DESARROLLO DE CUERPOS GEOMÉTRICOS • POLIEDROS o TETRAEDRO o HEXAEDRO O CUBO o OCTAEDRO o DODECAEDRO o ICOSAEDRO ƒ PRISMA o PRISMA TRIANGULAR o PRISMA CUADRANGULAR

o PRISMA PENTAGONAL o PRISMA HEXAGONAL ƒ PIRÁMIDE o PIRÁMIDE TRIANGULAR o PIRÁMIDE CUADRANGULAR o PIRÁMIDE PENTAGONAL o PIRÁMIDE HEXAGONAL o PIRÁMIDE OCTAGONAL o PIRÁMIDE CUADRANDULAR TRUNCADA ƒ CILINDRO ƒ CONOS o CONO TRUNCADO o CONO TRUNCADO

2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19

1

TETRAEDRO

2

HEXAEDRO O CUBO

3

OCTAEDRO

4

DODECAEDRO

5

ICOSAEDRO

6

PRISMA TRIANGULAR

7

PRISMA CUADRANGULAR: Este ejemplo se denomina PARALELEPÍPEDO porque las bases son paralelogramos.

8

PRISMA PENTAGONAL

9

PRISMA HEXAGONAL

10

PIRÁMIDE TRIANGULAR

11

PIRÁMIDE CUADRANDULAR

12

PIRÁMIDE PENTAGONAL

13

PIRÁMIDE HEXAGONAL

14

PIRÁMIDE OCTAGONAL

15

PIRÁMIDE CUADRANDULAR TRUNCADA

16

CILINDRO

17

CONO

18

CONO TRUNCADO

19