Prijedlog VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članaka 8. i 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti za ponovno pokretanje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Nogradi u. 28/b, Budimpešta, Mađarska I. Daje se suglasnost za ponovno pokretanje po stupka prodaje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, u naravi zgrada i okućnica na adresi Nogradi u. 28/b, Budimpešta, Mađarska. II. Prodaja nekretnine iz to čke I. o ve Odluke pro vesti će se putem javno g nadmetanja, po početnoj cijeni od 290.000,00 EUR-a.

III. Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za pro vo đenje po stupka javno g nadmetanja iz točke II. ove Odluke.

IV. Za sklapanje pravno g po sla temeljem pro vedeno g po stupka javnog nadmetanja, po trebna je prethodna suglasno st Vlade Republike Hrvatske, sukladno to čki IV Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje se koriste u inozemstvu za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske (Narodne novine broj 144/2011). V.
s

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK VLADE Zoran Milanović

Klasa: Ur.broj: Zagreb,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful