You are on page 1of 7

RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia. (2007). Pendidikan di Malaysia.

Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd. Dr. Abdullah Yusof, Safani Bari & Mohd Mokhtar Tahar. (2007). HBSE1103 Pengenalan Pendidikan Khas. Kuala Lumpur: Penerbit Open University Malaysia (OUM). Dr. Aminah Bee. (2000). Keperluan asas mereka adalah sama. Laporan Seminar Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan 2000 Anjuran Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia di Institut Aminuddin Baki Genting Highlands. Ee Ah Meng. (1995). Siri Pendidikan Perguruan: Sekolah dan Perkembangan Kanakkanak (Asas Pendidikan 4). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Hasmah Mat Nasir, Fatimah Abdullah & Meriam Omar. (2005). Pemulihan dalam Komuniti, Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Kuala Lumpur: Cetak Ratu Sdn. Bhd. Julia Jantan & Siti Suhaila Samian. (2007). HBSE3303 Perkembangan dan Ciri-ciri Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Kuala Lumpur: Penerbit Open University Malaysia (OUM). Jamila K.A. Mohamed. (2006). Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. James M. Kauffman & Daniel P. Hallahan. (2006). Special Education: What It Is and Why We Need It. United States: Pearson Education, Inc. Mohd Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad. (2011). Pengantar Pendidikan Khas. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. Ronald L. Taylor. (1993). Assessment of Exceptional Students: Educational and Psychological Procedures. United States of America: Allyn And Bacon

Definisi Pendidikan Khas. Sistem dan Falsafah Edisi Kedua.A. (2009). Tuan Hj.com/2009/01/konsep-pendidikan-khas.. Pendidikan Khas Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan: Dasar. Laporan Seminar Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan 2000 Anjuran Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia di Institut Aminuddin Baki Genting Highlands. (2009).Sufean Hussin. blogspot. Ilmu Pendidikan DPM Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan. Pelaksanaan dan Tuju Hala Masa Depan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.html RUJUKAN Abdul Rahman M. United States of America: Pearson Education Ltd. Bhd. . Bhd. (2001). Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan: Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Khas. London Zharulnizam Shah Z. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. Retrieved from http://anuarsped. Konsep Pendidikan Khas. (2000). Ali.com/2009/01/konsep-pendidikan-khas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. INTERNET Dr. Mohd Anuar.html Dr. Exceptional Children: An Introduction to Special Education. (2004). blogspot. Mohd Anuar. (2009). Retrieved from http://anuarsped. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Heward. (2010). Ahmad Mohammad Said. William L.

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Mohamad Daud Hamzah. Haliza Hamzah & Joy N. Mok Soon Sang. (2011). Child Development. (2004). Perkembangan Pendidikan Prasekolah. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Barry J. Siri Prasekolah: Psikologi Kanak-kanak. Psikologi Pendidikan 1. Siri Pendidikan Perguruan: Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Edisi Kedua.Hill Companies. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Amin H.A. John. . Sharani Ahmad . (1994). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Santrock. Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development.Atan Long. Ramlah Jantan. Bhd. (1996). Ee Ah Meng. (2000). Bhd. (2009). Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. United States of America: Pearson Education. Siri Pengajian Dan Pendidikan Utusan: Perkembangan Kanak-kanak Dan Pembelajaran. Bhd. Samuel. (1998). Shariff. W. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. (1976). Mohd. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Kasnani Ab Karim. Siri Pendidikan Perguruan: Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah: Komponen 1&2) Psikologi Pendidikan & Pedagogi . Perkembangan Kanak-kanak. Mok Soon Sang. Psikologi Pendidikan. Bhd. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. (2003). Inc. Siri Pengajian Profesional: Perkembangan Kanak-kanak. Wadsworth. United States: The McGraw. (2009). (2004). Akmal Hisyam AR Shad & Siti Nursyafika Kamarudin. Mohd. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.

(1989). Falsafah & Pendidikan di Malaysia. Karakter Guru: Ilmu Diagung Guru Disanjung. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. RUJUKAN Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Rashid. Bhd. Bhd. Rozumah baharuddin. (2001). Tan Chee Yee. & Zakiah Noordin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010). Tanjong Malim: Quantum Books. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. . Lee Keok Cheong. (2003). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (1987). Siri Pendidikan Perguruan: Psikologi Perkembangan. Mohd Sahandri Gani Hamzah. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Noriati A. Perkembangan Kanak-kanak. Bhd. Ramli Basri & Shaffe Mohd Daud.Rohani Abdullah. (2012). Zulkifli Mahayudin. Perkembangan Kanak-kanak: Penilaian Secara Portfolio.

blogspot.html . Falsafah Pendidikan. Syed Ismail Syed Mustafa & Ahmad Subki Miskon . Hegemoni dan Globalisasi Barat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1984). Pengantar Pendidikan.Rashidi Azizan & Abdullah Mohd. Puchong: Penerbit Multimedia Sdn. Pendidikan Guru: Cabaran. Noor. Sharifah Alwiah Alsagoff. Kamus Dewan Edisi Keempat. Retrieved from http://nidapink90. Bhd. Falsafah dan Strategi Dalam Pembentukan Guru Yang Unggul. (2005). Kajang: Masa Enterprise.com/2011/07/hegemoni-dan-globalisasi-barat. Nor Azianida Ramli. (1994).(2011). Bhd. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. (2011).

Zainal Abidin Borhan. Wahid Jais. (2011). Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas): Kertas 1 . Siri Teks Pengajian Tinggi: Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu . Bhd. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2002). Abdullah Yusof. (2007). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Abu Hassan Sham. (2006). Kuala Lumpur: Sarjana Media Sdn. Abd. suffian mansor & zulkanain abdul rahman. Dali. Mohd Nor Jusoh.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Aziz Mohd Zin. Globalisasi. Ahmad Hakimi Khairuddin.RUJUKAN Ab. Dali. Noor & Salina Hj. azharudin mohd. Arba’iyah Mohd. Azhar Hj. Lim Kim Hui & Har Wai Mun. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Mad aros. Tamadun Islam & Tamadun Asia. Zainol. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas): Kertas 2. Bhd.Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim. (2001). Bhd. .. Azhar hj. Media dan Budaya: Antara Hegemoni Barat Dengan Kebangkitan Asia. Mad Aros. . Azharudin Mohd.