You are on page 1of 2

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

Cập nhật hồ sơ gần nhất:
VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN: (Ghi rõ vị trí ứng tuyển)
Liên hệ: www.diico.vn để được tư vấn viết CV và Phỏng vấn thử - Miễn phí
THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên
:
Ngày sinh
:
CMND
:
Điện thoại
:
Ngoại hình
:
Tự đánh giá ngoại hình
Địa chỉ
:
Trình trạng việc làm hiện tại:

Giới tính:
Nơi sinh:
Ngày cấp:
E-mail:
Chiều Cao:

Nơi cấp:
Cân nặng:

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Mô tả ngắn gọn: Tên trường – Ngành – Xếp loại – Vai trò phụ trách nếu có

Quá trình học tập
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Phần quan trọng - mô tả súc tích: Thời gian – Tên tổ chức - Vị trí - Vai trò và một số kinh nghiệm/thành tích trong công
việc mình đảm nhận. Nên bắt đầu bằng công việc gần nhất/hiện tại

Công việc 1:
 Công việc 2:
 Công việc 3:

KỸ NĂNG NỔI BẬT

(Hướng dẫn: Mô tả ngắn gọn: Tên kỹ năng / Sở trường – Trình độ – Một số kinh nghiệm sử dụng nếu có)

1.
2.
3.
4.

Tên kỹ năng
Ngoại ngữ: .................................................
Tin học: ......................................................
Kỹ năng mềm: ...........................................
Kỹ năng khác: ...........................................

Trình độ

Kinh nghiệm sử dụng

MỤC TIÊU VÀ THIÊN HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

(Hướng dẫn: Đây là nội dung khá quan trọng, hãy ghi mục tiêu thật cụ thể)

 Mục tiêu nghề nghiệp từ 5 –đến 10 năm tới
 Môi trường làm việc yêu thích
 Quan điểm thành công về nghề nghiệp
ĐIỂM MẠNH – ĐIỂM YẾU VÀ SỞ THÍCH CÁ NHÂN

(Hướng dẫn: Mô tả ngắn gọn, súc tích, có thể lý giải tại sao đó là điểm mạnh hoặc điểm yếu của bạn)

 Điểm mạnh
 Điểm yếu

www.diilam.com I Chuyên tư vấn viết hồ sơ tìm việc (CV) chuyên nghiệp và hỗ trợ tuyển dụng cho các tổ

chức.

Diilam.com. www. . ngày tháng Ứng viên năm 2012 HỌ TÊN ỨNG VIÊN www. 3.diilam. 2.com I Chuyên tư vấn viết hồ sơ tìm việc (CV) chuyên nghiệp và hỗ trợ tuyển dụng cho các tổ chức. Sở thích MỘT SỐ NỘI DUNG ĐẶC BIỆT KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH (Phần này không bắt buộc nhưng là một trong những lợi thế so với các ứng viên khác) NGƯỜI THAM KHẢO (Hướng dẫn: Họ tên – Mối quan hệ với bạn cùng Email và số ĐT của người có thể tham khảo) Họ tên Mối quan hệ/ Chức vụ Email Điện thoại 1. Cá nhân tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ghi trên hồ sơ năng lực.