You are on page 1of 13

CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ 2.

0 · CREU ROJA CATALUNYA

RETROALIMENTACIÓ DE LA DINAMITZACIÓ Aumentar número visites portal Fidelitzar l’usuari: participació Coneixement del MERCAT: anàlisi de la web Extendre presència a la web Avaluació dels RESULTATS a partir dels objectius OBJECTIUS Presència a PLATAFORMES SOCIALS Llançament de CAMPANYES PUNTUALS .

blocs.1 PLANIFICACIÓ MERCAT Recerca de pàgines relacionades amb el sector (webs. Facebook…) PARAULES CLAU Llistat i classificació de paraules per millorar posicionament a buscadors el DAFO Fortaleses i debilitats de la nostra web Ubicació i análisi de la competència Definició de les tendències i les estratègies del mercat .

missatges i objectiu ELABORAR MISSATGES Informatiu / Participatiu Propi / Relatiu al sector PRESCRIPTORS Selecció de personalitats del sector per contacte .2 ESTRATÈGIA Seleccionar les plataformes més adients per a empresa la CANALS D’APARICIÓ FREQÜÈNCIA D’APARICIÓ Definir número d’entrades segons públic (target).

3 DINAMITZACIÓ SETMANAL Missatges a canals propis Missatges a canals externs Contacte prescriptors Comunicació i participació de l’usuari Aparició a altres plataformes MENSUAL Augment de visites i fans Seguiment de la participació de l’usuari Avaluació de resultats .

4 CAMPANYES VIDEO CONCURSOS PODCAST ENQUESTA .

5 RESULTATS Entrades a la web i plataformes: Google Analytics. Statbrain… Recompte de participació de usuaris externs MEDICIÓ ANÀLISI Visites: augment – disminució Participació: positiva /negativa Recepció missatges Aparició a canals externs Comparativa amb mes anterior ESTRATÈGIA Definir nous objetius Potenciar bons resultats . Facebook Stats.

Plataformes .

rss Actualització setmanal  1 ó 2 posts / setmana Blog és el canal de comunicació a de l’empresa És la plataforma d’opinió a la xarxa . notícies i opinió de sucessos que afecten al sector BLOCS Difussió a través de les xarxes socials i de canals d’agregació: menéame. digg.Articles propis  publicació de novetats. notícies i opinió de l’empresa Articles sector  publicació de novetats.

rss… Actualització setmanal  1 ó 2 posts / setmana Més de 500 milions d’usuaris a tot el món 12 milions d’usuaris a Espanya . twitter. SlideShare FACEBOOK Pàgina conectada a altres plataformes: blog.Disseminació de la pàgina a través d’usuaris  creixement exponencial del missatge Feedback o resposta usuaris  coneixement opinió / valoració marca Possibilitat de campanyes a través d’aplicacions  Polls. MarketPlace.

Plataforma professional / comercial  contacte amb prescriptors especialitzats Hashtacks  seguiment de temes diaris per conèixer i potenciar l’opinió dels usuaris Missatges de recomanació  emetre contingut informatiu a través de pàgines linkades Actualització diària  1 ó 2 missatges / dia TWITTER Més de 60 milions de missatges al dia: La plataforma de comunicació més ràpida .

Plataforma que funciona com a intranet: gestió d’usuaris mitjançant grups socials Dinamització de foros: debats on els usuaris comenten i opinen sobre temes propers a l’empresa Espai d’intercanvi one2one  usuari gestiona el grup amb el creador a través de propostes i convocatòries Actualització diària  sistema privat i més proper a l’usuari Identificació de l’usuari amb la marca. L’usuari participa directament a les activitats de l’empresa .

no vinculats directament amb l’empresa Actualització setmanal  1 ó 2 missatges / setmana XARXES PROFESSIONALS Més de la ½ de treballadors espanyols fan intercanvis professionals a través de la xarxa .Plataforma professional  identificació de l’àmbit professional i competència Contactes  relació entre perfils amb finalitat comercial (proposta de feina. convocatòries. seguiment activitats…) Similar a Bing però amb la possibilitat de captar usuaris externs.