You are on page 1of 69

Dr.

Raúl Tello

PHYLLUM APLICOMPLEXA
Clase: Sporozoea Sub-clase: Coccidia

• • • •

Cryptosporidium Cyclospora cayetanensis Isospora belli Sarcocystis

Esquema del esporozoito .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Examen de heces .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CICLO EVOLUTIVO .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PHYLLUM MICROSPORA • • • • Encephalitozoom Enterocytozoom Nosema Pleistophora .