You are on page 1of 5

Pedagog social

Subiecte pentru proba teoretică examen final

Modulul 1. Comunicarea interpersonal 1. În procesul de transmitere / preluare a informaţiilor identificăm următoarele faze: a) formularea (conceperea)şi codificarea mesajului; b) transcrierea mesajului; c) oferirea răspunsului. 2. Participanţii la procesul de comunicare sunt : a) contextul; b) receptorul; c) motivul . 3.În procesul de transmitere a informaţiilor pot apărea următoarele tipuri de bariere : a) lingvistice; b) tangibile; c) concurente. 4. Întrebările prin care se pot obţine informaţii suplimentare trebuie să fie: a) derutante; b) logice; c) interpretabile. 5..Comunicarea interactivă se caracterizează prin: a) prezentarea unor informatii neconcludente; b) individualism; c) un feed-back constructiv . Modulul3 : Planificarea activitătilor specifice

1. Tipurile de activităţi specifice pedagogului social sunt : a) de evaluare a nivelului de cunoştinte, conform programei şcolare ; b) de adaptare a copilului nou venit la conditiile existente în instituţie ; c) de evaluare a stării de sănătate a copilului . 2. Activităţile specifice pedagogului social presupun : a) colaborarea cu parteneri din interiorul şi exteriorul instituţiilor; b) activitate individuală ; c) activitate de grup . 3. Dezvoltarea copilului este definită ca:: a) sporirea în complexitate sau modificare de la forme simple la forme complexe; b) predispoziţia spre activitati individuale; c) predispoziţia spre activităţi de grup . 4. Creşterea copilului se referă la: a) capacitatea copilului de a se autoevalua; b) schimbările specifice de ordin fizic şi creşterea în dimensiune; c) pretenţiile tot mai mari ale copilului.

Metodele moderne sunt: a) metoda proiectelor. c) a+b. Asigurarea sănătăţii şi nutriţiei copilului presupune: a) promovarea îngrijirii şi igienei personale . c) metode lizibile. b) capacitatea de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi.Pedagog social 5.221/2010 în România). b) parcurgerea parţială a programei şcolare. pot fi propuse modificări de genul. Dupa criteriul istoric metodele de învăţământ pot fi : a) metode clasice (tradiţionale).U. opinii şi argumente. b) explicaţia. c) stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.Dezvoltarea socio-emoţională a copilului vizează: a) capacitatea de a-si percepe şi exprima propriile emoţii. b) studiul de caz. : a) prelungire sau reducere de durată. 6. c) a+b .Interactivitatea presupune : a) studiu individual. 8. b) exerciţiu. 7. Modulul 5. Derularea procesului educational 1. . b) Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap. c) metode alternative . b) metode transversale. c) confruntare de idei. c) a+b. Metodele clasice (tradiţionale)sunt: a) expunerea. c) metode de simulare. 2. b) promovarea practicilor privind securitatea personală. 3. 4.N. La stabilirea activităţilor specifice de învăţare se vor avea în vedere : a) Convenţia O. 5. c) a+b . . În urma procesului de evaluare a activităţilor organizate. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste: a) parcurgerea în totalitate a programei şcolare./2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilitati(Legea nr. b) mărirea sau diminuarea grupului ţintă.

Modulul 6 :Elaborarea planului planului personalizat al copilului 1.Redactarea planului personalizat al copilului implică următoarea etapă: a. clar şi detaliat echipe b. menţinerea legăturii directe şi nemijlocite între părinţi şi copil c. Sindromul comportamentului supra-inhibat sau nevrotic 4. evaluarea/expertiza iniţială complexă în vederea stabilirii cu exactitate a componentelor şi dificultăţilor de dezvoltare şi învăţare a copilului analiza aprofundată a situaţiei şi stabilirea 3.) accent pus pe dificultatea cerintelor . profesionişti care realizează intervenţia c. copilul.părinţii/reprezentanţii legali ai copilului b.Date despre profesor 8. dar şi în plan mental 2.Informaţii generale despre locul de muncă b.Pedagog social 6.Analiza profilului psiho-socio-psihic al copilului presupune: a. evaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite şi a eficienţei intervenţiei b. menţinerea legăturii directe şi nemijlocite între părinţi şi copil sau. decizia cu privire la continuarea planului de intervenţie personalizat în funcţie de progresele realizate şi de dificultăţile întâmpinate c.Procesul de revizuire al planului personalizat include: a. cu obiectivitate membrilor echipei multidisciplinare c.Prezentarea soluţiilor privind intergrarea socială şi şcolară a copilului asigură: a.Planul personalizat de protecţie cuprinde: a. c.Informaţii generale despre copil c. după caz. Factorii care stau la baza incurajarilor eficiente sunt: a) accent pus pe defectele copilului . educarea caracterului în relaţie cu dezvoltarea funcţiilor psihice de cunoaştere b.a+b . potrivirea copilului cu familia substitutivă şi pregătirea integrării acestuia în noua familie c. a+b 5. în baza de date neconforme cu realitatea c. a+b 7. depistarea și generalizarea unor trăsături sau caracteristici comune pentru toți cei ce fac parte din grupul respectiv b.Soluţiile privind integrarea copilului sunt prezentate: a.Planul personalizat al copilului este redactat: a.manifestate în plan intern și extern b. b) accent pus pe calităţile copilului .capacitatea copilului de desfăşura acţiuni variate. includerea copilului în activitatea din grupa pregătitoare c. o serie de tulburări comportamentale specifice. În realizarea planului de intervenţie personalizat sunt implicaţi: a. într-o formă complexă pentru toţi specialiştii care lucreazăcu copilul 6. nu numai în plan obiectual.într-o formă flexibilă putând fi modificat în funcţie de schimbările intervenite în evoluţia copilului b.

din motive preponderant economice. adaptarea și interiorizarea regulilor c) Proces de integrarea socială a unui individ într-o colectivitate 2. Cel mai important agent de socializare este: a) Școala b) Biserica c) Familia 3. Cauzele principale ale separării copil.părinte/ familie o constituie: a. Scopul modelului Save the Children este: a)Îngrijirea suficient de bună b) Îngrijirea precară c) Îngrijirea parentală 5.1 lună c. Colaborarea cu autoritățile trebuie să existe în sfera: a) Prevenirii avorturilor b)Reintegrării copilului în mediul familial c) Prevenirii situațiilor de risc 7. a multor părinţi în străinătate c. Dezvoltarea copilului trebuie să includă: a) Pregătirea lui pentru viața socială b) Pregătirea lui pentru viața profesională c) Pregătirea lui pentru momentul în care va părăsi instituția 6. Revizuirea planului de intervenţie personalizat trebuie efectuată la intervale regulate cuprinse între: a. plecarea.Pedagog social 9. Socializarea este: a) Proces social prin care individul uman parcurge transformări succesive b) Asimilarea. atasamentul puternic al copilului faţă de părinte b.3 şi 6 luni Modulul 8 : Pregătirea copilului pentru intergrare / reintegrare în familie 1.1 an b. implicarea bunicilor în educaţia copiilor 10. Ultima etapă a pregătirii copilului pentru integrare/reintegrare în familie este: a) Prezentarea copilului modificările apărute în statutul său b) Asigurarea externării copilului din instituție c) Asistarea copilului în perioada de adaptare . Principalul motiv al instituționalizării îl reprezintă: a) Familiile despărțite b)Sărăcia c) Boala 4.

a) b) c) Abandonul înseamnă: Să trăiești singur Să nu trăiești alături de unul sau ambii părinți Să fii înconjurat de prieteni 10.Pedagog social 8. După etapa de integrare/reintegrare: a) Are loc monitorizarea post-intervenție b) Are loc etapa de follow-up c) Copilul nu mai este monitorizat 9.Reintegrarea unui copil în familia naturală trebuie să aibă în vedere următorul aspect: a) Evaluare necesităților copilului b) Oferirea confortului de care are nevoie c) Pedepsirea copilului atunci cțnd este cazul .