You are on page 1of 2

edina ORDINAR din data de 20.08.

2013 va avea urmtoarea :

ORDINE

DE

ZI

1. Proiect de hotrre privind stabilirea structurii organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam pentru anul 2013; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. I. 2. Proiect de hotrre privind revocarea Hotrrii nr.31/21.09.2012 adoptat de Consiliul Local Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 3. Proiect de hotrre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului n elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism, iniiate sau aflate n competena de aprobare a Consiliului Local Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 4. Proiect de hotrre privind aprobarea ncheierii contractului de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin situat n Comuna Periam, nscris n CF nr.401756 Periam (provenit din conversia de pe hrtie a C.F. nr.4521), avnd nr. top.611-612/b, ctre familia doamnei Vincu Narciza; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. I. 5. Proiect de hotrre privind validarea unui nou consilier local n locul devenit vacant n cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, ca urmare a demisiei consilierului local Mager Clin-Marius; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de validare. 6. Proiect de hotrre privind revocarea H.C.L. Periam nr.55/09.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de concesiune nr.497/17.01.2005 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de specialitate nr.II. 7. Proiect de hotrre privind revocarea H.C.L. Periam nr.56/09.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de concesiune nr.1989/21.03.2006 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de specialitate nr.II. 8. Proiect de hotrre privind aprobarea vnzrii imobilului n care funcioneaz Cabinetul Medical Dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia ctre titularul actual al dreptului de concesiune Dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia, n conformitate cu prevederile O.U.G.nr.68/2008; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de specialitate nr.II. 9. Proiect de hotrre privind stabilirea zonei special amenajate pentru activitile de picnic; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 10. Proiect de hotrre privind aprobarea consumurilor normate de carburani i lubrefiani pentru autovehiculele, utilajele i mainile aflate n dotarea Primriei Comunei Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I.

11. Proiect de hotrre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a normelor n domeniul gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n Comuna Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 12. Proiect de hotrre privind aprobarea punerii la dispoziia Comisiei Locale de Fond Funciar Periam a suprafeei de 0,94 ha teren arabil, suprafa aflat n proprietatea privat a Comunei Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I. 13. Proiect de hotrre privind aprobarea modificrii, prin act adiional, a contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 14. Proiect de hotrre privind aprobarea nchirierii, prin licitaie public, a suprafeei de 7 mp teren, proprietate public a Comunei Periam, situat n centrul Comunei Periam, n vederea amplasrii unui chioc pentru vnzare ziare; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I. 15. Proiect de hotrre privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de vnzare-cumprare nr.1675/01.04.1997 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i domnul CILIAN NICOLAI; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I. 16. Diverse.

PRIMAR, DUMITRA CORNEL