1) 2

)

3) masyarakat menghargai polis. Berikut adalah cara-cara arus sedar akan peranan polis. Selain itu, masyarakat boleh 4) menyumbangkan maklumat dan (3) melaporkan jenayah. ambahannya, (4) 5) kita menyalurkan idea baik kepada polis s

ada pendapat saya. . polis sering terdedah kepada ahaya keganasan ketika menangkap penjenayah. Selain itu. masyarakat Malaysia kurang didedahk epada polis dan tidak menyedari kerjasama antara polis da akyat.Maksud rangkai kata persepsi negatif adalah pandangan bur abaran pertama adalah bekerja sehingga lewat malam sem ekatan jalan raya. sesetengah masyarakat tidak rela memberi kerjasama kerana bimbang dan takut akan kesan uruk. Di samping itu.

Tambahan itu. Jika kewangan membenar ap rumah harus dipasang kamera pengawasan CCTV dan sis ggera kecemasan. Selain itu. setiap orang mud gesyaki kerana kes jenayah yang meningkat. . kerjasama orang ramai diperlukan demi mena kara penjenayah. Akhir kata. Informasi keselamatan seperti nombor telefon bal s yang berdekatan harus dicatat. kita jar seni mempertahankan diri yang mudah atau melengkap dengan alat mengelakkan penyamun seperti penyembur la gesan yang berbunyi. Segala maklumat wa rikan seperti nombor plat kenderaan dan deskripsi wajah enayah. kita harus aktif menyertai kempen kesedar memberikan kerjasama kepada polis.mpat meletakkan kereta. Pada zaman ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful