You are on page 1of 2

RAPORT DE ŞEDINŢĂ SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: RAPORT DE ŞEDINŢĂ PRIVIND SIGURANŢA CIRCULAŢIEI 2. DOMENIUL DE ÎNCADRARE A ACTIVITĂŢII Instruirea in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor - ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public sau nepublic. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 3. TIPUL ACTIVITĂŢII Prezentarea datelor privind circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

4. DATA/PERIOADA DE DESFĂŞURARE 02.01.2013 – 03.01.2013 , 5. LOC DE DESFĂŞURARE AMFITEATRUL CLINICII A-III-A MEDICALĂ 6. RESURSE UMANE • LUCRĂTOR DESEMNAT CU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ • ALTE PERSOANE IMPLICATE 7. RESURSE MATERIALE - Legea 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă

-

. Norma metodologică pentru punerea în aplicare a L. 319/2006

. Hotărârea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru instruirea la locul de muncă şi instruirea periodică a lucrătorilor. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru alte activităţi specifice cumulate prin sarcina de muncă de lucrător cu activităţile pe care le desfăşoară acelaşi lucrător potrivit prezentei instrucţiuni proprii;

-

-

-

1 Munteanu Florentina – profesor pentru învăţământ primar

2013 . …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 10. implementarea şi respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniu. integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor. Raportul sedintei a fost incheiat astazi 03. OBIECTIVE Convocarea personalului responsabil privind instruirea salariaţilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă are ca scop prezentarea legislatiei specifice acestei activităţi de informare precum si prelucrarea unor situaţii concrete ce cuprind aspecte legate de evitarea unor posibile evenimente care ar putea afecta ocrotirea vieţii.organizarea activităţii de securitate și sănătate în muncă.evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă. . Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru deplasarea pe drumurile publice.elaborarea soluţiilor tehnice şi organizatorice de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. .elaborarea de materiale de informare şi diseminare a informaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. .- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. republicată. - 8. cu modificările şi completările ulterioare. în prezenta persoanelor convocate 2 Munteanu Florentina – profesor pentru învăţământ primar .01. Prevenirea accidentelor de muncă presupune continuarea activităţii de creare a cadrului organizatoric adecvat şi asigurarea instrumentelor juridice şi tehnice necesare eficientizării activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii a muncii.Asistenţă tehnică pentru: măsuri tehnice şi organizatorice de combatere a riscurilor profesionale la testarea psihofiziologică pentru unele categorii de personal. GRUP ŢINTĂ : SALARIAŢII UNITĂŢII 9.cunoaşterea. .195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII . Instructiuni de securitate a muncii pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice si in incinta unitatilor sanitare. . determinări şi analize de laborator privind factorii de risc.