You are on page 1of 2

Amplasament și plan general

La amplasarea unităților de industrie alimentară se va ține cont de posibilitățile de aprovizionare a acestora cu materii prime, de livrare a produselor finite, de evacuare a deșeurilor rezultate prin procesareprecum și de posibilitățile ulterioare de extindere. Unitățile de desfacere se amplasează în cartierele de locuit, în locuri ușor accesibile populației beneficiare, la o distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Terenul destinat amplasării unităților de producție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  să nu fie într-o zonă inundabilă;  să nu fie expus pericolului avalanșelor;  să nu fie într-o zonă supusă riscului surpării sau al alunecării;  să nu aibă emanații de substanțe toxice, inflamabile sau explozive;  să fie cât mai în plan sau cu denivelări mici;  nivelul pânzei de apă freatică să se găsescă la cel puțin 3-4 m de suprafața solului, pentru a nu exista riscul apariției apei în încăperile situate în subsol sau demisol și pentru a preîntâmpina dezvoltarea coloniilor de mucegaiuri și pulverizarea tencuielilor;  nivelul apei de infiltrație să fie la minimum 1,5 m. Amplasarea unităților La amplasarea unităților trebuie să se țină seama de următoarele condiții:  cantitatea și natura substanțelor poluante eliminate de unitățile învecinate din zonă;  posibilitatea asigurării cu cantități suficiente de apă potabilă;  posibilități ulterioare de extindere;  îndepărtarea în condiții igienice a reziduurilor solide și a apelor reziduale. Amplasarea obiectivelor în incinta complexului trebuie să asigure traseele cele mai economice de conectare la rețelele exterioare de utilități și drumuri. Clădirea destinată serviciilor administrative va fi separată, pe cât posibil, de cele în care se desfășoară procesul tehnologic și amplasată lângă poartă pentru a se evita pătrunderea persoanelor străine în unitate, în spațiile de producție sau de depozitare. Căile de acces, împrejurimi și drumuri interioare La amplasarea unităților de producție trebuie să se țină seama de posibilitatea de acces cu mijloace de transport CF și auto, pentru aprovizionarea cu materii prime, livrarea produselor finite și eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea de procesare.

Pentru accesul personalului în unități trebuie să fie amenajate căi separate de acces. .Căile de acces pentru aprovizionarea cu materii prime nu trebuie să se încrucișeze cu căile de acces pentru livrarea produselor finite sau a deșeurilor.