You are on page 1of 5

THÔNG TIN ỨNG VIÊN Application Form

Ảnh 3 x 4

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của Công ty Thuốc Thú Y 1/5. Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn, xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Thank you for your choosing our company. Application form is an important part in our recruitment process of 1/5 Veterinary Medicine Company. Please fill in it clearly in Vietnamese or English. Vị trí dự tuyển /Your desired position I. Thông tin cá nhân/Personal details Họ và tên/Full Name: Giới tính/Gender: Ngày sinh/Date of birth: Nơi sinh/Place of birth: Hộ khẩu thường trú /Permanent residence: Nơi ở hiện nay /Current address: Số CMND/ID : Nơi cấp/Issued by: Ngày cấp/Issued on: Sở thích cá nhân/Hobbies: Chiều cao/Height: Tình trạng hôn nhân /Marital status: Có bị thương tật và ốm nặng /Injuries or serious ills: Hiện tại có mang thai không /Currently pregnant: ĐTCĐ/Tel #: Di động/Mobile Email Cân nặng/Weight:  Đã lập gia đình /Married Khi nào /If yes -specify  Không/No Vị trí/Position:………………………………………….

 Nam/Male

 Nữ/Female

 Độc thân/Single  Có/Yes  Không/No  Có/Yes

 Ly hôn /Divorced

Người liên hệ khẩn khi cần/Emergency contact: Họ và tên/Full name: Điện thoại/Tel # : Địa chỉ/Address: Phục vụ trong quân đội/Military duty:  Có/Yes Thời gian/If yes –specify: Người thân (Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột)/Relative persons: Họ và tên/ Giới tính/ Năm sinh/ Quan hệ/ Nghề nghiệp – Nơi làm việc/  Không/Not yet Quan hệ ( Relation)

Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5

1/5

.. achievements: III. điện thoại) Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 2/5 .. Chức danh/Vị trí Thời gian công tác Từ:...../.. trách nhiệm: Mức lương: Cấp trên trực tiếp (Họ tên..../..............Full Name Gender Year of birth Relation Occupation-Working place II. thành tích xã hội khác/ Other activities... chức danh..... Quá trình công tác (Kể cả bán thời gian) Working experiences (part-time and full-time) Tên Công ty 1.. Trình độ học vấn/Education Tên trường đào tạo /Name of School or University Ngành học / Major Thời gian /Graduated time Xếp loại Qualification level Trình độ ngoại ngữ/Foreign language skills: Ngoại ngữ /Foreign language Nghe/Listening Tốt Khá TB Yếu Nói/Speaking Tốt Khá TB Yếu Tốt Đọc/Reading Khá TB Yếu Tốt Viết/Writing Khá TB Yếu Chứng chỉ/Other certificates: Ngày cấp /Date of issue Tên chứng chỉ /Certificates Đơn vị cấp chứng chỉ /Issued by Xếp loại /Qualification level Các khoá đào tạo khác/Other courses: Các hoạt động.... Nhiệm vụ.. Đến:..

. chức danh......... trách nhiệm: Mức lương:  Hiện còn làm  Đã nghỉ Lý do nghỉ việc: Thành tích đạt được: IV../........ Cấp trên trực tiếp (Họ tên...../...../. Hiện còn làm  Đã nghỉ Lý do nghỉ việc: Thành tích đạt được: Tên Công ty 2. Đến:..... chức danh. điện thoại) Nhiệm vụ... Cấp trên trực tiếp (Họ tên.. Chức danh/Vị trí Thời gian công tác Từ:. điện thoại) Nhiệm vụ. Những người chúng tôi có thể tham khảo thông tin: (Công ty sẽ thông báo trước khi liên hệ) Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 3/5 .... Chức danh/Vị trí Thời gian công tác Từ:.... Đến:................... Đặc điểm cá nhân và kinh nghiệm phù hợp với vị trí dự tuyển/ How your experiences or characters can be suitable with applied position? V... trách nhiệm: Mức lương:  Hiện còn làm  Đã nghỉ Lý do nghỉ việc: Thành tích đạt được: Tên Công ty 3.../....

..... chức vụ........................... X.......... Anh/chị có người thân hay bạn bè đang làm việc tại 1/5 không?/ Nếu có xin vui lòng cho biết họ tên........................./References (You will be informed in advance): Tên /Name Chức vụ .. Anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 1....... Bạn đã từng đóng bảo hiểm xã hội trước đây chưa?  Không  Có Nếu đã có sổ BHXH vui lòng ghi rõ số sổ ………………………………………………… 2.. ................ phòng ban  Không  Có ............ Lý do nộp đơn dự tuyển vào công ty chúng tôi/The main reasons for your application: VIII............................... Ngày có thể bắt đầu làm việc/ Date for start:……………………………………………………………................. Mức lương tối thiểu chấp nhận được/Your accepted salary:……………………………………………............... ngày:...Nơi làm việc /Occupation-Working place Mối quan hệ với bạn /Relation Địa chỉ hoặc số điện thoại /Contacts VI.  Không  Có................................................... Thông tin tuyển dụng mà bạn biết được qua/Select channel you get our recruitment info:  Báo điện tử/Our websites  Người thân/Relatives  Báo giấy/Newspaper  Khác/Others VII.... Trình bày về mục đích trước mắt và ước mơ về sự nghiệp tương lai /Your short/long term plans: IX....................... Vị trí:.................. Anh/chị đã từng dự tuyển tại 1/5 chưa? Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 4/5 .......... XI........ 3.............

Bạn đã có Mã số thuế cá nhân chưa?  Không  Có Nếu có vui lòng ghi rõ số mã số thuế ………………………………………………. các vấn đề liên quan bạn có thể email đến thuocthuy1. You can send to thuocthuy1.. Ngày/date …tháng/month …năm/year 201… Người khai ký tên/Signature Cảm ơn bạn đã cập nhật chi tiết thông tin.com via email.4.5@gmail. Tôi cam đoan tất cả các thông tin trên đây là đúng. Tôi không che giấu thông tin nào.5@gmail. Conversely. Hồ sơ của bạn sẽ được công ty xem xét để hẹn một buổi phỏng vấn hoặc thi tuyển.com . Thank you for your personal info fillings. Công ty TNHH SX-TM Thuốc Thú Y 1/5 5/5 . 1/5 can terminate the labour contract without notification or compensation. I guarantee the truth of my declaration. Tôi đồng ý nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo hoặc bồi thường. Your details will be carefully considered for an entrance exam or interview.