ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή ............................................................................................. 2

Ψυχή. Πότε δημιουργείται, που κατοικεί, τι είναι, τα μέρη
της...) ................................................................................................... 14

Ο ΘΕΟΣ vs ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ...................................................... 24
Τριάδα και αυτογνωσία. Αυτογνωσία και Τριάδος θεογνωσία.
.............................................................................................................. 28

γενεαί δεκατέσσερας... .................................................................... 35
Ενχρονίσθη και εχωρήθη ............................................................... 41

Οδοδείκτες και Οδός, Αγάπης και Αλήθειας (πνευματική
προπαιδειά και κυρίως παιδεία). .................................................. 49
Οι δρόμοι και Ο Δρόμος .................................................................. 68

Μεταβολισμός φυσικός και πνευματικός ................................... 75

Η Κρίσις του Θεού για τον άνθρωπο και η κρίσις των
ανθρώπων για το Θεό… ................................................................. 84

Διαστάσεις του ανθρώπου του εμπεριεχομένου και του
περιέχοντος… ................................................................................. 106

Θεός – Κόραξ – προφ.Ηλίας ......................................................... 118
Εβραίοι και Έλληνες... ................................................................... 121

ΓΙΑΤΙ ο Θεός επέλεξε το ισραηλιτικό γένος (κ.α. ερωτημάτων
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ απαντήσεις...) ........................................ 126

ελληνορθόδοξη οπτική στο άρθρο : Ο Ναός που
περιστρέφεται και ο Ναός που δονείται.................................... 136
Ελληνορθόδοξη οπτική πυραμίδων και Ανθρώπου ............... 144

10

Περί κραδασμών, τσάκρας και ΣΤΑΥΡΟΥ ............................... 152
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ..................................................... 161
ΔΙΑΚΡΙΣΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ............................. 161

Ο Κύριος τρέφει (σοφία του κόσμου και βιωματική θεολογία)
............................................................................................................ 168
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ......................... 175
συνείδηση και επιγνώσεις ............................................................ 191

(ερωτήσεις) προς ενωτικούς... (για την επόμενη ημέρα) ....... 206

Για το δίκτυο του κόσμου .............................................................. 217

για το όρος Θαβώρ ......................................................................... 226

Περί όρασης… ................................................................................. 235

για τον άγιο Συμεών τον θεοδόχο, την Υπαπαντή και την
''αναλογία'' που μας κάνει συμμέτοχους κι όχι απλά
ενήμερους... ..................................................................................... 246

από τα 147 δελφικά παραγγέλματα στο ''άλ-φα'' που λείπει...
............................................................................................................ 252
Ο Άγιος Ονούφριος (και ο άρτος) ............................................... 262

Περάσματα και Θύρα .................................................................... 266
Αυτός (ο σταυρός) μας δόθηκε σαν σημάδι πάνω στο μέτωπό
μας, όπως στον Ισραήλ δόθηκε η περιτομή·............................. 275
Περί διαστημικής και Ορθοδοξίας! Εμβάθυνση στον ύμνο
‘’Άξιον Εστίν’’… (βιωματική σχέση με κάθε άνθρωπο) ........ 281

Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί… (κοινός τόπος φιλοκαλίας +
φιλοσοφίας) ..................................................................................... 292
ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ και ΦΕΡΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΣΟΥ ΩΔΕ…
αντίφασις ή καθορισμός ‘’ορίων’’ ΧΩΡΟΥ; .............................. 300

11

Η Αλήθεια στο μικροσκόπιο… .................................................... 308
Αρετές και Αλήθεια (ελληνορθοδόξως προσεγγιζόμενες) ... 320

η αλήθεια εκ της γης ανέτειλε (στο δεύτε προσκυνήσωμεν και
προσπέσωμεν) ................................................................................ 325

Η Εκκλησία είναι μία, οι αιρέσεις είναι πολλές! (Αγ. Ιουστίνος
Πόποβιτς) ......................................................................................... 331

ΠΙΣΤΗ + ΝΟΗΣΗ ........................................................................... 340
Περί Ενσαρκώσεως και μετενσαρκώσεως… ............................ 344

νους – χνους – χους (πορεία ένωσης εις ένα και άρση του
μεσοτοιχείου παραπετάσματος) ................................................. 352
Το αξίωμα της Ανθρώπινης Φώτισης... ..................................... 357
Σχόλια για την τηλεμεταφορά… ................................................ 360

Σχόλια πάνω στη θεωρία του Χάους και το Φαινόμενο της
Πεταλούδας ..................................................................................... 366

Αλήθεια και φαντασία .................................................................. 373
‘’…πάντα μοι έξεστιν, αλλ΄ού πάντα συµφέρει’’.................... 381

αγάπη και έρωτας .......................................................................... 384

Περί Αγάπης… (και Αληθείας) ................................................... 396
περί ειρήνης ..................................................................................... 408

για την αληθινή ελευθερία (αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου)
............................................................................................................ 413
Περί της ευθείας κίνησης του νου .............................................. 416
για τη ΜΑΡΘΑ και ΜΑΡΙΑ (σκέψεις) και τις κινήσεις του νοός
(ευθεία, κυκλική και σπειροειδή) ................................................ 422

υπακοή, καθαρότητα, ταπεινότητα και δόξα Θεού ................ 436
12

Η ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ......................... 445

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Ἀρχιμ. Σωφρονίου ..................................... 461

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ....................................................................................... 465

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
............................................................................................................ 468

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful