You are on page 1of 1

Toepassing op crosstabs

OPGELET
De hieronder vermelde waarden geven geen volledig antwoord op de vraag. Ze duiden enkel aan of
de door jou gemaakte analyses correct zijn. Het is aan jou om de kruistabellen verder te ontleden
en te analyseren. Enkel een met cijfers gemotiveerd en volledig omschreven antwoord kan als
correct worden beschouwd.
1.

a) α = 0,025 (slip)
b) α = 0,792 (leugen)
c) 31,8%
d) 18,1%
e) 6,3%

2.

a) α = 0,000
b) man (16,6% vs 40,6%) – vrouw (9,7% vs 33,2%)
c) 7,4%
d) 8,5%
e) 6,0%

3.

a) α = 0,522
b) 18,1% - 19,3%
c) 81,2%

4.

a) α = 0,000 (gsm)
b) α = 0,002 (computer)

5.

a) α = 0,000
b) α = 0,000

6.

a) α = 0,058
b) jongens: α = 0,040 – meisjes: α = 0,183

7.

a) α = 0,593
b) 27,8%

8.

α = 0,000 _ 32,7% vs 20,2% vs 61,1%