor Colgate de către orice persoană. • Contribuim la menţinerea unui mediu de lucru sigur. consumului. recunoaştem şi răsplătim contribuţiile individuale sau de echipă care depăşesc atribuţiile obişnuite ale funcţiei respective prin intermediul unor programe de tipul „You Can Make a Difference Award” („Premiul pentru angajaţii care s-au remarcat”) iniţiat de preşedinte.• Politica. transferul. comportamentul jignitor sau necorespunzător nu este acceptabil. în perimetrul companiei sau în timpul orelor de program. Compania nu discriminează niciun angajat pe criterii de rasă. angajarea. Printre acestea se numără recrutarea. retrogradarea sau concedierea. dar nu ştiu dacă ar trebui să-i vorbesc colegului meu de serviciu despre această problemă. fără a se limita la acestea. ameninţătoare. atrăgând şi păstrând ca angajaţi persoane din medii cât mai diverse. • Menţinem un mediu de lucru deschis şi atingem un nivel de excelenţă. • Evaluăm performanţele şi oferim reacţii sincere şi corecte. violenţă sau posesie ilegală de arme să fie anunţat imediat conducerii. în care toţi angajaţii sunt trataţi cu respect şi demnitate. instruire şi posibilităţi de promovare care să permită dezvoltarea şi avansarea în carieră pentru toţi angajaţii Colgate. statut de veteran sau orice alte caracteristici protejate prin lege în oricare dintre termenii şi condiţiile angajării. identitate sexuală. religie. mie şi altor câtorva colegi. Ca urmare. solicitaţi asistenţă din partea superiorului. orientare sexuală. Colgate-Palmolive s-a angajat să menţină un mediu de lucru profesionist. la locul de muncă sau în timpul desfăşurării activităţilor companiei. prin: – interzicerea deţinerii. culoare. origine naţională. vârstă. Deţinerea de arme poate fi autorizată pentru personalul de pază atunci când acest lucru este considerat necesar pentru menţinerea siguranţei angajaţilor companiei. o glumă nepotrivită. sănătos şi productiv pentru toţi angajaţii Colgate şi pentru alţii. handicap. gen. Colgate-palmolive company 7 . vânzării sau distribuirii de droguri ilegale sau de instrumente speciale asociate drogurilor. despăgubirea. practica şi dorinţa companiei Colgate este de a oferi oportunităţi de angajare tuturor persoanelor calificate. degradante sau de natură să intimideze şi – cerinţa ca orice caz de abuz de droguri sau alcool. în mod egal. Dacă nu vă simţiţi capabil. – interzicerea deţinerii sau folosirii armelor albe/de foc sau muniţiei în incinta companiei sau în timpul desfăşurării activităţilor Colgate conform prevederilor legale în vigoare la nivel local. precum şi analizarea acestor evaluări de către cei de la niveluri mai înalte de conducere.

departamentului resurse umane sau organizaţiei juridice globale înainte de a întreprinde vreo acţiune. dotările. de gândire obiectivă în interesul companiei. ne străduim să respectăm politicile Colgate şi. Discernământul este una dintre cele mai importante atuuri de care dispuneţi. Dacă aveţi incertitudini. în condiţiile în care aţi putea obţine avantaje de pe urma acţiunilor proprii sau ale rudei respective. client sau furnizor) în condiţiile în care aceste activităţi ar putea avea efecte negative asupra performanţei şi discernământului dvs. Evităm conflictele de interese şi alte situaţii care ar putea fi în detrimentul companiei. comunicaţi acest lucru superiorului şi obţineţi aprobarea de la responsabilul de divizie sau de la responsabilul operativ precum şi de la organizaţia juridică globală. implicare sau asociere ce vă afectează sau poate compromite capacitatea dvs. Politica noastră interzice angajaţilor Colgate să deţină acţiuni sau participaţii în calitate de proprietari la o companie concurentă sau care se află în relaţii de afaceri cu Colgate. Nu folosiţi timpul. trebuie să ne folosim discernământul. Trebuie să evitaţi orice activitate. facem eforturi de îmbunătăţire a performanţelor companiei. Familia Înainte de a intra în relaţii de afaceri în numele Colgate cu o companie în care aveţi un interes personal sau una dintre rudele apropiate are un interes. în acelaşi timp. În cazul în care aţi făcut investiţii potenţial interzise înainte de a lucra pentru Colgate. la locul de muncă. Evităm conflictele de interese.RELAŢIONAREA CU COMPANIA În calitate de angajaţi ai Colgate. identitatea sau logo-urile companiei pentru activităţi externe care nu au legătură cu funcţia pe care o deţineţi în cadrul Colgate fără aprobarea responsabilului de divizie sau a responsabilului operativ. Relaţii personale Deşi recunoaştem şi respectăm dreptul angajaţilor Colgate de a se asocia liber cu persoanele întâlnite în mediul de lucru. raportaţi situaţia organizaţiei juridice globale. cu condiţia ca suma investită să nu fie atât de mare încât să creeze impresia unui conflict de interese. asigurându-ne că aceste relaţii nu au un impact 8 CODUL DE CONDUITĂ . nici nu lucraţi sau oferiţi asistenţă unui terţ (distribuitor. Alte activităţi Atât timp cât lucraţi la Colgate nu lucraţi şi pentru o companie concurentă. Suntem conştienţi de încrederea care ni se acordă. Această interdicţie nu se aplică unui număr redus de acţiuni (în general sub 1%) deţinute la o companie cotată la bursă. iar acţiunile noastre sunt integre şi oneste în orice situaţie tocmai pentru a păstra această încredere. Conflictele pot să apară în numeroase situaţii. Este imposibil să le prezentăm pe toate aici şi nu va fi întotdeauna uşor să deosebiţi activitatea corectă de cea incorectă. Instrucţiunile de mai jos sunt valabile în cazul celor mai frecvente situaţii de conflict: Investiţii Nu faceţi nicio investiţie care v-ar putea afecta deciziile profesionale. materialele. adresaţi-vă superiorului.

Protejarea acestor valori. orice tip de materiale sau informaţii legate de marketing sau vânzări. discernământ şi sensibilitate. Dacă vă aflaţi într-o situaţie de conflict de interese real sau potenţial. dispozitive sau informaţii folosite în activitatea noastră şi datorită cărora Colgate poate obţine un avantaj faţă de concurenţii săi. Orice fel de comportament la locul de muncă al angajaţilor care au o relaţie intimă sau de prietenie poate fi considerat necorespunzător dacă acest comportament reprezintă o sursă de disconfort pentru ceilalţi. care nu este cunoscut în general sau uşor de descoperit şi pentru confidenţialitatea căruia se depun eforturi. Deşi conflictele de interese apar deseori din interacţiunile cu părţi externe. pentru a aborda situaţia şi a identifica o soluţie corespunzătoare. nu este legată de desfăşurarea activităţii companiei şi poate fi percepută ca interferând cu capacitatea dvs. Persoanele care au o relaţie intimă sau de prietenie trebuie să dea dovadă de tact. planurile pentru noi produse. Secretele comerciale Colgate şi alte informaţii confidenţiale pot consta în formule. În cazul în care apare această situaţie. capacităţii de supraveghere a celorlalţi sau mediului de lucru. Favoritismele sau luarea deciziilor profesionale în funcţie de sentimente. Deşi folosirea intermitentă a bunurilor companiei în scop personal este permisă. conflictele sau aparenţa de conflict pot să rezulte şi din interacţiuni interne. Utilizarea pe care intenţionaţi să o daţi bunurilor companiei este strict în beneficiul personal.negativ asupra performanţei la locul de muncă. adresaţi-vă superiorului. departamentul resurse umane sau organizaţiei juridice globale pentru asistenţă. Aveţi în vedere faptul că un membru al familiei poate fi angajat într-o funcţie care ar putea da naştere sau doar da impresia unui conflict de interese. obţineţi aprobarea din partea preşedintelui director general şi a şefului serviciului juridic. legături. liste cu angajaţi. Printre acestea se pot număra şi cercetările de afaceri. Secretul comercial este o informaţie folosită în activitatea companiei Colgate. de a vă îndeplini responsabilităţile de serviciu. clienţi şi distribuitori şi informaţii Colgate-palmolive company 9 . trebuie să o raportaţi imediat superiorului. Însă şi alte informaţii confidenţiale trebuie protejate. alte informaţii confidenţiale precum şi o mare parte dintre datele interne reprezintă valori importante ale companiei Colgate. joacă un rol esenţial în dezvoltarea continuă şi în capacitatea noastră de a fi competitivi. Cei cu funcţii de conducere trebuie să fie mereu deosebit de vigilenţi pentru a se asigura că nu sunt create situaţii care le-ar părea altora că reprezintă favoritism sau un potenţial conflict de interese. Î: R: Am obţinut recent aprobarea şefului meu de a-mi lua un al doilea serviciu ca agent imobiliar. care să reflecte valorile companiei noastre şi să promoveze relaţii de muncă puternice. Am voie să-mi folosesc telefonul de la birou pentru a-mi contacta clienţii sau să folosesc copiatorul ca să fac copii ale informaţiilor despre proprietăţi în timpul orelor de serviciu? Nu. Secretele comerciale. Secretele comerciale Colgate şi alte informaţii confidenţiale nu sunt întotdeauna de natură tehnică. prietenii în loc de interesele companiei sunt interzise. inclusiv păstrarea confidenţialităţii lor. aveţi nevoie în prealabil de aprobarea responsabilului de divizie sau a responsabilului operativ. Pentru a face parte din consiliul de administraţie al unei organizaţii profesionale sau non-profit conexă activităţii desfăşurate. aceasta trebuie să fie limitată şi să nu interfereze cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu. design. Consiliile de administraţie Înainte de a accepta numirea în consiliul de administraţie sau orice alt organism similar al unei alte companii sau agenţii guvernamentale. orice informaţii financiare sau legate de preţuri nepublicate. astfel încât situaţia să poată fi analizată şi evaluată corespunzător. Protejăm secretele comerciale şi informaţiile confidenţiale ale companiei. Compania va conlucra cu dvs. obiectivele strategice. Alte consideraţii Ne străduim să menţinem un mediu de lucru pozitiv. ca să-mi suplimentez venitul.

precum şi în funcţie de necesităţi. şi să nu dezvăluiţi în alt fel aceste informaţii. folosi şi păstra informaţii personale de la angajaţi. consumatori. nu trebuie să uitaţi că materialele tipărite. numărul de telefon. informaţiile electronice. obiceiurile de afaceri şi planurile clienţilor. De asemenea. adresa de domiciliu şi adresa de e-mail. conform instrucţiunilor globale privind practicile de afaceri ale companiei. În cadrul activităţii desfăşurate la Colgate. informaţii privind familia. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă o informaţie este confidenţială sau secret comercial. procesa. adresa de e-mail. documentele sau înregistrările de orice fel. • Să nu angajaţi terţi pentru a manipula aceste informaţii fără o analiză corespunzătoare a securităţii şi a mecanismelor de control al tehnologiei informaţiei de care dispune terţul. exceptând situaţia în care un angajat consimte la alte utilizări. pentru evidenţele noastre. În mod similar. Folosim respectivele informaţii numai în scopul pentru care ne-au fost 10 CODUL DE CONDUITĂ . furnizorilor noştri şi ale altor persoane cu care Colgate are relaţii de afaceri. furnizorii şi alte persoane ar putea să furnizeze companiei informaţii personale cum ar fi numele. • Să luaţi toate măsurile posibile pentru a proteja secretele comerciale şi informaţiile confidenţiale ale Colgate. corespondenţa. după caz. furnizori şi alte persoane numai în măsura în care este necesar şi conform cu legislaţia în vigoare în ţările în care ne desfăşurăm activitatea. cum ar fi numele. obligaţia de a proteja secretele comerciale Colgate şi alte informaţii confidenţiale se menţine până când acestea devin publice sau Colgate nu le mai consideră un secret profesional sau confidenţiale. lista aceasta sugerează varietatea de informaţii care trebuie protejate. numărul de fax. cunoştinţele despre procese specifice. clienţilor. Pe parcursul relaţiilor de afaceri cu Colgate. Politica noastră este de a nu divulga terţilor informaţiile personale ale consumatorilor. decât dacă este necesar pentru a le furniza servicii consumatorilor noştri şi în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare. consumatorii aflaţi în legătură cu Colgate ar putea să furnizeze companiei informaţii personale. este posibil ca angajaţii să furnizeze companiei anumite informaţii personale. competenţele personale dezvoltate sau îmbunătăţite la locul de muncă sunt valorile personale ale celui care pleacă. clienţi. Vă revin următoarele obligaţii privind secretele comerciale Colgate şi alte informaţii confidenţiale: • Să nu dezvăluiţi aceste informaţii altor angajaţi Colgate sau unor terţi decât în contextul necesităţii acestora de a şti sau de a folosi respectivele informaţii şi. proceduri. Deşi nu este exhaustivă. adresaţi-vă organizaţiei juridice globale. În cazul în care vă încetaţi activitatea la Colgate. consumatorilor. Desigur. preferinţele. Politica noastră este de a colecta. constituie proprietatea companiei şi trebuie să rămână în cadrul acesteia. confidenţiale sau nu. • Să nu folosiţi aceste informaţii în beneficiul propriu sau în beneficiul neautorizat al unor persoane din afara Colgate. adresa de domiciliu. Protejăm datele personale Respectăm drepturile la intimitate personală ale angajaţilor. cu indicaţii de confidenţialitate şi alte mecanisme de protecţie a datelor. dar nu pot fi făcute publice. Folosim respectivele informaţii numai în scopul pentru care ne-au fost furnizate. precum şi în scopul activităţii şi conform cu legile locale. cum ar fi protejarea prin parolă sau criptarea. Secretele comerciale şi alte informaţii confidenţiale nu sunt neapărat brevetabile. de exemplu prin solicitarea de informaţii despre produse sau prin participarea la concursuri sponsorizate de companie. în scopul beneficiilor şi alte informaţii personale. • Să nu afişaţi şi să nu discutaţi aceste informaţii pe site-urile web publice sau pe reţelele de socializare. în acele cazuri. inclusiv legile legate de colectarea şi folosirea informaţiilor personale de la minori şi de a lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja respectivele informaţii. cum ar fi adresa de domiciliu şi cea de e-mail. Folosim respectivele informaţii numai pentru scopurile în care ne-au fost furnizate. metodele speciale ale Colgate. clienţii. exceptând situaţia în care un consumator consimte la alte utilizări.despre cerinţele.

Pentru informaţii suplimentare privind protejarea datelor personale. Poziţia financiară a companiei şi rezultatele operaţiunilor sale trebuie înregistrate conform cerinţelor legale şi principiilor contabile general acceptate (GAAP). Pentru mai multe informaţii privind instrucţiunile companiei cu privire la menţinerea confidenţialităţii informaţiilor. Solicitările de informaţii financiare sau care privesc activitatea Colgate venite din partea mass-media. evidenţe şi conturi care să reflecte în mod corect şi precis natura tranzacţiilor comerciale şi modul în care sunt cesionate activele companiei. achiziţiona sau menţine sub niciun motiv niciun fel de fonduri. poate avea ca rezultat publicitate negativă sau poate afecta serios poziţia juridică a companiei. Legile privind intimitatea personală a consumatorilor sunt dezvoltate şi modificate frecvent. a bursei din New York sau a altor factori de reglementare şi autorităţi din lume trebuie adresate organizaţiei juridice globale. a comunităţii financiare sau a publicului trebuie adresate vice-preşedintelui responsabil cu comunicările companiei sau vice-preşedintelui responsabil cu relaţiile cu investitorii. consultaţi „Instrucţiunile Colgate-Palmolive privind tranzacţiile cu titluri şi confidenţialitatea informaţiilor” şi „Instrucţiunile Colgate-Palmolive privind protejarea informaţiilor private ale companiei şi respectarea informaţiilor private ale altor entităţi” care se găsesc în „Instrucţiunile privind practicile de afaceri ale companiei”. prevăd că firma Colgate trebuie să păstreze înregistrări contabile. Sub nicio formă. Solicitările de interviuri adresate angajaţilor Colgate cu privire la companie sau activităţile acesteia şi/ sau emiterea unui comunicat de presă şi/sau declaraţii din partea companiei trebuie analizate şi aprobate anterior de vice-preşedintele responsabil cu comunicările companiei sau vice-preşedintele responsabil cu relaţiile cu investitorii. decât dacă este necesar în contextul relaţiei de afaceri şi în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare. să fie aprobate înainte de a fi programate cu mass-media. nu se vor face înregistrări false sau care pot induce în eroare în documentele sau evidenţele companiei şi nu se va crea. Nu se va aproba şi nu se va face nicio plată în numele companiei cu intenţia sau mesajul că o parte din această plată va fi folosită în alt scop decât cel descris în documentele justificative. deoarece un răspuns necorespunzător sau imprecis. chiar o negaţie sau un refuz de a furniza informaţii. Toţi cei implicaţi în elaborarea. cum ar fi rapoartele anuale şi trimestriale sau activităţile de promovare şi publicitate ale companiei. Nu se vor folosi Colgate-palmolive company 11 . Interviurile din iniţiativa companiei trebuie. Aderăm la politicile de solicitări de informaţii din partea presei şi a mass-media. procesarea şi înregistrarea acestor informaţii sunt responsabili pentru integritatea lor. contactaţi organizaţia juridică globală. Solicitările de informaţii sau alte adrese venite din partea comisiei pentru titluri şi operaţiuni financiare. precum şi legea. Această politică nu se aplică solicitărilor de informaţii financiare aflate la dispoziţia publicului. Integritatea evidenţelor contabile şi financiare ale companiei are la bază acurateţea şi integralitatea documentelor justificative de bază introduse în înregistrările contabile şi conturile companiei. a presei. precum şi în funcţie de necesităţi. Niciun fel de informaţii nu trebuie ascunse faţă de (sau de către) conducere sau faţă de auditorii interni sau externi ai companiei. furnizorilor şi altor persoane. Este esenţial ca niciun angajat să nu răspundă personal la aceste solicitări sau adrese. Toate înregistrările financiare sau contabile trebuie să reflecte exact ceea ce descriu documentele justificative. pentru evidenţele noastre. Politica noastră este de a nu divulga terţilor informaţiile personale ale clienţilor. în mod similar. active sau conturi ale companiei care să nu fie reflectate corect în înregistrările sau evidenţele companiei. Înregistrările contabile şi rapoartele noastre sunt corecte.furnizate. Monitorizăm permanent evoluţia legilor şi standardelor privind intimitatea personală şi este posibil să elaborăm uneori politici speciale în funcţie de acestea. Politica firmei.

ci şi de a contribui la protejarea patrimoniului Colgate în general. Amânarea intenţionată a înregistrării cheltuielilor ar fi o practică ce induce în eroare. dacă cineva îmi spune că „atâta timp cât le înregistrăm în acest an fiscal. este adevărat? Nu.fonduri sau active ale companiei în scopuri ilegale sau necorespunzătoare. În cazul în care depistaţi o posibilă omisiune. falsificare sau eroare în înregistrările contabile sau financiare. stochează. sistemele. care adună. comunică şi procesează date aflate în posesia Colgate. 12 CODUL DE CONDUITĂ . Resursele de tehnologie a informaţiei Colgate includ toate echipamentele. În plus. bunuri sau servicii este strict interzis. inteligibile şi că sunt transmise la timp. Echipamentul. Î: R: Cum procedez dacă mi se cere să amân înregistrarea anumitor cheltuieli până în perioada următoare? De exemplu. închiriate sau furnizate de către aceasta. folosirea în scopuri necorespunzătoare sau furtul bunurilor companiei şi aveţi obligaţia de a raporta aceste situaţii superiorului sau departamentului de securitate al companiei de îndată ce aţi luat cunoştinţă de ele. în documentele justificative pe baza cărora acestea sunt întocmite sau în rapoartele Colgate către Comisia de titluri şi operaţiuni financiare sau alte comunicări sau orice disfuncţie în controlul intern. Folosirea patrimoniului. Directorii şi responsabilii cu redactarea informaţiilor financiare trebuie să se asigure că politicile financiare ale companiei Colgate sunt respectate. trebuie raportată exact şi cinstit. Furtul de bani. De asemenea. prezente şi viitoare. Nu puteţi face angajamente care afectează patrimoniul companiei fără o autorizare corespunzătoare. corespunzătoare şi autorizate. Trebuie să folosim resursele de tehnologie a informaţiei Colgate şi mediile de socializare în mod responsabil şi într-o manieră conformă cu codul şi cu toate celelalte instrucţiuni ale companiei. produsele software şi serviciile. sau a altei persoane de a lua decizii care angajează compania. dotările companiei precum şi cardurile bancare de serviciu şi materialele se vor folosi exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor companiei sau în scopurile autorizate de conducere. trebuie să luaţi legătura cu directorul financiar al unităţii sau diviziei din care faceţi parte. precise. Veniturile şi cheltuielile trebuie contabilizate în mod corespunzător şi în timp util. trebuie să aduceţi acest lucru la cunoştinţa superiorului sau organizaţiei juridice globale. au datoria de a se asigura că documentele depuse şi corespondenţele respective conţin informaţii complete. inclusiv cu instrucţiunile privind practicile de afaceri ale companiei şi/sau instrucţiunile privind folosirea resurselor de tehnologie a informaţiei şi a mediilor de socializare. În cazul în care doriţi să obţineţi lămuriri privind capacitatea dvs. Vă revine responsabilitatea nu doar de a proteja bunurile Colgate aflate pe inventarul dvs. Trebuie să fiţi vigilenţi în orice situaţie sau incident care ar putea duce la pierderea. Protejăm patrimoniul Colgate. Numai anumiţi directori şi angajaţi cu vechime sunt autorizaţi să facă angajamente care afectează patrimoniul companiei. oricât de lipsită de importanţă. Fiecare tranzacţie comercială şi financiară. corecte. Falsificarea oricărui document sau a oricărei evidenţe a companiei este un delict grav şi poate duce la concediere. Activele şi pasivele trebuie înregistrate şi evaluate corespunzător. puteţi contacta departamentul de etică şi conformitate globală al companiei pentru a discuta în mod confidenţial şi anonim astfel de probleme. Folosim în mod responsabil resursele de tehnologie a informaţiei şi mediile de socializare. dotărilor sau serviciilor companiei se va face doar în scopuri legale. inacceptabilă şi posibil ilegală. în numele companiei Colgate. cei responsabili sau implicaţi în depunerea documentelor necesare la Comisia de titluri şi operaţiuni financiare (Securities and Exchange Commission) sau a altor documente care trebuie depuse conform legii sau de corespondenţa cu comunitatea de afaceri şi financiară. nu greşim cu nimic”.

sunteţi încurajaţi cu tărie să aduceţi această chestiune în atenţia superiorului sau departamentului resurse umane. statutul de veteran. discriminatoare. iar săptămâna trecută am observat comentarii făcute de un fost angajat. cât eu sunt plecat din oraş. stocate sau transmise folosind resursele de tehnologie a informaţiei aparţinând companiei şi. • Provocarea sau favorizarea breşelor de securitate sau întreruperea comunicării în reţea şi/sau dezvăluirea inadecvată a numelui de utilizator şi parolei sau acordarea permisiunii altor persoane de a folosi numele de utilizator şi parola dvs. Totuşi. software şi serviciile personale ale unui angajat sau ale unui terţ. calomniatoare. puteţi proteja mai bine datele companiei de utilizatorii neautorizaţi schimbându-vă periodic parola. Î: R: Î: R: Vizitez deseori bloguri când mă relaxez acasă. membrii familiei nu trebuie să folosească laptopul dvs. handicapul şi oricare alte caracteristici protejate prin lege. din orice motiv. la latitudinea companiei şi potrivit cu legislaţia în vigoare. accesa şi analiza toate resursele de tehnologie a informaţiei ale companiei în circumstanţele corespunzătoare. atât timp cât nu încălcaţi instrucţiunile companiei privind folosirea resurselor de tehnologie a informaţiei şi a mediilor de socializare şi nu divulgaţi informaţiile confidenţiale sau private ale companiei. resursele de tehnologie a informaţiei Colgate includ dotările hardware. de serviciu în scop personal. sunt interzise următoarele scopuri de utilizare: • Mesaje de hărţuire. Pot să răspund la aceste comentarii? Nu puteţi să răspundeţi la comentarii în numele companiei. De asemenea. nu se recomandă să vă lipiţi pe computer nume de utilizator sau parole ori să le ţineţi în geanta laptopului. Resursele de tehnologie a informaţiei Colgate. vârsta. etnia. genul. Colgate-palmolive company 13 . jignitoare. inclusiv cele care vizează în mod jignitor rasa. aveţi libertatea de a răspunde la nivel personal. Exceptându-se limitările impuse de legile aplicabile.În plus. care îşi descria într-o manieră pronunţat negativă experienţa în cadrul companiei noastre. În plus. Colgate îşi rezervă dreptul de a monitoriza. culoarea. Acest lucru m-a supărat foarte tare. În plus. Angajaţii nu trebuie să se aştepte la intimitate în ce priveşte informaţiile de afaceri sau personale. excepţie făcând scopurile personale limitate şi corespunzătoare. include mediile de socializare vizitate prin intermediul resurselor de tehnologie a informaţiei aparţinând companiei. starea civilă. frauduloase sau ameninţătoare. cetăţenia. originea naţională. mai puţin atunci când acest lucru este interzis prin lege. precum şi mediile de socializare trebuie folosite într-o manieră respectuoasă şi profesionistă în scopul activităţilor Colgate. Nu trebuie să divulgaţi nimănui aceste informaţii. De asemenea. Numele de utilizator şi parolele contribuie la păstrarea securităţii resurselor noastre de tehnologie a informaţiei. religia. Dreptul companiei de a monitoriza. în măsura în care acestea sunt folosite pentru a accesa resursele de tehnologie a informaţiei Colgate sau pentru a interacţiona cu acestea. • Distribuirea neautorizată a informaţiilor confidenţiale sau a secretelor comerciale ale Colgate sau discutarea neautorizată a activităţii ori a proceselor interne ale companiei pe orice site extern. • Orice altă utilizare interzisă prin instrucţiunile privind practicile de afaceri ale companiei sau prin instrucţiunile de folosire a resurselor de tehnologie a informaţiei şi a mediilor de socializare. Colgate îşi rezervă dreptul de a limita sau anula accesul sau folosirea de către orice utilizator a resurselor sale de tehnologie a informaţiei oricând. De asemenea. identitatea sexuală. accesa şi analiza toate resursele de tehnologie a informaţiei ale companiei se extinde atât asupra informaţiilor comerciale. Este în regulă să le dau numele utilizator şi parola? Nu. cu sau fără înştiinţare prealabilă. de asemenea. cât şi asupra celor personale create. Eu şi fiica mea folosim uneori laptopul meu de serviciu pentru a intra pe internet. Ea m-a întrebat recent dacă poate să-mi folosească computerul împreună cu o prietenă în acest weekend.

cu experienţă şi divers. a experienţei internaţionale. care reflectă cultura companiei Colgate în general şi ajută consiliul să joace un rol activ în dezvoltarea şi dirijarea strategiei operaţionale a companiei. în primul rând. Fiind una dintre primele companii din domeniu care a adoptat. Pentru mai multe detalii despre programul de guvernanţă corporatistă al companiei Colgate. Nu există funcţii de administrator ale căror atribuţii să se suprapună. în mod oficial. administratorii Colgate intră des în contact direct cu conducerea companiei. îndrumare şi conducere esenţiale pentru menţinerea succesului companiei noastre. din administratori independenţi. din afara companiei. educaţie şi servicii publice. Politica societăţii Colgate este de a avea un consiliu de administraţie format. Independenţa promovează integritatea şi responsabilitatea. Între întâlnirile ordinare ale consiliului. împreună.RELAŢIONAREA CU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Este un privilegiu să avem un consiliu de administraţie format din persoane remarcabile care ne oferă asistenţă. comisii responsabile cu probleme de audit. Atât în interiorul cât şi în afara sălii de consiliu. Promovăm o comunicare directă şi deschisă cu consiliul. Consiliul companiei Colgate s-a dovedit un lider în susţinerea iniţiativelor guvernanţei corporatiste. inclusiv juridică. Datorită experienţei lor reunite în afaceri. compania Colgate a pus la punct practici de guvernanţă corporatistă excelente în ultimele două decenii. cât şi la întâlniri mai puţin oficiale şi. au discuţii dinamice şi sincere despre diverse subiecte legate de activitatea companiei. iar politica societăţii prevede că niciunul dintre administratorii independenţi nu primeşte de la companie niciun onorariu pentru consultanţă. valorilor etice şi morale şi diversităţii. Responsabilii cu vechime care deţin funcţii cheie participă periodic atât la întâlnirile consiliului alături de administratori. administratorii sunt invitaţi să ia legătura cu responsabilii cu vechime dacă au întrebări sau sugestii şi. un cod de conduită care să guverneze toate activităţile sale şi a formulat regulamente interne pentru consiliu şi comisiile sale. consiliul nostru de administraţie asigură o supraveghere eficientă a activităţii companiei. remunerare şi guvernanţă. Toţi administratorii care fac parte din comisiile consiliului. realizărilor academice. deseori o şi fac. Susţinem importanţa unei excelente guvernanţe corporatiste. practici îmbunătăţite şi rafinate permanent. vă rugăm să consultaţi „instrucţiunile consiliului de administraţie al Colgate-Palmolive privind cele mai importante probleme legate de guvernanţa corporatistă” disponibile pe site-ul web al companiei. sunt independenţi. 14 CODUL DE CONDUITĂ . Consiliul companiei Colgate se află în centrul acestor politici şi are convingerea fermă că o guvernanţă corporatistă de bună calitate inspiră şi ajută în mare măsură succesul nostru în afaceri pe termen lung. Avem un consiliu de administraţie independent. sau altfel de onorarii neasociate cu funcţia de administrator. Atmosfera creată este una de transparenţă şi deschidere.

nu uitaţi că este permis să acceptaţi un singur cadou cu valoare modică. acceptarea cadoului trebuie raportată la organizaţia juridică globală. Astfel. sau cadourile cu valoare pur modică. Acordăm aceeaşi atenţie şi aplicăm acelaşi tratament tuturor potenţialilor furnizori. trebuie să contactaţi organizaţia juridică globală sau departamentul de etică şi conformitate globală pentru aprobare înainte de a face acest lucru. nu puteţi oferi sau furniza angajaţilor guvernamentali niciun fel de cadouri. mită sau alte plăţi asemănătoare. De asemenea. Nu facem favoruri personale clienţilor sub formă de preţuri preferenţiale. Codul de conduită Colgate pentru furnizori este disponibil în mai multe limbi pe site-ul web al companiei. atunci când desfăşurăm activităţi de achiziţie. asistenţă de marketing sau altele. Deciziile sunt bazate pe criterii obiective cum ar fi preţul şi calitatea precum şi seriozitatea şi integritatea comerciantului. În general. locale sau străine care sunt diferite de cele pentru relaţiile cu societăţile neguvernamentale. Dacă intenţionaţi să oferiţi sau să primiţi un cadou. aplicăm acelaşi tratament profesional tuturor clienţilor. Relaţiile cu clienţii şi furnizorii sunt detaliate în secţiunea din cod care se ocupă de responsabilităţile reglementate de legile privind concurenţa/„legile antitrust”. În plus. inclusiv mese sau călătorii. Este esenţial să ne menţinem reputaţia de onestitate şi relaţii corecte cu aceste grupuri.RELAŢIONAREA CU ALTE SOCIETĂŢI Fiecare este responsabil de imaginea pe care şi-o formează despre noi furnizorii şi clienţii. nu aranjaţi sau acceptaţi un cadou. o plată sau alt beneficiu a cărui valoare este mai mult decât modică în numele unei rude apropiate din partea niciunei persoane cu care compania are o relaţie de afaceri existentă sau cu care ar dori să stabilească o relaţie de afaceri. cadouri promoţionale. Întreţinem relaţii etice cu furnizorii şi clienţii. la secţiunea „Work With Us” („Lucraţi cu noi”) pentru furnizori. se află onestitatea. gratuităţi sau obiecte de valoare. în caz contrar existând posibilitatea de a sista relaţiile de afaceri cu Colgate-palmolive company 15 . Dacă refuzul primirii unui anumit cadou care ar putea să depăşească o valoare modică ar putea pune compania într-o situaţie delicată. La baza unor relaţii solide şi de durată cu clienţii şi furnizorii. statale. Este strict interzisă oferirea sau primirea de comisioane ascunse. plăţi sau alte beneficii personale pentru a influenţa sau care ar putea să pară că influenţează o decizie de afaceri. care va contribui la stabilirea modalităţii corespunzătoare de a dispune de acel cadou. Nu oferim şi nu acceptăm cadouri inadecvate. Respectaţi următoarea regulă: nu acceptaţi niciodată un cadou sau un serviciu dacă acesta vă va compromite sau ar putea să dea impresia că vă compromite. Aici nu sunt incluse activităţile ocazionale de divertisment în scop de afaceri. ne privim furnizorii ca pe nişte parteneri şi ni se pare firesc ca ei să realizeze un profit rezonabil. Este inacceptabil să oferiţi sau să primiţi cadouri. este să asigurăm continuitatea şi seriozitatea surselor de aprovizionare. Furnizorii şi distribuitorii Colgate trebuie să fie informaţi întotdeauna cu privire la cerinţa de a respecta codul atunci când lucrează cu noi. dintr-o singură sursă. o dată într-un an calendaristic. Trebuie să ştiţi că există reguli speciale care guvernează comportamentul corect în relaţiile cu autorităţile federale. Obiectivul nostru. care pot fi oferite la schimb. o plată sau alt beneficiu a cărui valoare este mai mult decât modică (50 dolari SUA). decât în cazul în care aţi primit aprobarea organizaţiei juridice globale în prealabil.

vă rugăm să consultaţi „Instrucţiunile companiei Colgate-Palmolive privind protejarea informaţiilor private ale companiei şi respectarea informaţiilor private ale altor entităţi“ care se găsesc în instrucţiunile pentru practicile de afaceri ale companiei. Am considerat că ar fi util pentru noua mea echipă să redactez un rezumat în care să descriu tot ce-mi pot aminti despre planurile şi strategiile de afaceri ale fostului meu angajator. un hotel local la care închiriez deseori camere mi-a oferit un weekend gratuit pentru aniversarea căsătoriei mele. Pot să accept? Nu. Acceptarea ofertei ar face să fie dificil să păreţi imparţial când veţi face rezervări viitoare la hotel. 16 CODUL DE CONDUITĂ . fac aranjamentele pentru numeroase întruniri profesionale. Chiar şi aparenţa unui astfel de conflict de interese este necorespunzătoare şi trebuie evitată prin refuzarea politicoasă a ofertei. Acesta este un punct deosebit de important în cazul în care sunteţi în posesia unor secrete comerciale sau informaţii private ale unui fost angajator. Pentru mai multe informaţii despre protejarea informaţiilor altor entităţi. trebuie să respectăm şi să urmăm politicile clienţilor sau furnizorilor. descoperire sau idee. Î: R: Am plecat recent de la o companie concurentă şi m-am angajat la Colgate. Politica societăţii Colgate este de a nu încălca. către departamentul de relaţii cu consumatorii de unde lucraţi. în măsura în care acestea nu contrazic politicile noastre. adresaţi-vă organizaţiei juridice globale. De asemenea. descoperire sau idee pe care am dori să o aplicăm la unul dintre produsele companiei. Dacă aveţi întrebări legate de acest domeniu. Acum. Respectăm secretele comerciale şi informaţiile confidenţiale ale celorlalţi. mai ales în situaţiile în care propriile noastre acţiuni sau cele ale consultanţilor noştri au avut deja ca rezultat aceeaşi invenţie. pentru a fi gestionate conform procedurilor companiei. drepturile de proprietate intelectuală valabile şi aplicabile ale celorlalţi. probabil. iar dacă vi se cere vreodată să faceţi acest lucru. Î: R: Ca parte a atribuţiunilor mele de serviciu. Nu permiteţi celor din afară să vă dezvăluie detalii despre invenţia. În cazul în care cineva din afara companiei vă prezintă o invenţie. organizaţiei juridice globale sau departamentului de etică şi conformitate globală. politica noastră este de a respecta secretele comerciale sau informaţiile private ale celorlalţi. Toate ideile care v-au fost prezentate fără a le fi solicitat trebuie redirecţionate. Nu trebuie să divulgaţi nicio informaţie care nu este publică şi la care aţi avut acces cât timp aţi lucrat pentru un concurent. Este un gest foarte frumos. În plus. călătorii şi congrese. trebuie să raportaţi imediat situaţia la nivelul de conducere următor.aceştia. Este corect de procedat astfel? Ar fi foarte lipsit de etică şi. departamentului resurse umane. în mod conştient. ilegal să împărtăşiţi informaţiile confidenţiale sau private ale fostului angajator. fără a le analiza. este important să protejaţi compania de orice acuzaţii de încălcare sau cereri de daune băneşti. descoperirea sau noua lor idee.

de asemenea. religie.RELAŢIONAREA CU CONSUMATORII Ne-am clădit reputaţia pe calitatea şi siguranţa produselor noastre. Pe lângă deservirea a miliarde de oameni de pe pieţele unde ne desfăşurăm activitatea. origine etnică. în permanenţă. Suntem receptivi faţă de consumatori. Publicitatea trebuie. nevoile exprimate de oameni şi să ne folosim creativitatea pentru a satisface aceste cerinţe în perpetuă schimbare. Ne putem atinge obiectivele în mod optim şi putem satisface nevoile consumatorilor urmând un program coerent. Produsele vândute de Colgate nu trebuie să îndeplinească doar standardele de siguranţă impuse de lege ci. Unul dintre cele mai importante aspecte ale activităţii noastre este publicitatea. culoare. în acelaşi timp. statut de veteran. corectă şi să reflecte realitatea. Considerăm. în calitate de angajaţi ai Colgate. trebuie să ne străduim în mod constant să fabricăm produsele în modul cel mai eficient posibil. stare civilă. Avem cele mai înalte standarde pentru produsele noastre. trebuie să îndeplinească standardele mult mai stricte. siguranţa şi bunăstarea consumatorilor sunt preocupările noastre cele mai importante şi. handicap sau orice altă caracteristică protejată de lege. identitate sexuală. că părerile. Publicitatea noastră reflectă realitatea. abordăm problema cu promptitudine. Suntem conştienţi de importanţa anticipării necesităţilor şi a receptivităţii faţă de necesităţile şi preferinţele consumatorilor legate de produsele noastre. corect şi receptiv de comunicare cu consumatorii. Angajamentul nostru faţă de calitate şi siguranţă este esenţial pentru dezvoltarea continuă şi succesul companiei noastre. vă revine responsabilitatea să raportaţi imediat conducătorului unităţii în care lucraţi orice probleme legate de calitatea sau siguranţa unui produs. orientare sexuală. să nu inducă în eroare şi să fie mereu conformă cu legile în vigoare. dar. folosire necorespunzătoare sau contrafacere a produselor. astfel încât să şi le poată permite un număr maxim de consumatori. de încrederea şi bunăvoinţa acestora. Colgate-palmolive company 17 . Publicitatea trebuie să fie creativă şi competitivă. politeţe şi corectitudine şi facem toate eforturile posibile pentru a păstra sau recâştiga bunăvoinţa consumatorului şi pentru a-l convinge astfel să achiziţioneze în continuare produsele Colgate. Facem eforturi pentru a ne asigura consumatorii că pot avea încredere în produsele Colgate datorită fiabilităţii. Publicitatea creează mai mult decât o imagine de produs. impuse chiar de compania noastră. Nevoile consumatorilor sunt în continuă schimbare. de asemenea. calităţii şi performanţelor deosebite ale acestora. preocupările şi întrebările pe care consumatorii le adresează companiei în legătură cu produsele noastre constituie importante surse de informaţie. Participăm la programe care acordă asistenţă promptă consumatorilor în cazul suspiciunilor de alterare. Când un consumator îşi exprimă nemulţumirea. gen. succesul nostru depinde de gradul de satisfacţie al consumatorilor. Sănătatea. vârstă. fiabilitate şi încredere. trebuie să ascultăm. Deoarece activitatea noastră se bazează pe produse de consum. cetăţenie. Contribuie la construirea unei reputaţii de seriozitate. să evite orice fel de încadrare a persoanelor în stereotipuri bazate pe factori de rasă. de multe ori. origine naţională.

Corectitudinea comercială implică: • Conformarea strictă la cerinţele legale locale privind contrafacerea mărcilor comerciale şi concurenţa neloială. mărcilor comerciale şi design-ului respectăm standarde de corectitudine comercială. temelor publicitare şi graficii binecunoscute şi folosite de societăţi multinaţionale şi concurenţi regionali din afara localităţii în care vă aflaţi. astfel încât produsele noastre să aibă succes datorită calităţii lor şi reputaţiei noastre şi nu prin imitaţie sau profitând de bunăvoinţa concurenţei. sloganurilor. utilizarea şi selectarea publicităţii. • Evitarea copierii mărcilor comerciale. Pentru conceperea. care pot avea efecte negative asupra reputaţiei sau produselor companiei. ne alegem cu grijă forma de mass-media în care apar mesajele noastre publicitare. 18 CODUL DE CONDUITĂ .În plus. în general. violent sau antisocial excesiv sau gratuit sau. Nu permitem difuzarea reclamelor noastre în emisiuni de televiziune sau alte forme de mass-media cu conţinut sexual. consultaţi „instrucţiunile de publicitate ale companiei Colgate-Palmolive” şi „Declaraţia privind politica de amplasare a publicităţii companiei Colgate-Palmolive” din instrucţiunile pentru practicile de afaceri ale companiei. Pentru o discuţie mai detaliată pe marginea instrucţiunilor referitoare la publicitate ale companiei.

Legile privind concurenţa impun. Este important să nu uităm că o înţelegere ilegală nu înseamnă neapărat un document oficial sau un document scris în general. Colgate-palmolive company 19 . Ori de câte ori planificaţi o acţiune şi vi se pare că ar putea ridica probleme conform legilor privind concurenţa. Consecinţele pe care le poate avea refuzul de a respecta legile privind concurenţa asupra companiei Colgate şi a angajaţilor săi sunt foarte grave. înţelegerea nu trebuie necesarmente pusă în practică cu succes pentru a fi ilegală. şi alegerea produselor pe care le va fabrica şi cantităţile pe care le va vinde. termeni şi condiţii de vânzare sau de a le limita în mod necorespunzător dreptul de a-şi desfăşura activitatea independent constituie o încălcare a legilor privind concurenţa. Avem responsabilitatea de a înţelege legile din locurile în care ne desfăşurăm activitatea şi de a cere îndrumări din partea juriştilor unităţii sau din partea organizaţiei juridice globale. stat şi localitate în care compania Colgate desfăşoară operaţiuni. astfel încât terenul pe care are loc jocul concurenţei să fie deschis şi corect pentru toţi. adresaţi-vă întotdeauna organizaţiei juridice globale. respectiv cererea şi oferta. înţelegeri care se pot dovedi a fi în detrimentul concurenţei. după cum este necesar. toţi angajaţii se conformează. Colgate trebuie să acţioneze independent în activităţile sale comerciale: stabilirea preţurilor. Poate însemna şi o înţelegere verbală sau dedusă dintr-un anumit comportament operaţional sau din comentariile cuprinse în anumite documente. legile privind concurenţa protejează companiile de gesturi ostile sau incorecte din partea companiilor dominante. produse noi şi servicii mai bune şi nu modificând echilibrul forţelor din piaţă. de asemenea. În cele mai multe ţări. se pot intenta procese civile pentru obţinerea de daune şi acoperirea cheltuielilor de judecată. Nu există conformitate fără independenţă. Politica noastră este să nu ne oprim la litera legii ci să ne conformăm spiritului acesteia. reducerilor de preţuri. Practic toate ţările au pus în vigoare legi privind concurenţa. în totalitate. De câte ori aveţi o îndoială.RELAŢIONAREA CU GUVERNUL ŞI CU LEGISLAŢIA Respectăm toate legile care se aplică activităţilor companiei Colgate. Trebuie să urmăm litera şi spiritul legilor aplicabile. Considerăm că compania noastră funcţionează cel mai bine pe o piaţă concurenţială. Scopul legilor privind concurenţa este de a proteja procesul de concurenţă în beneficiul consumatorilor. Legile privind concurenţa urmăresc ca societăţile să intre în concurenţă pentru a obţine oportunităţi comerciale oferind preţuri mai mici. anumite limitări ale relaţiilor cu clienţii şi distribuitorii. De asemenea. Conform politicii Colgate. Respectăm legile privind concurenţa/legile antitrust. legilor privind concurenţa (denumite „legi antitrust” în Statele Unite) din fiecare ţară. distribuitorilor şi furnizorilor. chiar dacă nu se începe urmărirea penală. orice încercare de a-i priva pe clienţi sau distribuitori de libertatea de a-şi stabili preţuri. De asemenea. În plus. Încălcarea anumitor legi privind concurenţa poate avea ca urmare amenzi sau chiar închisoarea pentru persoanele implicate şi amenzi şi mai usturătoare pentru companie. consultaţi „instrucţiunile internaţionale ale companiei Colgate-Palmolive privind concurenţa” din cadrul instrucţiunilor pentru practicile în afaceri ale companiei. selectarea clienţilor. Pentru mai multe informaţii despre subiectele concurenţă/„antitrust”. Legile privind concurenţa din întreaga lume interzic înţelegerile între concurenţii existenţi sau potenţiali. promoţiilor şi termenilor de vânzare şi de cumpărare. Colgate sprijină obiectivele legilor privind concurenţa. trebuie să vă adresaţi organizaţiei juridice globale.

deoarece astfel de întruniri pot da naştere la motive de îngrijorare referitoare la legile antitrust. În plus. posibile achiziţii. • Este interzis să discutaţi astfel de informaţii fără caracter public cu persoane din cadrul Colgate. renunţări la investiţii sau finanţări. În cazul în care aveţi incertitudini dacă anumite informaţii sunt „esenţiale” sau dacă au fost date publicităţii în mod adecvat. • Este interzis să dezvăluiţi aceste informaţii fără caracter public unor persoane din afara companiei Colgate. sub incidenţa legislaţiei valorilor mobiliare aplicabile şi a politicii companiei: • Este interzis să tranzacţionaţi. Dacă aceste informaţii fără caracter public ar putea fi considerate „esenţiale”. este necesar să contactaţi organizaţia juridică globală şi să nu vă implicaţi în tranzacţionarea valorilor mobiliare în cauză sau în dezvăluirea acestor informaţii până când nu vi s-a adus la cunoştinţă că acestea nu sunt esenţiale sau că au fost date publicităţii şi că au fost absorbite. informaţii care nu sunt cunoscute de către public („fără caracter public”) cum ar fi rezultate financiare sau operaţionale. s-a bazat pe informaţii privilegiate. aţi putea deţine informaţii despre Colgate sau despre alte companii cotate la bursă cu care Colgate este în relaţii de afaceri ori negociază. atunci. Informaţiile sunt considerate a nu avea un caracter public până când nu au fost aduse la cunoştinţa opiniei publice în mod adecvat. persoana pe care aţi sfătui-o ar putea să încalce şi ea legea dacă ar şti că recomandarea dvs. obligaţiuni sau alte valori mobiliare ale oricărei societăţi implicate înainte ca informaţiile fără caracter public să fie date publicităţii şi pe o perioadă de timp rezonabilă ulterior acestui moment. Respectăm legislaţia care guvernează valorile mobiliare. în nume propriu sau al unei alte persoane. Pot să particip în condiţiile în care îmi ţin identitatea secretă? Nu. obligaţiuni sau alte valori mobiliare emise de companie (Colgate sau o altă companie) la care se referă informaţiile esenţiale fără caracter public. Aş vrea să particip la întrunirea respectivă.Î: R: O cunoştinţă din mediul profesional mi-a vorbit despre o întrunire organizată de unul dintre concurenţii noştri direcţi în timpul unui congres al stomatologilor. Este recomandat ca angajaţii Colgate care cunosc informaţii fără caracter public despre Colgate să depună toate eforturile pentru a menţine confidenţialitatea acestora şi este interzis ca aceştia să tranzacţioneze acţiuni. CODUL DE CONDUITĂ . Ocazional. obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestor informaţii fără caracter public va continua până la momentul în care respectivele informaţii au fost date publicităţii în mod adecvat. acţiuni. planuri de marketing sau introduceri de produse noi. De asemenea. trebuie să vă consultaţi cu organizaţia juridică globală înainte de a participa la orice întrunire cu un concurent. să tranzacţioneze acţiuni. adică informaţii pe care un investitor prudent le-ar lua în considerare în momentul în care ar lua hotărârea de a investi. • Este interzis să încurajaţi sau să determinaţi alte persoane ca. Î: R: 20 Îmi dau seama că nu pot cumpăra acţiuni ale companiei pe baza informaţiilor privilegiate. obligaţiuni sau alte valori mobiliare ale acestor societăţi. Această interdicţie se aplică şi exercitării opţiunilor legate de acţiuni şi deciziilor de a investi în acţiuni Colgate sau de a le folosi în cadrul planurilor de beneficii ale companiei. Nu este niciodată corect să vă ascundeţi identitatea pentru a obţine informaţii despre un concurent. pe baza acestor informaţii fără caracter public. dar îmi pot sfătui o rudă sau un prieten să o facă? Nu. dar mă tem că nu voi fi lăsat să intru dacă se va şti că sunt de la o companie concurentă. obligaţiuni sau alte valori mobiliare Colgate sau acţiuni. ceea ce înseamnă că respectivele informaţii au fost date publicităţii şi s-a scurs perioada de timp necesară pentru ca piaţa valorilor mobiliare să le absoarbă. exact ca şi atunci când aţi cumpăra personal acţiunile. Dacă părăsiţi compania Colgate. Aţi încălca legile privind tranzacţiile pe baza informaţiilor privilegiate. cu excepţia cazului în care acestea trebuie să ştie respectivele informaţii.

nu trebuie să încercaţi să influenţaţi discernământul sau conduita niciunei terţe părţi cu care aţi putea desfăşura activităţi ale companiei prin promisiuni de cadouri sau alte beneficii şi prin niciun alt stimulent ilegal.com. Colgate este înscrisă în mai multe asociaţii comerciale şi de profil din Statele Unite unde plăteşte contribuţii anuale. Fiecare dintre angajaţii Colgate are libertatea să sprijine. cât şi cele în natură. anumite legi legate de activitatea de lobby pot impune înregistrarea companiei şi/sau a reprezentanţilor acesteia şi raportarea în calitate de entităţi implicate în activităţi de lobby dacă un angajat Colgate comunică cu un angajat guvernamental în scopul influenţării unor modificări legislative sau a altor acţiuni oficiale. mai ales în cazul declaraţiilor sub prestare de jurământ. cadou sau alt lucru de valoare reprezentanţilor unui guvern străin.Nu facem contribuţii politice. direct sau indirect. de stat sau local. decât dacă acest lucru a fost aprobat în avans de organizaţia juridică globală ca fiind legal conform legilor SUA şi altor legi aplicabile. Colgate nu-şi va asuma răspunderea şi nicio obligaţie legată de sprijinul acordat în nume propriu. candidaţii sau partidele dorite.ColgatePalmolive. Relaţionăm în mod etic cu ceilalţi. Angajamentul Colgate de a relaţiona în mod etic şi legal cu guvernele este aplicabil oriunde în lume. Ca urmare. sprijinul acordat în nume propriu nu va avea drept scop facilitarea obţinerii sau a menţinerii unor oportunităţi comerciale de către Colgate sau de una dintre societăţile afiliate acesteia. direct sau indirect. Vă rugăm să adresaţi organizaţiei juridice globale orice întrebare legată de contribuţiile în natură. Pentru mai multe detalii consultaţi politica privind sprijinul politic. Pentru a ne putea asigura că aceste asociaţii comerciale nu folosesc nicio parte din contribuţiile Colgate în scop politic. Sprijinul politic înseamnă atât contribuţiile directe (mai precis în bani). direct sau indirect. politica noastră cere ca exceptând taxele specificate prin lege (de exemplu taxele obligatorii pentru permise sau licenţe). poate expune compania şi pe angajaţii acesteia la pedepse severe. În plus. partid politic dintr-un stat străin sau reprezentant al unui partid sau candidat oficial al acestuia la o funcţie politică dintr-o ţară străină) pentru a determina respectiva persoană să influenţeze orice lege sau decizie a autorităţilor guvernamentale sau pentru a sprijini compania în vederea obţinerii sau a menţinerii unor oportunităţi comerciale. Legea S. în Statele Unite sau în afara graniţelor acestora. a oricărui sprijin pe care un angajat al Colgate sau o persoană asociată cu compania (inclusiv persoanele din exterior implicate în activitatea de lobby). Persoana în cauză va fi responsabilă şi va suporta întru totul sprijinul acordat în nume propriu. în numerar sau nu. Este interzisă compensarea sau rambursarea de către companie. Este interzisă folosirea fondurilor sau a activelor companiei pentru sprijinirea oricărui partid sau candidat politic. Falsul. Pentru a vă asigura că nu încălcaţi acest standard. responsabilul-şef pe probleme de etică şi conformitate al Colgate informează anual asociaţiile comerciale americane cu privire la politica noastră ce interzice astfel de contribuţii şi cere ca fiecare asociaţie comercială să participe la un proces de certificare anuală. oricărui reprezentant al unui guvern străin (adică angajat al unui guvern.U. În plus. cu bună ştiinţă şi rea voinţă. munca de voluntariat depusă de angajaţii Colgate în timpul programului obişnuit de lucru şi folosirea dotărilor companiei Colgate pentru colectare de fonduri sau în scopuri politice. care poate fi găsită la secţiunea Governance (Guvernanţă) pe site-ul web www. trebuie să aduceţi acest lucru la cunoştinţa organizaţiei juridice globale. Politica noastră. Fiţi întotdeauna direcţi şi cinstiţi în relaţia şi comunicarea cu angajaţii guvernamentali. prin intermediul terţilor. în nume propriu. contribuţia cu produse.A privitoare la practicile de corupţie internaţională (FCPA – Foreign Corrupt Practices Act) şi alte legi similare anti-mită din lumea întreagă interzic angajaţilor noştri sau reprezentanţilor acestora să dea sau să ofere bani sau orice lucru de valoare. intenţionează să-l acorde sau l-a acordat unei activităţi politice. să nu se ofere nicio plată şi nicio acţiune de divertisment. în declaraţiile făcute către angajaţii guvernamentali (verbal sau în scris). La fel ca majoritatea societăţilor multinaţionale. Politica noastră prevede că angajaţii Colgate trebuie să se conformeze integral tuturor legilor anti-mită aplicabile la nivel mondial şi să nu se angajeze în niciun act de mituire. Contribuţiile în natură includ cumpărarea de bilete în scopul colectării de fonduri. sub orice formă. la nivel federal. Dacă vă implicaţi în orice astfel de activitate. Colgate-palmolive company 21 .

Reţineţi întotdeauna că politica noastră şi legile locale interzic mituirea oricui în desfăşurarea activităţii companiei.U.A.com > C-P Sites > Legal and Regulatory sau contactaţi-vă coordonatorul local al documentelor (unde este cazul). Contactaţi imediat organizaţia juridică globală dacă ştiţi despre sau vi se aduce la cunoştinţă existenţa unei citaţii. unui litigiu sau unei citaţii. Este interzis să distrugeţi sau să modificaţi aceste documente. stomatologii. a unui litigiu sau a unei investigaţii iminente din partea autorităţilor guvernamentale. compania se conformează integral tuturor legilor aplicabile.. Ne conformăm tuturor legilor şi reglementărilor legate de gestionarea evidenţelor companiei (inclusiv documente fizice şi date electronice). legile interzic exportul către anumite ţări şi majoritatea celorlalte tipuri de tranzacţii cu acestea. pentru companie şi pentru dvs. adică mituirea comercială. În desfăşurarea activităţilor sale pe teritoriul şi în afara ţării. Aceste legi impun restricţii cu privire la tipurile de produse şi la modalitatea în care acestea pot fi importate în Statele Unite.A.A. consultaţi „instrucţiunile ColgatePalmolive legate de Legea S.U. Pentru detalii suplimentare legate de politica noastră în aceste domenii.Pe lângă funcţionarii guvernamentali cunoscuţi sau obişnuiţi. inclusiv pedepse civile şi/sau penale. În cazul în care aveţi cunoştinţă despre un astfel de conflict. este recomandat să vă informaţi superiorul şi să vă adresaţi organizaţiei juridice globale.U. privitoare la practicile de corupţie internaţională” şi „instrucţiunile Colgate-Palmolive cu privire la relaţiile comerciale cu instituţiile guvernamentale. contactaţi organizaţia juridică globală înainte de a-l elimina. pot apărea conflicte între legile unei anumite ţări şi legile Statelor Unite sau politicile companiei. Pentru îndrumare detaliată legată de aceste legi şi de ţările cărora le aparţin.A. indiferent dacă este vorba despre un reprezentant guvernamental sau o persoană privată. medicii şi angajaţii din mass-media de stat. este de asemenea interzisă. 22 CODUL DE CONDUITĂ . Î: R: Înţeleg că există legi care interzic mituirea reprezentanţilor guvernamentali. reţineţi că în unele ţări. la adresa OurColgate. Angajaţii Colgate trebuie să desfăşoare activităţile companiei în aşa fel încât să respecte întru totul legislaţia ţărilor în care lucrează; totuşi. aveţi obligaţia să păstraţi toate documentele care pot avea legătură cu citaţia. personal. a se vedea „instrucţiunile Colgate-Palmolive legate de activităţile comerciale internaţionale”. Respectăm reglementările comerţului internaţional. indiferent de cerinţele programului de păstrare a documentelor. Evidenţele noastre sunt gestionate în conformitate cu legea. în rândul lucrătorilor guvernamentali se pot include profesorii universitari. veterinarii. uneori. care sunt relevante pentru litigiu sau care pot face obiectul investigaţiei. De asemenea. Cooperarea cu sau participarea la boicotul organizat de alte ţări împotriva unor state care nu sunt supuse unui asemenea boicot din partea S.U. mai ales legislaţiei S. având în vedere că distrugerea lor în condiţii inadecvate poate atrage consecinţe grave. Aceste legi sunt la fel de importante şi strict aplicate ca şi cele care interzic mituirea reprezentanţilor şi angajaţilor guvernamentali. privind importurile. Legea interzice şi mituirea persoanelor care nu sunt reprezentanţi guvernamentali? Există legi anti-mită care interzic mituirea la nivelul entităţilor comerciale private. În cazul în care aveţi invcertitudini dacă un anumit document face obiectul unei investigaţii. Î: R: Cum stabilesc cât timp trebuie să păstrez evidenţele companiei şi când le pot elimina? Consultaţi site-ul intranet al companiei privind gestionarea evidenţelor. profesorii din şcoli. exporturile şi activităţile comerciale desfăşurate cu entităţi care nu funcţionează pe teritoriul S. care sunt incluse în instrucţiunile privind practicile în afaceri ale companiei. În acest caz.” care sunt incluse în instrucţiunile privind practicile de afaceri ale companiei.

Colgate are convingerea că investind în copii azi vom avea cu toţii de câştigat în viitor. iar orice încălcare a principiilor companiei care i se aduce la cunoştinţă va atrage încetarea imediată a relaţiei comerciale. pedepsele corporale. Facem dovada angajamentului nostru faţă de respectarea drepturilor universale ale omului. De aceea. Colgate se opune folosirii ilegale a copiilor ca forţă de muncă. compania îşi vinde produsele în peste 200 de ţări. asemenea oricărui alt cetăţean. Acordăm o atenţie deosebită tinerilor şi mai ales educării acestora. aservirea împotriva voinţei sau alte forme de abuz. Uneori. pot apărea probleme care ne afectează activităţile. în vederea susţinerii scopurilor şi a nevoilor noastre în afaceri. educaţia şi bunăstarea comunităţii. iniţiativele de mentorat. abuzarea femeilor. În plus. cum ar fi exploatarea copiilor. Ne opunem practicilor de lucru în condiţii de exploatare. în timpul liber. În urma unei evaluări atente. inumane. avem responsabilitatea civică să sprijinim sănătatea. la activităţile caritabile locale în care doresc să se implice.RELAŢIONAREA CU SOCIETATEA Compania se străduieşte să contribuie în calitate de membru al comunităţii globale. compania sponsorizeză programele de încurajare a lecturii. compania îşi încurajează angajaţii să participe. Colaborăm cu autorităţile guvernamentale pentru rezolvarea unor probleme care ne afectează activitatea. Politica noastră este să cooperăm cu autorităţile locale şi de stat. scopul nostru este acela de a lua parte la proiecte care contribuie la dezvoltarea şi la bunăstarea comunităţii locale. rănite sau fără adăpost în caz de dezastru naţional. Colgate se angajează să respecte drepturile omului peste tot în lume. politicile companiei Colgate prevăd ca aceasta să nu lucreze cu niciun furnizor sau contractor cunoscut ca aplicând un tratament inacceptabil lucrătorilor. Cu adevărat globală în sfera de acoperire. Peste tot în lume. Suntem cetăţeni ai fiecărei localităţi în care funcţionăm şi. Printre aceste proiecte se numără participarea la acţiunile caritabile şi asumarea responsabilităţii ajutorării persoanelor nevoiaşe. exploatării acestora. De asemenea. Participăm la donaţiile şi la activităţile de voluntariat locale. precum şi oricăror alte forme de tratament inacceptabil aplicat angajaţilor. compania îşi va exprima opiniile şi va face recomandări autorităţilor guvernamentale în legătură cu anumite probleme. Compania nu acceptă nicio formă de încălcare a legii privind protecţia copiilor sau a legislaţiei muncii. În acest scop. competiţiile sportive şi alte activităţi ale tinerilor din lumea întreagă. Colgate aplică şi caută să colaboreze cu parteneri comerciali care promovează următoarele standarde: Colgate-palmolive company 23 . Aceste eforturi încurajează spiritul competitiv al tinerilor şi dorinţa lor de a-şi realiza scopurile.

• plata unui salariu care să le permită angajaţilor să-şi acopere cel puţin nevoile de bază şi oferirea posibilităţii ca aceştia să-şi îmbunătăţească deprinderile şi capacităţile.• oportunităţi egale pentru toţi angajaţii. gen. • respectarea dreptului angajaţilor la libera asociere; şi • colaborarea cu autorităţile guvernamentale şi comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea. la toate nivelurile. handicap. origine etnică. care să protejeze sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător. origine naţională. statut de veteran sau oricare altă caracteristică protejată de lege. stare civilă. 24 CODUL DE CONDUITĂ . • un mediu de lucru sigur şi sănătos. culoare. orientare sexuală. identitate sexuală. pentru îmbunătăţirea nivelului de educaţie. în ce priveşte oricare dintre termenii sau condiţiile angajării. cultural. religie. economic şi de bunăstare socială ale respectivelor comunităţi. indiferent de rasă. vârstă.

să aprobe sau să tolereze o astfel de conduită din partea unei alte persoane. În ultimii câţiva ani. precum şi politicile publice pe care acestea le reprezintă.RELAŢIONAREA CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Pentru Colgate. Pentru mai multe informaţii legate de legislaţia de mediu aplicabilă companiei şi de politicile şi procedurile corelate ale companiei. ambalare. Ştim că mai sunt multe de făcut. ajutându-ne să recrutăm şi să păstrăm cele mai mari talente. fiecare dintre noi trebuie să respecte cu stricteţe litera şi spiritul legislaţiei şi reglementărilor de mediu aplicabile. Politicile şi programele noastre de sustenabilitate sunt prezentate pe scurt în secţiunea „Living Our Values” („Punem în practică valorile noastre”) a site-ului web www. acţionarilor şi altor persoane interesate. să dispună. Colgate acordă o importanţă deosebită ideii de a-şi desfăşura activitatea în mod responsabil şi cu respect. Respectăm şi protejăm mediul înconjurător. Ne angajăm la sustenabilitate şi la responsabilitate socială. Strategia noastră curentă de reducere a impactului activităţii noastre asupra mediului va constitui o parte integrantă a procesului de fabricaţie. Într-o lume aflată într-o permanentă schimbare. Colgate consideră că sustenabilitatea este un imperativ pe termen lung în afaceri. îmbunătăţindu-ne relaţiile cu persoanele interesate şi oferind noi posibilităţi de inovaţie. Aceasta îşi are rădăcinile în valorile Colgate: grija. Aceste eforturi au condus la sporirea eficienţei şi a avantajelor financiare ale companiei. Prin urmare. În plus. Această abordare integrată ne-a întărit iniţiativele de sustenabilitate şi responsabilitate socială şi performanţa în activitate. acest angajament a însufleţit şi implicat angajaţii Colgate din lumea întreagă. esenţial pentru succesul companiei. inclusă în instrucţiunile privind practicile în afaceri ale companiei. promovând. Nicio persoană şi niciun director al companiei nu are autoritatea să adopte o conduită care nu respectă această politică. Colgate-palmolive company 25 . bunăstarea generaţiilor viitoare. este important să avem un mediu înconjurător mai curat şi mai sănătos nu numai pentru că aşa trebuie ci şi datorită unei raţiuni economice clare. Promovăm comunicarea deschisă cu publicul şi căutăm să realizăm un parteneriat activ şi productiv cu comunităţile în cadrul cărora ne desfăşurăm activitatea. în acelaşi timp. inclusiv angajaţilor. Compania se angajează să protejeze mediul înconjurător. angajamentul nostru faţă de sustenabilitate şi responsabilitate socială a sporit ca urmare a integrării acestor iniţiative în operaţiunile noastre de afaceri. performanţă şi planetă. acela de a ne asigura că activitatea Colgate se extinde în mod consecvent şi responsabil şi aduce beneficii celor cărora ne adresăm. la nivel global. colaborarea globală şi îmbunătăţirea permanentă. distribuţie şi vânzare a produselor. Preocuparea noastră de a contribui la protejarea planetei se axează pe desfăşurarea activităţilor într-un mod care să nu dăuneze mediului şi care să protejeze planeta pentru generaţiile viitoare.ColgatePalmolive. Vom continua să ne informăm clienţii despre politica şi programul nostru de mediu şi să colaborăm cu liderii comunităţilor şi cu toţi cei care ne împărtăşesc angajamentul de a proteja mediul pentru generaţiile viitoare. consultaţi „Declaraţia Colgate-Palmolive cu privire la politica de sănătate profesională şi protecţie a muncii”. ne angajăm să îndeplinim obiectivul nostru global de sustenabilitate. Interesul nostru este legat de oameni. nici să autorizeze.com. Poate cel mai important dintre toate.

alcătuit. disponibile pe site-ul web al companiei. comisiei de personal şi organizare.ColgatePalmolive. în marea majoritate. consultaţi „instrucţiunile consiliului companiei Colgate-Palmolive legate de problemele majore ale guvernanţei corporatiste” şi regulamentele interne ale comisiei de audit a companiei. bursa de valori din New York şi alte organe de reglementare şi autorităţi din întreaga lume au pus în practică numeroase măsuri de „verificare şi echilibrare” menite să promoveze conduita etică a corporaţiilor. remunerare şi guvernanţă. pentru informaţii despre lansări recente de produse. În lunile dintre întâlniri. Menţinem un nivel ridicat al guvernanţei CORPORATISTE pentru a proteja valoarea investiţiei acţionarilor noştri.RELAŢIONAREA CU ACŢIONARII Ne străduim să acţionăm în interesul acţionarilor noştri şi să contribuim la sporirea valorii investiţiei acestora. auditori independenţi care au un mandat extins şi o comisie de audit independentă. în care este inclus şi acest Cod de conduită. în care este analizată evoluţia acesteia în anul anterior. inclusiv un grup intern de audit care monitorizează controalele financiare din întreaga lume. comisiei financiare. Regulamente interne ale comisiilor şi directive de guvernanţă frecvent actualizate definesc. Dezvoltăm programe de audit stricte. constituie un instrument important de protecţie a acţionarilor. www. ultimele rezultate financiare.com. din administratori independenţi şi de comisii independente care supraveghează aspectele legate de audit. le cerem angajaţilor Colgate să întreţină o comunicare deschisă şi sinceră şi un schimb liber de informaţii cu auditorii interni şi externi şi cu comisia de audit. 26 CODUL DE CONDUITĂ . integritatea şi transparenţa rapoartelor sale financiare. Pentru mai multe informaţii legate de rolurile importante ale auditorilor interni. În fiecare an. Pentru o descriere detaliată a programului de guvernanţă corporatistă al companiei. Pentru optimizarea eficienţei acestor resurse. Compania îşi asumă angajamentul pentru calitatea. acţionarii pot vizita site-ul web al companiei. în mod clar. Congresul. SEC. Ţinem actionarii la curent cu evoluţia activităţii companiei. În ultimii ani. Aici acţionarii au posibilitatea să pună întrebări conducerii superioare a companiei. pe care Colgate a adoptat-o ca practică standard cu mulţi ani în urmă. consultaţi „Regulamentul intern al comisiei de audit al companiei Colgate-Palmolive”. disponibil pe site-ul companiei. care să sporească încrederea investitorilor. Interesele acţionarilor noştri sunt deservite de un consiliu de administraţie independent. rolurile şi responsabilităţile administratorilor şi principiile de guvernanţă corporatistă ale companiei. eforturile companiei pentru sustenabilitate şi alte schimbări în activitatea companiei. independenţi şi ale comisiei de audit. Acest angajament se reflectă în politicile şi procedurile pe care compania le-a adoptat cu mult timp în urmă. Politicile şi programele de guvernanţă corporatistă ale companiei. care supraveghează aceste domenii. comisiei de desemnare şi guvernanţă corporatistă. acţionarii sunt invitaţi să participe la adunarea anuală a companiei.

Colgate-palmolive company 27 . unităţilor şi diviziilor acesteia. Departamentul global de etică şi conformitate al Colgate supraveghează actele de conformitate.RESPONSABILITATEA CONFORMĂRII Existenţa unui cod de conduită scris nu este de ajuns. Comunicarea şi transparenţa sunt esenţiale. implementarea şi aplicarea codului de conduită şi a programelor conexe. Standardele de conduită trebuie comunicate şi respectate de către toţi cei care au obligaţia de a le urma. a tuturor legilor şi reglementărilor şi a directivelor mai detaliate incluse în instrucţiunile privind practicile de afaceri şi în celelalte politici. În momentul în care acceptă să lucreze pentru Colgate. Informaţiile raportate către departamentul global de etică şi conformitate sau pe alte căi vor fi comunicate comisiei de audit în regim de confidenţialitate. Departamentul răspunde în faţa directorului executiv preşedintelui consiliului şi a preşedintelui comisiei de audit a consiliului de administraţie al Colgate în ce priveşte elaborarea. Conformitatea cu codul de conduită şi instrucţiunile privind practicile de afaceri va fi monitorizată de departamentul global de etică şi conformitate. fiecare dintre noi îşi asumă responsabilitatea respectării acestor standarde de conduită. Directorii sunt responsabili pentru comunicarea acestor standarde celor cu care lucrează. după caz. proceduri şi directive ale companiei şi ale filialelor. Aceştia trebuie să se asigure că angajaţii le înţeleg şi le respectă şi să creeze un mediu în care oamenii să poată discuta liber problemele de etică şi juridice.

Acest cod nu oferă răspunsuri finale la toate întrebările. unui alt avocat din cadrul organizaţiei juridice globale. la numărul 1-800-778-6080 (America de Nord) sau 1-212-310-2330 (cu taxă inversă din toate locaţiile aflate în afara Americii de Nord). În cele mai multe cazuri este recomandat să adresaţi întrebările legate de instrucţiunile cuprinse în acest cod superiorului direct sau organizaţiei juridice globale. fără teamă de represalii. NY 10022 Adresa de e-mail confidenţială este: ethics@colpal. la rândul lor. fie folosind Colgate-Palmolive EthicsLine (linia telefonică directă de etică) (cunoscută anterior sub numele de Hotline – linia telefonică directă). puteţi contacta departamentul global de etică şi conformitate prin poştă. 28 CODUL DE CONDUITĂ . inclusiv momentul potrivit pentru a solicita îndrumare în legătură cu o conduită adecvată. Colgate nu va lua nicio măsură împotriva niciunei persoane care raportează. De asemenea. puteţi să vă adresaţi conducerii superioare sau departamentului global de etică şi conformitate. a departamentului resurse umane sau a organizaţiei juridice globale. De asemenea. Trebuie să raportaţi suspiciunile de încălcare a codului. departamentului global de etică şi conformitate sau departamentului resurse umane al unităţii sau al diviziei în cauză. pe care nu le va dezvălui decât în cazuri de strictă necesitate. care. fie direct. De asemenea. De asemenea. puteţi să vă adresaţi chiar dvs. după cum se descrie mai jos. e-mail sau prin fax.com. cu excepţia cazului în care se dovedeşte că s-au furnizat informaţii false în mod intenţionat. trebuie. De aceea. Adresa poştală este: Global Ethics and Compliance Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue. compania va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea confidenţialităţii identităţii respectivei persoane şi a informaţiilor furnizate de aceasta. cu program non-stop. în cele din urmă. aveţi obligaţia să aduceţi imediat această informaţie la cunoştinţa superiorului. conducerii superioare sau departamentului global de etică şi conformitate. Dacă aveţi cunoştinţă sau motive întemeiate să bănuiţi că a avut loc o încălcare a codului sau a altor directive ale companiei. informaţii legate de eventuale încălcări sau care participă la investigaţii sau proceduri ale companiei sau ale autorităţilor guvernamentale. cum ar fi: • Când este absolut necesar pentru realizarea unei investigaţii eficiente şi pentru luarea măsurilor care se impun sau • Când este obligatoriu în alte situaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă. să lăsăm la aprecierea bunului simţ al fiecărei persoane ce trebuie făcut pentru respectarea standardelor înalte ale companiei.SOLICITAREA DE ÎNDRUMARE ŞI RAPORTAREA PROBLEMELOR Sunteţi încurajat să solicitaţi îndrumare. cu bună credinţă. Puteţi contacta departamentul global de etică şi conformitate prin intermediul liniei de etică Colgate-Palmolive. pot înainta respectivele probleme şefilor lor. 8th Floor New York. Numărul de fax confidenţial este: 1-212-310-3745.

pe măsura caracterului şi amplorii încălcării. pentru că acestea pot presupune aspecte juridice complexe. În unele ţări. aparţinând de departamentul global de etică şi conformitate. pentru a uşura investigaţia şi măsurile ulterioare. Angajaţii Colgate care încalcă Codul sau instrucţiunile privind practicile în afaceri pot fi supuşi măsurilor disciplinare. compania intenţionează să preîntâmpine apariţia conduitelor care nu se conformează cu Codul sau cu instrucţiunile privind practicile în afaceri şi să oprească orice astfel de conduită care ar putea să apară. Pot fi luate măsuri disciplinare.Puteţi contacta linia de etică a Colgate-Palmolive. orice încălcare efectivă sau presupusă a codului sau a instrucţiunilor privind practicile de afaceri poate duce la întocmirea unui raport către departamentul global de etică şi conformitate. se aplică administratorilor şi agenţilor companiei. Angajaţii Colgate din întreaga lume îşi demonstrează angajamentul faţă de conformitate şi faţă de standardele etice ale companiei participând anual la instruirea şi certificarea în domeniul codului de conduită. În scopul investigării unei încălcări clare sau presupuse a codului de conduită sau a instrucţiunilor privind practicile de afaceri. în funcţie de legile locale. poate fi necesar transferul datelor personale obţinute într-o ţară către alte ţări. inclusiv Statele Unite. datele personale pot fi folosite de către angajaţi ai companiei sau de entităţi Colgate care participă la operaţiunile departamentului global de etică şi conformitate pentru a fi investigate faptele raportate. În plus. şi • Furnizarea unei modalităţi alternative de comunicare pentru ca oamenii să aducă la cunoştinţa companiei informaţii despre încălcări ale legii sau activităţi care contravin codului de conduită. cât şi pentru dvs. un reprezentant al departamentului global de etică şi conformitate vă va indica persoana din cadrul unităţii de care aparţineţi căreia puteţi să vă adresaţi în legătură cu întrebarea sau problema. de asemenea. inclusiv directorilor şi. Aceasta înseamnă că atunci când este confirmată producerea unei încălcări. conform legilor în vigoare. inclusiv. Codul se aplică tuturor angajaţilor Colgate şi tuturor activităţilor companiei. conform prevederilor politicii companiei sau ale legii). Este absolut necesar ca persoanele care raportează aceste informaţii să nu desfăşoare investigaţii pe cont propriu. cât de repede este posibil în mod rezonabil. Trebuie furnizate exemplare din cod. disponibile la departamentul global de etică şi conformitate. Scopul liniei de etică a Colgate-Palmolive este: • Furnizarea angajaţilor Colgate sfaturi şi sprijin pentru clarificarea modului în care s-ar putea aplica codul de conduită în anumite situaţii. care poate conţine date personale. în limite rezonabile. vor fi luate măsurile corespunzătoare. în acest scop (după care. dar numai atât timp cât acest lucru este necesar. puteţi furniza informaţii în mod anonim. Ca atare. aceste date personale vor fi distruse sau păstrate. Codul este aplicabil pentru toţi cei care lucrează la Colgate-Palmolive şi în filialele acesteia. Dacă acţionaţi pe cont propriu. până la concediere. Tratăm cu seriozitate problemele semnalate şi toate încălcările raportate vor fi investigate cu promptitudine. În cazurile în care legislaţia locală o permite. Vă rugăm să vă identificaţi în momentul în care sunaţi. Compania are o politică de „toleranţă zero” în ceea ce priveşte orice conduită care încalcă Codul de conduită sau instrucţiunile privind practicile în afaceri. Colgate-palmolive company 29 . puteţi compromite integritatea unei investigaţii şi puteţi atrage consecinţe negative atât pentru Colgate. există legi care limitează tipul de informaţii pe care le puteţi raporta. În aceste cazuri. Vă încurajăm să contactaţi departamentul global de etică şi conformitate pentru a pune întrebări sau pentru a raporta orice suspiciune de încălcare a codului de conduită. Dacă situaţia dvs. persoanelor sau entităţilor angajate şi autorizate să acţioneze în numele companiei în regiuni în care este aplicabil codul. se află sub incidenţa acestor legi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Corectitudine evidenţe financiare. . . . . . . . 17 Contact . . . . . . . . . . . . . . . .Indexul subiectelor codului de conduită Anti-hărţuire. . . . 29 Voluntariat şi donaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Cod conduită furnizori. . 11 Sustenabilitate/responsabilitate socială. . . . . . 28 Resurse IT /medii de socializare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Clienţi . . . . . 28 Contribuţii politice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Raportare suspiciuni încălcare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Favoritism. . . . . . . . . . . . 19 Linie de etică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Drepturile omului . . . . . . . . . 9 Informaţii confidenţiale ale terţilor. . 21 Controale import/export . . . . . 12 Secrete comerciale. . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Legi concurenţă/antitrust. . . . . . . 23 Exploatare copii prin muncă . . . 8 Consiliu de administraţie Colgate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 CODUL DE CONDUITĂ . pe interiorul copertei spate Măsuri disciplinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Protejare patrimoniu companie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Corectitudine în publicitate. . . . . . . . . 22 Informaţii confidenţiale . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lipsă represalii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Toleranţă zero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Solicitări mass-media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Lege tranzacţii pe bază de informaţii privilegiate/valori mobiliare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Consumatori . 7. . . . . . . . . . . . 17 Caracter privat al datelor . . . 21 Cadouri şi divertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Mediu de muncă sigur. . . . . . . . . . . . . 15 Calitate şi siguranţă produse . 7 Anti-mită/FCPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Conflicte de interese . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Asociaţii comerciale şi de profil. . . . . . . . . . . . . . 9 Gestionare documente . . . . . . . . . . . . . . . .

precum şi pe site-ul web extern al Colgate. Nu există R: Toţi excepţii. R: Îl ColgatePalmolive. Î: Superiorul meu mi-a spus să fac un lucru care cred că ar putea să contravină legii. indiferent cine v-a spus să o faceţi. pentru a raporta motivele de îngrijorare: să vorbiţi cu superiorul. pentru a vă asigura că aţi înţeles cerinţa. Dacă întreprindeţi acţiuni neconforme cu comportamentele descrise în cod sau în alte politici ale companiei. departamentului global de etică şi conformitate sau organizaţiei juridice globale. Î: Ce se întâmplă dacă încalc politica firmei din greşeală? angajaţii Colgate au responsabilitatea de a se asigura că acţiunile lor sunt conforme cu codul R: Toţi de conduită.com. De asemenea.com. Începeţi cu codul de conduită. departamentului global de etică şi conformitate sau organizaţiei juridice globale. departamentului resurse umane. este posibil ca afirmaţia că aţi avut intenţii bune sau că nu aţi ştiut că acţiunile respective sunt necorespunzătoare să nu vă protejeze de măsuri disciplinare sau consecinţe legale. Nu vă riscaţi niciodată slujba sau reputaţia companiei făcând un lucru ilegal sau lipsit de etică. trebuie să contactaţi departamentul global de etică ethics@colpal. vă cerem să analizaţi codul de conduită şi să luaţi la cunoştinţă anual modificările acestuia. Dacă nu aveţi acces la internet. puteţi obţine un exemplar de la departamentul resurse umane. nu este niciodată acceptabil să încălcaţi legea. adresaţi-vă superiorului. De aceea. Linia de etică Colgate-Palmolive Colgate-palmolive company 31 . Ce trebuie să fac? şi conformitate la linia de etică Colgate-Palmolive sau organizaţia juridică globală. Î: Cui se aplică codul de conduită? angajaţii Colgate de la toate nivelurile trebuie să respecte codul de conduită. Î: De unde ştiu ce standarde se aplică la locul de muncă? se conformează tuturor legilor şi reglementărilor pretutindeni unde operează.com 1-800-778-6080 (America de Nord) 1-212-310-2330 (apel cu taxă inversă din afara Americii de Nord) 1-212-310-3745 (Fax) Reţineţi. trebuie să adresaţi orice întrebare sau problemă superiorului. www.ÎNTREBĂRI FRECVENTE Î: Unde pot găsi codul de conduită Colgate? puteţi găsi pe OurColgate. În plus. Dacă după acea R: Trebuie conversaţie încă mai aveţi motive de îngrijorare. precum şi să parcurgeţi orice instruire obligatorie care vi se repartizează. Codul este disponibil în 40 de limbi. oriunde în lume. dar dacă nu găsiţi răspunsul pe care-l căutaţi. pot R: Colgate exista politici şi proceduri specifice companiei care se ocupă de acest subiect.

la secţiunea „Work with us” („Lucraţi cu noi”) pentru furnizori. punem codul de conduită la dispoziţie pe site-ul nostru web şi furnizăm exemplare la cerere.Î: Unde pot merge pentru instruire pe probleme suplimentare de conformitate şi etică? departamentul local de resurse umane. R: Contactaţi organizaţia juridică globală sau departamentul global de etică şi conformitate. Î: Ne aşteptăm ca furnizorii noştri să urmeze codul de conduită Colgate? aşteptăm ca furnizorii noştri să demonstreze acelaşi standard etic înalt la care aderăm noi în R: Ne cadrul companiei. Compania Colgate-Palmolive a elaborat un cod de conduită pentru furnizori. care este disponibil în mai multe limbi şi poate fi găsit pe site-ul web al companiei. departamentul global de educaţie şi instruire. 32 CODUL DE CONDUITĂ . Î: Codul de conduită este confidenţial? R: Nu.

com 1-212-310-3745 (fax) POLITICA DE LIPSĂ DE REPRESALII Colgate are politica şi practica de a menţine cele mai înalte standarde etice şi de a crea un loc de muncă lipsit de comportamente necorespunzătoare sau ilegale. 8th Floor New York. Toate acuzaţiile de represalii vor fi investigate şi. cu condiţia ca acuzaţia făcută sau informaţiile furnizate să nu fie în mod intenţionat false. e-mail sau fax Global Ethics and Compliance Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue. mergând până la încetarea relaţiilor de muncă. Colgate va menţine confidenţialitatea tuturor plângerilor.AFLAŢI • ACŢIONAŢI • VORBIŢI Puteţi contacta departamentul global de etică şi conformitate la Linia de etică Colgate-Palmolive cu program non-stop 1-800-778-6080 (Statele Unite) sau 1-212-310-2330 cu taxă inversă (internaţional) sau prin serviciul poştal obişnuit. raportează. dacă este cazul. vor fi luate măsuri disciplinare. la Colgate nu se va întreprinde niciun fel de acţiune împotriva niciunui angajat. NY 10022 ethics@colpal. a politicii companiei sau a legilor aplicabile. agent sau terţ care depune o plângere. fără teama de represalii. Colgate-palmolive company 33 . fost angajat. În măsura în care acest lucru este posibil. în care oamenii sunt încurajaţi să comunice companiei problemele. Ca urmare. participă sau asistă la investigarea unei presupuse încălcări a codului de conduită al companiei.

NY 10022-7499 D12-128 5/12 .Corporate Communications 300 Park Avenue New York.