You are on page 1of 1

GHID DE INTOCMIRE Documentatiei necesara pentru desfiintarea unei LFI existente Beneficiarul unei LFI existente va intocmi cu un proiectant

autorizat de AFER do cumentatia necesara desfiintarii LFI, care va cuprinde piese scrise, piese desen ate si documente suplimentare. La dosar se va atasa copia autorizatiei de furnizor feroviar si/sau agrementul f eroviar pentru societatea executanta a proiectului. Piesele scrise vor fi alcatuite din memoriul tehnic al LFI care se desfiinteaza si vor cuprinde: a) b) c) ua cauza desfiintarii LFI; descrierea sumara a LFI care se desfiinteaza, incadrarea acesteia; date privind existenta unor lucrari pentru desfiintarea LFI care se vor efect in zonele de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR;

Piesele desenate vor fi urmatoarele : a) plan de incadrare in zona, scara 1:20.000; b) traseul LFI care se desfiinteaza, cu toate conexiunile acestuia la alte LFI s i/sau la liniile CFR; c) plan de situatie scara 1:2000 in punctele de racord cu infrastructura CFR, i n cazul in care exista lucrari de desfiintare a LFI care se vor efectua in zonel e de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR;

Documente suplimentare necesare sunt : a) actele de identificare a beneficiarului LFI care se desfiinteaza; b) acte de proprietate sau de concesiune asupra terenului; c) declaratie legalizata ca terenul nu este in litigiu; d) proces verbal incheiat intre beneficiarul LFI, AFER si, dupa caz, cu regional a CFR, in conformitate cu prevederile prezentei proceduri; e) acordul de desfiintare, notificat, al proprietarilor de LFI din amonte, in ca zul LFI de tranzit.