You are on page 1of 4

Ce este o bază de date

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informa țiilor. Bazele de date pot stoca informa ții despre persoane, produse, comenzi sau orice altceva. Multe baze de date încep sub formă de liste într-un editor de text sau într-o foaie de calcul. Pe măsură ce lista cre ște, încep să apară redundan țe și inconsisten țe în datele prezente. Datele devin greu de înțeles în formă de listă, iar posibilită țile de a căuta și a extrage subseturi de date pentru revizuire sunt limitate. Odată ce încep să apară aceste probleme, este o idee bună să se transfere datele într-o bază de date creată de un sistem de gestionare al bazelor de date (DBMS), cum ar fi Office Access 2007. O bază de date computerizată este un container de obiecte. O bază de date poate con ține mai mult de un tabel. De exemplu, un sistem de urmărire al inventarului care utilizează trei tabele nu reprezintă trei baze de date, ci o bază de date care conține trei tabele. În afara cazului în care a fost proiectată în mod special pentru a utiliza date sau cod din altă sursă, o bază de date Access stochează tabelele sale într-un singur fi șier, împreună cu alte obiecte, cum ar fi formulare, rapoarte, macrocomenzi și module. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb. Ave ți posibilitatea să utiliza ți Access 2007 pentru a crea fișiere în formate anterioare (de exemplu, Access 2000 și Access 2002-2003). Utilizând Access, aveți posibilitatea să:
    

Adăugați date noi la o bază de date, cum ar fi un element nou dintr-un inventar. Să editați datele existente dintr-o bază de date, cum ar fi modificarea loca ției curente a unui element. Să ștergeți informații, de exemplu în cazul în care un element este vândut sau înlăturat. Să organizați și să vizualizați datele în mai multe moduri. Să partajați datele cu alții prin intermediul rapoartelor, mesajelor de po ștă electronică, un intranet sau prin Internet.

Părțile componente ale unei baze de date Access
Următoarele secțiuni sunt scurte descrieri ale părților ce formează o bază de date Access obi șnuită.
      Tabele Formulare Rapoarte Interogări Macrocomenzi Module

cum ar fi butoanele de comandă. fie că este text. iar fiecare câmp (coloană) con ține un tip diferit de informații. Fiecare fi șă din catalog corespunde unei înregistrări din baza de date. Câmpurile corespund coloanelor din tabel. fiecare angajat ar trebui să fi introdus o singură dată într-un tabel care este configurat să con țină numai datele angaja ților. Pentru a obține flexibiliza la maxim o bază de date. să se controleze modul în care utilizatorii interac ționează cu datele din baza de date. De exemplu.) corespunde unui câmp din baza de date. Aveți posibilitatea să programa ți butoanele să determine care date apar în formular. Astfel. Astfel. dată sau oră. este posibil să de ține ți un tabel denumit "Angaja ți". Fiecare rând dintr-un tabel se numește înregistrare. Formulare Formularele sunt denumite uneori "ecrane de introducere de date". unde fiecare înregistrare (rând) conține informații despre diferi ți angaja ți. Cu toate acestea. Diferen ța principală dintre stocarea datelor într-o foaie de calcul și stocarea datelor într-o bază de date constă în modul în care se organizează datele. etc. este de obicei simplu să se importe o foaie de calcul într-un tabel dintr-o bază de date. aveți posibilitatea să creați un formular care afi șează numai anumite câmpuri și permite efectuarea numai a anumitor operațiuni. adresa. Formularele oferă un format ușor de utilizat pentru lucrul cu date și se pot adăuga elemente func ționale. astfel încât să nu se producă redundanțe. Ave ți posibilitatea să crea ți o bază de date fără a utiliza formulare. Câmpurile trebuie să aibă un anumit tip de date. în sensul că datele se stochează în rânduri și coloane. Alt mod de a descrie înregistrările și câmpurile este imaginând un catalog de fi șe al unei biblioteci. datele trebuie să fie organizate în tabele. De exemplu. Fiecare înregistrare este compusă dintr-unul sau mai multe câmpuri. Datele despre produse se vor stoca într-un tabel separat. Acest proces este denumit normalizare. Fiecare element informațional dintr-o fișă (autor. se protejează datele și se asigură faptul că datele se introduc corect. Înregistrările reprezintă locul în care se stochează elemente informaționale individuale. editând pur și simplu datele din foile de date ale tabelelor. majoritatea utilizatorilor de baze de date preferă să utilizeze formulare pentru vizualizarea. iar datele despre filiale se vor stoca în alt tabel. dacă stocați informații despre angaja ți. să deschidă alte formulare sau rapoarte sau să efectueze diverse alte activită ți. De exemplu. titlu. De exemplu. Ele reprezintă interfa ța pe care o utiliza ți pentru a lucra cu date și conțin deseori butoane de comandă care efectuează diverse comenzi. etc. Formularul clien ți poate avea un buton care deschide un formular de comandă în care se poate introduce o comandă nouă pentru acel client. este posibil să ave ți un formular "Formular Clienți" în care să lucra ți cu datele clien ților. numele. introducerea și editarea datelor din tabele. . număr sau alt tip de date. Formularele permit. cum ar fi prenumele.Tabele Un tabel dintr-o bază de date este similar ca aspect cu o foaie de calcul. de asemenea.

Interogările se împart în două tipuri principale: interogări de selectare și interogări de ac țiune. cum ar fi "Câți bani am încasat de la fiecare client în anul curent?" sau "În ce ora șe se află clienții noștri?" Fiecare raport poate fi formatat pentru a prezenta informa țiile în cel mai lizibil mod posibil. De asemenea. pentru actualizarea datelor sau ștergerea lor. adică se pot edita datele din tabelele subiacente prin intermediul foii de date a interogării. se efectuează de fapt în tabele. De exemplu. re ține ți că modificările dvs. Anumite interogări sunt "actualizabile". se pot imprima sau se pot copia în clipboard. Rezultatele unei interogări se pot vizualiza pe ecran. pot fi exportate în alt program sau trimise ca mesaj de poștă electronică. Rapoartele sunt formatate în general pentru a fi imprimate. cum ar fi deschiderea unui raport. Datele pe care dori ți să le vede ți se află de obicei în mai multe tabele. Dacă lucrați într-o interogare actualizabilă. iar interogările permit vizualizarea lor într-o singură foaie de date. Interogările servesc deseori ca sursă de înregistrări pentru formulare și rapoarte. interogările permit adăugarea de criterii pentru a "filtra" datele și a se afișa numai înregistrările dorite. Funcția lor cea mai obișnuită este de a regăsi date specifice din tabele. nu doar în foaia de date a interogării. deoarece pot efectua multe func ții diferite. de date.Rapoarte Rapoartele se utilizează pentru sintetizarea și prezentarea datelor din tabele. astfel încât macrocomanda să se execute când se face clic pe buton. executarea unei interogări sau închiderea bazei de date. dar pot fi vizualizate și pe ecran. O interogare de acțiune efectuează. Macrocomenzile conțin acțiuni care efectuează activită ți. Interogările de ac țiune pot fi utilizate pentru crearea de tabele noi. Interogări Interogările sunt adevăratele animale de povară dintr-o bază de date. Ave ți de asemenea posibilitatea să utiliza ți datele unei interogări ca sursă de înregistrări pentru un formular sau raport. o activitate cu datele. Un raport poate fi executat oricând și va reflecta întotdeauna datele curente din baza de date. . Macrocomenzi Macrocomenzile în Access pot fi văzute ca un limbaj de programare simplificat. pentru adăugarea datelor la tabele existente. care poate fi utilizat pentru adăugarea de elemente funcționale la baza dvs. ave ți posibilitatea să ata șa ți un buton de macrocomandă la un formular. Un raport răspunde de obicei unei anumite întrebări. Majoritatea opera țiunilor de baze de date pe care le efectua ți manual pot fi automatizate prin utilizarea macrocomenzilor. O interogare de selectare regăsește pur și simplu datele și le face disponibile pentru utilizare. astfel încât să devină mijloace de economisire de timp. din moment ce nu doriți să vedeți de obicei toate înregistrările odată. după cum sugerează și numele.

Modulele standard sunt listate în secțiunea Module din Panoul de navigare. În timp ce o macrocomandă se creează în Access selectând-o dintr-o listă de macrocomenzi. precum macrocomenzile. Un modul poate fi un modul clasă sau un modul standard.Module Modulele. Modulele clasă au atașate formulare sau rapoarte și con țin de obicei proceduri specifice formularului sau raportului la care sunt atașate. Modulele standard conțin proceduri generale care nu sunt asociate niciunui obiect. sunt obiecte care pot fi utilizate pentru a adăuga func ționalitate la baza de date. modulele se scriu în limbajul de programare VBA (Visual Basic for Applications) Un modul este o colecție de instrucțiuni și proceduri care se stochează împreună ca o unitate. . în timp ce modulele clasă nu sunt afi șate.