PENGURUSAN KELUARGA (KKT 4053

)
DISEDIAKAN OLEH: ABDUL ALIF BIN ABD MARIT (D20101038321)

NAMA PENSYARAH: DR NORHAYATI BT ALI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERKESANAN KOMUNIKASI .

menerangkan halangan berkomunikasi dengan betul .HASIL PEMBELAJARAN • Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. menyenaraikan halangan berkomunikasi dengan tepat ii.

Halangan Komunikasi .

Halangan Komunikasi • Halangan fizikal • Prasangka • Komunikasi lisan boleh bercanggah dengan komunikasi dengan lisan • Cara atau gaya pertuturan • Sikap penyampai dan penerima • Tanggapan dan tafsiran kita terhadap sesuatu imej .

Halangan fizikal • Suasana sesuatu kawasan. masa dan jarak di antara penyampai dan penerima boleh menyebabkan penerima kurang jelas dengan maklumat yang disampaikan Prasangka • Penerima tidak fleksibel mungkin akan menilai mesej yang disampaikan mengikut prasangka • Penerima harus memberi perhatian terhadap mesej yang disampaikan .

Komunikasi lisan boleh bercanggah dengan komunikasi bukan lisan • Mesej yang disampaikan mungkin menimbulkan kekeliruan kepada penerima • Dari memek muka Cara atau gaya pertuturan • Bercakap dengan gaya dan nada suara yang berkesan .

menyebarkan khabar angin dan mengumpat turut menghalang perhubungan mesra dan mengehadkan proses komunikasi Tanggapan dan tafsiran terhadap sesuatu mesej • Berbeza mengikut latar belakang.Sikap penyampai dan penerima • Amalan mengeji. tradisi. budaya. dan persekitaran masingmasing . nilai.

Kesimpulan Halangan fizikal Prasangka Halangan Berkomunikasi Faktor yang mempengaruhi keberkesanan komunkasi Komunikasi lisan boleh bercanggah dengan komunikasi dengan lisan Cara atau gaya pertuturan Sikap penyampai dan penerima Tanggapan dan tafsiran kita terhadap sesuatu imej .