You are on page 1of 83

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

EKONOMSKI FAKULTET

INFORMACIONI SISTEMI
Prof.dr Zora Arsovski Ekonomski fakultet E mail: mail: zora@kg zora@kg. . ac.rs ac.rs
Tel. 034/303 507

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA - DBMS

DBMS
DBMS softver omoguć omogućava korisniku da ostvari željene operacije nad bazom podataka: dodavanje, brisanje, ažuriranje, pretraž pretra živanje, selekciju, sortiranje, Štampanje i dr.

. predstavljaju efikasnu podršku bazama podataka jezik za definisanje podataka (DDL .Data Manipulation Language) reč rečnik podataka i jezik za izradu izveš izveštaja i pomoć pomoćni programi.Data Definition Language) jezike za manipulaciju podacima (DML .DBMS DBMS sadrži četiri komponente koje. integrisane u jednu celinu.

).CREATE) ). itd. Validation Text). CREATE). Validation Rule. obavezan unos (Default (Default Value. Caption. utvrdjivanje jednoznač jednoznačnog identifikatora (primarni ključ ključ) za slogove u tabeli (PRIMARY KEY). Opisivanje i kreiranje strukture tabela (NEW. Input Mask. itd. duž dužina polja Ograničenja .CREATE NEW.tip polja. nač Ogranič način prikaza.očekivane vrednosti. CREATE).).Naziv polja.DBMS DDL jezik se koristi za: opisivanje i kreiranje baza podataka (NEW. KEY). .

.uspostavljanje relacija (EDIT RELATIONSHIPS).8.DBMS DDL jezik koristi se za: Kreiranje relacija izmedju prethodno definisanih i opisanih tabela (RELATIONSHIP) .Definisanje tipa relacije (RELATION TYPE. JOIN TYPE) . . ADD). .primer 4.izbor tabela (SHOW TABLE.

Pregled podataka.DBMS DML jezik omoguć omogućava korisniku Dodavanje podataka. Brisanje podataka.. Ažuriranje podataka. . Sortiranje podataka i dr.

za kreiranje. DELETE .za modifikaciju (ažuriranje).za brisanje. FIND .za sortiranje itd.za dodavanje. INSERT ili APPEND .DBMS DML jezik sadrži različite standardne programske funkcije kojima se iskazuje proces manipulacije sa podacima u bazama podataka kao što su : SELECT ili FILTER . NEW. . SORT .za selektiranje MODIFY ili UPDATE . CREATE .za traženje po zadatom sadržaju.

FILE) ATRIBUTI → POLJA (FIELD) ZAVISNOST ENTITETA → RELACIJE (RELATIONSHIP) ZAPISI → SLOGOVI (RECORD) FUNKCIJE → TRANSAKCIJE (PROGRAMI) . DATOTEKE (TABLE.SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA DBMS – Data Base Managament Systems TRANSFORMACIJA MODELA PODATAKA → DB ENTITETI → TABELE.

DBMS DBMS → Data Base Management Systems DIZAJN I KORIŠĆENJE DB SISTEMSKA ADMINISTRACIJA DB .

3.DBMS DIZAJN DB 1. CREATE) CREATE) Kreiranje relacija izmedju tabela (RELATIONSHIP RELATIONSHIP) ) 2. CREATE) CREATE) Opisivanje strukture i kreiranje TABELA (NEW. Opisivanje strukture i kreiranje DB (NEW. .

.registrovanje i . Kreiranje ekrana (FORMS FORMS) ) za .DBMS KORIŠĆENJE DB 4.unos. . 6.održavanje podataka u tabelama Generisanje izveštaja (REPORTS REPORTS) ) Kreiranje upita iz jedne ili više tabela (QUERIES (QUERIES) ) 5.

DBMS KORIŠĆENJE DB 7. UPDATE Brisanje --. pregled --. Manipulacija sa podacima Dodavanje --.OPEN .INSERT Ažuriranje --.MODIFY.DELETE Otvaranje.

AND. AVG. <=. LIKE. SUM. -. EQUAL. >. GROUP BY. >=. MIN.DBMS KORIŠĆENJE DB Sprovodjenje matematičkih i logičkih operacija nad podacima u tabelama (+. =. /. *. OR. <. MAX) MAX) Preuzimanje podataka iz drugih DB (IMPORT IMPORT) ) Predaja (izvoz) podataka u druge DB (EXPORT EXPORT) ) . COUNT.

.DBMS SISTEMSKE FUNKCIJE NAD DB Obnavljanje DB (REPAIR (REPAIR) ) Zaštita DB (SECURITY (SECURITY) ) Analiza DB (ANALYZE (ANALYZE) ) i dr.

.sa radne površine 2.DBMS I. 1. POKRETANJE ACCESSACCESS-A START/PROGRAMS/MICROSOFT ACCESS MS OFFICE TOOLBAR -.

DBMS II. . KREIRANJE DB 1. FILE/NEW/BLANK DB/OK/IME DB/CREATE Blank DB/Name DB/CREATE 2.

KREIRANJE TABELA (TABLE) NAČINI KREIRANJA TABELA 1) DESIGN VIEW 2) TABLE WIZARD 3) DATASHEET VIEW i drugi .DBMS III.

TIP POLJA. 5. 3. 4. ŠIRI OPIS OGRANIČENJA..DBMS III.. 2.. OČEKIVANE VREDNOSTI. TABLE/NEW/DESIGN VIEW NAZIV POLJA. NAČIN PRIKAZA. OBAVEZNI PODACI. UTVRĐ UTVR ĐIVANJE JEDNOZNAČNOG IDENTIFIKATORA (PRIMARY KEY) DODELJIVANJE IMENA . KREIRANJE TABELA (TABLE) – Design View KORACI U KREIRANJU TABELA 1. DUŽINA POLJA.

.

.

DBMS TABELE FUNKCIJE U RADU SA TABELAMA FUNKCIJE ZA RAD SA STRUKTURAMA TABELA FUNKCIJE ZA RAD SA SLOGOVIMA U TABELI FUNKCIJE ZA PODEŠAVANJE IZGLEDA SLOGOVA .

TOOLBAR/RELATIONSHIPS 2) IZBOR TABELA .TOOLS/RELATIONSHIP .PREVLAČENJEM MIŠA ISTOG TIPA POLJA IZ JEDNE U DRUGU TABELU . KREIRANJE RELACIJA IZMEĐU TABELA (RELATIONSHIP) 1) STARTOVANJE PROGRAMSKE FUNKCIJE .SHOW TABLE/ADD 3) USPOSTAVLJANJE RELACIJA .DBMS IV.

RELATIONSHIP TYPE OneOne -To To-One (1:1) OneOne -To To-Many (1:N) ManyMany -To To-Many (M:N) .DBMS IV. KREIRANJE RELACIJA IZMEĐU TABELA (RELATIONSHIP) 4)DEFINISANJE 4)DEFINISANJE TIPA RELACIJA .REFERENTNI INTEGRITET KASKADNO AŽURIRANJE AŽURIRANJE KASKADNO BRISANJE JOIN TYPE .EDIT RELATIONSHIPS .

PS. Dobavljač. Proizvod. Ugovor i Pozicije Ugovora 2) Kreirati relacije izmedju kreiranih tabela .KREIRANJE DB PRIMER DB UGOVORI 1) Kreirati DB UGOVORI sa sledećim tabelama: .DBMS II.

ziro račun PS Šifra dob. Naziv Pr. ziro račun dob šifra Pr. Mere Šifra Ps Šifra dob Šifra ugovora Vrednost U datum U Odgovorno lice PS Odgovorno lice dob Šifra Ps Šifra dob Šifra ugovora Šifra proizvoda Ugovorena količina Ugovorena cena . Naziv dob. dob. Jed.MODEL PODATAKA UGOVOR Šifra PS. Naziv PS.

MODEL PODATAKA

PS

DOB

PR

UG

PU

DBMS
V.

FIZIČKI UNOS PODATAKA U TABELE 1) REDOSLED UNOSA PODATAKA U TABELE - UNOS U NEZAVISNE, PA U ZAVISNE TABELE

DBMS FORMS – programski modul za izradu ekrana za unos NAČINI – Design View Forms Wizard Chart Wizard Autoform. ....

NAČINI .DBMS FORMS .

FORMS .AUTOFORM .

. Name).. Izbor stila (Style (Style). Fields). Wizard. ). Izbor pozadine (Layout (Layout). Ime programa (Save (Save) ) . . ). Izbor polja iz tabela (Selected (Selected Fields). Form ) Wizard.. Naziv ekrana (Title (Title). )..DBMS – FORMS WIZARD KORACI Izbor načina (Design (Design View.) Izbor tabela (Table (Table Name)..

DBMS FORMS WIZARD .

DBMS – FORMS WIZARD .

REPORTS REPORTS – programski modul za izradu izveštaja NAČINI •Design View •Report Wizard •Chart Wizard •Label Wizard •AutoReport.DBMS .. ...

DBMS .TABULAR CHART WIZARD LABEL WIZARD .REPORTS IZBOR PROGRAMSKOG MODULA – REPORTS IZBOR PROGRAMSKE FUNKCIJE – NEW IZBOR NAČINA – DESIGN VIEW REPORT WIZARD AUTO REPORT – COLUMNAR AUTO REPORT .

) IME REPORTREPORT-a . (Sort.) STYLE (Bold. block.. Corporate. %) %) LAYOUT (Stepped.. Summary. (Stepped..DBMS .) outline. (Bold.REPORTS IZBOR TABELA IZBOR POLJA (Iz (Iz jedne ili više tabela) tabela) IZBOR POGLEDA (VIEW (VIEW) ) GRUPISANJE PO ODREDJENIM POLJIMA (Grouping (Grouping Options) Options) SORTIRANJE I SUMIRANJE (Sort.. outline.

.

.

.

IZVEŠTAJI .

DBMS . FLEKSIBILNI. (STATICKI. NOVA RAČUNSKA POLJA… POLJA…) AGREGATNI UPIT NAD UPITOM UNAKRSNI….QUERIES UPITI VRSTE UPITA SELEKTIVNI (STATICKI. .

QUERIES KREIRANJE UPITA .DBMS .

IZBOR POLJA ZA SORTIRANJE (SORT→ ASC. . IZBOR NAČINA (Design View. IZBOR TABELA koje učestvuju u izgradnji upita(SHOW TABLE → ADD).QUERIES 1. 3. IZBOR POLJA koja učestvuju u izgradnji upita (TABLE ▼). 4. 2. IZBOR POLJA ZA PRIKAZ (SHOW ). 5. Crosstab Query Wizard.DBMS . Update Query). DSC).

COUNT. ). 8..SUM. 7.OPEN. ! . .QUERIES 6. DODELJIVANJE IMENA UPITU (SAVE). Where. DATASHEET VIEW). POKRETANJE UPITA (RUN. >. IZBOR POLJA ZA ISPITIVANJE . 9.uslov (CRITERIA . 10. IZBOR POLJA ZA GRUPISANJE (TOTAL Group by.DBMS . LIKE.. FORMIRANJE NOVE KOLONE (TOTAL EXPRESSION).).

AVG. AND. <. WHERE. /. BETWEEN.QUERIES OPERATORI MATEMATIČKI (+. NOT) AGREGATNI (GROUP BY. MIN. -. MAX. <=. COUNT. OR. >=.DBMS . SUM.* . *. >. STDEV.) DŽOKER ZNAK . BY. ^) LOGIČKI (=. EXPRESSION.

QUERIES SELEKTIVNI UPITI PRIMER: PREGLED UGOVORA KOJI SU potpisani posle 1.godine i .10.2002.DBMS .

10.DBMS .000 Eu .2002.godine i čija je vrednost >10.QUERIES SELEKTIVNI UPITI PRIMER: PREGLED UGOVORA KOJI SU potpisani posle 1.

.

2006 Pregled ugovora sa dobavljacima preduzeca čiji je .01.DBMS .naziv PS = Ekonomski fakultet .vrednost ugovora > 10000 i .QUERIES SELEKTIVNI UPITI Pregled ugovora sa isporuciocima čija je vrednost ugovora > 10000 Pregled ugovora sa isporuciocima čija je .datum ugovaranja > 01.

QUERIES FLEKSIBILNI UPITI PREGLED UGOVORA ZA zadatu šifru isporučioca i za proizvoljno zadati period .DBMS .

.

datum ugovaranja izmedju dva zadata datuma Between [zadatog datuma 1] and [zadatog datuma 2] .QUERIES FLEKSIBILNI UPITI .naziv PS = [zadatog naziva] I .datum ugovaranja > [zadatog datuma] Pregled ugovora sa isporuciocima poslovnog sistema čiji je .DBMS .Primeri Pregled ugovora sa isporuciocima čija je vrednost ugovora > [zadate vrednosti] Pregled ugovora sa isporuciocima čija je .vrednost ugovora > [zadate vrednosti] i .

DBMS .QUERIES NOVO POLJE .

DBMS .QUERIES NOVO POLJE Izračunati Izra čunati vrednost svake pozicije ugovora kao Vrednost Vrednost poz: [ [Ugovorena Ugovorena kolicina]*[ kolicina]*[U Ugovorena cena] .

.

.

QUERIES NOVO POLJE Izračunati vrednost proizvoda u zadatoj Izračunati valuti kao Cena u zadValuti: [cena]/[unesi kurs] .DBMS .

.

QUERIES AGREGATNI UPIT Σ TOTALS .DBMS .

QUERIES AGREGATNI UPITI Izracunati ukupnu vrednost ugovora na nivou PS i dobavljaca dobavljac a Izracunati ukupnu vrednost ugovora i uplata na nivou PS i dobavljaca dobavljac a Izracunati ukupnu vrednost ugovora na nivou PS i dobavljaca dobavljac a za proizvoljno zadati zadati period Izracunati ukupnu vrednost ugovora na nivou PS za proizvoljno zadati zadati period Izracunati ukupnu vrednost ugovora na nivou PS i dobavljaca dobavljac a za proizvoljno zadati mesec i proizvoljno zadatu sifru PS .DBMS .

DBMS .QUERIES AGREGATNI UPITI Prikazati sve fakture koje su u celosti placene Prikazati sve fakture ciji je preostali iznos za uplatu veci od 10000 Prikazati sve fakture ciji je preostali iznos za uplatu veci od proizvoljno zadatog iznosa .

.

DBMS .QUERIES Unakrsni UPIT UPITI I CROSSTAB QUERY WIZARD .

DBMS .QUERIES UNAKRSNI UPITI Izracunati ukupnu vrednost ugovora na nivou PS I dobavljaca dobavljac a po godinama Izracunati ukupnu vrednost ugovora na nivou PS po mesecima Izracunati ukupan broj ugovora na nivou PS I isporucioca po godinama .

.

.

DBMS .QUERIES UNAKRSNI UPITI Izracunati ukupnu vrednost ugovora na nivou PS po mesecima .

.

.

QUERIES UNAKRSNI UPITI Izracunati ukupan broj ugovora na nivou PS I dobavljaca po kvartalima .DBMS .

.

.

DBMS . U poslednje vreme ovaj jezik je postao standard (ANSI) i za druge jezike.Strucured Query Language) najpoznatiji jezik za rad sa relacionim DB u kome su kombinovane osobine DDL i DML jezika.QUERIES SQL UPITI Strukturirani sistem za upite (SQL . dodavati nove slogove itd. Korišćenjem SQL jezika moguće je selektirati podatke prema prethodno zadatim kriterijumima. brisati podatke. . menjati sadržaje.

ažuriranje i INSERT .QUERIES SQL UPITI Kao najč najčešće šće generi generič čke forme. UPDATE .brisanje.DBMS .dodavanje . odnosno naredbe SQL jezika navode se upitne forme: forme: SELECT -selektiranje. DELETE .

DBMS .QUERIES SQL UPITI SELECT FROM WHERE < lista atributa > < lista tabela > < uslovi > .

DBMS .QUERIES SQL UPITI DELETE FROM WHERE < lista tabela > < uslovi > .

atributN=izrazN > < USLOVI > .QUERIES SQL UPITI UPDATE SET WHERE < lista tabela > < atribut1=izraz1.DBMS . . .

[atr1. . atr2. . konst2. . . konstN > INSERT INTO . atrN] > VALUES < konst1.DBMS . . . . . . . . . . . . .QUERIES SQL UPITI < TABELA X.

034/303 507 . .INFORMACIONI SISTEMI Prof.ac.rs Tel.dr ZORA ARSOVSKI Ekonomski fakultet E mail: mail: zora@kg zora@kg.rs ac.