You are on page 1of 2

SK PARIT BUNGA

KM 4, PARIT BUNGA
84000 LEDANG, JOHOR
Email : myskpbunga@yahoo.com
9544237
069544337

TEL : 06FAX :

Ruj. Kami:
JBA5039/900(1)
Tarikh

: 25 JULAI

2013
Kepada :
MUHAMMAD SHAFIQ BIN GHAZALI
Tuan
AKUAN/TESTIMONI SEKOLAH TERHADAP GURU PELATIH,
Berdasarkan maklumat diatas adalah dirujuk seperti berikut,
2.

Dengan ini, adalah dimaklumkan bahawa guru pelatih ini:
Nama Pelatih
: MUHAMMAD SHAFIQ BIN GHAZALI(Nama
Pelatih)
No. Kad Pengenalan
: 900605-04-5329(No KP Pelatih)
Program/Kursus
: PISMP(Nama Program/Kursus)
Institut
: INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS
TUN HUSSEIN
ONN(Nama IPG)
Tarikh Berpraktikum
: SEBULAN(tempoh praktikum/internship)
Telah menjalani latihan praktikum di sekolah ini.
3.
Berdasarkan sepanjang tempoh beliau berada di sekolah ini, beliau telah
menunjukkan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________.
4.
Selain itu, beliau juga telah menunjukkan ciri kualiti peribadi yang
memberangsangkan. Beliau mempunyai
___________________________________________________ _________ _____
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________. Pihak sekolah sangat berbangga dan berpuas hati
dengan pencapaian beliau dan amat mengesyorkan beliau untuk diterima
bekerja dan dilantik dengan jawatan tetap setelah tamat pengajian nanti.
Justeru itu, kerjasama pihak tuan amat kami hargai.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Sekian. T/TANGAN GURU BESAR …………………………………………… (HAJI MAS'OOD BIN IDRIS ) GURU BESAR SK PARIT BUNGA Tarikh : . terima kasih.