You are on page 1of 2

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Iuana_iua18@yahoo.com Romana 18.08.1994 Feminin

Lazar Ioana
Str. Loposa, nr.180, com.Ceuasu de Campie Mobil: +40 0756225643

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Stagii de prectica (cate 720 ore anual)
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 2009-prezent Agent de turism -primire clienti, prezentare pachete turisitice (cu supervizor), rezervare, confirmare bilete /pachete de servicii Sc Maori Tours SRL Activitati de turism

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 2009-prezent Tehnician in turism (la absolvirea liceului) Profil: Servicii ORU, Marketing, OUATE -competente de organizare a activitatii specifice, promovarea serviciilor de turism, organizarea activitatii proprii, etc Colegiul Economic „Transilvania” Str. Calimanului, nr.2, Tg. Mures N4

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Excel.Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Ascultare A1 A1 Utilizator elementar Utilizator elementar B1 A1 Romana Înţelegere Citire Utilizator independent Utilizator elementar B1 A1 Participare la conversaţie Vorbire Discurs oral B1 A1 Utilizator independent Utilizator elementar Scriere Exprimare scrisă B1 A1 Utilizator independent Utilizator elementar Limba engleza Limba germana Utilizator independent Utilizator elementar (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Spirit de echipa: dobandit in timpul cursurilor. fiind o persoana sociabila si comunicativa. Word. Sunt o buna organizatoare.cedefop.europa. un bun lider si o persoana care stie sa asculte dar si sa ajute pe ceilalti si sa duc echipa spre victorie.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. 2003 20060628 . Power Point. unde am facut parte din diferite proiecte pe grupe. Internet explorer Pasionata de pictura - Informaţii suplimentare - Pagina / .eu © Comunităţile Europene.