You are on page 1of 4

PERATURAN MAKMAL KOMPUTER SK SERI ANGGERIK

1. 2. 3. Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam makmal. Dilarang membawa sebarang cekera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. Disket / Thumb drive dari luar boleh di bawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu dengan perisian disedia di dalam setiap komputer. 4. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. 5. 6. 7. 8. Tidak dibenarkan membawa liquid paper. Pelajar dilarang melaraskan pendingin hawa. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. 9. Dilarang membuat bising di dalam makmal. mengandungi unsur lucah, menghina atau memfitnah pihak tertentu. 11. Dilarang melayari internet tanpa kebenaran guru. 10. Dilarang mencetak, mengedar dan menampal bahan yang

22. 21. laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. Dilarang melayari laman web yang mengandungi unsurunsur lucah. Peralatan seperti LCD dan printer hanya boleh dikendalikan oleh guru. 19. Dilarang mengubah susun atur kedudukan perabot di dalam makmal komputer tanpa keizinan Penyelaras ICT. Laporkan sebarang kerosakkan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas. 18. Dilarang memuat turun sebarang perisian atau aplikasi dari internet ke dalam komputer. 15. 24. Dilarang mengubah sebarang settings dalam komputer. Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal komputer hendaklah merekod penggunaan dalam buku rekod makmal.12. 16. bau benda terbakar. hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku rekod kawalan yang disediakan untuk setiap . Pelajar dilarang masuk ke bilik pelayan (server). 23. Padamkan mana-mana suis yang perlu. 14. Dilarang mengubah dan menambah perisian dan perkakasan. bahagian komputer yang terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal. 17. 13. Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil. 20. Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan makmal komputer. Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras (hard disk). Pengguna unit.