ˇajne varijable 1 FPZ - Vjerojatnost i statistika - Sluc

Osnovne formule
Skup vrijednosti sluˇ cajne varijable X R(X ) = X (Ω) = {X (ω ) | ω ∈ Ω} Funkcija vjerojatnosti sluˇ cajne varijable X f (x) = P (X = x) Funkcija razdiobe sluˇ cajne varijable X F (x) = P (X ≤ x) Razdioba diskretne sluˇ cajne varijable X X∼ x1 p1 x2 p2 x3 p3 ··· , ··· pi = 1
i

F (x) = P (X ≤ x) =
xi ≤x

P (X = xi ) =
xi ≤x

f (xi ) =
xi ≤ x

pi

Oˇ cekivanje sluˇ cajne varijable X E (X ) =
i

xi f (xi )

Varijanca sluˇ cajne varijable X V (X ) =
i

x2 i f (xi ) − (E (X ))

2

Standardna devijacija sluˇ cajne varijable X σX = Centralni moment r-tog reda sluˇ cajne varijable X µr = Mr (X ) =
i

V (X )

[xi − E (X )]r f (xi )

Koeficijent asimetrije sluˇ cajne varijable X γ3 =

µ3 σ3

Koeficijent spljoˇ stenosti ili eksces sluˇ cajne varijable X ε= µ4 −3 σ4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful