You are on page 1of 4

JSU BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2013 KERTAS 1 (SJK) Masa Jumlah

Soalan N O S O A L A N

: 50 minit : 40 ARAS SOALAN M U D A H S E D E R H A N A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ITEM PETIKAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S U S A H TABURAN JAWAPAN

MAKLUMAT SOALAN

A

B

C

D

C A T A T A N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kata Nama Kata Ganti Nama Kata Adjektif Kata Kerja Kata Kerja Imbuhan Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Kata Bilangan Penjodoh Bilangan Kata kerja Imbuhan Penanda Wacana Kata Penguat Kata Hubung Kata Hubung Kata Ganda Simpulan Bahasa Perkataan Seerti Perkataan Berlawan Peribahasa Kata Banyak Makna Kata Banyak Makna Membina Jawapan Membina Soalan Ayat Sama Maksud Ayat Sama Maksud Struktur Ayat Struktur Ayat Struktur Ayat

1 1 1 1

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sajak Soalan petikan 1 Soalan petikan 1 Soalan petikan 1 Soalan petikan 1 Soalan petikan 1 Surat Kiriman Soalan petikan 2 Rasmi Soalan petikan 2 Soalan petikan 2 Soalan petikan 2 Soalan petikan 2 JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6 26 10 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 .

JSU BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2013 KERTAS 2 (SJK) Masa Jumlah Soalan : 1 jam 15 minit : 5 ARAS SOALAN M U D A H S E D E R H A N A S U S A H MAKLUMAT SOALAN TEMA BAHAGIAN A Gambar tunggal Gambar bersiri Jadual BAHAGIAN B ( Format Umum ) Autobiografi Biografi Menyudahkan cerita Gambaran / Cereka Keperihalan / Situasi Fakta Perbincangan Peribahasa BAHAGIAN B ( Format Khusus ) Surat Kiriman Rasmi Surat Kiriman Tidak Rasmi Laporan Berita Catatan Dialog Ucapan Syarahan Perbahasan BAHAGIAN C Cerita / Naratif Cereka / Khayalan Keperihalan / situasi Gambaran Fakta Rencana Dialog 1 1 1 1 1 .

Laporan Berita Puisi JUMLAH 1 3 1 .