You are on page 1of 5

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.

1 Comuna Valea Seacă FORMULAR DE APLICAŢIE Avizat, Inspector Şcolar General Prof. Florin Lazăr …………………………………….. Avizat, Inspector Proiecte Educative Prof. Dumitru Ficuţă ....................................................... A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT Numele unităţii de învăţământ aplicante: SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 Adresa completă: Str. Principala, Nr. 912, comuna Valea Seacă, cod 607660, Judeţul Bacău Nr. de telefon/fax: 0234255004 E-mail: scoalavaleaseaca@yahoo.com Persoană de contact: prof. lb. franceză, Elena Diana Luncaşu, e-mail delena_1987@yahoo.com , tel. 0745553001, prof. religie, Silviu Ionel Pravăţ, e-mail psilviu_2005@yahoo.com B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B.1. Titlul proiectului: JE REVE D’UN MONDE DE PAIX! B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: CULTURAL - ARTISTIC C. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul are drept scop informarea elevilor asupra unei zile cu rezonanţă “Ziua Internaţională a Păcii”, pe motivul a ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală. Astfel, elevii Şcolii Valea Seacă vor avea ocazia, pe 21 septembrie, să afle cât mai multe despre conceptul de pace, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; vor avea ocazia să-şi exprime opinia atât în scris, cât şi oral asupra evenimentelor petrecute în ltimii ani în ţară şi în lume. Proiectul se va derula timp de o săptămână, în care elevii vor lucra în echipă ca de la egal la egal şi vor percepe mai bine conceptele de toleranţă, democraţie şi drepturi. C.1. TIPUL ACTIVITĂŢII: Proiect social

• Realizarea unui colaj. coordonează elevii în realizarea de desene pentru a marca ziua de 21 septembrie. se va face amintită şi ziua de 15 septembrie. punându-se astfel capăt violenţelor din comunitate şi şcoală.3. D. Obiective specifice ale proiectului: • Conştientizarea asupra unei lumi fără violenţă . Ziua de 21 septembrie se vrea a fi o zi dedicată Păcii mondiale. pace. Este foarte important să induci un comportament civic impecabil elevilor. Ziua Internaţională a Democraţiei. Şcoala are rolul de a învăţa elevii concepte precum toleranţă. prof. în timp ce d-şoara de franceză invită elevii la scrierea gândurilor de pace pentru întreaga şcoală pe colajul realizat. Lb. profesaora de lb. Obiectivul general /scopul: Încurajarea elevilor de a comunica. atât în şcoală cât şi în afara ei.2. de a tolera pe cel de lângă el şi de a eradica orice conflict de orice natură ar fi el. D. • Însuşirea unor cunoştinţe corecte despre anumite concepte civice. NUMĂR DE ELEVI IMPLICAŢI: 29 de elevi C.C. Silviu Ionel Pravăţ. comunicare.2. PREZENTAREA PROIECTULUI D. Religie.3. 20 septembrie: prof. 21 septembrie: profesorul de religie va prezenta elevilor o scurtă istorie a acestei zile. 2 .iei Universale a Drepturilor Omului. eliminării războaielor şi cooperării între oameni.1. democraţie. context: Numărul tot mai mare al violenţelor şi conflictelor iscate în lume între diferite popoare ridică numeroase semne de exclamaţie pentru întreaga lume şi duce la o necesitate a educării elevilor în acest sens. Franceză. drepturi. se hotărăşte asupra unui nume a proiectului (Je reve d’un monde de paix! La force ne donne pas le droit! – Visez la o lume a Păcii – Forţa nu ne dă drepturi!). Franceză invită diriginţii şi învăţătorii să i se alăture în acest proiect. Elena Diana Luncaşu citeşte împreună cu elevii şi îi invită la discuţii asupra Declara>. comunicând cu acesta. Argument justificare. pentru a ştii să trăiască. D. ACTIVITĂŢI PROPUSE: 15 septembrie: are loc conceperea proiectului . să convieţuiască alături de aproapele lor.

Evaluare: fişele de lucru. d. • Colaborare eficientă între elevi. a. f. iar prof de religie aduce câteva argumente pentru folosirea unui comportament civic adecvat şi explică ce implică acesta. Titlul activităţii: Conceperea proiectului. cadre. g. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: Elevii Şcolii cu clasele I-VIII. e. Beneficiari: elevi i. Data/perioada de desfăşurare: 15 septembrie. i. d. e.6. cadre coordonatoare. iar profesoara de franceză.• Realizarea de desene. 2 b. Durata proiectului: 15 – 21 septembrie 2011 D. 1. Participanţi: elevi f. h. Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele I-VIII. Descrieţi pe scurt activitatea: Se va realiza colajul proiectului. Nr. g. Responsabil: prof. cadre coordonatoare. Participanţi: elevi. Locul desfăşurării: Şcoala Nr. Data/perioada de desfăşurare: 20 septembrie 2011. Titlul activităţii: Realizarea materialelor auxiliare. franceză face amintită şi Ziua Internaţională a Democraţiei (15 septembrie). Descrieţi pe scurt activitatea: profesorul de religie Silviu Ionel Pravăţ coordonează elevii în realizarea de desene pentru activitatea finală a proiectului. c.5. Beneficiari: elevi. profesoara de lb. Elena Diana Luncaşu citeşte şi comentează împreună cu elevii Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. a. Locul desfăşurării: Şcoala Nr. 1. Nr 1. coordonatorii împreună cu elevii clasei a VIII-a hotărăsc numele proiectului. e. Activitatea nr. 1. chestionare orală. Titlul activităţii: Visez la o lume a Păcii – Forţa nu ne dă drepturi ! c. 1 b. D. Descrierea activităţilor a. Modalităţi de evaluare: discuţii dirijate. Descrieţi pe scurt activitatea: se stabilesc reperele întregii activităţi. Participanţi: elevi. Activitatea nr. 3 b. discuţii orale. se vor nota gândurile 3 . Valea Seacă. Responsabil: profesorii coordonatori. D. coordonatori h. Activitatea nr. c. Data/perioada de desfăşurare: 21 Septembrie.4. f. d.

. D.şcoala. • Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular. .desene pe teme civice.elevii implicaţi în proiect.9. iar profesorii vor ţine o scurtă prezentare a istoricului acestei zile şi invită elevii la discuţii. • Ridicare prestigiului şcolii. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare: 4 . g. D. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: . iar profesorul de cultură civică va ţine legătura cu diriginţii în informarea părinţilor asupra unor concepte vitale unei comunităţi ce ştie să trăiască în comunicare. desene. . activităţi ce vor conduce la creşterea calitativă şi cantitativă a acestora. colaj. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului: • Formarea deprinderilor civice şi implementarea unui comportament civic adecvat unui adevărat cetăţean. • Implicarea continuă a elevilor în activităţi extra-şcolare. . .8. D. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului: . . se va realiza steagul păcii.comunitatea locală.colaj expus în şcoală.elevilor despre pace şi se vor lipi pe colaj împreună cu desenele realizate. Beneficiari: elevi i. D.7. Modalităţi de evaluare: discuţii dirijate.fişele de observaţie date elevilor. • Formarea unei atitudini pozitive faţă de subiectul prezentat. Continuitatea/sustenabilitatea proiectului: Proiectul va fi continuat de către diriginţii fiecărei clase la orele de orientare şi consiliere.chestionare orală.cadrele didactice implicate în proiect. D.10. Responsabil: profesorii coordonatori h. fotografiile realizate.11.

Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 2 e.ro. crt.didactic. xerox. Tipul unităţii de învăţământ: Şcoală b.www. Numărul claselor participante la proiect: 1 G. Descrierea cheltuielilor Materiale (hartie. bolduri) Protocol TOTAL RON 1 2 5 25 - 5 25 F. INFORMAŢII DESPRE PARTENERI: - 5 . tuş imprimantă..desene. Numărul elevilor participanţi la proiect: 29 f. lipici. E. .mediatizarea orală de către elevi şi cadre didactice. – pagina instituţiei. culori. . Numărul elevilor înmatriculaţi: 533 d. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT a.colajul afişat în holul şcolii. . Număr total cadre didactice: 33 c. DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2011 Fonduri proprii 20 Finanţare solicitată MECT 2011 RON Total sumă RON 20 Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2010) Surse MECT TOTA proprii L 2011 Nr.