You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO
Bahagian  No. 
00

Perkara 
SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO BIODATA PELAJAR SURAT PENGENALAN DIRI PERNYATAAN PROFESIONAL PETA LOKASI, PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH VISI DAN MISI SEKOLAH TAKWIM SEKOLAH SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK & SOKONGAN) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SURAT-SURAT LANTIKAN TUGAS SEMASA DI SEKOLAH SALINAN BORANG BIMBINGAN (PR1/PRA) SALINAN BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM RANCANGAN PROJEK/ PERANAN LAIN LAPORAN PROJEK / PERANAN LAIN FORMAT & CONTOH PENULISAN JURNAL PENULISAN JURNAL MINGGUAN CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN MAKLUMAT INOVASI P&P

Tandakan (9)* 
P GP

MAKLUMAT  DIRI  MAKLUMAT   SEKOLAH  MAKLUMAT   TUGAS  MAKLUMAT  KOKURIKULUM  JURNAL  LAIN‐LAIN 

A02 A03 A04 B01 B02 B03 B04 B05 B06 C01 C02 C03 C04 D01 D02 D03 D04 D05 E01 E02 E03 F01 F02 F03

A

B

C

D

E

F

Tandatangan Tarikh semakan Catatan:  ‐ Bahan  bantu  pengajaran  dan  pembelajaran,  penilaian,  inovasi  atau  contoh‐contoh  hasilan  pelajar  adalah digalakkan disimpan dalam folder atau portfolio yang berasingan.  ‐ * P = Disemak dan ditandakan oleh pelajar;    GP = Disemak dan ditandakan oleh guru pembimbing.

25